ILIE MELNICIUC-PUICĂ

 

DATE PERSONALE

Data naşterii: 24 mai 1967

Locul naşterii: Vişeu de Sus, jud. Maramureş

E-mail: parinteleilieiasi@yahoo.com;  bradeail@yahoo.com

 

STUDII

1981- 1983 Cursurile Liceului de filologie-istorie „M. Eminescu”, Iaşi (clasele a IX-a şi a X-a);

1983 – 1988 Cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ;

1989 – 1993 Cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, continuate din anul 1990, în urma transferării, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi;

1994 -2002 - Cursuri de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, specializarea Noul Testament;

2000 – 2001 - Bursă de studii la Facultatea de Teologie Protestantă din Geneva, Elveţia;

2003 - Doctor în Teologie în urma susţinerii tezei de doctorat Utilizarea Vechiului Testament în scrierile lucanice, alcătuită sub îndrumarea pr. prof. dr. Vasile Mihoc, în cadrul Facultăţii de Teologie „A. Şaguna” a Universităţii „L. Blaga” din Sibiu.

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

1994 -1997 - Preparator în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al.I Cuza”, Iaşi;

1997-1999 - Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al.I Cuza”, Iaşi;

1999- 2014 - Lector titular în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al.I Cuza”, Iaşi, disciplina Studiul Noului Testament.

2014 - în prezent Conferenţiar titular în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al.I Cuza”, Iaşi, disciplinele Studiul Noului Testament, Fundamentarea biblică a icoanei.

 

CURSURI ŞI SEMINARII SUSŢINUTE

Cursuri şi seminarii la disciplinele: Studiul biblic al Noului Testament,  Studiul Vechiului Testament pentru studii de Licenţă, Exegeză noutestamentară,  Arheologie Biblică,  Teologie noutestamentară, Fundamentarea biblică a icoanei pentru studii de Master.

 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

A. LUCRĂRI PUBLICATE

I. Volume de autor:

 1. Evanghelia după Luca- repere isagogice şi comentariu (cap. 1-2), Editura Euristica, Iaşi, 2004, 184 p. ISBN 973-86450-9-3
 2. Utilizarea Vechiului Testament în scrierile lucanice, Editura Performantica, Iaşi, 2005, 273 p. ISBN 973-730-117-X
 3. Răbdarea şi mângâierea care vin din Scripturi. Argumentaţia veterotestamentară în Epistola către Romani, Ed. Performantica, Iaşi, 2009, 316 p. ISBN 978-973-730-622-7
 4. Parabolele Evangheliei după Luca – aplicaţii exegetice, Ed. Performantica, Iaşi, 2010, 382 p. ISBN 978-973-730-765-1
 5. "The Light of the Gospel that displays the Glory of Christ, who is the Image of God" (2 Cor 4:4), Ed. Performantica, Iaşi, 2011, 290 p. ISBN: 978- 973-730-871-9.
 6. Mesajul Apocalipsei rescris în imagini, ed. Vasiliana 98, Iaşi, 2014, 306p. ISBN 978-973-116-339-0
 7. „Au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus” (In. 2, 22): Intertextualitate biblică în Evanghelia după Ioan, Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2015, 344 p. ISBN 978-606-733-107-3

II. Coautor:

 1. Nebiim, Aharonim şi Anaghinoscomena. Introducere şi exegeză, (coautor Pr. Petre Semen), Ed. Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi, 1997, 320 p.
 2. Aşteptând mântuirea, (coautor Pr. Petre Semen), Ed. Trinitas, Iaşi, 1999, 439p. ISBN 973-9272-33-9

II.a. Volume coordonate:

 1. Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei, editori Pr. prof. dr. Viorel Sava si Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011, 565p. ISBN 978-606-8117-70-6
 2. Familia în societatea contemporană, editori Pr. prof. dr. Viorel Sava si Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011, 542p. ISBN 978-606-8278-47-6
 3. Am văzut că Dumnezeu grăieşte cu omul şi acesta rămâne viu. Vorbirea şi tăcerea în Revelaţie, vol. festschrift la aniversarea a 65 de ani a pr. Prof. Semen Petre, editori: conf.dr.pr. Ilie Melniciuc-Puica, lect. dr.diac. Catalin Vatamanu, asist.dr.pr. Cezar Harlaoanu, Doxologia, Iaşi, 2014, 264p. ISBN 978-606-666-329-8

II.b. Traduceri:

 1. Sf. Ambrozie al Milanului, Expunere la Evanghelia după Luca, Ed. Performantica, Iaşi, 2010, 396 p. ISBN 978-973-730-817-7
 2. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Fapte, Ed. Performantica, Iaşi, 2010, 323p, ISBN  978-973-730-764-4

II.b.1.

Sf. Ambrozie al Milanului, Expunere la Evanghelia dupa Luca –cartea a IV-a, în „Teologie şi Viaţă”, an XXII (LXXXVIII), 2012, nr. 9-12, p.156-167. ISSN 1221-5988

III. Studii şi articole:

Studii cotate ISI/ERIH:

