LUCIA CIFOR

 
 
INFORMAȚII PERSONALE
 

Numele şi prenumele     CIFOR LUCIA

Adresa de email              luc10for@gmail.com

Data naşterii                    10 noiembrie 1965

Naţionalitatea                  română

Locul de muncă              Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”  Iaşi   

Poziţia                               Profesor universitar 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2013-2009     Profesor universitar, poziţia 3, la  Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată al Facultăţii  de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

2009- 2003    Conferenţiar universitar  la Catedra de Literatură Comparată şi Estetică a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi

2003 -  2001   Cercetător ştiinţific principal gradul II, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Academiei Române Iaşi, Departamentul de lexicografie – lexicologie

2001-1999    Cercetător ştiinţific principal gradul III,  la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Academiei Române Iaşi, Departamentul de  lexicografie – lexicologie

1999- 1992   Asistent de cercetare, apoi, cercetător ştiinţific, la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Academiei Române Iaşi, Departamentul de  lexicografie – lexicologie

1992-1987  Profesor (stagiar, din 1990, cu definitivat) de limba şi literatura română în învăţământul preuniversitar: Şcoala nr. 15, Botoşani – 1987-1989; Liceul Pedagogic din Botoşani – 1990, Liceul „A. T. Laurian” Botoşani – 1990-1992

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1999 Doctor în filologie cu teza Orizonturi şi dimensiuni ale „locuirii” în limbajul poetic românesc (distincţia Magna cum laude), publicată ulterior (în 2000) sub titlul Poezie şi gnoză.

1990 Definitivare în învăţămînt (disciplina limbă şi literatură română, media generală 10)

1987 Absolventă a Facultăţii de Filologie (şef de promoţie), secţia română-germană, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (media de la examenul de diplomă – 10, media generală a anilor de studii –  9,93)

1983  Absolventă a Liceului Pedagogic Botoşani (şef de promoţie)

Limba maternă: româna

Limbi străine cunoscute: franceza, germana

 

PREMII, DISTINCŢII

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru anul 2008 pentru calitatea de co-autor al lucrării Dicţionarul limbii române (DLR), litera L, decernat la Bucureşti, în Aula Academiei Române, pe 16 decembrie, 2010

Premiul pentru exegeză blagiană, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XII-a, Cluj-Napoca, 10–13 mai 2002

 

AFILIERI LA ORGANIZAŢII PROFESIONALE NAŢIONALE RECUNOSCUTE

Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR)

Membru  al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (AFHBR)

 

I. ACTIVITATE DE CERCETARE

 

1. PROIECTE DE CERCETARE

1992-2003 – (finalizat în) 2008,  Membru în echipa Proiectului Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR), înscris în Planul Naţional de Cercetare Fundamentală, (ultima calitate avută: cercetător ştiinţific principal II, 2001-2003) la Institutul de Filologie Română “Alexandru Philippide”, Filiala Academiei din Iaşi. Participarea la acest proiect s-a concretizat în calitatea de co-autor (şi colaborator, v. Lista de lucrări) la patru volume publicate:

Dicţionarul limbii române (DLR), serie nouă, tomul XIII, partea a doua, litera V (Venialvizurină), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002, 424 p.;

 Dicţionarul limbii române (DLR), tom XIII, partea a treia, litera V (Vîclă-vuzum), literele  W,X,Y, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, 587p.;

Dicţionarul limbii române (DLR), tomul IV, litera L (L – lherzolită), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 778 p.;

 Dicţionarul limbii române (DLR),  tomul V, litera L (Li – luzulă), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 815 p

1996-1999, Membru în echipa de redactare a Dicţionarului enciclopedic ilustrat, secţiunea Nume proprii, proiect de cercetare cu caracter interdisciplinar realizat în comun cu cercetători din centrele universitare şi academice de la Iaşi, Bucureşti şi Chişinău  (coordonatori de proiect: Nicolae Guţanu, Gheorghe Ierizanu, Andrei Ţurcanu). Lucrarea a apărut (sub acelaşi nume) la Editura Cartier din Chişinău (1999), cunoscând multiple ediţii (vezi Lista de lucrări) şi stând la baza altor lucrări de acelaşi tip (cf. Dicţionar Enciclopedic Ilustrat Junior)

Dicţionarul enciclopedic ilustrat (DEI) (Prefaţă de Mioara Avram) (în colaborare cu: Lăcrămioara Chihaia, Alina Ciobanu, Mircea Ciubotaru, Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Maria Teodorovici, Constantin Teodorovici), Editura Cartier, Chişinău, 1999, 1808 p (contribuţie proprie: articole însumînd cca 100 de pagini), ISBN 9975-949-64-9. Lucrarea este REEDITATĂ  în anii următori, după cum urmează: ediţia a II-a, 2001; ediţia a III-a, 2003 ş.u.; ultima ediţie, a VI-a, din 2008, apare sub titlul Dicţionar enciclopedic 2008, Editura Cartier, Chişinău, 1696 p, ISBN 978-9975-79-478-7.

