IOANA-OTILIA REPCIUC

 
 
Informaţii personale
 
Nume / Prenume: REPCIUC, Ioana Otilia
E-mail: repciuc_i_o@yahoo.com
Cetăţenia: Română
Data naşterii: 12 aprilie 1983
Sex: Femeiesc
 
Experienţa profesională
 
2014, până în prezent 
 
Cercetător științific grad III
Activităţi de cercetare în domeniul etnografiei şi folclorului, potrivit standardelor cerute de postul de asistent de cercetare. Proiectul prioritar  al Academiei Române: „Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. Tipologii și corpusuri de texte”.
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală
 
2012-2014
 
Cercetător științific 
Activităţi de cercetare în domeniul etnografiei şi folclorului, potrivit standardelor cerute de postul de asistent de cercetare. Proiectul prioritar  al Academiei Române: „Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. Tipologii și corpusuri de texte”.
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală
 
2006–2012
 
Asistent de cercetare științifică 
Activităţi de cercetare în domeniul etnografiei şi folclorului, potrivit standardelor cerute de postul de asistent de cercetare. Proiectul prioritar  al Academiei Române: Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală
 
2011-2013 
 
Manager de proiect postdoctoral, finanţat de CNCS-UEFISCDI 
Activităţi de cercetare şi management în domeniul socio-atropologiei religiei, potrivit standardelor cerute de post.
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală
 
2005-2006
 
Profesor suplinitor
Activităţi didactice. Limba şi literatura română Şcoala generală nr. 13, „Alexandru cel Bun”, Iaşi, Str. Muşatini, nr. 53, Tel./fax: 0232/277638, e-mail:scoala13_iasi@yahoo.com

Instituţie de învăţământ public

 

Educaţie şi formare

 

2007-2011

Diplomă de Doctor în filologie

Domeniul: limba română

Titlul tezei: Poetica descântecului românesc; Coordonator: prof. univ. dr. Eugen Munteanu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Şcoala Doctorală de Studii Filologice Iaşi,  Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

Studii postuniversitare (doctorat)

 

2005-2007

Diplomă de Master

Cursuri masterale de literatură română şi hermeneutică literară

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Şcoala Doctorală de Studii Filologice Iaşi,  Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

Studii postuniversitare (masterat)

 

2001-2005

Diplomă de Licenţă

Profilul:Filologie

Specializarea: limba şi literatura română – limba şi literatura franceză

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Şcoala Doctorală de Studii Filologice Iaşi,  Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

Studii universitare

 

 

Aptitudini şi competenţe personale
 
Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: etnografie, folclor, etnologie, poetică şi stilistică, lingvistică, antropologie socio-culturală.
 
Limba maternă - Româna

 

Limbi străine cunoscute - Engleză, franceză

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Formare în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare şi arhivare.

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Competenţele şi cunoştinţele personale de utilizare a calculatorului sunt reprezentate de cunoaşterea şi utilizarea procesoarele de texte şi a altor aplicaţii, utilizarea bazelor de date, a Internetului. Acestea sunt după cum urmează:

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™);

- utilizarea Internetului.

 

LISTĂ DE LUCRĂRI

 

a) Cărţi (publicate sau editate) (C1, C2 etc.) :

Ioana Repciuc, Poetica descântecului românesc, prefaţă de Sanda Golopenţia, Craiova, Editura Aius, 2014 (teza de doctorat).

C1 Ioana Repciuc, Religiozitate populară şi simbolism acvatic. O perspectivă socio-antropologică asupra obiceiurilor româneşti, Craiova, Editura Aius, 2013.

C2 Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013.

C3 Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveștilor românești, ediția a II-a, ediție îngrijită și studiu introductiv de Ioana Repciuc, Craiova, Editura Aius, 2014.

 

b) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, ISI, BDI sau acreditate CNCS-B (B1, B2 etc.) prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului.

B1 Ioana Repciuc, (recenzie la) Magda Jeanrenaud, La Traduction, là où tout est pareil et rien n’est semblable, Préface de Claude Hagège, Cluj, EST, 2012, în „Zeitschrift für romanische Philologie”, Vol. 130, Issue 2 (Jul. 2014), p. 523-524 (ISI).

B2 Ioana Repciuc, Dynamics of Religion in a Broader Europe, în „Journal for the Study of Religions and Ideologies”, Vol. 13, Nr. 39, 2014, p. 263-274 (ISI).