 1. Historical and Biblical Survey about Water Source of Jerusalem, în „European Journal of Science and Theology”, abstracted and indexed in «Art&Humanities Citation Index» (AHCI) and Science Citation expanded  Index (SCIE) of ISI Thomson Reuters”, 2008, vol. 4, no. 1, p. 53-71. ISSN 1841-0464
 2. Abrevieri din manuscrisele biblice regăsite în iconografie, în „Studii Teologice”, nr. 4/2009, p. 111-137. ISSN 1011-8845 (indexată ERIH, categoria NAT, din 2007);
 3. Abbreviations and Symbols founded in Biblical Manuscripts and Christians Icons, în „European Journal of Science and Theology”, abstracted and indexed in «Art&Humanities Citation Index» (AHCI) and Science Citation expanded  Index (SCIE) of ISI Thomson Reuters”, 2010, vol. 6, no. 3, p. 1-21. ISSN 1841-0464
 4. The Lamb Sacrifice expressed in Religious Art, în „European Journal of Science and Theology”, abstracted and indexed in «Art&Humanities Citation Index» (AHCI) and Science Citation expanded  Index (SCIE) of ISI Thomson Reuters”, 2011, vol. 7, no. 2, p. 77-99. ISSN 1841-0464
 5. Biblical Intertextuality in Cultic Language, în „European Journal of Science and Theology”, abstracted and indexed in «Art&Humanities Citation Index» (AHCI) and Science Citation expanded  Index (SCIE) of ISI Thomson Reuters”, 2012, vol. 8, no. 2, p. 63-81. ISSN 1841-0464
 6. Biblical Prints from Alba Iulia – Linguistic Creativity and Fidelity, în „European Journal of Science and Theology”, abstracted and indexed in «Art&Humanities Citation Index» (AHCI) and Science Citation expanded  Index (SCIE) of ISI Thomson Reuters”, 2012, vol. 8, no.4, p. 85-96. ISSN 1841-0464
 7. Visual Rewriting of John’s Revelation, în „European Journal of Science and Theology”, abstracted and indexed in «Art&Humanities Citation Index» (AHCI) and Science Citation expanded  Index (SCIE) of ISI Thomson Reuters”, 2013, vol. 9, no. 4, p. 297-307. ISSN 1841-0464
 8. Text messages of John’s Revelation depicted in the northern Romania churches, în „European Journal of Science and Theology”, indexată ERIH Plus din 9.03.2015, 2015, vol. 11, nr. 2, p. 141-147. ISSN 1841-0464
 9. The dispute od Spiritual beings from Moses Body in Biblical text and Painting, în „European Journal of Science and Theology”, indexată ERIH Plus, 2016, vol. 12, nr. 3, p. 203-210. ISSN 1841-0464

Studii indexate în BDI:

 1. Biblical Elements in Coptic Icon, în „European Journal of Science and Theology”, 2006, nr. 2, p. 37-50. ISSN 1841-0464
 2. Stewardship and Wealth in Luke 16, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIV, 2009, no. 1, p. 33-50; ISSN: 1841-849X.
 3. “A still more excellent way” (1 Cor 12,31) is Christian Love, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XVI, 2011, no. 1, p. 17-34. ISSN: 1841-849X
 4. Biblical Intertextuality in the 4th Lectionary from the Holy Sacrament of Unction, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XVII, 2012, no. 1, p. 33-46. ISSN: 1841-849X.
 5. „I-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin” (Luca 10,34) – Parabola vindecării omului căzut, în Mitropolia Olteniei an LXIV (2012) nr. 1-4, p. 194-222. ISSN 1013-4239
 6. Lecturile biblice de la Taina Sfântului Maslu (II), în „Altarul Reîntregirii” 1/2012, p. 27-48. ISSN 1584-8051.
 7. Aspecte ale dialogului profetic despre Hristos în Evanghelia dupa Luca, în „Teologie şi Viaţă”, an XXII (LXXXVIII), 2012, nr. 5-8, p. 5-21. ISSN 1221-5988  
 8. Rolul citărilor din Vechiul Testament în lecturile biblice de la Sf. Maslu, în „Teologie şi Viaţă”, an XXII (LXXXVIII), 2012, nr. 9-12, p. 27-44. ISSN 1221-5988
 9. Remarks about "living water" Quotation in Jn 7: 37-38, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XVIII, 2013, no. 2, p. 23-34. ISSN: 1841-849X.
 10. Mesajul înaintemergătorului din Evanghelia după Luca, în “Lumină Lină”, an XIX, nr. 1, 2014, p. 9-21. ISSN 1086-2366
 11. Saint John’s Revelation in the painting from Sucevita Monastery, în „European Journal of Science and Theology”, 2014, vol. 10, no.1,  p. 271-285 ISSN 1841-0464
 12. John’s Gospel Quotations, Allusions and Parables in Farewell Discourse, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XX, 2015, no. 1, pp. 35-47. ISSN: 1841-849X
 13. „The two will become one flesh” – argumentative function on Gen. 2,24 in 1 Cor. 6,16b, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XXI, 2016, no. 1, pp. ISSN: 1841-849X

a) naţionale:

 1. Icoana Schimbării la Faţă a Mântuitorului – studiu teologic şi artistic, în Ştiinţa, tehnica şi arta conservării şi restaurării patrimoniului cultural, vol I, supliment al Analelor Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, 1997.
 2. Relatarea unei recunoaşteri (Lc 24,13-32), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. VI, Teologie, 2001, p. 197-206. ISSN 1221-5333
 3. Înălţarea la cer – repere teologice şi artistice, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. VI, Teologie, 2001, p. 231-239. ISSN 1221-5333
 4. Icoana Bunei-Vestiri - repere teologice şi artistice, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. VI, Teologie, 2001, p. 221- 231. ISSN 1221-5333
 5. Noul exod în perspectiva lucanică, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. VII, Teologie, 2002, p. 25-34. ISSN 1221-5333
 6. Utilizarea celor trei secţiuni ale Vechiului Testament în scrierile Sf. Luca, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. VIII, Teologie, 2003, p. 77-88. ISSN 1221-5333
 7. Interpretarea Psalmilor în Faptele Apostolilor, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. VIII, Teologie, 2003, p. 89-102. ISSN 1221-5333
 8. Imne creştine în Evanghelia după Luca, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. IX, Teologie, 2004, pp. 73-88. ISSN 1221-5333
 9. Cântări biblice în Evanghelia după Luca (cap. 2), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. IX, Teologie, 2004, pp. 89-102. ISSN 1221-5333
 10. Patimile Mântuitorului prezentate în capitolul 22 al Evangheliei după Luca (similitudini şi diferenţieri redacţionale), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. X, Teologie Ortodoxă, 2005, pp. 189-208. ISSN 1841-849X
 11. Descoperind Psalmii în Apocalipsă, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XI, Teologie Ortodoxă, 2006, p. 57-70. ISSN 1841-849X
 12. Călătoriile pe mare în scrierile Sf. Luca, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XI, Teologie Ortodoxă, 2006, p. 409-424. ISSN 1841-849X
 13. Rolul femeii păcătoase în abordarea biblică şi liturgică a Sfântului Ioan Hrisostom, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XII, Teologie Ortodoxă, 2007, p. 111-124. ISSN 1841-849X
 14. Mărturii despre teofanie în Evanghelia după Ioan, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XII, Teologie Ortodoxă, 2007, p. 179-192. ISSN 1841-849X
 15. Forme biblice de afecţiune creştină redimensionate în societatea modernă, Revista Pleroma, anul IX, nr. 2, 2007, p. 107-132. ISSN 1454-7015
 16. Lecturile biblice din cadrul Sf. Liturghii în creştinismul oriental, Revista Pleroma, anul X, nr. 1, 2008, p. 87-112. ISSN 1454-7015
 17. Citări din Deuteronom în Evanghelia după Marcu, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XIII, Teologie Ortodoxă, 2008, p. 139-143. ISSN 1841-849X
 18. Semnificaţia citărilor veterotestamentare din Epistola către Romani, Revista Pleroma, an XI, nr.1 (Serie nouă), iunie 2009, p. 137-151. ISSN 1454-7015
 19. Libertatea creştină şi actualitatea ei exprimată în Epistolele către Corinteni, în „Teologie şi Viaţă”, an XIX (LXXXV), 2009, nr. 5-8, p. 40-60. ISSN 1221-5988
 20. Lectura Noului Testament în cultul şi în viaţa Bisericii, în „Theologia Pontica” – Revista Centrului de Cercetări Teologice Interculturale şi Ecumenice Constanţa, «Sf. Ioan Cassian», an II (2009), nr.1, p. 103-113. ISSN 1844-2870
 21. Prietenul Mirelui (In 3,29), în „Theologia Pontica” – Revista Centrului de Cercetări Teologice Interculturale şi Ecumenice Constanţa, «Sf. Ioan Cassian», an IV (2011), nr.1-2, p. 16-24. ISSN 1844-2870
 22. Precizări pauline privind Botezul, în Epistola I către Corinteni, în „Teologie şi Viaţă”, an XXI (LXXXVII) 2011, nr. 9-12, p. 5-27. 
 23. Mesajul cărții Apocalipsa prezentat de picturile vechi ale bisericilor din Nordul României, în „Theologia Pontica” – Revista Centrului de Cercetări Teologice Interculturale şi Ecumenice Constanţa, «Sf. Ioan Cassian», an VI, 2013, nr. 3-4, pp. 67-77. ISSN 1844-2870
 24. The Old Testament use in John’s Gospel 13-17, in Analele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Fascicola de Ştiinţe Social-Umaniste, an I, 2013, nr. 2, pp, 20-29. ISSN 2286-0711

b) internaţionale:

 1. The Cultural Dimension of Biblical Quotation in Luke, in "Language, Individual & Society Journal", Vol. 6, part.1, p. 191-202. Bulgaria. ISSN 1313-2547  
 2. Biblical Texts and Methods Used in Vocational Education, in Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Vol. 10, part.2, 2012, p. 107-117, Bulgaria. ISSN 1313-2571. (indexed by EBSCO Publishing).
 3. Biblical Text and Arguing in Luke’s Commentary of St. Ambrosius of Milan, in "Language, Individual & Society Journal", Vol. 7, part.1, 2013, p. 258-265. Bulgaria. ISSN 1313-2547 (indexed by EBSCO Publishing).
 4. The message of the Book of Revelation in the old paintings of the Nothern Romania churches, în volumul „6th  European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation Proceedings book” (Ed. O.A. Cuzman, R. Manganelli Del Fa, P. Tianno), Kermes Quaderni, Nardini Editore, Florenţa (Italia), 2014, p. 62-65, ISBN 978-88-404-4365-2
 5. Archangel Michael‘s dispute for the body of Moses in biblical text and painting, în volumul „7th  European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation Proceedings book” (Ed. O.A. Cuzman, R. Manganelli Del Fa), Kermes Quaderni, Nardini Editore, Italia, 2015, p. 22-25, ISBN 978-88-404-4372-0
 6. The Wrong Way of Balaam – Biblical and Iconographical aspect, în volumul „ESRARC 2016 - 8th  European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation Proceedings book” (Ed. Claudia Pelosi, Giorgia Agresti, Luca Lanteri, Cetty Parisi), Nardini Editore, Italia, 2016, p. 36-39. ISBN 978-88-404-4377-5

