MIHAELA–CRISTINA CREŢU

 
 

Nume: Cristina Creţu

E-mail: cristinna_cretu@yahoo.com

 

Studii:

-        2007- 2011: Şcoala Doctorală de Studii Filologice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Tema: “Cazaniile lui Ilie Miniat. Bucureşti, 1742. Ediţie de text, studiu filologic şi lingvistic”

-        2007- 2005: Master în Lingvistică generală şi românească, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

-        2005- 2001: Facultatea de Litere, specializarea Română- Engleză, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

-        2001- 1997: Liceul Pedagogic “Spiru C. Haret” Buzău, specializarea Învăţători- Educatoare

 

Profil profesional:

- 2008-prezent: profesor titular de Limba şi literatura română, la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi

- 2007- 2008: profesor titular de Limba şi literatura română, la Grup şcolar „Mihail Sturdza”, Iaşi

- iunie 2007: lucrare de disertaţie cu tema Limbajul social-politic actual între clişeu şi noua limbă de lemn, finalizată cu nota 10

- Curs de limba germană Goethe Zertifikat A1- iunie 2008

- 2005-2007: profesor titular de Limba şi literatura română, nivel liceal, Buzău

- 2005: lucrare de licenţă în limba engleză cu tema Gender. Class. Race. On the Social Determinism of Language (o abordare sociolingvistică a problemelor de sex, clasă socială şi rasă)

- 2005: certificat de traducător pentru Limba Engleză, avizat de Ministerul Justiţiei

- oct. 2004- febr. 2005: - bursă de studiu SOCRATES- ERASMUS în domeniul Lingvistică Engleză, Universitatea Alicante, Spania (5 luni).

- iulie 2004: Curs intensiv elementar şi Certificat de Limba Spaniolă, calificativul Excelent, Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor, Iaşi

- 2001- Certificat de Învăţător- Educator, Buzău

 

Aptitudini:

Limbi străine: 

- Engleză: vorbit- f. bine, citit- f. bine, scris- f. bine

- Spaniolă: vorbit- f. bine, citit- f.bine, scris- bine

- Franceză: vorbit- bine, citit- f.bine, scris- bine

Cunoştinţe utilizare PC

 

Participare la simpozioane, colocvii:

- Simpozion internațional cu tema Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educației permanente, București, 23-24 mai 2008. Titlul lucrării: Comunicarea creativă – deziderat al formării didactice și etalon al performanței.

-Cultura și imaginea românilor în lume. Simpozion național cu participare internațională, 29 mai 2009, Iași, editia a IX-a. Titlul lucrării: Limbajul social-politic actual. Poziția anti-clișeu: revista "Academia Cațavencu"

- Filologia azi. Colocviul anual al Școlii doctorale de studii filologice. Ediția a II-a, Iași, 19-21 iunie 2009, cu lucrarea Particularități fonetice în Cazaniile lui Ilie Miniat, 1742

- Simpozionul Național Explorări în Tradiția Biblică Românească și Europeană, Iași, 28-29 octombrie 2010, cu lucrarea Neofit Criteanul, Mitropolitul Ungrovlahiei. Un grec mai român decât românii.

- Al IV-lea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 5-6 noiembrie 2010, cu lucrarea Mijloace de nuanțare a lexicului în „Cazaniile” lui Ilie Miniat (1742)

- Conferința Națională Text și discurs religios, Iași, 12-13 noiembrie 2010, cu lucrarea Aspecte ale formării cuvintelor în „Cazaniile” lui Ilie Miniat, 1742.

- Simpozionul Internațional Românii din afara granițelor țării, Ediția a XIV-a, Iași, 7-11 noiembrie 2012.

 

Lucrări publicate:

 

1. Cărți:

- Ilie Miniat, Cazanii (București, 1742). Studiu filologic și lingvistic, ediție de text, notă asupra ediției, note și glosar de Cristina Crețu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuzaʺ Iași, 2013, 663pagini.

 

2. Articole:

-Comunicarea creativă – deziderat al formării didactice și etalon al performanței în volumul Simpozionului internațional cu tema Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educației permanente, București, 23-24 mai 2008; ISBN 978-973-0-05720-1

-Limbajul social-politic actual. Poziția anti-clișeu: revista "Academia Cațavencu", în Mariana Flaișer (coord.), Cultura și imaginea românilor în lume. Simpozion național cu participare internațională. Ediția a IX-a, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2009, p. 295-301

- Efecte ale aderării la Uniunea Europeană: schimbare sau pervertire lingvistică?, în vol. Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Editura Alfa, Iași, 2009, p. 91-97.

- Neofit Criteanul, Mitropolitul Ungrovlahiei. Un grec mai român decât românii, în volumul Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie, lucrările simpozionului național „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași 28-29 octombrie 2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 156-168

- Mijloace de nuanțare a lexicului în „Cazaniile” lui Ilie Miniat (1742), în volumul celui de-al IV-lea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 5-6 noiembrie 2010

-„Noua limbă de lemn” a discursului politic, în Philologica Jassyensia, Anul VI, Nr. 1(11), 2010, p. 27-37.

-Un Mitropolit cu inițiativă: Neofit de la Crit, în Revista Transilvania, nr.9/2012.

-Suferințele unui tipograf: Stoica Iacovici, în volumul Românii din afara granițelor țării. Iași – Cernăuți: legături istorice (coord. Iulian Pruteanu-Isăcescu), Editura Junimea, Iași, 2012, p. 83-89.

-Un model oratoric: Ilie Miniat, în volumul Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu la împlinirea vârstei de 60 de ani (ed. Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuzaʺ Iași, p. 290-298.

-Portretul unui tipograf din secolul al XVIII-lea: Dimitrie Pandovici, în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuzaʺ din Iași, Secțiunea III e Lingvistică, Tomul LX/ 2014, p. 89-98.