B3 Ioana Repciuc, G. Ivănescu – etnolog. De la originea rituală antică la variantele contemporane ale unui obicei popular sud-est european, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, 2013, Tom LIII, p. 331-329 (B).

B4 Ioana Repciuc, Religiozitate populară şi solidaritate rituală în spaţiul rural românesc, în „Sociologie românească”, Vol. X, nr. 3, 2012, p. 62-76 (B).

B5 Ioana Repciuc, Tipare magice româneşti în contextul romanităţii orientale, în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor”, Bucureşti, Editura Academiei, serie nouă, tom. 23, Bucureşti, p. 89–97 (B)

B6 Ioana Repciuc, Re-enchanted Nature. Folk Religious Ethics Related to Natural Environment in Rural Romania, în „Europolis”, Vol. 6, nr. 2, 2012, p. 109-126. (BDI)

B7 Ioana Repciuc, The Archaic Time Perception in the Modern Times. An Ethnological Approach towards a Religious Minority, în „Journal for the Study of Religion and Ideologies” (revistă cotată ISI), vol. 10, nr. 30/2011, p. 80–101.

B8 Ioana Repciuc, Trasee inţiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice (Initiatory Journeys in Romanian Literary Folklore. Stylistic Structures). By Adina Hulubaş, recenzie în „Folklore” (revistă cotată ISI), Volume 122, Number 1, April 2011, London, p. 102-103.

B9 Ioana Repciuc, O abordare etnologică a opoziţiei semantice stâng-drept, în „Philologica Jassyensia”, 2011, an VII, nr. 1 (13), 2011, p. 107-120 (B).

B10 Ioana Repciuc, Elemente de rit acvatic în evoluţia unei formule de origine creştină, în „Memoria Ethnologica”, nr. 40-41, iulie-decembrie 2011, p. 74–83 (B).

 

c) Capitole în volume colective (V1, V2 etc.):

V1 Ioana Repciuc, Mircea Vulcănescu: o filosofie a religiozităţii populare, în volumul

Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII, coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 84–109 (BDI)

V2 Ioana Repciuc, Terminologia descântatului în limba română, în Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 506-511. (VCNi)

 

d) Articole/ studii în reviste româneşti de specialitate (S1, S2 etc.).

S1 Ioana Repciuc, Rituri de întemeiere a fântânilor în Moldova, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. 13, 2013, Iași, p. 137-156.

S2 Ioana Repciuc, Elemente de rit agrar în descântecele româneşti, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XI, 2011, Iaşi, p. 195–220.

S3 Ioana Repciuc, Discipol al Profesorului Petru Caraman, în „Anuarul Muzeului

Etnografic al Moldovei”. In Honorem Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, nr. X, 2010, Iaşi, p.

111-140.

S4 Ioana Repciuc, Simeon Florea Marian şi cercetarea sărbătorilor tradiţionale, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară”, Tomul XLVII – XLVIII, 2007-2008, Bucureşti, Editura Academiei, p. 275-292. (B)

S5 Ioana Repciuc, Poetica spaţiului în descântecele româneşti, în „Anuarul Muzeului

Etnografic al Moldovei”, VIII, 2008, Iaşi, Editura ALFA, p. 169-199.

S6 Ioana Repciuc, Deus otiosus. De la filosofia populară la filosofia lui Lucian Blaga, în

„Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă) − Literatură, Tomurile LII–LIII, 2006–2007, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 81–90. (B)

S7 Ioana Repciuc, La Lilieci în canonul culturii populare, în „Anuarul Muzeului

Etnografic al Moldovei”, VII, 2007, Iaşi, p. 137-154.

S8 Ioana Repciuc, Silvia Ciubotaru la 60 de ani, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, VII, 2007, Iaşi, p. 155-162.

 

e) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (M1, M2 etc.).

M1 Ioana Repciuc, Toponime biblice în descântecele româneşti, în volumul Receptarea Sfintei Scripturi:între filologie, hermeneutică şi traductologie, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 355-366. (VCN)

M2 Ioana Repciuc, Funcţia rituală a ceramicii tradiţionale, în Caietele ASER. Ştiinţe, tehnologii şi arte tradiţionale, Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2010, p. 33-40. (VCN)

M3 Ioana Repciuc, Elemente de spiritualitate populară la românii din afara graniţelor, în vol. Iulian Pruteanu-Isăceascu (coordonator), Românii din afara graniţelor ţării. Istorie , cultură, spiritualitate, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2010, p. 267-271. (VCN).