IV. Studii în volume colective:

 1. Principii biblice creştine în procesul educaţiei moderne, în vol. “Creativitatea în ştiinţă şi tehnică”, Bucureşti, 2005, p. 257-264.
 2. Omiliile 1 şi 2 la Faptele Apostolilor a Sfântului Ioan Gură de Aur, în volumul omagial „Sfântul Ioan Gură de Aur (+407), mare dascăl al lumii şi ierarh”, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, p. 159-183. ISBN 978-973-155-029-9
 3. Suspinul creaţiei (Rom 8,22) – argument pentru ecoteologia biblică, în Vol. „Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Vol. VIII, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 87-99. ISBN 978-973-155-185-5
 4. Şederea Fiului Omului reflectată în pictura bisericească, în Vol. „Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Volum VIII, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 297-316. ISBN 978-973-155-185-5
 5. Boala apei după Luca 17 (Studiu comparativ între Evanghelia după Luca din Noul Testament (1648) şi Biblia de la Bucureşti (1688)), în vol „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii”  2008, Ed. Trinitas, Iaşi, p. 173-188. ISBN 987-973-155-114-2
 6. Lege, libertate şi mântuire în comunitatea creştină din Corint, în Dimensiunea socială a Evangheliei, Supliment Teologic al Jurnalului Pleroma, (ed. C. Constantineanu şi E. Conţac), nr. 1, 2011, p. 45-68. ISBN 978-973-8983-68-7
 7. Biblical and Morals Values in St. Basil’s Homily “I Will Pull down my Barns”, în vol. Din comorile teologiei Părinţilor Capadocieni, , editori Pr. prof. dr. Viorel Sava si Prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010, p. 171-185. ISBN 978-606-8117-41-6
 8. Capitolul Moldova Republic, în The Cambridge Dictionnary of Christianity, Daniel Patte (ed.) Cambridge University Press, 2010, p.829-830. ISBN 978-0-521-52785-9
 9. Repere în teologia universitară ieşeană după 1990, în vol. Învăţământul universitar vocaţional la ceas aniversar - 2010 studii şi cercetări, vol. coordonat de Pr. prof. dr. Viorel Sava, Pr. lect. dr. Dan Sandu şi prep. drd. Emilian Roman, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010, p. 191-209. ISBN 978-606-8117-89-8
 10. “That you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God: and that believing, you may have life in his name” (John 20, 31), în vol. Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei, editori Pr. prof. dr. Viorel Sava si Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010, p. 246-256. ISBN 978-606-8117-70-6
 11. Componenţa şi funcţiile familiei antice din perspectiva scrierilor ioanine, în vol. Familia în societatea contemporană, editori Pr. prof. dr. Viorel Sava si Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011, p. 417-430. ISBN 978-606-8278-47-6
 12. Retorica paulină evidenţiată în Epistola către Romani (9-10), în Text şi discurs religios, vol. 2, editori Al. Gafton, S. Guia şi I.  Milică, Ed. Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi, 2010, p. 205-214. ISSN 2066-4818
 13. Paradoxurile parabolei iconomului necredincios (Lc 16,1-8), în Text şi discurs religios, vol. 3, editori Al. Gafton, S. Guia şi I.  Milică, Ed. Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi, 2011, p. 255-267. ISSN 2066-4818
 14.  Magii şi Steaua: Mărturii în Evanghelia după Matei, tradiţia creştină şi artă, în Vol. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Vol. XI, Ed. Doxologia, Iaşi, 2012, p. 25-46 şi în limba engleză The Magi and the Star: Witness in Matthew’s Gospel, Christian Tradition and Art, în Vol. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Vol. XI, Ed. Doxologia, Iaşi, 2012, p. 47-68. ISBN 978-606-8278-65-0
 15.  Suferinţa umană răsplătită de Dragostea Dumnezeiască, în Invierea lui Lazăr, în vol. Condiţia umană între suferinţă şi iubirea lui Dumnezeu. Terapia bolii şi îngrijiri paliative, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, p. 117-138, ISSN 1584-8051
 16. Tipărituri biblice la Alba Iulia – fidelitate teologică şi creativitate lingvistică, în vol. Simpozionul „Universul Ştiinţelor”, Ed. a III-a, Ed. PIM, Iaşi, 2012, p. 342-347. ISSN 2285-8407
 17. Argumentaţia biblico-patristică despre starea sufletelor după moarte, conform Mărturisirii Ortodoxe de la Iaşi în vol. „Mărturisirea de credinţă – locul şi rolul ei în tradiţia Bisericii Ortodoxe. Relaţia dintre teologia academică şi teologia doxologică”, col. Episteme 9, coordonatori: Pr. Ion Vicovan, Pr. Dan Sandu, Emilian-Justinian Roman, Ed. Doxologia, Iaşi, 2013, p. 382-397. ISBN 978-606-666-145-4
 18. Biblical Intertextuality in St. Ambrosius Expositio evangelii secundum Lucam, în Text şi discurs religios, vol. 5, editori Al. Gafton, S. Guia şi I.  Milică, Ed. Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi, 2013, p. 183-193. ISSN 2066-4818
 19. Scriptural Arguments about the Relationship between Church and Political Leadership in the 4th Century, în vol. Religion and Politics. The 12th International Symposium on Science, Theology and Arts, vol. 1, p. 277-292, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2013, ISSN 1584-8051
 20. The pattern’s mission of Those „Equal to the Apostles” according the Acts of Apostle’s,  în vol. Laicii şi misiunea creştină: realitate istorică, vocaţie personală, necesitate eclesială, colecţia Episteme 13, Ed. Doxologia, Iaşi, 2014, p. 184-200. ISBN 978-606-666-310-6
 21. Re-writen history in Ten Pounds Parable (Lk 19,11-27), în vol. Simpozionul „Universul Ştiinţelor”, Ed. a IV-a, Ed. PIM, Iaşi, 2013, p. 245-250. ISSN 2285-8407
 22. „Lucrăm cu multă îndrăzneală, şi nu ca Moise, care îşi punea un văl pe faţa sa” (II Corinteni 3, 12-13), în vol. festschrift la aniversarea a 65 de ani a pr. Prof. Semen Petre Am văzut că Dumnezeu grăieşte cu omul şi acesta rămâne viu. Vorbirea şi tăcerea în Revelaţie, Doxologia, Iaşi, 2014, p. 83-96. ISBN 978-606-666-329-8
 23. Ancient Intertextuality in 1 Corinthians 15 – Contemporary Approaches /Intertextualitatea antică din I Corinteni 15 – abordări contemporane, în Comunication, Context, Interdisciplinarity 3rd edition, Târgu Mureş, 2014, p. 84-92.
 24.  Aşteptarea răsplătirii drepte (Apocalipsa 6,9-17; 7,14; 12, 11-12), în vol. Eucharist and Martyrdom. From the ancient catacombs to the communist prisons, vol. 2, p. 199-210, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2014. ISSN 1584-8051
 25. Intertextuality in Cleansing Temple Sequence (In. 2,13-22), în Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Ed. Arhipelag XXI Press, Târgu Mureş, 2015, pp. 421-434.

