GABRIELA HAJA

Informaţii personale

Nume / Prenume      HAJA, GABRIELA

E-mail      gabihaja@gmail.com, gabihaja@yahoo.com

Naţionalitate      română

Data naşterii      01.04.1968

Sex      femeiesc

Experienţa profesională      

Cercetător ştiinţific gradul I doctor

Perioada      

2006, până în prezent

Activităţi şi responsabilităţi principale      

Cercetare, responsabil pentru Departamentul de Lexicologie – Lexicografie

Numele şi adresa angajatorului      

Academia Română – Filiala din Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700505, www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate      

Instituţie academică de cercetare fundamentală. Poziţia în COR/Cod: 258403

Etape ale parcursului profesional      

Cercetare

2006 – 2014 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie cercetător ştiinţific gr. I / şef de departament (din 2008)

Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie.

2005–2006 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie cercetător ştiinţific gr. II / coresponsabil de proiect

Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie.

2001 –2005 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie cercetător ştiinţific gr. III

Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie.

1997–2001 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie cercetător ştiinţific

Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare.

1995–1997 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie asistent cercetare

Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR).Serie nouă: redactare.

1995–1997 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie asistent cercetare

Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR).Serie nouă: redactare.

1994–1995 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie asistent cercetare stagiar

Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR).Serie nouă: documentare şi formare.

Educaţie şi formare      

2001-2004

Cursuri masterale de lingvistică computaţională la Facultatea de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1994-2001

Stagiu doctoral, încheiat prin obţinerea titlului de doctor în filologie cu teza Formarea terminologiei româneşti privitoare la teatru, coordonată de prof. univ. dr. Alexandru Andriescu, sub egida Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1986-1991

Cursurile Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu diploma de licenţă în specializările limba şi literatura română / limba şi literatura latină.

Stagii de formare şi documentare      

2009 iunie, o săptămână

Invitată a Academiei de Ştiinţe din Budapesta. Institutul de Cercetări Lingvistice, în cadrul schimburilor interacademice (unde am susţinut şi o conferinţă: https://www.nytud.hu/eng/prog09june.html).

2006 decembrie, o lună

Invitată a Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg im Breisgau (Germania), cercetător ştiinţific asociat.

Aptitudini şi competenţe personale      

Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: lingvistică şi filologie românească, lingvistică computaţională, lexicografie, lexicologie, etnologie, istoria teatrului, poetică.

Activitate ştiinţifică instituţională      

a) în plan naţional

1994 – prezent                  

Academia Română – Filiala din Iaşi Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul Lexicologie - Lexicografie cercetător, responsabil de departament (din 2008)

Proiectul prioritar Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă, literele E, L, V, X, Y, W. Responsabil de proiect: acad. Marius Sala

2010-prezent             

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” cercetător

Proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 Director de proiect: prof.univ. dr. Eugen Munteanu

2007-2015           

CNMP Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (IFRI) Departamentul Lexicologie - Lexicografie responsabil de proiect pentru IFRI, cercetător

Proiectul complex eDTLR. Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic Coordonator :   Universitatea   „Alexandru   Ioan   Cuza”   Iaşi, Facultatea de Informatică. Director de proiect: prof.univ. dr. Dan Cristea

2006-2007            

CNCSIS        Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Departamentul Lexicologie - Lexicografie director de proiect, cercetător: Gabriela Haja

Proiectul Resurse lingvistice în format electronic. Monumenta linguae  Dacoromanorum.  Biblia  1688.  Pars  VII.  Regum I, Regum II – Ediţie critică şi corpus adnotat

2003-2005           

CNCSIS         Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Departamentul Lexicologie - Lexicografie cercetător, manager assistant

Proiectul Dicţionarul limbii române în format electronic. Studii privind achiziţionarea. Director: CS I dr. Cristina Florescu

2001-2003       

CNCSIS Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Centrul de Cercetare şi Editare a Textelor Româneşti Vechi„Monumenta linguae Dacoromanorum” cercetător, manager assistant 

Proiectul  Monumenta  linguae  Dacoromanorum.  Biblia  1688. Pars VI. Iosue, Judicum, Ruth. Director: prof. univ. dr. Alexandru Andriescu

 

b) în plan internaţional

2013-2017

………Uniunea Europeană……..Coordonatori: Prof. Martin Bert Hans EVERAERT de la Utrecht University, Olanda; dr. Iztok Kosem de la Institute for Applied Slovene

Studies, Slovenia cercetător

Proiectul   tip   COST    ENeL.   European   Network   of   e- Lexicography. Membrii în Comitetul de Management pentru România: CS dr. Marius-Radu Clim, prof. univ. dr. Dan Cristea

2001-2004  

Uniunea Europeană     Coordonator: Universitatea Patras, Grecia cercetător, consultant lexicograf

Proiectul internaţional BalkaNET. Responsabili  pentru  partenerii  români:  prof.  univ.  dr.  Dan Cristea, acad. Dan Tufiş

Proiectul  Monumenta  linguae  Dacoromanorum.  Biblia  1688 este realizat prin colaborarea cu cercetători românişti de la Albert-Ludwigs-Universität din  Freiburg  im  Breisgau, Germania.

Alte proiecte în domeniu cultural:

 

a)      în plan naţional

2007 

…………………....Primăria Municipiului Iaşi

Proiectul Revista de cultură „Timpul”, iniţiat de Fundaţia Culturală „Timpul”. Coordonator de proiect: Gabriela Haja

 

b)      în plan internaţional

2008-2009     

Uniunea Europeană…Coordonator: Center of Higher Education in Theatre Studies, Atena, Grecia referent ştiinţific, organizatorul workshop-ului Oral and fairytale traditions in our countries, 09.10.2009, Iaşi.

Proiectul Thalassa of Myts of The Culture Programme. Coordonator de proiect: Nikolas Kamtsis

Recunoaşterea activităţii de cercetare prin Premii şi Distincţii

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (colectiv) pentru volumul Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tom IV. Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.

Diploma „Meritul Academic” acordată colectivului de redactori ai Dicţionarului limbii române (DLR) de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, „pentru contribuţia la finalizarea marelui dicţionar”.

Ordinul „Meritul Cultural în grad de Cavaler”, acordat de Prezidenţia României prin Decretul 902 din 10 septembrie 2010.