M4 Ioana Repciuc, La magie populaire roumaine et la magie médievale occidentale. Correspondences symboliques et textuelles, lucrare prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, organizată de Universitatea din Piteşti şi Agence Universitaire de la Francophonie, Piteşti, 4-6 decembrie

2009, publicată în volumul Perspective contemporane asupra lumii medievale, nr. 1, 2009, Editura Tiparg, Piteşti, p. 272-276. (VCNi)

M5 Ioana Repciuc, Teoria despre rugăciune a lui Eugenio Coşeriu şi poetica descântecului, lucrare prezentată în cadrul celui de-al III-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti”, Bucureşti, 20-

21 noiembrie 2009, publicat în volumul Lucrările celui de al treilea Simpozion Internaţional de Lingvistică. Editori: Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana Radu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 587-596. (VCNi)

M6 Ioana Repciuc, Avataruri contemporane ale magiei populare, în volumul Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european. Volum îngrijit de Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim, Iaşi, Editura Alfa, 2009, p. 623-631. (VCNi)

M7 Ioana Repciuc, Modele retorice ale invocaţiei în contextul religiozităţii populare, în volumul Text şi  discurs religios (ed. Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 301–310. (VCN)

 

f) Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant (P1, P2 etc.).

P1 Proiect BD-CNCSIS, pentru lucrarea personală de doctorat Poetica descântecului românesc, 2007-2010, cod CNCSIS: 306.

P2 Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre 1900-2006. Autori (2007-2008, director proiect: cercet. şt. pr. I dr. Ofelia Ichim, contract nr. 03 / 24 august 2007, finanţat de Academia Română.

P3 Director al proiectului postdoctoral Elemente de religiozitate populară în riturile româneşti ale apei. O perspectivă socio-antropologică, UEFICSDI-Resurse Umane PD, PN-II-RU-PD-2011-3-0220 (2011-2013).

 

g) Comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale sau internaţionale (CS1, CS2 etc.).

Ioana Repciuc, Funcţii şi valori magico-religioase ale riturilor calendaristice în contemporaneitate, în cadrul Conferinţei ştiinţifice „Credinţe şi ritualuri magico-religioase în societatea românească actuală, organizată de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”; Iaşi, 23 mai 2014.

CS1 Ioana Repciuc, Mecanisme ale solidarităţii în comunităţile românilor din afara graniţelor, în cadrul Simpozionului internaţional „Românii din afara granițelor țării. Perspective culturale europene”, Iaşi – Alba Iulia – Bor – Vidin, 15-20 octombrie 2013. (Mni)

CS2 Ioana Repciuc, Elemente de religiozitate populară in riturile romanesti ale apei. O perspectiva socio-antropologică, în cadrul simpozionului internațional “Integrare europeană / identitate națională; multiculturalitate – limba și cultura română: evaluări, perspective” organizat de Asociația Culturală „A. Philippide” și Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași,  25-26 septembrie 2013 (Mni)

CS3 Ioana Repciuc, Unreflective knowledge? Romanian folk religious rituals between prescription and practice, în cadrul Conferinţei Internaţionale “Folk knowledge: Models and Concepts”, organizată de Institutul de Etnologie al Academiei Slovace de Ştiinţe, 26-28 martie 2013, Bratislava. (MS)

CS4 Ioana Repciuc, Our folk religion and their foreign paths: Ethnic and religious attitudes in Romanian rural communities, în cadrul Conferinţei internaţionale  „Social relations and Human Security”, organizată de Centre for Social Relations, Coventry University, 22-23 martie 2013. (MS)

CS5 Ioana Repciuc, Contemporary Seasonal Rituals related to Sacred Waters in Romanian

Rural Communities, în cadrul Conferinţei Internaţionale “Transformation of the Sacred in Europe and Beyond”, organizată de European Sociological Association: Research Network of Sociology of Religion, University of Potsdam, 3–5 septembrie 2012. (MS)

