MIOARA DRAGOMIR

 

Date biografice:

Născută pe 29 decembrie 1972, Brăila.

Domenii de interes:

lexicografie, lexicologie, filologie, limbă română literară veche, traductologie.

Parcurs profesional:

2003 2010: cercetător ştiinţific principal III la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi; redactor şi revizor la Dicţionarul limbii române (DLR) al Academiei Române.

2006: teza de doctorat în filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi: Hronograf den începutul lumii (1650 1689). Studiu lexicologic.

2001 2002: cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi; redactor la Dicţionarul limbii române (DLR) al Academiei Române.

1999 2001: asistent de cercetare la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi; redactor la Dicţionarul limbii române (DLR) al Academiei Române.

1998 1999: asistent de cercetare stagiar la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi; redactor la Dicţionarul limbii române (DLR) al Academiei Române.

1995 1998: profesor de liceu, de limba şi literatura română, la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi şi la Grupul Şcolar de Industrie uşoară „Victoria” din Iaşi.

Cursuri facultative de limbă neogreacă şi de limbă portugheză la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate:

16 august 15 septembrie 1994: bursă de învăţare a limbii neogreceşti, la Universitatea „Aristotel”, din Tesalonic.

Distincţii:

pentru participarea la lucrarea colectivă Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I. Regum II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008: premiul de excelenţă la ediţia a VII a a Tîrgului internaţional de carte „Librex”, Iaşi, 7 9 mai 2009.

Proiecte ştiinţifice instituţionale:

din 1998 (decembrie): Dicţionarul limbii române (DLR) (proiect naţional al Academiei Române; redactor şi revizor).

2007 2010: Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP, membru în echipa de cercetare; director: Dan Cristea).

2006 2007: Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II editie critică şi corpus adnotat (grant CNCSIS, membru în echipa de cercetare (participare la transcrierea ms. 45 şi la realizarea indicelui); director: Gabriela Haja).

2005 2007: Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (grant CNCSIS, membru în echipa de cercetare; director: Eugen Munteanu).

2002 2003: Monumenta linguae Dacoromanorum (proiect interuniversitar, Freiburg Iaşi; membru în echipa de cercetare (participare la transcrierea ms. 45 şi a Bibliei de la 1688); coordonatori: Paul Miron, Al. Andriescu).

2000: Dicţionarul limbajului poetic eminescian. I. Concordanţele poeziilor antume (membru în echipa de cercetare; coordonator: Dumitru Irimia).

Limbi străine cunoscute:

franceză, neogreacă (foarte bine), engleză, portugheză, italiană (satisfăcător).

 

LISTA DE LUCRĂRI

 

Dragomir C. Mioara – Vasilica, dr. din anul 2006, Cercetător ştiinţific gradul I din august 2014

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române

Domeniul: Lexicologie – Lexicografie

Contribuţii în domeniile:

– lingvistică: istoria limbii literare vechi, limbă literară, lexicologie, lexicografie;

– filologie;

– critică literară de întâmpinare.

 

a) Teza de doctorat:

T 1 Hronograf den începutul lumii (1650‑1689). Studiu lexicologic, aflată la Biblioteca Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

susţinută pe 24 iunie, 2006.

 

b) Cărţi publicate:

C 1 Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Probleme de filologie, Iaşi, Editura Trinitas, 2007, 190 p. ISBN: 978‑973‑7834‑97‑3.

D 1 Dicţionarul limbii române. Ediţie anastatică după Dicţionarul limbii române (DA) şi Dicţionarul limbii române (DLR). Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.

Coautor la volumele: Tomul V. E. ISBN: 978‑973‑27‑1982‑4 / 978‑973‑27‑1977‑0. Tomul VII, J – Lherzolită. ISBN: 978‑973‑27‑1984‑8 / 978‑973‑27‑1977‑0. Tomul VIII, Li – Luzulă. ISBN: 978‑973‑27‑1995‑5 / 978‑973‑27‑1977‑0. Tomul XIX, Vîclă – Z. ISBN: 978‑973‑27‑1996‑1 / 978‑973‑27‑1977‑0.

D 2 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. I. Partea a 8‑a. Litera E (Es‑ezredeş), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 361 p. ISBN: 973‑27‑1393‑3.

Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă.

Redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocârţă, Marcela Deutsch, Eugenia Dima, Corneliu Moraru, Ioan Oprea, Rodica Radu, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu; a colaborat la redactare Gabriela Haja.

Revizori: Marius Radu Clim, Elena Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Ioan Oprea, Carmen‑Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu.

D 3 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul IV, Litera L (L‑lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 778 p. ISBN: 978‑973‑27‑0165‑X.

Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă.

Redactori: Irina Andone, Lucia Cifor, Marius Radu Clim, Rodica Cocîrţă, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Morariu, Eugen Munteanu, Ioan Oprea, Carmen‑Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu.

Revizori: Doina Cobeţ, Elena Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Ioan Oprea, Carmen‑Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu. A colaborat la revizie: Marius Radu Clim. La elaborarea volumului a colaborat şi un grup de cercetători de la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj‑Napoca. Redactori: Angela Mira, Bogdan Harhătă. Revizori: Ioana Anghel, Felicia Şerban.

D 4 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul V. Litera L (Li‑luzulă), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 815p. ISBN: 978‑973‑27‑0165‑X.

Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă.

Redactori: Ioana Anghel, Elena Comşulea, Doina Grecu, Rodica Marian, Ion Mării, Mircea Minică, Angela Mira, Felicia Şerban, Valentina Şerban, Sabina Teiuş; a colaborat la redactare Bogdan Harhătă; la verificarea citatelor Elena Faur.

Revizori: Elena Comşulea, Rodica Marian, Angela Mira, Valentina Şerban, Revizie finală: Ioana Anghel, Felicia Şerban.

Au colaborat la redactare: Irina Andone, Lucia Cifor, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Eugen Munteanu, Ioan Oprea, Carmen‑Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu.

D 5 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul XIII. Partea a 3-a. Litera V (vîclă‑vuzum) Literele W, X, Y (W‑-yucca), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 1340 p. ISBN: 973‑27‑1248‑1.

Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă.

Redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocîrţă, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Moraru, Ioan Oprea, Carmen‑Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Săcrieru‑Dragomir, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu.

Revizori: Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Ioan Oprea, Carmen‑Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu; au mai colaborat la revizie: Elena Dănilă şi Gabriela Haja; a mai colaborat la redactare Lucia Cifor.

D 6 (sub tipar) Biblia 1688, Pars XIII, Isaia, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013.

Coordonator al noii serii: Eugen Munteanu.

Autori: Iosif Camară, Emanuel Conţac, Mioara Dragomir, Ana‑Maria Gînsac, Gabriela Haja, Maria Moruz, Elena Tamba, Mădălina Ungureanu (editor)

D 7 Biblia 1688, Pars XIV, Ieremia, Lamentationes Ieremiae, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

Coordonator al noii serii: Eugen Munteanu.

Autori: dr. Ana Catană-Spenchiu, dr. Mioara Dragomir, dr. Ana‑Maria Gînsac, dr. Gabriela Haja, prof. dr. Eugen Munteanu, dr. Sabina Rotenştein, dr. Elena Tamba, prof. dr. Mihai‑Valentin Vladimirescu

D 8 Biblia 1688, Pars XXII, Pseudo‑Josephus Flavius, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012. ISBN 978-973-703-852-4.

Coordonator al noii serii: Eugen Munteanu.

Autori: Mioara Dragomir, Ana‑Maria Gânsac, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Lucia‑Gabriela Munteanu, Adrian Muraru, Mădălina Ungureanu.

D 9 Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars IX. Paralipomenon I, Paralipomenon II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 603 p. ISBN: 978‑973‑640‑665‑2.

Coordonator al noii serii: Eugen Munteanu. Autori: Ştefan Colceriu, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Ioan-Florin Florescu, Anamaria Gânsac, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Sabina Rotenştein, Mădălina Ungureanu.

D 10 Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 560 p. + DVD. ISBN: 978‑973‑703‑399‑4.

Coordonatori: Al. Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja.

Autorii volumului: Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Veronica Olariu, Elena Tamba Dănilă. Consultant ştiinţific: Eugen Munteanu. Formatul electronic al volumului, pe suport DVD, a fost realizat de Vlad‑Sebastian Patraş.

D 11 Monumenta linguae Dacoromanorum Biblia 1688, Pars VI, Iosue, Iudicum, Ruth, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2005, 376p. ISBN: 973‑703‑079‑6.