Premiul de excelenţă la Salonul Naţional de Carte, Iaşi, 2009, pentru volumul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008.

Limba maternă      Româna

Limbi străine cunoscute       Engleză, franceză

Competenţe şi abilităţi sociale      

Experienţă în activitatea de cercetare ştiinţifică de performanţă, în echipă, ca cercetător profesionist, format într-un institut de cercetare al Academiei Române şi în proiecte de cercetare finanţate prin competiţie naţională ori internaţională.

Experienţă didactică în învăţământul superior din ţară (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi).

Membru al mai multor asociaţii şi fundaţii.

Competenţe şi aptitudini organizatorice     

Experienţă managerială ca responsabil pentru Departamentul de lexicologie-lexicografie din 2008, ca director de proiect CNCSIS, ca responsabil pentru Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi, într-un proiect complex CNMP.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™și PowerPoint™); redactare text în format XML şi HTML.

 

L I S T A   D E   L U C R Ă R I

 

a) Teza (tezele) de doctorat (T1, T2 etc.).

 

T1 Gabriela HajaFormarea terminologiei româneşti privitoare la teatru, aflată la Biblioteca Facultăţii de Litere a

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

b) Cărţi publicate (C1, C2 etc.), capitole publicate în volume colective etc. (D1, D2 etc.), ediţii critice filologice (text vechi, documente, traducerea şi  editarea critică a  unui text scris într -o limbă veche), publicate la o editură acreditată (Ed1, Ed2 etc.), traduceri (T1, T2 etc.), prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de cercetare-dezvoltare/profesionale/didactice.

 

C1 Gabriela HajaTerminologia teatrală românească. De la începuturi până la 1913, Prefaţă de Al. Andriescu, Iaşi, Editura T, Colecţia Philologiae, 280 p., 2005.

Gabriela HajaTerminologia teatrală românească. De la începuturi până la 1913, ediţie revizuită, 276 p., 2005, volum publicat în baza internaţională de date din site-ul www.consilr.info.uaic.ro

C2 Gabriela Haja, Elena Dănilă, Corina Forăscu, Bogdan-Mihai Aldea, Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea, Iaşi, Editura Alfa, 76 p. (format academic), 2005.

C3 Gabriela HajaStructuri dramatice în folclorul românesc, Iaşi, Editura Alfa, 155 p. + ilustraţii, 2003.

 

D1 Dicţionarul limbii româneEdiţie anastatică îngrijită de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. Tomul V, E, Tomul VII, J – lherzolită, Tomul XIX, Vîclă – Z, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010. ISBN: 978-973-27-1977-0. (CNCS – categoria B)

D2 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. I. Partea a 8-a. Litera E (es-ezredeş), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 361 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Doina  Cobeţ,  Rodica Cocîrţă, Eugenia  Dima,  Maria  Deutsch,  Zamfira Mihail,  Rodica Radu, Victoria Zăstroiu. A  colaborat la  redactare: Gabriela Haja. Revizori: Marius Radu Clim, Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu. Revizia materialului lingvistic din Atlasul lingvistic român I, II: Doina Grecu, Ion Mării. Corelaţii: Elena Dănilă. Volum ce încheie publicarea primei ediţii integrale a DLR. Pentru contribuţia la finalizarea acestei ediţii, colectivul de cercetători lexicografi de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi a fost distins cu Diploma „Meritul Academic” în aprilie 2010.

D3 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul I. Partea a 7-a. Litera E (e-erzaţ), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 388 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Autorii volumului: Doina Cobeţ, Rodica Cocârţă, Eugenia Dima, Maria Deutsch, Zamfira Mihail, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu; revizori: Marius-Radu Clim, Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu; corelaţii: Elena Dănilă; analişti programatori: Adriana Ivanciu, Monica Corodeanu, .

D4 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul IV,  Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 778 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Irina Andone, Lucia Cifor, Marius Radu Clim, Rodica Cocîrţă, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Morariu, Eugen Munteanu, Ioan Oprea, Carmen- Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu. Revizori: Doina Cobeţ, Elena Dănilă, Eugenia Dima, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu. A colaborat la revizie: Marius Radu Clim. La elaborarea volumului a colaborat şi un grup de cercetători de la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca. Redactori: Angela Mira, Bogdan Harhătă. Revizori: Ioana Anghel, Felicia Şerban. Lucrare premiată cu Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române.

D5  Dicţionarul  limbii  române  (DLR).  Serie  nouă.  Tomul  V,  Litera  L  (li-luzulă),  Bucureşti,  Editura Academiei Române, 2008, 816 p. Redactori responsabili: acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă. Redactori: Ioana Anghel, Elena Comşulea, Doina Grecu, Rodica Marian, Ion Mării, Mircea Minică, Angela Mira, Felicia Şerban, Valentina Şerban, Sabina Teiuş. A colaborat la redactare: Bogdan Harhătă. A colaborat la verificarea citatelor: Elena Faur. Revizori: Elena Comşulea, Rodica Marian, Angela Mira, Valentina Şerban. Revizie finală: Ioana Anghel, Felicia Şerban. De la Departamentul de lexicologie şi lexicografie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” au colaborat la redactarea volumului: Irina Andone, Lucia Cifor, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Eugen Munteanu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu.

D6 Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul XIII. Partea a 3-a. Litera V (vîclă-vuzum) Literele W, X, Y (w-yucca), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005. Redactori responsabili: Marius Sala, Gheorghe Mihăilă, redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocîrţă, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Corneliu Moraru, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Săcrieru-Dragomir, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu, revizori: Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu. A mai colaborat la revizie Gabriela Haja. Au mai colaborat la redactare: Lucia  Cifor,  Elena  Dănilă.  Analist  programator: Monica  Pădureanu. Operatori date:  Monica Pădureanu, Iolanda Lăcătuşu, Georgiana Puşcaşu.

D7 Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Gabriela E. Dima, Florin Faifer, Gabriela Haja, Laura Manea, Rodica Radu, Revizie: Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Florin Faifer,  Dicţionar enciclopedic. Junior. Nume comune. Nume proprii, Chişinău, Editura Cartier, 1728 p., 2005 (Nume comune, pp. 9-777, literele A-L şi S).