CS6 Ioana Repciuc, Folk religion in Romania and the work of Durkheim, susţinută în cadrul Conferinţei internaţionale „Durkheim and Folk Religion”, organizată de British Centre for Durkheimian Studies, Institute of Social of Cultural Anthropology, University of Oxford, cu sprijinul Maison Francaise, Oxford, 1 decembrie 2012. (MS)

CS7 Ioana Repciuc, Disocieri sociologice în cercetarea etnologică a unor ritualuri religioase populare, în cadrul Conferinta „Beyond Globalization?”. A doua conferinţă internaţională a

Societăţii Sociologilor din România, 31 mai–3 iunie 2012, Universitatea din Bucureşti. (Mni)

CS8 Ioana Repciuc, Re-enchanted Nature. Folk Religious Ethics Related to Natural Environment in Rural Romania, în cadrul Conferintei internationale „Religion and Politics in the Globalization Era”, 22–24 iunie 2012, Cluj-Napoca. (Mni)

CS9 Ioana Repciuc, Tipare magice româneşti în contextul romanităţii orientale, lucrare susţinută în cadrul Colocviilor Brăiloiu, ediţia aVII-a, organizate de Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti, 20–22 octombrie 2011. (MN)

CS10 Ioana Repciuc, Relaţia dintre elementul popular şi cel religios în cercetarea unui ritual sud-est european (Sfinţirea apelor), comunicare prezentată în cadrul Conferinţei Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România, 3–5 noiembrie 2011. (MN)

CS11 Ioana Repciuc, Perspective străine contemporane asupra folclorului românesc, lucrare prezentată în cadrul Simpozionul internaţional „Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română”, Iaşi, 21-23 septembrie 2011. (Mni)

CS12 Ioana Repciuc, Toponime biblice in descântecele româneşti, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010. (MN)

CS13 Ioana Repciuc, Basmul în viziunea lui Petru Caraman. Mărturii despre credinţe arhaice, lucrare prezentată în cadrul Simpozionul internaţional „Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora”, Iaşi, 22-24 septembrie 2010. (Mni)

CS14 Ioana Repciuc, Flum Jordan et le rite baptismal dans les charmes roumains, lucrare prezentată în cadrul Colocviul internaţional Charms, charmers and charming, organizat de Committee on Charms, Charmers and Charming (International Society Folk Narrative Research), Bucureşti, 24-25 iunie 2010. (Mni)

CS15 Ioana Repciuc, Funcţia rituală a ceramicii tradiţionale, lucrare prezentată în cadrul

Conferinţei naţionale „Ştiinţe, tehnologii şi arte tradiţionale”, Sibiu, 13-16 octombrie 2010. (MN)

CS16 Ioana Repciuc, Ocultarea sacrului în arta populară. Motive decorative hierofanice, lucrare prezentată în cadrul conferinţei naţionale „Nevoia de sacru în societatea contemporană”, organizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 19-20 septembrie 2009. (Mni)

CS17 Ioana Repciuc, Lamentaţii persuasive. De la magic la religios, lucrare prezentată în cadrul Colocviul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Filologice, ediţia a II-a, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 19-21 iunie 2009. (MN)

CS18 Ioana Repciuc, Modele retorice ale invocaţiei în contextul religiozităţii populare, lucrare prezentată la  Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, organizată de Catedra de Limbă română şi Lingvistică generală  a  Facultăţii de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 5-6 decembrie 2008. (MN)

CS19 Ioana Repciuc, La Lilieci în canonul culturii populare, lucrare prezentată la Colocviul Internaţional de Exegeze şi Traductologie Marin Sorescu, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, ediţia I, 23-25 februarie 2007. (Mni)

CS20 Ioana Repciuc, Influenţa orientală asupra descântecelor româneşti. Poetica spaţiului, în cadrul Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Aculturaţie şi multiculturalitate în arealul etnografic românesc”, Constanţa, 4-6 septembrie 2008. (MN)

CS21 Ioana Repciuc, O hermeneutică a morţii în opera lui Mircea Eliade, lucrare prezentată în cadrul Colocviului Mircea Eliade: Destin şi Operă, organizat de Catedra de Istorie Literară „G. Ibrăileanu” a Facultăţii de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iasi, 30-31 martie 2007. (MN)

 

h) Alte lucrări ştiinţifice publicate în reviste de cultură sau de popularizare a ştiinţei (L1, L2 etc.) :

L1 Ioana Repciuc, Antroponimia estetică în viziunea profesorului Petru Caraman, în revista „Însemnări ieşene”, Nr. 12, decembrie 2011, p. 52–57.