Coordonatori: Al. Andriescu, Paul Miron.

Autori: Alexandru Andriescu, Ileana Cîmpean, Eugenia Dima, Doina Grecu, Gabriela Haja, Gustavo‑Adolfo Loria‑Rivel, Elsa Lüder, Paul Miron, Mioara Săcrieru‑Dragomir, Stela Toma. Consultant ştiinţific: N. A. Ursu.

D 12 Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţele poeziilor antume, Volumele I şi II, Coordonator Dumitru Irimia. Colectivul de cercetare: Mihaela Cernăuţi‑Gorodeţchi, Minodora Donisă‑Besson, Dumitru Irimia, Mioara Săcrieru‑Dragomir. Sistem de lematizare automată şi de generare a concordanţelor (CONCORD): Sanda Cherata; sistem lexical informatizat: Teodor Vuşcan; tehnoredactare computerizată: Lucian Alexa. Editat de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, 2002, vol. I, 528 p. ISBN: 973‑8053‑67‑6, vol. II, 520 p. ISBN: 973‑8053‑76‑5.

 

c) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională (R1, R2 etc.), prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniilor de cercetare lingvistică şi filologică:

R 1 în colaborare cu Carmen‑Gabriela Pamfil, Influenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al Academiei, în „Analele Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Secţiunea III e Lingvistică, LX / 2014, p. 251‑289.

R 2 Interpretarea grafiei chirilice în viziunea lui G. Ivănescu, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară” Număr special G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere, t. LIII, Bucureşti, Editura Academiei, 2013, p. 91 ‑109. Revistă de categoria B, cotată CNCSIS.

R 3 Principiile şi normele ilustrării prin citate – aspecte fundamentale în susţinerea caracterului esenţialmente explicativ, istoric şi normativ al Dicţionarului limbii române al Academiei, în revista „Philologica Jassyensia”, IX, nr. 1 (17), 2013, p. 33‑44. Revistă de categoria B, cotată CNCSIS (indexată în bazele de date internaţionale CEEOL, EBSCO, FABULA, GOOGLE SCHOLAR, The LINGUIST LIST, SCIPIO, ULRICHSWEB).

R 4 Interprétations erronnées dans les traductions roumaines des manuscrits bibliques 45 et 4389 (Les Proverbes de Salomon), în revista Centrului de Studii Biblico‑Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», „Biblicum Jassyense”, Iaşi, 2010, p. 24 ‑ 38; publicată cu sprijinul Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică. ISSN: 2068‑7664.

R 5 Locul limbii literare în doctrina lui Alexandru Philippide, în „Philologica Jassyensia”, V, nr. 1 (9), 2009, p. 17 – 25. Revistă de categoria B+, cotată CNCSIS (indexată în bazele de date internaţionale CEEOL şi EBSCO). ISSN: 1841‑5377.

R 6 Elementul latin în Hronograful den începutul lumii. Noi argumente în sprijinul paternităţii lui Nicolae Milescu Spătarul, în „Analele Universităţii «Ştefan cel Mare», Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul XIV, nr. 1, 2008, p. 83 ‑ 110. ISSN: 1584‑2878.

R 7 Analiza semantică şi etimologică a unor cuvinte din Hronograful den începutul lumii (Ms. 3517). Noi argumente în susţinerea paternităţii lui Nicolae Milescu Spătarul, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară”, t. XLVII–XLVIII, 2007 – 2008, Bucureşti, Editura Academiei, 2009, p. 67 ‑ 101. ISSN: 1220 ‑ 4919.

R 8 O problemă controversată a filologiei româneşti: cine a tradus Hronograful den începutul lumii? „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară”, t. XLIV–XLVI, 2004 – 2006, Bucureşti, Editura Academiei, p. 55 ‑ 74. ISSN: 1220 ‑ 4919.

R 9 Hronograf den începutul lumii – o traducere din limba greacă, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară”, t. XLII – XLIV, 2002 – 2003, Bucureşti, Editura Academiei, p. 37 – 45. ISSN: 1220 – 4919.

 

d) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Vi1, Vi2 etc.) prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniilor de cercetare lingvistică, filologică, literară.