D8  Dicţionarul limbii  române  (DLR). Serie  nouă.  Tomul XIII.  Partea  a  2-a.  Litera  V  (venial-vizurină), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002. Redactori responsabili: Marius Sala, Gheorghe Mihăilă, redactori: Doina Cobeţ, Rodica Cocîrţă, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Corneliu Moraru, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu, revizori: Doina Cobeţ, Eugenia Dima, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Victoria Zăstroiu. Au mai redactat: Irina Andone, Lucia Cifor, Gabriela Haja, Laura Manea. Analist programator: Georgiana Puşcaşu. Operatori date:  Gabriela Haja, Georgiana Puşcaşu.

 

Ed1 Gabriela Haja (editor), Al. Andriescu – 88, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 541 p. (bun de tipar).

Ed2 Eugen Munteanu (coordonator), Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars IX. Paralipomenon I, Paralipomenon II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 604 p. Coordonator: Eugen Munteanu. Autorii volumului: Mădălina Andronic, Elena Dănilă, Mioara Dragomir, Ioan-Florin   Florescu,   Ana-Maria   Gânsac,   Gabriela   Haja,   Maria   Husarciuc,   Elsa   Lüder,   Sabina Savu-Rotenştein; ISBN: 978-973-640-665-2. (CNCS – categoria B)

EdEugen Munteanu (coordonator), Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 561 p. + DVD. Coordonatori: Al. Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja. Autorii volumului: Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Ştefan Colceriu, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Veronica Olariu, Elena Tamba Dănilă. Consultant ştiinţific: Eugen Munteanu. Formatul electronic al volumului, pe suport DVD, a fost realizat de Vlad-Sebastian Patraş. ISBN: 978-973-703-399-4. (CNCS – categoria B).

Ed4 Al. Andriescu, Paul Miron, Gabriela Haja (coordonatori), Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Regum I, Regum II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 560 p. + DVD. Autorii volumului: Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Mioara Dragomir, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Veronica Olariu, Elena Tamba Dănilă. Constultant ştiinţific: Eugen Munteanu. Formatul electronic al volumului, pe suport DVD, a fost realizat de Vlad-Sebastian Patraş. Volum premiat cu Premiul de Excelenţă la Salonul naţional de carte, Iaşi, 2009.

Ed5  Luminiţa  Botoşineanu,  Gabriela  Haja,  Remus  Zăstroiu  (coordonatori),  Lectură  şi  creativitate, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 382 p.

Ed6 Al. Andriescu, Paul Miron (coordonatori), Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI, Iosue, Judicum, Ruth, Autorii volumului: Al. Andriescu, Ileana Câmpean, Eugenia Dima, Doina Grecu, Gabriela Haja, Gustavo-Adolfo Loria-Rivel, Elsa Lüder, Paul Miron, Mioara Săcrieru-Dragomir, Stela Toma. Consultant ştiinţific. N. A. Ursu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, (Biblia 1688 – Iisus Navims. 4389 – Isus Navi, Judecătorii, Ruth) pp. 25-197, 2004.

 

TMarcus Tullius Cicero, Despre divinaţie, ediţie bilingvă, traducere din limba latină de Mihaela Paraschiv şi Gabriela Haja, Studiu introductiv şi note de Mihaela Paraschiv, Iaşi, Editura Polirom, 1998, 260 p.;

T*** Ars moriendi (Arta de a muri, 1492), traducere din limba latină de Gabriela Haja, Prefaţă de Anton I. Adămuţ, Iaşi, Editura Fides, 1997, 114 p.

 

c) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţionale recunoscute , prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului.

1) Gabriela HajaEvoluţia dialectelor literare în concepţia lui G. Ivănescu, în Anuar de lingvistică şi istorie literară, T. LIII, 2013, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 137-142 (www.alil.ro; revistă acreditată CNCS în categoria B).

2) Gabriela Haja (în colaborare cu Dan Cristea), The Thesaurus Dictionary of Romanian Language in Electronic Form,    în    „Clarin”,    Newsletter    of    Clarin    Project,    nr.    13,    2011,    January-June,    p.    10-11, https://www.clarin.eu/newsletter.

3) Gabriela Haja (în colaborare cu Eugen Munteanu), Monumenta linguae Dacoromanorum. 1688 Bible Project, în Clarin, Newsletter of Clarin Project, nr. 8, 2010, p. 4-5, https://www.clarin.eu/files/cnl08_web.pdf.

4) Gabriela HajaContribuţia colectivului de lexicologie-lexicografie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi la realizarea Dicţionarului limbii române, în revista „Academica”, nr. 3-4; martie-aprilie 2010, anul XX (233-234), p. 17-18, (www.acad.ro/academica2002/rev2010/pag_acad2010_nr233-234.htm)

5) Elena  Dănilă,  Gabriela  Haja,  Dicţionarul  limbii  române  în  format  electronic  (eDTLR)  în  perspectiva globalizării, în Actele Conferinţei Internaţionale Paradigma discursului ideologic (Galaţi, 29 – 30 aprilie 2009), publicat în revista «Communication interculturelle et littérature», nr. 1 (6), aprilie–mai–iunie 2009, p. 269-273 şi  în  rezumat,  on-line,  la  adresa  https://www.cil.ugal.ro/?p=1159 –  revistă  indexată în  bazele  de  date internaţionale                                                                  FABULA (https://www.fabula.org/actualites/communication-interculturelle-et-litterature-ndeg6_33131.php), MLA şi Index Copernicus; cotată CNCSIS C în 2009, cotată CNCSIS B+ în 2010, 2011; ISSN 1844-6965.

6) Elena Dănilă, Gabriela HajaNeologismul din perspectivă lexicografică, în Studii şi cercetări lingvistice, LVI, nr. 1-2, ianuarie – decembrie 2005, Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 71-78.

7) Dan  Cristea, Cătălin Mihăilă, Corina Forăscu, Diana  Trandabăţ, Maria  Husarciuc,  Gabriela Haja,  Oana Postolache, Mapping Princeton WordNet Synsets onto Romanian Wordnet Synsets, in Romanian Journal of Information Science and Technology, Publishing House of the Romanian Academy, Volume 7, Numbers 1-2, (1-

248), pp. 125-146, 2004, material aflat şi în baza internaţională de date www.ceid.upatras.gr/Balkanet/publications.htm. Revistă de categoria A, cotată ISI.