V. Articole, recenzii, consemnări:

 1. Studiu teologic şi artistic în iconografia bizantină, (în colab. cu Bogdan Maximovici), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi”, (serie nouă), vol. V, Teologie, 1999-2000, p. 299-305. ISSN 1221-5333
 2. Bucuria revederii după un deceniu, în „Candela Moldovei” , nr. 7-8, 2003, p. 29.
 3. „Magnificat” sau Cântarea Sfintei Fecioare Maria, în „Credinţa Ziditoare”, nr. 7-9, 2003, p. 18-20.
 4. Folosirea apologetică a Vechiului Testament în Faptele Apostolilor – I,  în „Credinţa Ziditoare”, nr. 10-12, 2004, p. 21-22.
 5. Folosirea apologetică a Vechiului Testament în Faptele Apostolilor – II,  în „Credinţa Ziditoare”, nr. 13-15, 2004, p. 20-21.
 6. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţele tale, în “Credinţa Ziditoare”, nr. 22-23, 2005, p. 15-16.
 7. Evangheliile ascunse , de G. Andronache, “România Liberă”, supliment de week-end, 31.05.2006.
 8. Sfânta Muceniţă Fotini, cea izvorâtoare de „apă vie“, în „Ziarul Lumina”, 26.02.2008
 9. The Groaning of Creation (Romans 8) determined by Human Fall Nature, „European Journal of Science and Theology”, 2008, nr. 2, p. 177-178. ISSN 1841-0464
 10. Discordie cu parfum de tămâie, „Evenimentul de Iaşi”, 29 iulie 2008.
 11. Sfîntul Ioan Evanghelistul – ucenicul iubit, în „Evenimentul de Iaşi”, 26.09.2008 (versiune electronică)https://www.evenimentul.ro/articol/sfintul-ioan-evanghelistul-ucenicul-iubit.html
 12. Bookreview la volumul „Cosmology and New Testament Theology” (J.T. Pennington & S.M. McDonough (eds.), coll. Library of New Testament Studies (JSNTS 355), T&T Clark, London and New York (2008), 213 p., în „European Journal of Science and Theology”, 2009, vol. 5, nr. 2, p. 69-73. ISSN 1841-0464
 13. Recenzie la volumul Pr. D. Păduraru, Evanghelia zilei. Comentarii la pericopele de peste an, în „Theologia Pontica” – Revista Centrului de Cercetări Teologice Interculturale şi Ecumenice Constanţa, «Sf. Ioan Cassian», an II (2009), nr.1, p. 188-189. ISSN 1844-2870
 14. The International  Symposium „The Science of Theology and the Present Day Sciences” – first edition, 28-30 October 2009, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.Cuza» Iaşi (serie nouă)”, vol. XIII, Teologie Ortodoxă, 2009, nr. 2, p. 172-173. ISSN: 1841-849X
 15. Prefaţă la secţiunea Evanghelia după Sf. Luca din volumul Popasuri duhovniceşti a d-nei Constanţa-Adriana Coiciu, Ed. Gr. T. Popa, UMF Iaşi, 2010, p. 182-183. ISBN 978-606-544-028-9
 16. Prefaţă la volumul Teofania. Scurtă incursiune biblică şi artistică în istoria icoanei ,,Botezul Domnului", a ierom. Mihail Gheaţău, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010.
 17. Rostul bogăţiei pentru mântuire, în Ziarul Lumina, 25.01.2012.
 18. Slujbă de înmormântare pentru patruzeci de persoane la Biserica „Sf. Nectarie” din Iaşi, Ziarul lumina, 9.10.2012.
 19. Prefaţă la volumul Principii didactice în Evanghelia după Luca, Ed. Performantica, Iaşi, 2013.
 20. Fericirea a IV-a tâlcuire, în Ziarul Lumina Ediţia Moldova 10.07.2013.
 21. Trăind cuvintele Noului Testament îl facem pe Hristos viu în sufletele noastre, în Ziarul Lumina Ediţia Moldova 11.12.2013.
 22. I. Melniciuc Puică, I. Rusu, The Southern Porch of Sucevita Monastery – Argument for the European Christian Vision, în volumul „6th  European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation Proceedings book” (Ed. O.A. Cuzman, R. Manganelli Del Fa, P. Tianno), Kermes Quaderni, Nardini Editore, Florenţa (Italia), 2014, p. 9. ISBN 978-88-404-4365-2
 23. Bookreview la volumul „Beyond Old and New Perspectives on Paul. Reflection on the Work of Douglas Campbell”. (Chris Tilling ed.), Cascade Books, Eugene Oregon, 2014, 341p. în „European Journal of Science and Theology”, 2014, vol. 10, nr. 6, p. 293-294. ISSN 1841-0464

VI. Granturi:

 1. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 659/1996/III/A 2. 2. Studiul iconografiei ortodoxe româneşti din punct de vedere scripturistic şi dogmatic. Implicaţiile elementelor de erminie şi simbolistică. Fază realizată împreună cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Bucureşti - membru
 2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ; Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”; Titlul proiectului: „Alege şcoala!”; Beneficiar: Patriarhia Română; Cod Contract: POSDRU/61/2.2/S/41538; Asistent tabere 2010-2012, Melniciuc Puică Ilie.

B. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE

1. Co-organizator la Simpozionul „Ştiinţa Teologie şi Ştiinţele vremii”, Iaşi, 28-30 oct. 2009.

2. Co-organizator la Simpozionul internaţional dedicat „Anului omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei B.O.R.”, Iaşi, 15-16 oct. 2010.

3. Co-organizator la Simpozionul internaţional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, Iaşi, 16-18 oct. 2011.