L2 Ioana Repciuc, Dualitatea sacrului. Spirite păgâne şi divinităţi creştine, în „Datina”, nr. 57, iunie 2010, anul XVI, Constanţa, p.  4-6.

L3 Ioana Repciuc, Troiţa. Valori etnografice româneşti în Oltenia, Timoc şi Voievodina, în „Revista Română”, Anul XVI, nr. 2 (60), iunie 2010, Iaşi, p. 22-24.

L4 Ioana Repciuc, André Breton şi magia artei primitive, în revista Mozaicul”, Craiova, Serie nouă, Anul XIII, nr. 6 (140), 2010, p. 5.

L5 Ioana Repciuc, Jocurile magice ale lui Ion Creangă, în revista „Mozaicul”, Craiova, Serie nouă, Anul XIII, nr. 2 (136), 2010, p. 9.

L6 Ioana Repciuc, Darul divin în descântecele româneşti, în „Datina”. Periodic constănţean de etnologie şi fapt cultural, Anul XV, nr. 54, septembrie 2009, p. 30-31.

L7 Ioana Repciuc, Magia Nistrului, în „Revista română”, nr. 2 (56), iunie 2009, p. 26–27.

L8 Ioana Repciuc, Reflecţii traductologice asupra francofoniei româneşti, în „Mozaicul”, nr. 5/2013, p. 19.

L9 Ioana Repciuc, Jocul cu obiecte suprarealiste, în „Mozaicul”, nr. 2/2011, p. 9.

L10 Ioana Repciuc, Profesorul Petru Caraman la Institutul Român din Sofia, în „Revista română”, nr. 3 (65), 2011, p. 15-17.

L11 Ioana Repciuc, Ritual şi tâlc în poezia lui Lucian Blaga, în Caietele Lucian Blaga, vol. VIII, Sibiu, Editura Universităţii, 2007, p. 128-133.

L12 Ioana Repciuc, Când crivăţul cu iarna… Sceno-grafii mitico-lirice, în volumul Studii eminesciene, vol. III, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, p. 185-190.

L13 Ioana Repciuc, Interogaţia paradoxală, în Caietele Lucian Blaga, vol. VI, Sibiu, Editura Universităţii, 2005, p. 47-53.

L14 Ioana Repciuc, Criticul strateg şi povestitorul metafizic, în „Caietele Lucian Blaga”, vol. VII, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2006, p. 210–215;

 

i) Recenzii şi prezentări de carte (R1, R2 etc.) :

R1 Ioana Repciuc, (recenzie la) Roger Francillon, Jean Rousset sau pasiunea lecturii. Traducere de Ioana Bot, Cluj, Editura Limes, 2006, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă) − Literatură, Tomurile LII–LIII, 2006–2007, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 285-289.

R2 „Izvorul – revistă de etnografie şi folclor”, Giula, Editura NOI, 1989-2005, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. VII, 2007, Iaşi, p. 418-423.

R3 Gheorghe Burac, Comuna Vlăsineşti. Dăinuiri etno-folclorice. Cuvânt înainte de Ion H. Ciubotaru, Botoşani, Editura Agata, 2007, „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. VII, 2007, Iaşi, p. 434–436.

R4 Petru Caraman, Kochanowski – Dosoftei. Psaltirea în versuri. Influenţa lui Kochanowski asupra lui Dosoftei şi consideraţii critico-axiologice, Ediţie de Ion H. Ciubotaru. Prefaţă de Al. Andriescu, Iaşi, Editura Trinitas, 2005, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. V, 2005, p. 353–357.

R5 Rusalin Işfănoni, Pădurenii Hunedoarei. O viziune etnologică, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, VI, 2006, p. 353–357.

R6 Agnes Murgoci, Helen Beveridge Murgoci, Pagini engleze despre folclorul românesc, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 2005, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, VI, 2006, p. 380–384.

