MARIUS-DAVID CRUCERU

 

Prenume şi nume: Marius David Cruceru
Gradul didactic: Profesor universitar
Titluri ştiinţifice:  Doctor
Domeniul: Litere, lingvistică indo-europeană, limbaj teologic, Augustin.
Specializarea: Litere, limba greacă veche, limba latină clasică.
Funcţia: Decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Emanuel din Oradea

Publicaţii semnificative

1. Cărţi
Cruceru, Marius “Şi voi care sînteţi răi fiţi desăvîrşiţi ca Tatăl, O abordare periegetică a Predicii de pe munte” (Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2010)

Cruceru, Marius “Augustin, un amator” (Cluj Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006)
Cruceru, Marius “Întoarcerea din Oglindă” (Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2006)

2. Articole

“Augustine and Ecumenism, A Short Presentation of the Augustinian View on other Christian Groups” în Patristique et oecumenisme, themes, contextes, personnages, ed. Cristian Bădiliţă, Paris, Beauchesne – Tîrgu Lăpuş, Galaxia Gutenberg, 2010, pp. 73-109

“Augustin între “pătimire”, “patimă” şi “pasiune”, o analiză asupra încercărilor de echivalare a termenului grecesc pathos în opera de maturitate a lui Augustin” în Ana-Cristina Halichias şi Maria Luiza Dumitru Oancea, eds. Ianua, Lumea greco-romană în studii şi articole, seria limbi, culturi, identităţi, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp.77-115

“Cărbunii Eulaliei, o meditaţie manifest asupra relevanţei prin prisma textului din Matei 5:13-16, în contextul tendinţelor şi tentaţiilor bisericilor evanghelice din România începutului de secol XXI” în Alexandru Buzalic şi Călin-Ioan Duşe, coord. Biserica în lumea contemporană, Gaudium et Spes, Presa Universitară Clujeană, 2008.

Email: marius.cruceru@emanuel.ro

Pagina personală: www.mariuscruceru.ro