 

1997-1999, Membru în echipa de cercetare a Proiectului finanţat de CNCSU /(apoi)CNCSIS, cod 59/1999, Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, (director de grant: prof. univ. dr. Dumitru Irimia).  Rezultatele participării la acest grant s-au concretizat în calitatea de autor (colaborator) la volumul:

Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice I. Arte (volumul întâi) publicat la Editura Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, 2005, 246 p. (contribuţie proprie, cca 70 de pagini)

2004-2005-2006, Membru în echipa de cercetare a Proiectului finanţat de CNCSIS Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, grant al Universităţii „Al. I. Cuza”, cod CNCSIS 659/2004 (director de grant: prof. univ. dr. Dumitru Irimia), grant continuat sub nr. de cod CNCSIS 659/2006. Rezultatele participării la acest grant s-au concretizat în calitatea de autor (colaborator) la volumul:

Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice II. Elemente primordiale, publicat la Editura Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, 2007, 297p. (contribuţie proprie, cca 30 de pagini)

2004-2013 Coordonator (în colaborare) şi co-organizator al Simpozionului Naţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, organizat anual, în baza unui Acord de colaborare cu caracter permanent (datând din anul 2000) între Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani (director: Cornelia Viziteu) şi Catedra de Literatură Comparată şi Estetică a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi. Un  alt obiectiv al acestui acord de colaborare a fost editarea volumului (ulterior a revistei)   Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, cu apariţie anuală, conţinînd cele mai bune dintre lucrările prezentate la Simpozionul Naţional/(din 2012)/ Internaţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”:

Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien,  vol. 6- 16, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

2. PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, CONGRESE etc. ŞTIINŢIFICE (naţionale şi internaţionale) în perioada 2000-2013 (listă selectivă)

 1. Le symbolisme de l’icône dans la poésie d’Eminescu, Convegno Internazionale „Mihai Eminescu”, Venezia, Italia, 18-20 mai 2000
 2. Reflexe ale teologiei apofatice în poezia eminesciană, Sesiunea ştiinţifică „Eminescu –150 de ani de la naştere”, Iaşi, 21-22 ianuarie 2000
 3. Elemente de gnoză lingvistică blagiană, Simpozionul ştiinţific anual din cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a X-a, Cluj-Napoca, 10-13 mai 2000
 4. Magia şi mistica în viziunea lui Lucian Blaga, Simpozionul ştiinţific anual din cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, Cluj-Napoca, 8-10 mai 2001
 5. Creativitatea poetică din perspectiva lingvisticii textului şi a hermeneuticii, Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI”, Bălţi, Republica Moldova, 18-19 mai 2001
 6. Poezia eminesciană în contextul provocărilor postmodernităţii, Simpozionul Cultural Interuniversitar „Mihai Eminescu şi Taras Şevcenko”, Cahul, Republica Moldova, 22-24 noiembrie, 2001
 7. Magie vs. teurgie în înţelegerea „existenţei creatoare”, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XII-a, Cluj-Napoca, 13-14 mai 2002
 8. Conversii semantice la nivelul unor termeni din limbajul filosofiei religiei, Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”, ediţia a IX-a, Iaşi – Chişinău, 2002
 9. Ipoteze pentru o nouă interpretare a poemului Luceafărul, Simpozionul Naţional “Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VI-a, Botoşani, 13-15 iunie 2003
 10. Adevăr şi metodă, Festivalul Internaţional ”Lucian Blaga”, ediţia a XIV-a, Cluj-Napoca, 6-7 mai 2004
 11. Cădere, întrupare şi întruchipare în poemul Luceafărul, Simpozionul Naţional “Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VII-a, Botoşani, 14 iunie 2004
 12. De la poetica elementelor la hermeneutica Fiinţei, Simpozionul Naţional “Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VIII-a, Botoşani, 15 iunie 2005
 13. Problematica mitului la Lucian Blaga şi Ioan Petru Culianu, Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”, ediţia a XV-a, Cluj-Napoca, 5-7 mai 2005
 14. Eminescologia dintr-o perspectivă hermeneutică actualizată, Simpozionul Naţional “Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a IX-a, Botoşani, 15 iunie, 2006
 15. Hermeneutica literară între noile şi vechile paradigme epistemologice din ştiinţele culturii, Simpozionul Internaţional Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, desfăşurat la Iaşi, în perioada 22-23 septembrie 2006
 16. Înţelegerea înţelegerii – o problemă capitală a hermeneuticii lui Mircea Eliade, Colocviul Naţional “Mircea Eliade: destin şi operă”, organizat de Catedra de Literatură Română a Facultăţii de Litere de la Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, 30 martie, 2007
 17. Hermeneutica literară în context european, Sesiunea de comunicări cu tema “Centru şi periferie” organizată de Catedra de Literatură Comparată, miercuri, 31 octombrie, 2007, în cadrul  Zilelor Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi
 18. Un poet al prezenţei: Nicolae Ionel, a IV-a Conferinţă Internaţională cu tema “Ideea de prezenţă” (Mituri şi religii ale prezenţei. Metafizici ale prezenţei. Prezenţa în literatură, în arte şi în ştiinţele umane), organizată de Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Europene şi Româneşti “Tudor Vianu”, Bucureşti, 30 noiembrie – 1 decembrie 2007
 19. Tradiţie şi limbă din perspectiva hermeneuticii, Simpozionul Internaţional “Românii din afara graniţelor ţării. Iaşi-Chişinău: legături istorice”, Iaşi-Chişinău, 8-12 aprilie 2008, organizat de  Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Despărţămîntul “Mihail Kogălniceanu” Astra Iaşi şi Muzeul Literaturii Române Iaşi
 20. Adevăr şi metodă în eminescologie. Consideraţii preliminare, Simpozionul Naţional „Eminescu: carte - cultură - civilizaţie”, 15 iunie, 2008, Botoşani
 21. Actualitatea lui Eminescu, conferinţă susţinută pe 15 ianuarie, 2009, în cadrul Zilelor Şcolii la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi
 22. Participant la dezbaterea Actualitatea lui Humboldt organizată de către Facultatea de Litere si Şcoala Doctorală de Studii Filologice din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza”, în colaborare cu Editura Humanitas, pe data de 30 ianuarie, 2009, în Sala Senat a Universităţii (dezbaterea a fost moderată de prof.univ.dr. Eugen Munteanu, directorul Scolii Doctorale de Studii Filologice de la UAIC).
 23. Eminescu şi religia artei, Simpozionul Naţional „Eminescu: carte – cultură – civilizaţie”, Botoşani, 12 iunie, 2009
 1. Istoria literaturii şi hermeneutica literară, Colocviul Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (AGLCR), cu tema Mai are un viitor istoria literaturii?, Alba Iulia, 11-12 iulie, 2009
 1. Modele epistemologice în eminescologie, Colocviul de la Putna (închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta), cu tema În căutarea absolutului Eminescu, Putna, 19-22 august 2009
 2. Ridicolul şi ridiculizarea ca modalităţi de arcanizare a crezurilor dostoievskiene, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Literatură Comparată din cadrul Zilelelor Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 31 octombrie, 2009
 3. Dumitru Irimia şi Dicţionarul limbajului poetic eminescian, Simpozionul Internaţional Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice, Iaşi, 5-7 noiembrie 2009
 4. Mihail Sadoveanu din perspectiva hermeneuticii, Simpozionul Naţional Tudor Arghezi – M. Sadoveanu: 130 de ani de la naştere, Iaşi, 14 mai, 2010
 5. Religia culturii în perioada comunistă: o formă de luptă cu politicul? Colocviul Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (AGLCR) cu tema: Literatura şi politicul, Iaşi, 9-10 iulie, 2010
 6. Aspecte ale interpretării mitului, Colocviul de la Putna (închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta), cu tema Fertilitatea mitului, Putna, 25-28 august 2010 
 7. Efectele „religiei artei” în conceptualizarea poeticii moderne,  Simpozionul Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010
 8. Eminescu în epocile de cult şi în epocile de cultură, Simpozionul Naţional „Eminescu: carte – cultură – civilizaţie”, Botoşani, 17 iunie, 2011
 9. Hermeneutica literară şi lingvistica textului, Colocviul Internaţional Aniversar „Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere”, Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011
 10. Implicaţiile problematicii geniului în dezvoltarea hermeneuticii romantice, Colocviul de la Putna (închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta), cu tema Geniu şi memorie colectivă. Creangă+Creangă , Putna, 21-25 august 2011
 11. Eminescologia între studiile culturale şi studiile literare, Simpozionul Internaţional „Eminescu: carte – cultură – civilizaţie”, Botoşani, 14 iunie, 2012
 12. Muntele în imaginarul poetic eminescian. Perspective hermeneutice, Colocviul de la Putna (închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta), cu tema Muntele – metaforă fundamentală. Relief concret și ascensiune spirituală, Putna, 22-26 august 2012