R7 Constantin Eretescu, Fata Pădurii şi Omul Nopţii. În compania fiinţelor supranaturale, Bucureşti, Editura Compania, 2007, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Iaşi, 2007-2008, Tom XLVII- XLVIII, p. 347-350. (B)

R8 „Schweizerisches Archiv für Volkskunde”, Basel, nr. 2/ 2006, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Iaşi, 2007-2008, Tom XLVII- XLVIII, p. 366-368. (B)

R9 Marianne Mesnil, Assia Popova, Dincolo de Dunăre: studii de etnologie balcanică, traducere de Ana Mihăilescu şi Mariana Rădulescu, cu o prefaţă de Vintilă Mihăilescu, Bucureşti, Editura Paideia, 2007, în „Philologica Jassyensia”, Iaşi, Anul IV, nr. 1/2008, p. 294-297. (B)

R10 Roxana Ghiţă, Cătălin Ghiţă, Darurile zeiţei Amaterasu, cuvânt înainte de Alexandru Călinescu, Iaşi, Editura Institutul European, 2008, în „Philologica Jassyensia”, Iaşi, Anul IV, nr. 1/2008, p. 276-279. (B)

R11 Philippe Walter, Limba păsărilor. Mitologie, filologie şi comparatism în mituri, basme şi limbi ale Europei, traducere din limba franceză de Andreea Hopârtean şi Corin Braga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007, în „Philologica Jassyensia”, Iaşi, Anul IV, nr. 2/2008, p. 285-287. (B)

R12 Corneliu Ioan Bucur, Muzeul civilizaţiei populare tradiţionale ASTRA (Dumbrava Sibiului), Catalog, Sibiu, Editura „Astra Museum”, 2007, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol.VIII, 2008, Iaşi, p. 365-369.

R13 Robert Deliège, O istorie a antropologiei. Şcoli, autori, teorii, Chişinău, Editura Cartier, 2007, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol.VIII, 2008, Iaşi, p. 369-377.

R14 Ernest Bernea, Sociologie şi etnografie românească. Ordinea spirituală, Bucureşti, Editura Vremea, 2009, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol.IX, 2009, Iaşi, p. 411-419.

R15 Adrian G. Romila, Imaginea Raiului în cultura populară. Eseu de antropologie, Iaşi, Editura Timpul, 2009, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol.IX, 2009, Iaşi, p. 420-425.

R16 Michel Valière, Povestea populară. O perspectivă socio-antropologică, Iaşi, Editura Institutului European, 2009, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol.IX, 2009, Iaşi, p. 425-430.

R17 Ioana Repciuc, (recenzie la) „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, V, 2005, 369 p., VI, 2006, 404 p., Iaşi, în „Philologica Jassyensia, Vol. 3, 2007, Nr. 1, p. 336-338.

R18 Charms, Charmers and Charming. International Research on Verbal Charms, edited by Jonathan Roper, Palgrave Macmilan, 2009, în „Philologica Jassyensia”, Anul VI, Nr. 1 (11), 2010, p. 277-280. (B)

R19 Constantin Eretescu, „Mission en Roumanie”. Culegerea de folclor românesc a lui Hugo Pernot (1928), cuvânt înainte de Nicolae Iorga, postfaţă de Iordan Datcu, Bucureşti, Academia Română – Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009, în „Philologica Jassyensia”, Anul VI, Nr. 1 (11), 2010, p. 288-290. (B)

R20 Adina Hulubaş, Trasee iniţiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară”, Bucureşti, Tomurile XLIX-L, 2009–2010, p. 194-196. (B)

R21 Nicolae Cojocaru, Istoria tradiţiilor şi obiceiurilor la români, vol. I, Bucureşti, Editura Etnologică, 2008, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară”, Bucureşti, Tomurile XLIX-L, 2009–2010, p. 208-211. (B)

R22 Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Calendarul popular – un corpus al obiceiurilor de peste an din judeţul Maramureş, vol. II, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2010, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. XI, 2011, Iaşi, p. 428-433.

R23 Karla Roşca, Horst Klusch, Ceramica de breaslă, habană şi manufacturieră din Transilvania, Sibiu, Editura Honterus, 2010, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. XI, 2011, Iaşi, p. 456-461.

R24 „Folklore”, volume 122, number 1, April 2011, London, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. XI, 2011, Iaşi, p. 464-470.

R25 „Ethnologia slovaca et slavica”. The International Review of Slovak and Slavic Ethnology, Tomus 35, 2012, Universitas Comeniana Bratislavensis Facultas Philosophica, Bratislava, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. 13, 2013, Iași.