8) Gabriela HajaObservaţii privind terminologia românească referitoare la teatrul popular, în Studii şi cercetări lingvistice, LI, nr. 1 ianuarie-iunie 2000, apărut în 2004, Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 135-146.

9) Gabriela HajaC. Negruzzi – om de teatru, în Anuar de lingvistică şi istorie literară, T. XLII-XLIII, 2002-2003, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, pp. 139-144.

10) Gabriela HajaManifestări teatrale folclorice: origine şi evoluţie, în Anuar de lingvistică şi istorie literară, T. XXXIX-XLI, 1999-2001, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, pp. 175-188.

11) Gabriela HajaLimbajul dramatic, în Anuar de lingvistică şi istorie literară, T. XXXIV-XXXVIII, 1994-1998, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2001, pp. 89-113.

d) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate:

1)  Gabriela Haja (în colaborare cu Marius-Radu Clim), Resurse lingvistice informatizate pentru redactarea în format electronic a Dicţionarului limbii române (DLR), create în cadrul proiectului complex eDTLR (în colaborare),  în   vol.   Nicolae  Saramandu,  Manuela  Nevaci,  Carmen-Ioana  Radu  (eds),   Convergenţe lingvistice. Lucrările celui de al IV-lea Simpozion internaţional de lingvistică (Bucureşti, 5–6 noiembrie 2010), Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 221–229. ISBN: 978-606-16-0208-7.

2)  Gabriela HajaDicţionarul limbii române în format electronic. Instrument pentru cercetarea şi învăţarea limbii române, în vol. Simpozionul internaţional Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de filologie română, Cernăuţi, Zelena Bucovina, Herţa, Grupul editorial „Cuvântul”, 2011, p. 221–230.

3)  Gabriela  Haja  (în  colaborare),  eDTLR  –  Dicţionarul  tezaur  al  limbii  române  în  format  electronic. Prezentarea rezultatelor, în Rodica Zafiu, Camelia Ușurelu, Helga Bogdan Oprea (editori), Limba română. Ipostaze ale variației lingvistice, vol. I, București, Editura Universității din București, 2011;

4)  Gabriela HajaDictionarul Limbii române (DLR) în format electronic. Programe. Resurse, în vol. Limba română – abordări tradiţionale şi moderne. Actele colocviului internaţional organizat de Catedra de limba română şi de Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Facultatea de Litere, Universitatea

„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 19–20 octombrie 2007, Editori G. G. Neamţu, Ştefan Gencărău, Adrian Chircu, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 161–166.

5) Gabriela Haja, Elena Dănilă, Marius-Radu Clim, Vlad Patraş, Contribuţii la informatizarea cercetării filologice româneşti: MLD. Biblia 1688 şi eDTLR, în vol. Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european, Iaşi, Editura Alfa, 2009, pp. 171–178, volum ce reuneşte textele comunicărilor de la simpozionul omonim organizat la Iaşi de către Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala Iaşi a Academiei Române şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 25-27 septembrie 2008. ISBN: 978-973-8953-92-5.

6)  Gabriela  Haja,  Elena  Dănilă,  Marius-Radu  Clim,  Premise  ale  informatizării  cercetării  lexicografice academice româneşti, în volumul Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 585-591.

7)  Gabriela Haja, Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic. Prezent, perspectiveîn volumul Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 745.

8)  Vlad Sebastian Patraş, Gabriela Pavel, Gabriela Haja, Resurse lingvistice în format electronic. Biblia 1688. Regi I, Regi II – probleme, soluţii, în volumul Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, editori Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufiş, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 51-60.

9)  Gabriela Haja, Bogdan-Mihai Aldea, Resurse lingvistice româneşti în format electronic: Biblia 1688, în volumul Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, editori: Corina Forăscu, Dan Tufiş, Dan Cristea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 107-112.

10)  Dan Cristea, Marius Răschip, Corina Forăscu,  Gabriela Haja, Cristina Florescu, Elena Dănilă, Bogdan Aldea, The Digital Form of Thesaurus Dictionarz of the Romanian Language, în volumul Advanced in Spoken Language Technology, editori Corneliu Burileanu, Horia-Nicolai Teodorescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 195-206.

11)  Gabriela HajaDicţionarul limbii române în format electronic (DLR-I) – instrument şi resursă pentru studiul diacronic şi sincronic al limbii române, în volumul Limba română – aspecte sincronice şi diacronice. Actele celui de al 5-lea Colocviu al Catedrei de Limba română (8-9 decembrie 2005), coordonator Gabriela Pană-Dindelegan, secretari de redacţie Mihaela Constantinescu, Ioana Pârvu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 289-295.

12) Elena Dănilă, Gabriela Haja, Bogdan-Mihai Aldea, Corina Forăscu, Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Aplicaţii, în Comunicare interculturală şi integrare europeană, volum îngrijit de Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Alfa, 2006, p. 283–290, p. 7–16.

13)  Gabriela HajaNecesitatea informatizării lexicografiei româneşti în societatea contemporană, în volumul Limba şi literatura română. Regional – naţional – european, Casa Editorială „Demiurg”, Iaşi, 2006, p. 273–283.

14)  Gabriela Haja, Elena Dănilă, Bogdan-Mihai Aldea, Corina Forăscu, Dicţionarul limbii române informatizat–prezentlucrare prezentată la Atelierul de  lucru  Resurse lingvistice româneşti şi  instrumente pentru prelucrarea limbii româneIaşi, 3 noiembrie 2005, publicată electronic pe site-ul www.consilr.info.uaic.ro

15)  Gabriela HajaMenţinerea identităţii prin limbă: instrumente şi resurse lingvistice în format electronic, în volumul Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, editat sub egida Academiei Române prin Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, îngrijit de Ofelia Ichim şi Florin Teodor Olariu, Prefaţă de Dan Mănucă, Iaşi, Editura Trinitas, pp. 179-181, 2003.

e) Recenzii:

1)  Gabriela HajaIulia Sala, despre fluturi şi alte semne, recenzie la Iulia Sala, Din dragoste pentru poştaş, Timişoara, Editura BrumaR, 2013, 128 p., în revista „Timpul”, XIV, 2014, nr. 181, p. 21.