37.  Zoe Dumitrescu-Buşulenga în spaţiul eminescologiei, conferinţă susţinută în cadrul manifestării intitulate Sub constelaţia geniului eminescian, organizată de Biblioteca Naţională a României Bucureşti, 11 ianuarie 2013 (cf. „România literară”, nr. 6/8 febr. 2013, p. 13)

 1. Mihai Eminescu – un model paideic de actualitate, conferinţă susţinută în cadrul proiectului Modele culturale în actualitate. Coordonate ale spațiului cultural românesc și universal, coordonat (în parteneriat) de Colegiul Național Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”,  Iaşi, 28 februarie, 2013
 2. Modele paideice inspirate de miturile culturale, Colocviul de la Putna (închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta), cu tema Pedagogia modelelor. Pădurea, ambient decisiv şi metaforă primordială, Putna, 16-19 mai, 2013
 3. Eminescologia în spaţiul românisticii. Particularităţi şi perspective, Simpozionul Internaţional „Eminescu: carte – cultură – civilizaţie”, Botoşani, 14 iunie, 2013
 4. Teoria literaturii în contextul globalizării dezinteresului pentru teorie. Soluţii europene: Adrian Marino şi Antoine Compagnon, Simpozionul Internaţional „Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective”, 25–26 septembrie 2013, Iaşi

II. ACTIVITATE DE COORDONARE ŞI ÎNDRUMARE ŞTIINŢIFICĂ

 

Coordonator de volume (în colaborare), în perioada 2005-2014, al seriei Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien vol. 7-16, volume conţinând lucrările ediţiilor anuale ale Simpozionului Naţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”

Coordonator a două lucrări ştiinţifico-metodice în vederea obţinerii  gradul didactic I în învăţămînt (2011-2013)

Coordonator a peste 40 de lucrări de licenţă şi disertaţie

Director al subdomeniului Eminescu în context universal (2003-2008) în cadrul Centrului de Cercetare Interdisciplinară – Literatură comparată şi Antropologie Culturală (reatestat în 2005 de CNCSIS) de pe lîngă Catedra de Literatură Comparată şi Estetică a Facultăţii de Litere de la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

 

III. ACTIVITATE DIDACTICĂ

Cursuri (seminarii) susţinute la următoarele discipline:

 2003-2008-2014   

                A. (În mod curent)

a) Hermeneutică literară (la ciclul de licenţă + master + Şcoala doctorală)

Introducere în hermeneutică;

Hermeneutica şi ştiinţele literaturii;

Hermeneutica în noul context epistemologic al ştiinţelor culturii

b) Teoria literaturii:

Introducere în ştiinţele literaturii

Teoria literaturii în contextul epistemologic actual

c) Poetică teoretică şi aplicată

B. (Sporadic)

a) Literatură universală: Epoci în literaturi germanice, Epoci în literaturi slave:

Faust şi faustianismul: de la J.W. Goethe la Thomas Mann

Creaţie şi condiţie umană la F.M. Dostoievski şi Lev Tolstoi

b)  Literatură comparată

Ipostaze ale omului faustic în literatura europeană modernă

c) Estetică

 

2006-2013 Profesor asociat la Şcoala Doctorală de Studii Filologice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

2007 Mobilitate didactică la Universitatea din Augsburg (Germania), în cadrul Programului SOCRATES-ERASMUS 2006-2007

 

IV.  PREZENŢA ÎN COMISII DE EXAMINARE, PROMOVARE, EVALUARE

 

a) la nivel de universitate:

Membru în comisiile de concurs  organizate pentru posturile de preparator, asistent, lector 

b) la nivel naţional:

 1. Membru în Comisiile naţionale de evaluare şi examinare a candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de titularizare din învăţământul preuniversitar  în anii 2006-2007, 2007-2008; 2008-2009

2. Referent în Comisii de doctorat

1.     2005, septembrie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei de doctorat Funcţii metaforice în „Luntrea lui Caron” de Lucian Blaga. Abordare în perspectivă integralistă, realizată de asist. univ. drd. Lolita Zagaevschi-Cornelius; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Borcilă

 1. 2007, februarie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei de doctorat Textualitatea ‘poetică’ şi lingvistica integrală. O abordare funcţional-tipologică a textelor lirice ale lui Arghezi şi Apollinaire, realizată de lect. univ. drd. Oana Boc; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Borcilă
 2. 2008, februarie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Elemente de poetică simbolico-mitică în romanul românesc contemporan, realizată de drd. Roxana Munteanu, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Borcilă
 3. 2008, decembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei La donna angelicata – la donna demonicata în opera lui Giovanni Boccaccio şi a lui Geoffrey Chaucer, realizată de drd. Oana Simona Zaharia; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 4. 2009, ianuarie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Strategii ale comicului în creaţia lui Mihai Eminescu, realizată de drd. Sebastian Drăgulănescu; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Dumitru Irimia
 5. 2009, octombrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Stilistica şi poetica basmului popular românesc, realizată de doctorand Elena Zaharia; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Eugen Munteanu 
 6. 2010, martie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Metafora şi articularea sensului. Aplicaţii la lirica lui Octavio Paz, realizată de asist. univ. drd. Iulia Margareta Bobăilă; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Borcilă
 7. 2010, mai, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Atrizii – un mit antic în configuraţii moderne: Mircea Eliade, Eugene O’Neill, Jean-Paul Sartre, realizată de drd. Cristina-Maria Frumos; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Traian Diaconescu
 8. 2010, decembrie, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Sensuri ale fiinţei în dramele lui Lucian Blaga şi ale lui Camil Petrescu, realizată de drd. Lavinia Anamaria Ungureanu; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Florin Faifer
 9. 2010, decembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Poetica imaginii în creaţia populară din Bucovina, realizată de drd. Luminiţa-Reveica Ţăran; conducător ştiinţific:  prof. univ. dr. Eugen Munteanu
 10. 2011, septembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei  Adrian Marino – comparatist şi teoretician literar, redactată de drd. Elena Mândrilă  (căs. Negoiţă); conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 11. 2011, septembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Începuturile literaturii comparate în România: Dumitru Popovici, realizată de drd.  Ionela Moisei (căs. Andrei); conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 12. 2012, septembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei   De la teologie la literatură. Alegoria în scrierile teologilor români postbelici, realizată de drd. Florin ŢUPU; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 13. 2012, septembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Drama omului în romanele lui Marin Preda şi ale lui Dostoievski, redactată de drd. Laura-Diana CUSMERENCO; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 14. 2012, septembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei   Mitul biblic în romanul modern. Cain şi Abel, redactată de drd. Elena-Lăcrămioara PETRACHE (căs. ISAI);  conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 15. 2012, noiembrie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Concepţia integrală asupra relaţiei dintre limbaj şi poezie. O abordare hermeneutică a textului literar, redactată de drd. ANTON HORVATH; conducător ştiinţific: prof. univ. dr.  Mircea Borcilă
 16. 2013, septembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Teme şi motive isihaste în literatura universală: Tolstoi, Sadoveanu, Dostoievski, redactată de drd. Nicoleta-Ginevra BACIU;  conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 17. 2013, septembrie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Semantica metaforică în basmele şi povestirile lui Ion Creangă, realizată de drd. Victoria JUMBEI; conducător ştiinţific: prof. univ. dr.  Mircea Borcilă
 18. 2013, decembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Magia în opera lui Mihai Eminescu, redactată de drd. Florin Cătălin Dorcu; conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu
 19. 2014, septembrie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, referent în Comisia de doctorat pentru susţinerea tezei Ficţional şi non-ficţional în proza Ninei Berberova, redactată de drd. Diana Irina Radu (căs. Lupeică), conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu

 

PUBLICAŢII/ LISTĂ DE LUCRĂRI

 

a) CĂRŢI/ VOLUME

 

I. CĂRŢI PUBLICATE CA UNIC AUTOR

 