 

 1. Sacralitatea eclesială de la expresia textului biblic la icoană, în “Manifestări ale sacrului în literatură, muzică şi artă plastică”, Iaşi, febr.2005.
 2. Iisus Hristos Om şi Dumnezeu conform Faptelor Apostolilor, UAIC Iaşi, Facultatea Teologie Ortodoxă, Sinodul I Ecumenic. Mărturisirea Sfintei Treimi în contextul creştin ecumenic şi al dialogului interreligios actual, 16 mai 2005.
 3. Dimensiunea biblică a postului, ASCOR Iaşi, 10 nov. 2005, T17.
 4. Egiptul manuscriselor biblice, Simpozionul Creaţie şi Restaurare, Faculttea Teologie Ortodoxă Bucureşti, Catedra Artă Sacră, 15.05. 2006.
 5. Principiile biblice ale educaţiei în contextul actual, Simpozionul « Cultură şi Civilizaţie », Roman, Institutul Teologic Franciscan, 26.05. 2006.
 6. Forme biblice de afecţiune creştină redimensionate în societatea modernă,  Simpozionul “Spiritualitatea creştină şi postmodernismul”, organizat de Institutul Teologic Penticostal, Bucureşti, 15-16 mai 2007.
 7. Vechi inscripţii funerare din Ierusalim şi relaţia lor cu Noul Testament, Simpozionul cu tema „Teologul contemporan. Ştiinţă sau Credinţă?”. Organizator: Asociaţia Studenţilor Teologi Ortodocşi, Bucureşti, 9 mai 2007.
 8. Studentul creştin într-o lume a schimbării, ASCOR Iaşi, 04.10.2007.
 9. Gânduri de toamnă, Conferinţa la Colegiul Naţional, 12.10.2007.
 10. Lecturile biblice din cadrul Sf. Liturghii în creştinismul oriental, Simpozionul „Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu prin viaţa şi misiunea Bisericii”, IT Penticostal, Bucureşti, 20-21 03.2008.
 11. Lectura Noului Testament în cultul şi în viaţa Bisericii, Simpozionul „Aspectele Cuvântului revelat şi importanţa acestuia în viaţa credincioşilor în mileniul al III-lea”, Constanţa, 20 mai 2008.
 12. Prologul Evangheliei după Luca din Noul Testament (1648) şi Biblia de la Bucureşti (1688), Simpozionul „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa şi misiunea Bisericii”, Iaşi, 24.10.2008.
 13. Sf. Scriptură în Sf. Liturghie – Apocalipsa în imaginea slujbelor bisericeşti, Simpozionul „Sf. Liturghie – izvor de viaţă”, Iaşi, Parohia Adormirea Maicii Domnului – Galata, Iaşi, 07.12.2008.
 14. Rolul cântărilor biblice din perioada Triodului, ASCOR, Iaşi, 5.03. 2009.
 15. Lecţionariile biblice ortodoxe şi volumul Evanghelia zilei a Pr. D. Păduraru - convergenţe, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Iaşi, 05.04. 2009
 16. Lege, libertate şi mântuire în comunitatea creştină din Corint, la Simpozionul „Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european”, IT Penticostal, Bucureşti, 07-08.05.2009.
 17. Retorica paulină evidenţiată în Epistola către Romani, Conferinţa Naţională „Text şi Discurs Religios”, Ediţia a II-a, Iaşi, 13.11.2009.
 18. Modelul în Noul Testament, Conferinţa naţională „Creştinul în căutarea modelului”, Parohia Adormirea Maicii Domnului – Galata, Iaşi, 4.12.2009.
 19. Paradoxurile parabolei iconomului necredincios (Lc 16,1-8), Conferinţa Naţională „Text şi Discurs Religios”, Ediţia a III-a, Iaşi, 13-14.11.2010.
 20. Conferinţa ASCOR “Naşterea Domnului – începutul mântuirii noastre”, prelegerea “Icoana Naşterii Domnului - repere biblice şi iconografice”, Iaşi, 07.12.2010.
 21. Intertextualitatea biblică în Comentariul la Evanghelia după Luca al Sf. Ambrozie al Milanului, Conferinţa "Text si discurs religios", ed. V-a, Iaşi, 10.11.2012.
 22. Citările din Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, la Simpozion Biblic Naţional Sfânta Scriptură, izvor al cunoaşterii şi vieții creştine, Caransebeş, 15.11.2013.
 23. Retorica paulină din 1 Cor 15, 35-57 în dezvoltarea omiliei hrisostomice, Conferinţa Naţională "Text si discurs religios", ed. VI-a, Timişoara, 16.11.2013.
 24. Intertextualitatea biblică din finalul capitolului 12 al Evangheliei după Ioan, Conferinţa Naţională "Text si discurs religios", ed. VII-a, Sibiu, 7-8.11.2014.
 25. "Şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris" (In 2, 17). Relatarea ioaneică a curăţirii templului, Simpozion Biblic Naţional Sfânta Scriptură, izvor al cunoaşterii şi vieții creştine, Caransebeş, 13.11.2014.
 26. Misiunea paulină reflectată în Omiliile Sf. Ioan Gură de Aur la Faptele Apostolilor, Simpozionul naţional „Slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor în viața de mănăstire și parohie”, Drobeta Turnu Severin, 10.02.2015.
 27. Complementaritatea poetului profan și a profetului în mesajul Apostolului Pavel, Facultatea de Litere a UAIC Iași, 29.10.2016.
 28. Textul biblic în iconografia ortodoxă, Simpozionul național al Bibliștilor ortodocși români, București, 11.11.2016.

b) internaţionale:

 1. Principii biblice creştine în procesul educaţiei moderne, Conferinţa internaţională: Creativitatea în ştiinţă şi tehnică, Bucureşti, 2005.
 2. Elemente biblice în icoana coptă / Biblical Elements in Coptic Icon, SAAARC, Sala Profesorală, Iaşi, 4.04. 2006.
 3. Old Inscriptions on 1st Century Tombs and New Testament Relation, SAAARC, Sala Profesorală, Iaşi, 4.04. 2006.
 4. Stadiul cercetărilor biblice în România (sesiune de referate), Uniunea Bibliştilor din România, Cisnădioara, cu participare internaţională, 8-9.06.2006.
 5. Imagini în textul biblic şi texte scripturistice în icoane, 2nd European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 8-9.05.2008.
 6. Imagini în Apocalipsa Sfântului Ioan, 2nd European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 8-9.05.2008.  
 7. The Groaning of Creation (Romans 8) determined by Human Fall Nature, Conferinţă internaţională, Creta (Chania), 2-6 iunie 2008.
 8. Studiu comparativ între Evanghelia după Luca din Noul Testament (1648) şi Biblia de la Bucureşti (1688), Conferinţa internaţională „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii”, Iaşi, 15.10.2008.
 9. Valenţe biblice şi morale  în Omilia la Bogatul lacom a Sf. Vasile cel Mare, Simpozionul internaţional „Ştiinţa Teologiei şi ştiinţele vremii”, Iaşi, 28 – 30 octombrie 2009.
 10. Abbreviations and Symbols founded in Biblical Manuscripts and Christians Icons, 3rd European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 26-28.05.2010.
 11. The Lamb Sacrifice expressed in Religious Art, 3rd European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 26-28.05.2010.
 12. “That you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God: and that believing, you may have life in his name” (John 20, 31), Simpozionul internaţional dedicat „Anului omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei B.O.R.”, Iaşi, 15-16 oct. 2010.
 13. Exprimări biblice în articolele 4 şi 5 ale Simbolului de credinţă niceo-constantinopolitan, Vatra Dornei, 2.11.2010.
 14. Componenţa şi funcţiile familie antice din perspectiva scrierilor ioanine, Simpozionul internaţional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfinţenie”, Iaşi, 16-18 oct. 2011.
 15. Biblical Prints from Alba Iulia – Linguistic Creativity and Fidelity, 4th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 3-5.05.2012.
 16. Aspects on Cultural-Historic Memory expressed in Lukan Writing, 4th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 3-5.05.2012.
 17. Suferinţa umană răsplătită de Dragostea Dumnezeiască, în Invierea lui Lazăr, Simpozionul internaţional The Human Condition between Suffering and God’s Love, Alba Iulia, 4-6 mai 2012.
 18. The Cultural Dimension of Biblical Quotation in Luke, in "Language, Individual & Society in the Modern World, Nessebar-Sunny Beach, Bulgaria, 5.09.2012.
 19. Biblical Texts and Methods Used in Vocational Education, in “Education, Research & Development”, Nessebar-Sunny Beach, Bulgaria, 9.09.2012.
 20. Tipărituri biblice la Alba Iulia – fidelitate teologică şi creativitate lingvistică, Simpozionul „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 8.09.2012.
 21. Biblical-patristic argumentation about soul’s place after death, in Orthodox Confession of Iasi, Simpozionul „Mărturisirea de credinţă – locul şi rolul ei în Tradiţia Bisericii Ortodoxe”, Iaşi, 15-16 Octombrie 2012.
 22. Les abbreviations biblique - de codex aux icones, Fribourg, 18.04.2013.
 23. Scriptural Arguments about the Relationship between Church and Political Leadership in the 4th Century, International Symposium on Science, Theology and Art, 14-16.05.2013.
 24. Aspects of John’s Revelation painting from Sucevita Monastery, 5th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Alba Iulia, 17.05.2013.  
 25. The Pattern’s Mission of the „Equal to the Apostles” According the Acts of Apostle’s,  Simpozion Internaţional „Laicii şi misiunea creştină: realitate istorică, vocaţie personală, necesitate eclesială”, Iaşi, 25.05.2013.
 26. Biblical Text and Arguing in Luke’s Commentary of St. Ambrosius of Milan, Simpoion "Language, Individual & Society in the Modern World”, Nessebar-Sunny Beach, Bulgaria, 7.09.2013.
 27. Re-writen History in Ten Pounds Parable (Lk 19,11-27), Simpozionul „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 8.09.2013.
 28. Biblical Text and Arguing in Luke’s Commentary of St. Ambrosius of Milan, in "Language, Individual & Society in the Modern World, Nessebar, Bulgaria, 10.09.2013.
 29. Intertextuality in the Throne Vision from John’s Revelation 4-5, The XVII–th International Conference „Inventica 2013”, Iaşi, România, 19-21.06.2013.
 30. Aşteptarea răsplătirii drepte (Apocalipsa 6,9-17; 7,14; 12, 11-12), the 13th International Symposium on Science, Theology and Art, Alba Iulia, 6.05.2014.
 31. The Message of the Book of Revelation in the Old Paintings of the Northern Romania Churches, 6th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Florenţa, 9-11.06.2014.
 32. The Southern Porch of Sucevita Monastery – Argument for the European Christian Vision, Keynote Lecture, 6th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Florenţa, 9-11.06.2014.
 33. Cina Domnului – de la cuvintele şi timpul biblic la eshatologia comuniunii liturgice, la Simpozionul Internaţional „Dumitru Stăniloae” Ed. II-a, „Comuniune euharistică şi trăire filocalică” Iaşi, 16.05.2014.
 34.  Intertextualitatea antică din I Corinteni 15 – abordări contemporane, în Comunication, Context, Interdisciplinarity 3rd edition, Târgu Mureş, 23-24 octombrie 2014.
 35.  Eléments liturgiques dans l’Apocalypse de Jean. Leur reflet dans la peinture de monastère Sucevita, Colloque Art et Liturgie, Iaşi, 6-8 nov. 2014.
 36.             Archangel Michael‘ s dispute for the body of Moses in biblical text and painting, „7th European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation, Trnava (CZ), 04.06.2015.
 37.  Mărturia hristocentrică a Bisericii Ortodoxe ca prelungire a misiunii biblice (Mc. 16,9-20) la Simpozionul Internaţional „Dumitru Stăniloae” Ed. III-a, „Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii” Iaşi, 15.05.2015.
 38. Christian Education affirmed in 2 Timothy Epistle, the 15th International Symposium on Science, Theology and Art, Alba Iulia, 10.05.2016.
 39. „Şi vor fi toţi învăţaţi de Dumnezeu” (In. 6,45). Afirmarea educației în Evanghelia a patra, la Simpozionul Internaţional „Dumitru Stăniloae” Ed. IV-a, „Teologie și Pedagogie. Identitate specifică și responsabilitate în actul educației” Iaşi, 13.05.2016.
 40. The Wrong Way of Balaam – Biblical and Iconographical aspect, „8th European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation”, Viterbo (IT), 25.05.2016.
 41. Cântarea preotului Zaharia (Lc. 1,68-79) în tipăriturile de la Alba Iulia din sec. XVII, Simpozionul internațional Iași, 28.10.2016.
 42. „... șezând în mijlocul învățătorilor” (Lc. 2,46)- episodul biblic reflectat în iconografia ortodoxă, Simpozionul internațional „Educație și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al tradiției”, Cluj Napoca, 15.11.2016.