Vi 1 Nicolae Milescu Spătarul şi traducerea Bibliei – câteva aspecte, în vol. Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, III, Lucrările Simpozionului Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, III, Iași, 30 mai ‑ 1 iunie 2013. Editori: Eugen Munteanu (coordonator), Sabina Rotenștein, Iosif Camară, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 167‑175.

Vi 2 Romanul Agonia, de Ion Gheţie: cum dispare o lume fără Dumnezeu, în vol. Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, III, Lucrările Simpozionului Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, III, Iași, 30 mai ‑ 1 iunie 2013. Editori: Eugen Munteanu (coordonator), Sabina Rotenștein, Iosif Camară, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, p. 177‑184.

Vi 3 Modalităţi de transmitere a mesajelor biblice în romanul Antichrist, de Ion Gheţie, în vol. Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, II, Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, ediţia a II‑a, 4‑5 noiembrie 2011, p. 159‑168. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ana‑Maria Gînsac, Maria Moruz, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 414 p., ISSN: 2285‑5580. ISSN‑L: 2285‑5580.

Vi 4 Personajul central al romanului Antichrist, de Ion Gheţie, în vol. Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28 – 29 octombrie 2011, p. 180 – 191.

Vi 5 Nicolae Milescu Spătarul, le traducteur de la Chronique dès le commencement du monde. Nouvels arguments, în vol. Impact de l’imprimerie et rayonnement intellectuel des Pays Roumains, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2009, p. 187 218, apărut sub egida Institutului de Studii SudEst Europene şi a Bibliotecii Mitropolitane din Bucureşti. ISBN: 978‑973‑8369‑60‑3.

Vi 6 Nicolae Milescu Spătarul – maniera de traducere a Cărţii cu multe întrebări foarte de folos…, în volumul Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european (actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, ediţia a IX-a, Suceava), partea I, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2007, p. 382 388. ISSN: 1843‑6714.

Vi 7 Derivate „pierdute” şi derivate menţinute în limba română – pe baza Hronografului den începutul lumii (ms. 3517), în vol. Limba română azi (Actele Conferinţei naţionale de filologie omonime, ediţia a X‑a, Iaşi – Chişinău, 3 – 7 noiembrie 2006), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 95 108. ISBN: 978‑973‑703‑215‑7.

Vi 8 Calcurile de structură în Hronograful den începutul lumii (ms. 3517) ca argument în identificarea traducătorului, în vol. Limba română – stadiul actual al cercetării – Actele celui de al 6‑lea Colocviu al Catedrei de limba română (29 – 30 noiembrie 2006), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 665 675.

Vi 9: Ethnonymes et choronymes dans les chroniques moldaves, dans XXV CILPR 2007 Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Communications: Résumes 3‑8 septembre 2007 Innsbruck, Institut für Romanistik Leopold‑Franzens Universität Innsbruck, Autriche, p. 484. ISBN: 978‑902571‑15‑1.

Vi 10 Etnonime şi horonime în cronicile moldoveneşti, în Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romane, Innsbruck, 3‑8 septembre, 2007, Hrsg. v. Maria Iliescu, Heidi M. Siller‑Runggaldier, Paul Danler, Tom VI, p. 467 480.

Vi 11 Datarea Hronografului den începutul lumii… – manuscrisul 3517, în vol. In honorem Gabriel Ştrempel... o viaţă închinată cărţii, Satu Mare, Editura Muzeului sătmărean, 2006, p. 673 682. ISBN: (10) 973‑99716‑2‑8, ISBN: (13) 978‑973‑99716‑2‑1.

Vi 12 Raportul dintre norma tradiţională şi norma inovatoare în Hronograf den începutul lumii... În jurul cuvintelor „pâine” şi „svânt, în vol. Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române ‑ Actele celui de al 3‑lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, p. 559 569.

Vi 13 O atestare necunoscută a etnonimului „cuţovlah” în Hronograful den începutul lumii..., în vol. Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, Iaşi, Editura Alfa, 2004, p. 117 123. ISBN: 973‑8278‑49‑X.

Vi 14 Traducătorul Hronografului den începutul lumii... (ms. 3517) – vizitator al Constantinopolului: Nicolae Milescu Spătarul, în vol. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţa literară, vol. IV, Bălţi, Presa universitară bălţeană, 2004, p. 110 114. ISBN: 9975‑931‑60‑X.