 1. Poezie şi gnoză (teză de doctorat), Editura Augusta, Timişoara, 2000, 257 p, ISBN 973-8039-79-7
 2. Mihai Eminescu prin câteva cuvinte-cheie, Iaşi, Editura Fides, 2000, 142 p, ISBN 973-9384-35-8
 3. Principii de hermeneutică literară, Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 2006,   304 p, ISBN (10) 973-703-173-3, ISBN (13) 978-973-703-173-0
 4. Trasee hermeneutice, Editura Tehnopress, Iaşi, 2009, 260 p, ISBN 978-973-702-634-7

 

 II. CĂRŢI/ VOLUME PUBLICATE ÎN CALITATE DE COAUTOR

 

1.     Dicţionarul enciclopedic ilustrat (DEI) (Prefaţă de Mioara Avram), Editura Cartier, Chişinău, 1999, 1808 p (contribuţie personală: articole însumând cca 100 de pagini la secţiunea Nume proprii), ISBN 9975-949-64-9 (reeditat  în anii următori, după cum urmează: ediţia a II-a, 2001; ediţia a III-a, 2003 ş.u.; ultima ediţie, a VI-a, din 2008, a apărut sub titlul Dicţionar enciclopedic 2008, Editura Cartier, Chişinău, 1696 p, ISBN 978-9975-79-478-7)

2.     Dicţionarul limbii române (DLR), serie nouă, tomul XIII, partea a doua, litera V (Venialvizurină), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002, 424 p (contribuţie proprie: cca 20 de pagini), ISBN 973-27-0912-X/973-27-0165-X

3.      Dicţionarul limbii române (DLR), tom XIII, partea a treia, litera V (Vîclă-vuzum), literele W, X, Y, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, 587 p (contribuţie proprie: cca 10 pagini), ISBN 973-27-1248-1

4.     Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, I. Arte, Editura Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, 2005, 246 p (contribuţie proprie: cca 70 de pagini), ISBN 973-703-056-7, ISBN 973-703-057-5

5.     Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice. II. Elemente primordiale (coordonator: Dumitru Irimia), Editura Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, 2007, 297 p, ISBN 973-703-056-7 (general), ISBN 978-973-703-232-4 (contribuţie proprie: cca 31 de pagini)

6.     Dicţionarul limbii române (DLR), tomul IV, litera L (L-lherzolită), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 778 p (contribuţie proprie: cca 35 pagini), ISBN 978-973-27-1683-0

7.     Dicţionarul limbii române (DLR),  tomul V, litera L (Li-luzulă), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008,  815 p (contribuţie proprie: cca 15 pagini), ISBN 978-973-27-1738-7

 

III. VOLUME COORDONATE

 11 volume (de la nr. 6 la nr. 16) (în colaborare) Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien (reprezentând lucrările Simpozionului Inter/Naţional „Mihai Eminescu”, desfăşurat anual), publicate la Editura Clusium, Cluj-Napoca, în anii: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

IV. PREFEŢE, CAPITOLE ÎN CĂRŢI

 1. Prefaţă la (volumul lui) Sebastian Drăgulănescu, Eminescu şi comicul. Strategii şi stratageme estetice,  Editura Alfa, Iaşi, 2012, pp. 5-11, ISBN 978-606-540-103-7
 2. Poezia ca limbaj maxim, Prefaţă la : Nicolae Ionel, Cuvînt în cuvînt (antologie), Iaşi, Editura Junimea, 2004, pp. I-IX, ISBN 973-37-0935-2
 3. Destin literar şi destin pur şi simplu. Convorbiri cu Alexandru Paleologu, publicat în volumul: Al. Paleologu, Interlocuţiuni, Biblioteca „Viaţa Românească”, Bucureşti, 1997, pp. 257-280, ISSN 1220-6377
 4. Cuvînt înainte la volumul: Nicolae Ionel, Dor din dor, Iaşi, Editura Fides, 1999, pp. 5-7, ISBN 973-9384-17-X

 

b) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS /CNCS

          I. ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE (începând cu anul universitar 2003-2004)

1.     „Acta Comparationis Litterarum Universarum” sau despre începuturile literaturii comparate, „Acta Iassyensia Comparationis” (cod CNCSIS 822), nr.1/2003, pp.151-152, ISSN 1584-6628

2.      „Iubirea aproapelui” din perspectiva „voinţei de putere” la Friedrich Nietzsche şi Fiodor Mihailovici Dostoievski, în „Acta Iassyensia Comparationis”, (revistă de categoria B+, citată în BDI, cod CNCSIS 822), nr.4/2006, Iaşi, pp.53-67, ISSN 1584-6628

3.     Die literarische Hermeneutik im Kontext der rumänischen Kultur, în „Acta Iassyensia Comparationis”, nr.5/2007, Iaşi, pp.46-59 (revistă de categoria B+, citată în BDI, cod CNCSIS 822), ISSN 1584-6628

4.     Hermeneutică, dar cu măsură, „Acta Iassyensia Comparationis”, nr.5/2007, Iaşi, pp.195-198 (revistă de categoria B+, citată în BDI, cod CNCSIS 822,), ISSN 1584-6628

5.     Înţelegerea înţelegerii – o problemă capitală a hermeneuticii lui Mircea Eliade, în “Philologica Jassyensia”, an III, nr.1, 2007, Iaşi, pp.129-138, (revistă acreditată CNCSIS în categoria B+, citată în BDI, cod 695), ISSN 1841-5377

6.     Funcţii metaforice în romanul „Luntrea lui Caron” de Lucian Blaga. Abordare în perspectivă integralistă (recenzie la cartea cu acelaşi nume a Lolitei Zagaevschi Cornelius, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, 350 p.), „Philologica Jassyensia”,  an III, nr. 1, Iaşi, 2007, pp. 331-336, (revistă acreditata CNCSIS în categoria B+, citată în BDI, cod 695, site:), ISSN 1841-5377