2)  Gabriela Haja, recenzie la Ulla Birgegård, Johan Gabriel Sparwenfeld and the “Lexicon Slavonicum”. His Contribution to 17th Century Slavonic Lexicography, “Acta Bibliotecae R. Universitatis Upsaliensis”, Vol. XXIII,  Uppsala,  Almqvist  &  Wiksell  Trykeri,  1985,  160  p.  //  Johan  Gabriel  Sparwenfeld,  Lexicon Slavonicum, edited and commented by Ulla Birgegård, “Acta Bibliotecae R. Universitatis Upsaliensis”, Vol. XXIV: 1-5, Almqvist & Wiksell Trykeri, Uppsala. Vol. I а–и, 1987, 511 p.; vol. II к–о, 1988, 349 p.; vol. III п–р, 1989, 271 p.; vol. IV c–u, 1990, 353 p.; Index edited by Ulla Birgegård. Compiled by Boris Ivanov, 1992, 160 p.,

în „Philologica Jassyensia”, Anul VII, Nr. 1 (13), 2011, p. 285–287.

3)  Gabriela HajaLexicon Slavonicum: o importantă sursă pentru lexicologia şi lexicografia secolului al XVII- lea, în „Timpul”, nr. 5, mai, 2011, p. 14.

4)  „La apolinici ... nu mai pot să candidez”, recenzie la Livius Ciocârlie, „… pe mine să nu contaţi”. Convorbiri cu Mircea Bejan urmate de o Addenda, Editura Paralela 45, Colecţia „Odiseu”, 2003, 142 p., în „Timpul”, V, 2004, nr. 5, p. 8.

5)  Gabriela Haja, recenzie la Eugeniu Coşeriu, Lecţii de lingvistică generală, Traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga. Cuvânt înainte de Mircea Borcilă, Chişinău, Editura „Arc”, 2000, 304 p., în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Tom XXXIX-XLI, 1999-2001, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, p. 229.

6)  Gabriela HajaDespre curajul intelectualului de a scrie: Tia Şerbănescu, Femeia din fotografie. Jurnal 1987– 1989,  recenzie  la  Tia  Şerbănescu,  Femeia  din  fotografie. Jurnal  1987–1989, cu  o  prefaţă  de  Dan  Cristian Turturică, Editura Compania, 2002, 294p., în „Timpul”, IV, 2003, nr. 4, aprilie, p. 10.

7)  Gabriela Haja, recenzie la Carmen Vlad, Sensul, dimensiune esenţială a textului, Cluj – Napoca, Editura Dacia, 1994, 214 p., în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Tom XXXIV-XXXV, 1994-1998, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, p. 196.

f) Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant:

1) Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Literele V, L, E, C, proiect fundamental şi prioritar al Academiei Române: cercetător, revizor (Pentru rezultate, vezi D1-4, D6, D9), 1994 – prezent.

2) Proiectul          internaţional          COST          ENeL:          European          Network          of          e-Lexicography (https://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1305). Coordonatori: Prof.  Martin  Bert  Hans EVERAERT de la Utrecht University, Olanda; dr. Iztok Kosem de la Institute for Applied Slovene Studies, Slovenia. Membrii în Comitetul de Management pentru România: CS dr. Marius-Radu Clim, prof. univ. dr. Dan Cristea. Membru al echipei de cercetători, 2013-2017.

3) Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie    instituţională    (şcoală    postodoctorală)    şi    program    de    burse    (CommScie),    proiect POSDRU/89/1.5/S/63663, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, expert pe termen scurt, 2010-2013.

4) eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, proiect complex, finanţat de CNMP în cadrul PN II, contract CNMP nr. 910013/18.09.2007, coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Informatică (UAIC-FI). Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (IFRI) este Partener 2 în cadrul proiectului, alături de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti, Institutul de Lingvistică şi Istorie literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din Bucureşti, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi. Gabriela Haja este responsabil de proiect pentru IFRI şi membru în echipa de cercetare, 2007-2010.

5) Proiectul CNCSIS Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat – 2006-2007, în calitate de director de proiect. Prezentat, în urma invitaţiei CNCSIS, la A 10-a Conferinţă Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, desfăşurată la Universitatea Transilvania din Braşov în perioada 15 – 16 mai 2008.

6) Dicţionarul limbii române în format electronic. Studii privind achiziţionarea, proiect finanţat de CNCSIS, 2003-2005: cercetător/manager assistant.

7) Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Iosue, Judicum, Ruth, proiect finanţat de CNCSIS, 2001-2003: cercetător/manager assistant.

8) BalkaNet,  proiect  internaţional, finanţat  de  UE,  2001-2004,  consultant  ştiinţific  în  domeniul  lexicologie- lexicografie, cercetător.

g) Alte proiecte, finanţate prin competiţie:

1) Revista de cultură „Timpul”, proiect iniţiat de Fundaţia Culturală „Timpul”, finanţat de Primăria Municipiului Iaşi, 2007, coordonator de proiect.

2) Thalassa of Myts of The Culture Programme of UE. Coordonator de proiect: Nikolas KamtsisCenter of Higher Education in Theatre Studies, Atena, Grecia, 2008-2009, referent ştiinţific, organizatorul workshop-ului Oral and fairytale traditions in our countries, 09.10.2009, Iaşi.

h) Comunicări la manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate :

1) Gabriela HajaAl. Andriescu, pagini de portret, comunicare prezentată la a XIII-a ediţie a Simpozionului Internaţional annual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, „Limba şi cultura română: abordări interne şi perspective externe”, Iaşi, 17-19 septembrie 2014.

2) Gabriela  Haja  (în  colaborare),  ENeL.  European  Network  of  e-Lexicography:  un  proiect  esenţial  pentru lexicografia românească şi cea europeană, comunicare prezentată la a XIII-a ediţie a Simpozionului Internaţional annual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, „Limba şi cultura română: abordări interne şi perspective externe”, Iaşi, 17-19 septembrie 2014.

3) Gabriela Haja,  Ion  Şiugariu –  1914-2014, conferinţă susţinută la  Simpozionul Internaţional „Centenarul poetului  erou  Ion  Şiugariu”,  organizat  de  Primăria  oraşului  Tăuţii-Măgherăuş,  Consiliul  local,  Casa Orăşenească de Cultură, 13-15 iunie 2014.