Vi 15 Echivalenţe semantice expresive într‑o veche traducere românească din limba greacă, în vol. Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi, Editura Trinitas, 2003, p. 250‑257. ISBN: 973‑8179‑79‑3.

 

f) Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant (P1, P2 etc.).

Am lucrat, respectiv lucrez ca membru cercetător la proiectele:

P 1 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Literele V, L, E, C, proiect fundamental şi prioritar al Academiei Române: Cercetător – redactor, revizor. Pentru rezultate, vezi D1, D2, D3, D4, D5.

P 2 Colaborator la Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 2008 – 2011; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu. Pentru rezultate, vezi D6, D7, D8, D9.

Rezultate obţinute ca cercetător în proiect: urmează să fie publicate în fiecare an, până în 2014, volume la realizarea cărora am contribuit după cum urmează:

‑ transcriere interpretativă din ms. 45 şi din ms. 4389 a cărţilor Proverbele lui Solomon, Iudith, Tobit;

‑ revizie a transcrierilor din ms. 45 din cărţile: Paralipomena I şi II, Ezdra I şi II, Ester, Neemia, Isaia, Ieremia, Plîngerile Ieremiei, Ezechiel, Daniel, Naum, Avacum, Sofonia, Aggheu, Zaharia, Malahia, Varuh, Scrisoarea Ieremiei, Cîntecul celor 3 tineri, Macabei I, II, III şi IV (circa 328 de foi de manuscris, 1190 p./2000 semne).

‑ revizie a transcrierilor din ms. 4389 din cărţile: Paralipomena I şi II, Ezdra I şi II, Ester, Neemia, Isaia, Ieremia, Plîngerile Ieremiei, Daniel, Naum, Avacum, Sofonia, Aggheu, Zaharia, Malahia, Varuh, Scrisoarea Ieremiei, Cîntecul celor 3 tineri.

P 3 Fontes traditionis. Colecţie de texte vechi bisericeşti, proiect coordonat de Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; 2011 în perspectivă; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu.

Lucrez la ediţia critică Hronograf den începutul lumii (ms. 3517), tradus, în ipoteza mea, pe care o demonstrez în mai multe studii şi articole, cu argumente filologice şi lingvistice, de Nicolae Milescu Spătarul.

P 4 eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, proiect complex, finanţat de CNMP în cadrul PN II; 2007 2010, coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Informatică (UAIC-FI). Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (IFRI) este Partener 2 în cadrul proiectului, alături de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti, Institutul de Lingvistică şi Istorie literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din Bucureşti, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi.

Rezultate obţinute ca cercetător în grant:

– Am finalizat corectura celor 8450 de secvenţe care mi‑au revenit.

– Am verificat, realizând şi o corectură de suprafaţă, impusă în faza finală a proiectului, secvenţele şi foile lipsă din volumele corespunzătoare literei P, jumătate din litera C şi litera J, din DLR şi DA.

P 5 Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română – proiect finanţat de CNCSIS; 2006 2007; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu.

Rezultate concrete:

 Am fişat o serie de volume din literatura veche, istorie şi corespondenţă, contribuind la realizarea fişierului în vederea redactării acestui dicţionar;

Am redactat comunicarea Etnonime şi horonime în cronicile moldoveneşti, susţinută la XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romane, Innsbruck, 3‑8 septembre, 2007 şi publicată în Actele Congresului (vezi mai sus).

P 6 Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II ediţie critică şi corpus adnotat – proiect finanţat de CNCSIS; 2006‑2007; director: CS I dr. Gabriela Haja.

Rezultate obţinute ca cercetător în grant; vezi D10:

– Am transcris cartea Regi II din ms. 45;

– Am redactat Notele acestei cărţi;

– Am contribuit la realizarea Indicelui în varianta elentronică şi pe hârtie (în colaborare).

P 7 Monumenta linguae Dacoromanorum Biblia 1688, Pars VI, Iosue, Iudicum, Ruth – proiect finanţat de CNCSIS; 2001 – 2003; director: Al. Andriescu.

Rezultate concrete; vezi D11:

– Am transcris cărţile Isus Navin, Judecătorii, Ruth din ms. 45

– Am transcris cărţile din Biblia de la 1688 cărţile Judecătorii, Ruth şi parţial Isus Navin (în colaborare);

– Am redactat Notele la aceste cărţi.