7.     Cîteva dificultăţi hermeneutice create de poezia prezenţei, „Philologica Jassyensia”, an IV, nr. 1, 2008, Iaşi, pp. 15-29 (revistă acreditată CNCSIS în categoria B+, citată în BDI, cod 695), ISSN 1841-5377

8.     Textualitatea literară şi lingvistica integrală. O abordare funcţional-tipologică a textelor lirice ale lui Arghezi şi Apollinaire (recenzie la cartea scrisă de Oana Boc, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2007, 350 p), „Philologica Jassyensia”, an III, nr. 1, Iaşi, 2008, pp. 287-292 (revistă acreditată CNCSIS în categoria B+, citată în BDI,   cod 695), ISSN 1841-5377

9.     Raţional – iraţional în spaţiul iubirii fatale. Anna Karenina, „Acta Iassyensia Comparationis”, nr. 6/2008, pp. 112-125 (revistă de categoria B+, citată în BDI,   cod CNCSIS 822), ISSN 1584-6628

10.  O poziţie raţională în cercetarea continuităţii şi a discontinuităţii unor fenomene mitico-religioase din aria germanităţii, „Acta Iassyensia Comparationis”, nr. 6/2008, pp.390-393 (revistă de categoria B+, citată în BDI, cod CNCSIS 822), ISSN 1584-6628

11.  Un călător în universul cărţilor – Adrian Marino, recenzie (la cartea cu acelaşi nume, scrisă de Elena Mândrilă Negoiţă, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitaria, 2013), 283 p), „Philologica Jassyensia”,  nr. 2/ 2013 (apărut în 2014), pp. 342-345

12.  Elemente de poetică simbolic-mitică în romanul contemporan românesc, recenzie (la cartea cu acelaşi nume scrisă de Roxana Munteanu, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2012, 326 p), „Philologica Jassyensia”,  nr. 2/ 2013 (apărut în 2014), pp. 351-354

                             

c) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN)

I.                STUDII PUBLICATE (începând cu anul universitar 2003-2004)

 1. Magie vs. teurgie în înţelegerea „existenţei creatoare”, în Meridian Blaga, III, reprezentând volumul de comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală din cadrul  Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XII-a (Cluj-Napoca, 13-14 mai 2002), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, pp.41-50, ISBN 973-686-443-X.
 2. Adevăr şi metodă în exegeza blagiană, în Meridian Blaga, IV, reprezentând volumul de comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală din cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XIV-a (Cluj-Napoca, 6-7 mai 2004), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004, pp.37-46, ISBN 973-686-590-8
 3. Problematica mitului la Lucian Blaga şi Ioan Petru Culianu, în Meridian Blaga, V, tom 1 (Literatură), reprezentând comunicările prezentate la una dintre secţiunile sesiunii ştiinţifice anuale din cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XV-a, Cluj-Napoca, 5-7 mai 2005, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, pp.51-63, ISBN 973-686-746-3
 4. Ipoteze pentru o nouă interpretare a poemului Luceafărul, în volumul Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien  , VI, reprezentând volumul de comunicări ştiinţifice prezentate la Simpozionul Naţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VI-a (Botoşani, 13-15 iunie 2003), Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2004, pp.7-22, ISBN 973-555-413-5
 5. Note pe marginea unor cărţi de hermeneutica sensului, în Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, VI, reprezentând volumul de comunicări ştiinţifice prezentate la Simpozionul Naţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VI-a (Botoşani, 13-15 iunie 2003),Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2004, pp.231-237, ISBN 973-555-413-5
 6. Cădere, întrupare şi întruchipare în poemul Luceafărul, în Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien , VII, reprezentând volumul de comunicări ştiinţifice prezentate la Simpozionul Naţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VII-a (Botoşani, 14 iunie 2004), Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005, pp. 12-24, ISBN 973-555-447-X
 7. De la poetica elementelor la hermeneutica Fiinţei, în Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien , VIII, reprezentând volumul de comunicări ştiinţifice prezentate la Simpozionul Naţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VIII-a (Botoşani, 15 iunie 2005), Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2006, pp.35-76, ISSN 1454-9115
 8. Hermeneutica literară între vechile şi noile paradigme epistemologice din ştiinţele culturii, în volumul cuprinzând Actele Simpozionului Internaţional Identitatea culturală românească în contextul integrării europene (organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” – Iaşi, 22-23 sept. 2006), Iaşi, Editura Alfa, 2006, pp. 451-463, ISBN 978-973-8953-21-5
 9. Eminescologia dintr-o perspectivă hermeneutică actualizată, în Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien , IX, reprezentând volumul de comunicări ştiinţifice prezentate la Simpozionul Naţional „Eminescu: carte-cultură-civilizaţie”, ediţia a VIII-a (Botoşani, 15 iunie 2006), Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2007, pp.13-21, ISSN 1454-9115
 10. Tradiţie şi limbă din perspectiva hermeneuticii, în: Românii din afara graniţelor ţării. Iaşi-Chişinău: legături istorice, volum conţinând lucrările Simpozionului Internaţional Românii din afara graniţelor ţării. Iaşi-Chişinău: legături istorice, desfăşurat în perioada 8-12 aprilie 2008, la Iaşi; Casa Editorială Demiurg, 2008, Iaşi, pp. 334-345, ISBN 978-973-152-097-1
 11. Înţelegere şi neînţelegere în spaţiul comunicării lingvistice şi literare. O abordare hermeneutică, în volumul Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european (cuprinzînd lucrările Simpozionului Internaţional cu acelaşi nume, organizat de Institutul de Filologie Romană „A. Philippide" şi Asociaţia Culturală „A. Philippide"  în perioada 25-27 septembrie 2008), îngrijit de Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim, Editura Alfa, Iaşi, 2009, pp. 647-661, ISBN 978-973-8953-92-5
 12. Eminescu între Kulturkampf şi Methodenstreit, în Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien,  vol. 11, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2009, pp. 204-211, ISSN 1454-9115
 13. La dispariţia unui mare eminescolog: Dumitru Irimia, în Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien , vol. 12, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2010, pp. 159-167, ISSN 1454-9115
 14. Cîteva consideraţii epistemologice privind eminescologia, în „Caietele de la Putna”, nr. 3, 2010, Editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2010, pp. 120-128, ISSN 1844-7791
 15. Efectele „religiei artei” în conceptualizarea poeticii moderne, în vol. Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie (reprezentînd Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2011, pp. 97-108, ISBN 978-973-640-659-1
 16. Aspecte ale interpretării mitului în „Caietele de la Putna”, nr. 4, 2011, Editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2011, pp. 22-32, ISSN 1844-7791
 17. Eminescu în „Caietele de la Putna”, Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, vol. 13, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2011, pp. 199-204, ISSN 1454-9115.
 18. Eminescu şi religia artei, în  Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, vol. 14, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2012, pp. 63-79, ISSN 1454-9115
 19. Implicaţiile problematicii geniului în dezvoltarea hermeneuticii romantice, „Caietele de la Putna”, nr. 5, 2012, Editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2012, pp. 41-50, ISSN 1844-7791
 20. Istoria literaturii şi hermeneutica literară, în vol. Colocvii comparatiste, coordonat de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2012, pp. 15-25.
 21. Muntele în imaginarul poetic eminescian. Perspective hermeneutice,  „Caietele de la Putna”, nr. 6 (VI), 2013, Editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, pp. 42-53, ISSN 1844-7791
 22. Eminescologia din perspectiva unui comparatist literar: Zoe Dumitrescu-Buşulenga, în Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, vol. 15, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2013, ISSN 1454-9115, pp. 205-210