c) Participări la comunicări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane:

 1. Uniunea Bibliştilor din România, Sibiu – şedinţa de constituire, 29.10.2005.
 2. Uniunea Bibliştilor din România, Şedinţa de lucru (repartizarea comentariilor biblice),  Sibiu, 18.02.2006.
 3. Lucrările Congresului Studiorum Novum Testamentum Societas, Sibiu, 2-5.08.2007.
 4. Simpozionul Sf. Ioan Gură de Aur, Iaşi, Sala I. Moisescu, 15.10.2007.
 5. Uniunea Bibliştilor din România, Şedinţa de lucru (repartizarea comentariilor biblice),  Sibiu, 28 februarie 2008.
 6. Uniunea Bibliştilor din România, Şedinţa de lucru,  Sibiu, 26.02.2009.
 7. Uniunea Bibliştilor din România, Şedinţa de lucru,  Sibiu, 24.02.2011.
 8. Messianische/Christologische Texte in Alten Testament und ihre Rezeption im Neuen Testament und in der Patristik, Cluj Napoca, 8-11.11.2012.
 9. Credinţă şi politică. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori şi apărători ai libertăţii religioase, Cluj Napoca, 10-11.10.2013.
 10. Uniunea Bibliştilor din România, Şedinţa de lucru,  Sibiu, 28.02.2014.
 11. Traian Dorz – 100 (1914-2014) un poet necunoscut, victimă a represiunii comuniste, BCU, Iaşi, 9.05.2014.
 12. Uniunea Bibliştilor din România, Şedinţa de lucru,  Sibiu, 27.02.2015.
 13. Uniunea Bibliştilor din România, Şedinţa de lucru,  Sibiu, 26.02.2016.

C. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI TV: 21

D. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO: 132

Membru în comitete de organizare conferinţe indexate ISI sau ERIH:

 1. Co-organizator la Simpozionul internaţional 2nd European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 8-9.05.2008.
 2. Co-organizator la Simpozionul internaţional 3rd European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 26-28.05.2010.
 3. Co-organizator la Simpozionul internaţional 4th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Iaşi, 3-5.05.2012.
 4. Co-organizator la Simpozionul internaţional 5th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Alba Iulia, 16-18.05.2013.

ACTIVITATEA LITURGICĂ, PASTORAL-MISIONARĂ ŞI FILANTROPICĂ

1996 Hirotonit diacon;

1996 Hirotonit preot.

Citări:

Citări în lucrări de autor:

 1. H. Klein, Lucas, Ein Katechet, in Sacra Scripta, 2 (V), 2007, p. 207-220. la volumul Pr. Dr. I. Melniciuc Puica, Evanghelia dupa Luca, Ed. Euristica, Iasi, 2004.
 2. Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română. Specificitatea cercetării noutestamentare, în Cercetări biblice, Anuarul Uniunii Bibliştilor din România, 1(2007), p. 87-89 (citări despre Ev. După Luca – repere isagogice şi comentariu; Utilizarea Vechiului Testament în scrierile lucanice; Imne creştine în Ev. După Luca; Cântări biblice în Ev. după Luca (cap.2); Principii biblice creştine în procesul educaţiei moderne; St. Paul Captivity Voyage to Rome...; Biblical Elements in Coptic Icon.
 3. Lect. Dr. C. Preda, Cartea neamului lui Iisus Hristos, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2006, p. 93 la Ev. După Luca – repere isagogice şi comentariu; Ed. Euristica, Iasi, 2004.
 4. Pr. Cezar-Paul Hârlăoanu, Studia Biblica. Ghid în Studiul Sfintei Scripturi, Ed. Performantica, Iași, 2011, p. 147, pentru studiile Relatarea unei recunoaşteri (Luca 24, 13-32), Anale 2001, Noul exod în perspectivă lucanică, Anale 2002.
 5. Angelica Puşcaşu, Principii didactice în Evanghelia după Luca, Ed. Performantica, Iaşi, 2013, pp. 158 şi 161, ISBN 978-606-685-016-2 pentru Pr. Dr. Ilie Melniciuc-Puică, Ev. După Luca – repere isagogice şi comentariu; Idem, Utilizarea Vechiului Testament în scrierile lucanice; Idem, Parabolele Evangheliei după Luca – aplicaţii exegetice, Idem, Aspecte ale dialogului profetic despre Hristos în Evanghelia dupa Luca, în „Teologie şi Viaţă”, an XXII (LXXXVIII), 2012, nr. 5-8.
 6. Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Asist. Univ. Dr. Paula Bud, Dr. Stelian Pașca-Tușa, Vechiul Testament în scrierile bibliștilor români, Ghid bibliografic, Ed. Eikon, Cluj Napoca, 2014, p. 120-122 la Sensul tipic al jertfelor Vechiului Testament (Anale 1999-2000) (p. 392); Utilizarea celot trei secțiuni ale Vechiului Testament în scrierile Sf. Luca (2002-2003) (p. 260); Interpreatrea Psalmilor în Faptele Apostolilor (2002-2003); Descoperind Psalmii în Apocalipsă (2005-2006)( p. 307); Inscripții funerare din Ierusalim și relația lor cu Noul Testament (p.352); Citări din Deuteronom în Evanghelia după Marcu (2007-2008); Abrevieri din manuscrisele biblice regăsite în iconografie (2009) (p. 394).
 7. + Calinic Botoșăneanul, Parabolele – nestemate ale învățăturii lui Iisus, Ed. Sf. Mina, Iași, 2016, pentru Ev. După Luca – repere isagogice şi comentariu; Ed. Euristica, Iasi, 2004; Parabolele Evangheliei după Luca – aplicaţii exegetice, Ed. Performantica, Iaşi, 2010.