P 8 Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţele poeziilor antume, – proiect finanţat de CNCSIS; 2000 – 2001; director: prof. univ. dr. Dumitru Irimia.

Rezultate concrete; vezi D12: am lucrat la corectura a doua a lemelor (şi citatelor) generate de calculator şi la revizia pentru tipar a lucrării.

 

g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice (E1, E2 etc.) prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniilor de cercetare lingvistică, filologică, literară.

E 1 Pe urma zborului, de Florin Gheorghiu – pledoarie în versuri a iubirii pentru cuvânt, cultură, creativitate, ca expresii ale harului divin în om, comunicare susţinută la Simpozionul internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a IV‑a, Iaşi, 8 ‑ 10 mai, 2014.

E 2 Despre limba română. Un scurt parcurs într‑o lungă istorie, conferinţă susţinută la invitaţia Catedrei de Limba română de la „Liceul Mihail Kogălniceanu” şi a Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul”, din Vaslui, pe 30 octombrie, 2013; orele: 16‑17.30.

E 3 (sub tipar) Pe urma zborului, de Florin Gheorghiu – pledoarie în versuri a iubirii pentru cuvânt, cultură, creativitate ca expresii ale harului divin în om, în Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, IV, 2014.

E 4 Prezentarea cărţii Pe urma zborului, de Florin Gheorghiu, Iaşi, Editura PIM, 2013, în cadrul lansării care a avut loc la Comunitatea Elenă din Iaşi, pe 29 iunie, 2013. O scurtă prezentare am semnat şi pe supracopertă.

E 5 Romanul Agonia, de Ion Gheţie: cum dispare o lume fără Dumnezeu, comunicare susţinută la Simpozionul internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 30 mai‑1 iunie, 2013.

E 6 Nicolae Milescu Spătarul şi traducerea Bibliei – câteva aspecte, comunicare susţinută la Simpozionul internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 30 mai‑1 iunie, 2013.

E 7 Interpretarea grafiei chirilice în viziunea lui G. Ivănescu, comunicare susţinută la Colocviul internaţional „G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere”, din 1‑2 noiembrie, Iaşi, 2012.

E 8 Principiile şi normele ilustrării prin citate – aspecte fundamentale în susţinerea caracterului esenţialmente explicativ, istoric şi normativ al Dicţionarului limbii române al Academiei, comunicarea susţinută în cadrul Atelierului Situaţia lexicografiei academice româneşti actuale, din 17‑18 mai 2012.

E 9 (în colaborare cu CS I dr. Carmen‑Gabriela Pamfil) Influenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al Academiei, comunicare susţinută la Simpozionul „Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română”, Iaşi, 21 – 23 septembrie, 2011.

E 10 Locul limbii literare în doctrina lui Alexandru Philippide, comunicare susţinută la Simpozionul naţional „Alexandru Philippide – 150 de ani de la naştere”, Iaşi, 15 mai, 2009.

E 11 Verbul a (se) voiera şi familia lexicală în Ms. BAR 45. – o foarte probabilă relaţie cu manuscrisul iniţial al traducerii biblice a lui Nicolae Milescu Spătarul, comunicarea susţinută la Simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 4 – 5 noiembrie, 2011.

E 12 Modalităţi de transmitere a mesajelor biblice în romanul Antichrist, de Ion Gheţie, comunicare susţinută la Simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 4 – 5 noiembrie, 2011.

E 13 (recenzie la) monografia Alexandru Philippide, de Carmen – Gabriela Pamfil, Bucureşti Chişinău, Editura Litera, 2008, 205 p., în „Anuarul de Lingvistică şi Istorie literară”, t. XLIX – L, 2009 – 2010, p. 173 ‑179.

E 14 Prefaţă (p. 11 – 35) la volumul de poezii Pe o margine de suflet, de Nicoleta Cramaruc, Iaşi, Editura Lumen, 2011, 191 p. ISBN: 978‑973‑166‑255‑8.

E 15 Elemente lexicale din Cartea pildelor lui Solomon (Ms.4389), comunicare susţinută în cadrul Seminarului interdisciplinar de studii biblice „Explorări în tradiţia biblică românească”, ţinut la Iaşi, în perioada 11 – 14 februarie, 2010.