23.   Mitul cultural „Eminescu – poet naţional” în noul context geopolitic al României, Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, vol. 16, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2014, ISSN 1454-9115, pp. 167-182.

24.  Între „poezia gramaticii” şi „gramatica poeziei”, Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, vol. 16, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2014, ISSN 1454-9115, pp. 201-206.

25.  Pe urmele unui mare eminescolog: Ioana Em. Petrescu, Studii eminescologice / Études sur Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien, vol. 16, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2014, ISSN 1454-9115, pp. 211-214.

26.  Modele paideice inspirate de miturile culturale, „Caietele de la Putna”, nr. 7 (VII), 2014, Editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2014, ISSN 1844-7791, pp. 153-163.

 

II.  STUDII (MAI VECHI) PUBLICATE în reviste de specialitate sau în volumele unor conferinţe, congrese, simpozioane ştiinţifice

1.     Rolul timpurilor verbale în structurarea viziunii artistice în poemul lung eminescian, „Anuarul de lingvistică şi teorie literară” (ALIL), Iaşi, tom XXXIII, 1992-1993/A, pp. 229-242, ISSN 1220-4919

2.     Aspecte normative privind câteva fenomene morfo-sintactice din limba presei basarabene, „Revista de lingvistică şi teorie literară”, nr. 5/1993, Chişinău, pp. 34-41

3.     Argumente pentru o nouă poetică, „Limba Română”, nr. 2/1995, Chişinău, pp. 121-127

4.     Stilistica astăzi, „Ştiinţa”, Chişinău, nr. 4/1995

5.     Elemente de gnoză lingvistică blagiană, în vol. Meridian Blaga, I, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, pp. 38-48, ISBN 973-686-054-X

6.     Gnoză şi creativitate, în vol. Limbaje şi comunicare, IV, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2000, pp. 302-313, ISBN 973-9408-77-X

7.     Le symbolisme de l’icône dans la poésie d’Eminescu, în Atti del Convegno Internazionale „Mihai Eminescu”; Venezia, 18-20 maggio 2000, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2001, pp. 107-118, ISSN 1221-8448

8.     Reflexe ale teologiei apofatice în poezia eminesciană, în vol. „Studii de slavistică”, X, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002, pp. 105-117, cod CNCSIS 207, ISSN1224-5631

9.    Creativitatea poetică din perspectiva hermeneuticii şi a lingvisticii textului, în vol. Un lingvist pentru secolul XXI (materiale ale Colocviului Internaţional „Filologia secolului XXI”, Bălţi, Republica Moldova, 18-19 mai 2001), Editura Ştiinţa, Chişinău, 2002, pp. 203-208, ISBN 9975-67-293-0

10.  Eminescu, altfel. Limbajul poetic eminescian. O perspectivă semiotică (recenzie), „Anuar de lingvistică şi istorie literară”(ALIL), Iaşi, (1999-2001), XXXIX-XLI, pp.229-230, apărut în 2003, ISSN 1220-4919

11.  Lumea, repovestită (recenzie), „Anuar de lingvistică şi istorie literară”(ALIL), Iaşi, (1999-2001)  XXXIX-XLI, pp.231-232, apărut în 2003, ISSN 1220-4919

12.  Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”, ediţia a  IX-a, Iaşi-Chişinău, 25-28 octombrie 2002, (articol de prezentare),  în „Limbă şi literatură”, Bucureşti, vol.I-II/2003, pp.113-116