4) Gabriela  Haja  (în  colaborare),  Etapele  informatizării DLR  în  cadrul  Departamentului de  Lexicologie  – Lexicografie. 2003-2014, la workshop-ul „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării”, organizat de Departamentul de Lexicologie – Lexicografie, Iaşi, 15-16 mai 2014.

5) Gabriela  Haja  (în  colaborare),  Monumenta  linguae  Dacoromanorum.  Biblia  1688.  Indicele  electronic, comunicare  prezentată  la  masa  rotundă  „Filologie  digitală.  Prelucrarea  limbii  române  cu  mijloace informatice”. Moderator: dr. Gabriela Haja  în  cadrul Simpozionului internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”. Ediţia a IV-a, 8-10 mai 2014.

6) Gabriela  Haja,  Dicţionarul  limbii  române.  DLR.  Etapa  actuală,  comunicare  susţinută  la  Seminarul  de semantică şi lexicologie, desfăşurat sub egida Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 16 ianuarie 2014. 

7) Gabriela  Haja,  O  carte  document.  Provocările  bilingvismului, la  Masa  rotundă  „Dinamica  adaptării  şi provocările comunicării interculturale”, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Departamentul Medicină Preventivă şi Interdisciplinaritate, Iaşi, 1 noiembrie 2013.

8) Gabriela  Haja,  Dicţionarul  limbii  române.  Privire  istorică,  la  9th  International  Conference  Linguistic Resources and  Tools  for  Processing  the  Romanian Language, organizată de  Facultatea de  Informatică (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) din Iaşi, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgănescu” din Bucureşti şi Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi, Miclăuşeni, 16-17 mai 2013.

9) Gabriela Haja (în colaborare), Instrumente şi resurse pentru Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic  realizate  la   Institutul  de   Filologie  Română  „A.   Philippide”,  comunicare  prezentată  la Simpozionul Internaţional „Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective”, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi şi Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 25–26 septembrie 2013.

10) Gabriela HajaEvoluţia dialectelor literare în concepţia lui G. Ivănescu, la Colocviul internaţional „G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere”, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi (1–2 noiembrie 2012).

11) Gabriela HajaTerminologii de specialitate şi reflexele lor culturale, la Simpozionul naţional „Medierea lingvistică şi culturală: competenţe în comunicare – perspectivă interdisciplinară”, Iaşi, 18–19 octombrie 2012.

12) Gabriela HajaDicţionarul limbii române (DLR) faţă cu informatizarea, comunicare susţinută în cadrul conferinţei „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România”, 25-28 septembrie 2012, la workshop-ul exploratoriu Tehnologii lingvistice în cercetarea românească din ţară şi diaspora,

Bucureşti, 26-27 septembrie 2012.

13) Gabriela Haja (în colaborare), Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Interfaţa de redactare DLR_I, comunicare susţinută la Simpozionul Internaţional „Tradiţie / inovaţie – identitate / alteritate: paradigme  în  evoluţia  limbii  şi  culturii  române”,  Institutul  de  Filologie  Română  „A.  Philippide”  în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 18–19 septembrie 2012.

14)  Gabriela Haja (în colaborare), Reconstructing the Diachronic Morphology of Romanian from Dictionary Citations, la „LREC – the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation”, Istambul, Turcia, 21–27 mai 2012.

15) Gabriela Haja (în colaborare), Instrumente şi resurse pentru redactarea în format electronic a DLR. Motor de selectarea şi gruparea pe sensuri a fişelor, comunicare susţinută la workshop-ul „Situaţia lexicografiei academice româneşti actuale”, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Departamentul de lexicologie-lexicografie, în cadrul planului de lucru al proiectului CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, proiect finanţat de CNCSIS-UEFISCSU (cod TE_246/2010), 2010-2013, 17-18 mai 2012.

16) Gabriela Haja (în colaborare), Instrumente şi resurse pentru redactarea în format electronic a DLR. Motor de fişare în formal XML, comunicare susţinută la workshop-ul „Situaţia lexicografiei academice româneşti actuale”, organizat de  Institutul de  Filologie Română „A. Philippide” –  Departamentul de  lexicologie- lexicografie, în cadrul planului de lucru al proiectului CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, proiect finanţat de CNCSIS- UEFISCSU (cod TE_246/2010), 2010-2013, 17-18 mai 2012.

17) Gabriela Haja (în colaborare), eDTLR. Dicţionarul Tezaur al Limbii române în format electronic. Interfaţa de  acces,  comunicare  susţinută  la  workshop-ul  „Situaţia  lexicografiei  academice  româneşti  actuale”, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Departamentul de lexicologie-lexicografie, în cadrul planului de lucru al proiectului CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, proiect finanţat de CNCSIS-UEFISCSU (cod TE_246/2010), 2010-2013, 17-18 mai 2012.

18) Gabriela Haja (în colaborare), O colecţie de instrumente lexicografice, comunicare susţinută la cea de-a VIII- a ediţie a Conferinţei „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Bucureşti, 8–9 decembrie 2011.

19) Gabriela Haja (în colaborare), eDTLR – dezvoltări recente, comunicare susţinută la cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Bucureşti, 8–9 decembrie 2011.

20) Gabriela Haja (în colaborare), Extragerea de grupuri nominale pentru limba română folosind gramatici, comunicare susţinută la  cea  de-a VIII-a ediţie a  Conferinţei „Resurse lingvistice şi  instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Bucureşti, 8–9 decembrie 2011.

21) Gabriela HajaDicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, instrument pentru predarea şi învăţarea limbii române, comunicare prezentată la Simpozionul Internaţional „Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de filologie română”, organizat la Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, 10–12 octombrie 2011;

22) Gabriela HajaDicţionarul tezaur al limbii române în format electronic în contextul lexicografiei actuale, comunicare susţinută la a X-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, „Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în

limba şi cultura română”, Iaşi, 21 – 23 septembrie 2011.

23) Gabriela HajaForme de disimulare a discursului ideologic, la Conferinţa „Paradigma discursului ideologic (PID 3). Discursiv şi metadiscursiv în comunicare”, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 5 – 6 mai 2011.

24) Gabriela HajaDicţionarul limbii române şi contribuţia cercetătorilor ieşeni la această monumentală lucrare, prezentare susţinută la Primăria Municipiului Iaşi, cu prilejul lansării Dicţionarului limbii române. Ediţie anastatică, vol. 1-19, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, în 17 iunie, 2011.