E 16 Nuanţe de interpretare în traducerile româneşti din manuscrisele biblice 45 şi 4389, comunicare susţinută în cadrul Seminarului interdisciplinar de studii biblice „Explorări în tradiţia biblică românească”, ţinut la Iaşi, în perioada 11 – 14 februarie, 2010.

E 17 Analiza lexicală a unor cuvinte din Parimiile lui Solomon (ms. 45) / Cartea pildelor lui Solomon (ms. 4389), comunicare susţinută la Simpozionul naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28 – 29 octombrie, 2010.

E 18 Folosirea slovelor „on“(o) şi „ot“(w) în ms. 4389 (cu referire la Cartea pildelor lui Solomon), comunicare susţinută în cadrul Seminarului interdisciplinar de studii biblice „Explorări în tradiţia biblică românească”, ţinut la Iaşi, în perioada 11 – 14 februarie, 2010.

E 19 Viaţa şi opera lui Nicolae Milescu Spătarul – o sinteză între Orient şi Occident, prelegere susţinută la Şedinţa lunară de comunicări, organizată de Asociaţia culturală „A. Philippide” în colaborare cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, decembrie, 2009.

E 20 Nicolae Milescu Spătarul – o sinteză între Orient şi Occident. Peregrin în ţara sa, în „Buletinul Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”, Anul X, nr. 4, octombrie – decembrie, 2009, p. 13 – 18. ISSN: 1582‑5019.

E 21 (redactor în colaborare) la cartea Despre Sfânta Treime. Despre Cântarea Trisaghionului, de Sfântul Ioan Damaschin, traducere din limba greacă, studiu introductiv şi note de Parascheva Grigoriu, Bucureşti, Editura Sophia, 2008, 189 p. ISBN: 978‑973‑136‑114‑7; ISBN: 978‑606‑529‑019‑8.

E 22 Etimologii greceşti pe baza Hronografului den începutul lumii (ms. 3517), comunicare prezentată la simpozionul „Dicţionarul etimologic al limbii române (DELR)”, la Zilele Academice timişene, ediţia a X‑a, 24 – 25 mai 2007, Timişoara.

E 23 Ethnonymes et choronymes dans les chroniques moldaves, comunicare prezentată la al XXV‑lea Congres de Lingvistică şi Filologie Romanică (desfăşurat la Innsbruck, Austria, sub patronajul Societăţii de Lingvistică Romanică), 3 – 8 septembrie, 2007, publicată în actele Congresului, cu adăugiri faţă de comunicarea orală, în limba română: Etnonime şi horonime în cronicile moldoveneşti (vezi mai sus).

E 24 O manieră specială de traducere într-un text vechi românesc: Hronograful den începutul lumii (ms. 3517), în Materialele Colocviului comemorativ internaţional Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului (Bălţi, 25 noiembrie 2006), Bălţi, Presa universitară bălţeană, 2006, p. 250 – 251.

E 25 (recenzie la) Psaltirea Hurmuzaki, ediţie critică de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu, indice de Rovena Şenchi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, vol. I 339 p., vol. II 195 p., în „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară”, Iaşi, t. XLIV – XLVI, 2004 – 2006, p. 275 – 277. ISBN: 973‑27‑1214‑7 / 973‑27‑1213‑9.

E 26 O problemă controversată a filologiei româneşti: cine a tradus Hronograful den începutul lumii? comunicare susţinută la Sesiunea de comunicări a Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, 26 mai 2004, publicată în rezumat în „Buletinul Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”, Anul V, nr. 2 aprilie – iunie, 2004, p. 6 – 7 şi, într‑o formă adăugită faţă de comunicarea orală, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară” (vezi mai sus).

E 27 O atestare necunoscută a etnonimului „cuţovlah” în Hronograful den începutul lumii..., comunicare prezentată la Simpozionul internaţional Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” în colaborare cu ASTRA, Despărţămîntul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 1 – 2 octombrie, 2004.

E 28 Derivate „pierdute” şi derivate menţinute în limba română – pe baza Hronografului den începutul lumii (ms. 3517), comunicare susţinută la Conferinţa naţională de filologie, ediţia a X‑a, Iaşi – Chişinău, 3 – 7 noiembrie 2006.