13.  Magia şi mistica în viziunea lui Lucian Blaga, „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (ALIL), tom XLII-XLIII (2002-2003), 2004, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp.157-163, ISSN 1220-4919

 

d) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

 1. Determinare şi nedeterminare în „Odă (în metru antic), „Caietele Eminescu”, Iaşi, 1984, pp. 179-185
 2. Între „unime” şi ipseitate. Ipostaze ale existenţialităţii eminesciene, „Caietele Eminescu”, Iaşi, 1985, pp. 83-99
 3. Eminescu şi Sadoveanu – dinspre mituri întru mit, „Caietele Eminescu”, Iaşi, 1986, pp. 90-96
 4. Consideraţii poetice şi stilistice privind obiectele în poezia eminesciană; „Caietele Eminescu”, Iaşi, 1987, pp.261-267
 5. „Frumosu-i ca nealţii...” sau despre retorica labirintică a negării, „Caietele Eminescu”, Iaşi, 1988, pp. 373-380
 6. Dialectica imaginarului poetic în „Memento mori”, „Hyperion”, Botoşani, nr. 4-5/1990
 7. Poezia ca asceză, „Moldova”, Iaşi, nr. 2/1992
 8. Schimbare, reverie şi discurs, „Convorbiri literare”, Iaşi, nr. 4/1993
 9. Procedând homeopatic, „Cronica”, Iaşi, nr. 14, 13-15 iulie 1993
 10. Disperarea care ne lipseşte, „Jurnalul literar”, Bucureşti, nr. 33-36/1993
 11. Despre întâmpinarea operei literare, „Convorbiri literare”, Iaşi, nr. 9-10/1993
 12. „Creşterea (şi descreşterea) limbii româneşti” prin prisma semantismului unei vechi familii lexicale, „Echidistanţe”, Iaşi, nr. 1-2/1994, pp. 18-21
 13. Nevoia de identitate, „Dacia literară”, Iaşi, nr. 12/1994
 14. Scandal pentru adevăr în cultura română, „Vatra”, Târgu-Mureş, nr. 1/1994
 15. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a II-a, 1993, „Limba română”, Chişinău, nr. 2/1994
 16. Proprietatea literară şi câteva abuzuri terminologice, „Convorbiri literare”, Iaşi, nr. 4/1994
 17. Un nou episod al revizuirilor de formă, „Jurnalul literar”, Bucureşti, nr. 39-42/1994
 18. Convorbire cu Alexandru Paleologu, „România literară”, Bucureşti, nr. 40/1994
 19. „Ne sutor ultra crepidam”, Convorbire cu Alexandru Paleologu, „România literară”, Bucureşti, nr. 36/1995
 20. „Jeanne d'Arc” şi forţa artei sacre, „Viaţa românească”, Bucureşti, nr. 9-10/1995
 21. Mai aleasă şi mai filosofică decît istoria..., „Echidistanţe”, Iaşi, nr. 11/1995
 22. Memorie şi literatură, „Jurnalul literar”, Bucureşti, nr. 33-38/1996
 23. Un poet fără contemporani, „Revista română”, Iaşi, nr. 2/1997
 24. O nouă traducere a „Eneidei”, „Revista română”, Iaşi, nr. 4/1997
 25. Un alt portret al lui Dimitrie Cantemir, „Revista română”, Iaşi, nr. 5/1997
 26. „Psalmii” – o „haină de nuntă” a limbii, „Timpul”, Iaşi, nr. 3/1998
 27. Iaşul decăderii noastre, „Monitorul – Arte”, Iaşi, 18 dec. 1998
 28. „Despre lucrurile cu adevărat importante”, „Jurnalul literar”, Bucureşti, nr. 1-2/1998;
 29. Actualitatea ideală, „Timpul”, Iaşi, nr. 1/1998
 30. În realitatea ultimului prezent, „Timpul”, Iaşi, nr. 2/1998
 31. Nevoia de Coşeriu, „Revista română”, Iaşi, nr. 3/1998
 32. Despre nevoia de Eminescu, „Timpul”, Iaşi, nr. 6/2000
 33. Despre plăcerea de a scrie şi despre contrariul ei, „Timpul”, Iaşi, nr. 4/2001
 34. Meridian Blaga, „Timpul”, Iaşi, nr. 5/2001
 35. Eugen Coşeriu la 80 de ani, „Timpul”, Iaşi, nr. 6/2001
 36. „Semn” şi semne din presa literară basarabeană, „Revista română”, Iaşi, nr. 2, 2001
 37. Despre detractori, „Observator cultural”, Bucureşti, nr.176/2003, ISSN 1454-9883
 38. Proiecţia unei femei sublime în spaţiul ingrat al diaristicii, „Timpul”, Iaşi, an VII, nr.87 (nr.3 /martie), 2006, pp.16-17, ISSN 1223-8597
 39. Un profesor iubit şi respectat,  în „Limba Română”, nr.1-2 (151-152) 2008, anul XVII, Chişinău, Republica Moldova, pp.62-65, ISSN 0235-9111
 40. Grigore Vieru şi geniul limbii, în „Limba Română”, nr.1-4 (163-166), 2009, anul XIX, Chişinău, Republica Moldova, pp. 92-93, ISSN 0235-9111
 41. A treia ediţie a Colocviilor de la Putna: În căutarea absolutului Eminescu, 19-22 august, „Revista Română”, nr. 4 (58), noiembrie 2009, pp. 61-62, ISSN 1224-2454