25) Gabriela HajaDicţionarul limbii române (DLR). Finalizări şi începuturi, comunicare susţinută la Şedinţa Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, din 21 ianuarie 2011, textul comunicării a fost publicat în „Buletinul Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”, Iaşi, anul XII, nr. 1, ianuarie-martie 2011, p. 9-13.

26) Gabriela Haja (în colaborare cu Dan Cristea, Alex Moruz, Mădălin Ionel Patraşcu), eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic. Prezentarea rezultatelor, comunicare prezentată în plen la al 10-lea  Colocviu al  Catedrei  de  limba  română  de  la  Facultatea de  Litere  a  Universităţii Bucureşti, 3-4 decembrie 2010.

27) Gabriela Haja (în colaborare cu Marius-Radu Clim), Resurse lingvistice informatizate pentru redactarea în format electronic a Dicţionarului limbii române (DLR), create în cadrul proiectului complex eDTLR (în colaborare),  comunicare  prezentată  la  al  IV-lea  Simpozion  internaţional  de  lingvistică,  organizat  de

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, 5–6 noiembrie 2010. 

28) Gabriela   Haja   (în   colaborare),   Propuneri   privind   metodologia   redactării   în   format   electronic   a Dicţionarului limbii române (DLR), comunicare prezentată în cadrul Simpozionului Internaţional Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora, organizat de Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi, 22-24 septembrie 2010; 

29) Gabriela HajaDicţionarul limbii române (DLR). Perspectiva istorică şi provocările informatizării, în cadrul mesei rotunde «Dicţionarul limbii române – finalizat. Tradiţie, deziderate, perspective», organizată de Departamentul de Lexicografie şi Lexicologie al Institutului de Filologie Română «A. Philippide», în cadrul Zilelor Academice Ieşene, Aula Filialei din Iaşi a Academiei Române, Iaşi, 16 septembrie 2010.

30) Gabriela  Haja  (în  colaborare),  eDTLR  –  Dicţionarul  tezaur  al  limbii  române  în  format  electronic, comunicare prezentată la al XXVI-lea «Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes», Valencia, 6-11 septembrie 2010.

31) Gabriela  Haja,  Biblia  de  la  1688  în  format  electronic,  resursă  pentru  DLR  informatizat,  în  cadrul Simpozionului Muzeul Limbii Române - 90 de ani din cadrul Zilelor Academice Clujene, 2-4 iunie 2010;

32) Gabriela HajaCe, cât, cum, în ce scop „digitalizăm” din materialul MLD?, la Seminarul interdisciplinar „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 februarie 2010.

33) Gabriela HajaMonumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII, Regum I, Regum II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 560 p., rezultat al cercetărilor din grantul CNCSIS 1454, derulat în cadrul Institutului în perioada 2006–2007, prezentare la Şedinţa Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, 15 decembrie 2009.

34) Gabriela HajaCivilizaţia oralităţiiconferinţă susţinută la workshop-ul internaţional cu tema Oral and fairytale traditions in our countries, organizat şi coordonat de Gabriela Haja, în cadrul proiectului internaţional Thalassa of Myths, 2009-2010, coordonat de Nikolas Kamtsis de la Center of Higher Education in Theatre Studies, Atena, Grecia; parteneri: European Education and Culture Centre „Artemis”, Pro Rodopi Foundation, Teatro Inverso, Iaşi, 9 octombrie 2009.

35) Gabriela HajaRezultate prezente în cadrul proiectului complex eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, conferinţă susţinută la Institutul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare de Ştiinţe, Budapesta, 9 iunie 2009.

36) Gabriela Haja  (în  colaborare), Dicţionarul limbii române în  format electronic (eDTLR) în  perspectiva globalizării,  la  Conferinţa  internaţională  „Paradigma  discursului  ideologic”,  organizator:  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Galaţi, 29–30 aprilie 2009.

37) Gabriela  Haja,  Dicţionarul  tezaur  al  limbii  române  în  format  electronic.  Prezent,  perspective,  la Simpozionul internaţional „Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural”, organizat de Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 23–24 octombrie 2008.

38) Victoria  Zăstroiu,  Gabriela  Haja,  Elena  Dănilă,  Marius-Radu  Clim,  Principii  şi  probleme  de  tratare lexicografică a neologismului în  Dicţionarul limbii române (DLR), la al VII-lea Colocviu Naţional de Terminologie – Terminografie – Terminotică – 3T, Bucureşti, 7 – 8 octombrie 2008.

39) Gabriela Haja,  Elena Dănilă, Marius Radu Clim,  Vlad Patraş,  Contribuţii la  informatizarea cercetării filologice   româneşti:   Biblia   1688   şi   eDTLR,   comunicare   prezentată   la   Simpozionul   internaţional „Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european”, Iaşi,

25-28 septembrie, 2008.

40) Gabriela Haja, Informatizarea cercetării filologice româneşti. Biblia 1688. Regum I, Regum II, lucrare prezentată la a 10-a Conferinţă Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Braşov, 15-16 mai 2008. 

41) Gabriela Haja, (în colaborare cu Vlad Sebastian Patraş şi Gabriela Pavel) Resurse lingvistice în format electronic.  Biblia  1688.  Regi  I,  Regi  II  –  Probleme,  soluţii,  Atelierul  de  lucru  Resurse  lingvistice  şi instrumente  pentru  prelucrarea  limbii  române,  organizat  de  Facultatea  de  Informatică  a  Universităţii

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială al Academiei Române şi Institutul de Informatică Teoretică – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, 14–15 decembrie 2007.

42) Gabriela  Haja,  Elena  Dănilă  şi  Marius-Radu  Clim,  Premise  ale  informatizării  cercetării  lexicografice academice româneşti, la al 7-lea Colocviu al Catedrei de limba română, „Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării”, Universitatea Bucureşti, 7–8 decembrie 2007. 

43) Gabriela HajaMonumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 în format electronic. Influenţa izvoarelor, Colocviul internaţional „România: Dialog intercultural şi interlingvistic”, Poznan (Polonia), 12–13 noiembrie 2007. 