E 29 Nicolae Milescu Spătarul – maniera de traducere a Cărţii cu multe întrebări foarte de folos…, comunicare susţinută la Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, organizat de Universitatea Ştefan cel Mare Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău şi Universitatea „Yurii Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina; ediţia a IX‑a, Suceava.

E 30 Nicolae Milescu Spătarul, traducătorul Hronografului den începutul lumii. Noi argumente, comunicare susţinută la Colocviul „Nicolae Milescu Spătarul – 300”, organizat la Academia Română, Bucureşti, de Institutului de Studii SudEst Europene (Zamfira Mihail), 2008.

E 31 Calcurile de structură în Hronograful den începutul lumii (ms. 3517) ca argument în identificarea traducătorului, comunicare susţinută la Colocviul Catedrei de limba română, ediţia a 6‑a, 29 – 30 noiembrie 2006, Bucureşti.

E 32 Traducătorul Hronografului den începutul lumii... (ms. 3517) – vizitator al Constantinopolului: Nicolae Milescu Spătarul, comunicare susţinută la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 50‑a de la fundarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Bălţi, 15‑16 octombrie, 2004.

E 33 O atestare necunoscută a etnonimului „cuţovlah” în Hronograful den începutul lumii..., comunicare prezentată la Simpozionul internaţional Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” în colaborare cu ASTRA, Despărţămîntul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 1 – 2 octombrie, 2004.

E 34 Raportul dintre norma tradiţională şi norma inovatoare în Hronograf den începutul lumii... În jurul cuvintelor „pâine” şi „svânt”, comunicare susţinută la  Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române, Colocviul Catedrei de limba română, ediţia a 3‑a, 27‑28 noiembrie, Bucureşti, 2004.

E 35 Echivalenţe semantice expresive într-o veche traducere românească din limba greacă, comunicare prezentată la Simpozionul internaţional Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” în colaborare cu ASTRA, Despărţămîntul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 23 – 24 mai 2003.

E 36 (recenzie la) romanul Încotro?, de Ion Gheţie, Iaşi, Institutul European, 1999: Încotro?un roman plurivalent. O posibilă lectură, în „Cronica”, XXXIX, nr. 1, ianuarie, 2004, p. 12.

E 37 (recenzie la) Un lingvist pentru secolul XXI / Materiale ale Colocviului Internaţional „Filologia secolului XXI”, Ed. Şt. Chişinău, 2002, 223 p., în „Anuarul de Lingvistică şi Istorie literară”, t. XLII – XLIV, 2002 – 2003, p. 222 – 224; publicată şi într‑o formă prescurtată, cu titlul Vorbitorul, stăpînul limbii, în „Revista Română”, Anul VIII, nr. 2 (28), iulie, 2002, p. 20. ISSN: 1220 – 4919.

E 38 Hronograf den începutul lumii – o traducere din limba greacă, comunicare susţinută în cadrul Conferinţei internaţionale „Moldavian-Greek Relations: Problems and Prospects, 22 – 23 octombrie, 2002, Chişinău, prezentată în rezumat în vol. Raporturile moldo-greceşti în contextul relaţiilor internaţionale: Probleme şi perspective, Chişinău, 2002, p. 106 108, publicată într‑o formă adăugită faţă de comunicarea orală, în „Anuarul de Lingvistică şi Istorie literară” (vezi mai sus).

E 39 (recenzie la) „Quaderni di semantica”, Rivista internazionale di semantica teorica e applicata, Bologna, 1994, nr. 1, Direttore Mario Alinei, în „Anuarul de Lingvistică şi Istorie literară”, t. XXXIX – XLI, 1999 – 2001, p. 217 ‑ 220. ISSN: 1220 – 4919.

E 40 (recenzie la) Roumanikav  [Eggrafa tou Agivou Orou" Arceivo Prwtavtou (Documente româneşti de la Sfântul Munte. Arhiva Protatos), de Florin Marinescu, Centrul de Cercetări Neoelene, al Fundaţiei Naţionale de Cercetări, Atena, 2001, 658 p., în revista „Limba română”, 2001, nr. 5 – 6, p. 332 – 334.

E 41 Ciude(să) lexicale în ms. 3517 (aşa‑numitul Cronograf tip Danovici), comunicare susţinută în cadrul Zilelor Academiei, octombrie, 2000, Iaşi, la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”.