WILHELM TAUWINKL

 

Informaţii personale

Nume / Prenume    Tauwinkl Wilhelm

E-mail    tauwinkl@fastmail.fm

Data naşterii    02.03.1969

Sex - Masculin

 

Experienţa profesională

Perioada

Începând din 2012

Funcţia sau postul ocupat - Conferențiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale - Cursuri și seminarii de teologie, cercetare

Numele şi adresa angajatorului - Universitatea din București, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Învățământ superior

 

2010-2011

Funcţia sau postul ocupat - Cercetător (C.S. III)

Activităţi şi responsabilităţi principale - Traducere, redactare comentarii şi introduceri biblice

Numele şi adresa angajatorului - Universitatea A. I. Cuza Iaşi, Centrul de editare şi traducere „Traditio”, Bd. Carol I 11, 700506 Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Cercetare în domeniul filologiei şi teologiei

 

Începând din 2009

Funcţia sau postul ocupat - Redactor

Activităţi şi responsabilităţi principale   Editare, redactare (carte), îngrijire rubrici revistă, publicare articole

Numele şi adresa angajatorului - Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti – Editura, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Editare, presă

 

2009-2011

Funcţia sau postul ocupat - Cercetător (C.S. III)

Activităţi şi responsabilităţi principale - Traducere, redactare comentarii şi introduceri biblice

Numele şi adresa angajatorului - Universitatea A. I. Cuza Iaşi, Centrul de studii biblico-filologice, Bd. Carol I, Nr.11, 700506 Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Cercetare în domeniul filologiei şi teologiei

 

2006-2009

Funcţia sau postul ocupat - Cadru didactic P.O.

Activităţi şi responsabilităţi principale - Cursuri de Teologie dogmatică

Numele şi adresa angajatorului - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

 

2004-2005

Funcţia sau postul ocupat - Asistent pastoral practicant

Activităţi şi responsabilităţi principale - Lecţii de catehism, organizare cercuri biblice şi alte activităţi religioase, articole în reviste, ore de religie în şcoală

Numele şi adresa angajatorului - Episcopia Romano-Catolică Feldkirch (Austria) – Katholische Kirche Vorarlberg, Bahnhofstraße 13, A-6800 Feldkirch, Austria

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Religie; Învăţământ

 

1997-prezent

Funcţia sau postul ocupat - Director (între 1998-2005 şi din 2008: onorific)

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea activităţii fundaţiei; anchete sociale

Numele şi adresa angajatorului - Fundaţia Bucureştii Noi, Str. Liniştei 13, 012426 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Asistenţă socială

 

1997-1999

Funcţia sau postul ocupat - Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale - Seminarii de Teologie sacramentară şi liturgică; Ecumenism

Numele şi adresa angajatorului - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

 

1994-1997

Funcţia sau postul ocupat - Redactor

Activităţi şi responsabilităţi principale - Editare, redactare, traducere, lectorat, corectură, tehnoredactare

Numele şi adresa angajatorului - Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti – Editura, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Editare, presă

 

Educaţie şi formare

Perioada

Septembrie 2004 – Iulie 2005

Calificarea / diploma obţinută - Absolvent an pastoral

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Practică şi cursuri de formare pentru activitatea pastorală în Biserica catolică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria)

 

2001-2004

Calificarea / diploma obţinută - Doctorat în teologie

Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale dobândite - Teologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Facoltà di Teologia di Lugano (Elveţia)

 

1999-2001

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă canonică (corespunzătoare masteratului în România) în Teologie dogmatică 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Teologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Facoltà di Teologia di Lugano (Elveţia)

 

1996-2000

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă în Teologie-Litere (Limba şi literatura latină)

Disciplinele principale studiate - Teologie; Filologie clasică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Facultatea de Teologie-Litere

 

1992-1996

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă în Teologie şi Asistenţă socială 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Teologie; Asistenţă socială; Elemente de Psihologie, Sociologie, Medicină, Drept

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 

1991-1996

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă în Teologie didactică 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Teologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Facultatea de Teologie didactică

 

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă Româna

Limbi străine cunoscute - Limba engleză, Limba germană, Limba italiană, Limba franceză, Limbi clasice - Latina (4 ani de studiu), greaca veche (4 ani de studiu), ebraica biblică (nivel elementar)

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Experienţă în organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale, dobândită în cadrul S.I.T.A. şi al

Fundaţiei Bucureştii Noi

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - Aptitudini de utilizator avansat al aplicaţiilor de tip Office şi de tehnoredactare

 

Informaţii suplimentare

Membru fondator al secţiei române a Societăţii Internaţionale Toma de Aquino (din 2001)

Membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (din 2010)

Membru al Asociației Europene de Teologie Catolică (din 2014)