44) Gabriela   Haja,   Rezultate   în   informatizarea   cercetării   lingvistice   româneşti.   Monumenta   linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, Suceava, 25–28 octombrie 2007. 

45) Gabriela  Haja,  Dicţionarul  limbii  române  (DLR)  în  format  electronic.  Programe.  Resurse,  Colocviul internaţional „Limba română – abordări tradiţionale şi moderne”, organizat de Catedra de limbă română din cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca, 19–20 octombrie 2007.

46) Gabriela  Haja  (în  colaborare cu  Dan  Cristea,  Marius  Răschip,  Corina  Forăscu,  Elena  Dănilă,  Cristina Florescu, Bogdan Aldea), The Digital Form of the Thesaurus Dictionary of the Romanian Language, comunicare susţinută la The 4th Conference on Speech Technology and Human – Computer Dialogue, Iaşi, România, 10–12 mai 2007.

47) Gabriela HajaPrezent şi  perspective în cadrul programului Monumenta linguae Dacoromanorum, la întâlnirile de lucru de la Seminarul de Romanistică al Universităţii „Albert Ludwigs” din Freiburg, din 7 şi 16 decembrie 2006. 

48) Gabriela HajaResurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat, la Atelierul de lucru „Proiecte privind informatizarea cercetării lingvistice româneşti”, organizat de Departamentul de lexicologie–lexicografie al Institutului, Iaşi, 17 noiembrie 2006. 

49) Gabriela HajaResurse electronice pentru cercetarea lexicografică românească, la Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”, ediţia a X-a, Iaşi – Chişinău, 3–7 noiembrie 2006. 

50) Gabriela Haja (în colaborare), Resurse lingvistice româneşti în format electronic. Biblia 1688, la Atelierul de lucru CONSILR „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi, 3–4 noiembrie 2006.

51) Gabriela Haja, Corina Forăscu, Elena Dănilă, Bogdan-Mihai Aldea, The Dictionary of Romanian Language: steps toward the electronic version, poster prezentat la al XII-lea Congres Internaţional EURALEX, Torino (Italia), 6–9 septembrie 2006.

52) Gabriela Haja,  Elena  Dănilă,  Perspectivele pe  care  le  poate  avea  proiectul fundamental al  Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR), din prisma rezultatelor cercetării din cadrul grantului CNCSIS Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea , comunicare susţinută la Şedinţa Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 31 mai 2006.

53) Gabriela  Haja,  Dicţionarul limbii  române  în  format  electronic(DLR-I) –  instrument şi  resursă  pentru studiul diacronic şi sincronic al limbii române, la Colocviul Catedrei de limba română Limba română – aspecte sincronice şi diacronice, Bucureşti 8–9 decembrie 2005.

54) Gabriela   Haja,   Necesitatea   informatizării   lexicografiei   româneşti   în   societatea   contemporană,   la Simpozionul Internaţional Limba şi literatura română. Regional – Naţional – European, Iaşi – Chişinău, 24–26 noiembrie 2005.

55) Gabriela Haja (în colaborare cu Bogdan-Mihai Aldea, Elena Dănilă, Corina Forăscu), Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Aplicaţii, la Simpozionul internaţional Comunicare interculturală şi integrare europeană, Iaşi, 11–12 noiembrie 2005.

56) Gabriela Haja (în colaborare cu Elena Dănilă, Bogdan-Mihai Aldea, Corina Forăscu), Dicţionarul limbii române informatizat – prezent, comunicare publicată electronic în www.consilr.info.uaic.ro, prezentată la Atelierul de  lucru  „Resurse Lingvistice Româneşti şi  Instrumente pentru  Prelucrarea Limbii Române”, organizat de Facultatea de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Cercetări în Inteligenţa Artificială al Academiei Române şi Institutul de Informatică Teoretică – Filiala Iaşi a Academiei Române Iaşi, 3 noiembrie 2005.

57) Gabriela HajaDicţionarul limbii române în format electronic, lucrare prezentată la Atelierul de lucru din 9–10 decembrie 2004, Academia Română Filiala Iaşi, publicată pe situl Institutului şi în Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, anul VI, nr. 1 ianuarie-martie 2005, p. 8. 

58) Gabriela Haja, Elena Tamba-Dănilă, Neologismul din perspectivă lexicografică, comunicare prezentată la Colocviul Tratamentul neologismelor în limba română în mileniul III, Bucureşti, 23–24 septembrie 2004.

59) Gabriela HajaDLR în format electronic: etapele parcurse în realizarea proiectului, comunicare prezentată la Şedinţa de comunicări din 28 aprilie 2004 a Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, publicată în rezumat în Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, anul V, nr. 2 aprilie-iunie 2004, p. 5.

60) Gabriela HajaElemente de poetică eminesciană. Spaţiul sacralizat, sine loco, comunicare prezentată la Simpozionul Naţional „Eminescu. Carte – Cultură – Civilizaţie”, Botoşani, 13–15 iunie 2004.

61) Gabriela HajaMenţinerea identităţii româneşti prin limbă. Instrumente şi resurse lexicografice în format electronic, comunicare prezentată la a doua ediţie a Simpozionului Internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, „Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora”, Iaşi, 23-24 mai, 2003.

62) Gabriela Haja, Instrumente şi resurse româneşti în cadrul proiectului „BalkaNet”, comunicare prezentată la conferinţa de filologie „Limba română azi”, ediţia a IX-a, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere din Iaşi, Universitatea de Stat din Chişinău, Societatea „Limba noastră cea română” din Republica Moldova şi Societatea de Ştiinţe Filologice din România, Iaşi – Chişinău, 25-28 octombrie 2002.

63) Gabriela Haja, Caragiale. Poetică dramatică şi joc, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică ,,I. L. Caragiale (1852–1912)”, organizată de  Institutul de  Filologie Română „A.  Philippide” în  colaborare cu Facultatea de Litere a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 27–28 februarie 2002.

64) Gabriela HajaRolul elementelor paraverbale în comediile lui I. L. Caragiale: O noapte furtunoasă (1879), comunicare prezentată la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, în cadrul „Zilelor Academice Ieşene”, 5 octombrie 2001.

i) Articole, interviuri publicate în reviste de cultură, prezentări de carte etc.:

1) Gabriela HajaHieronymus – o provocare, în „Cronica veche”, IV, nr. 9 (44), septembrie 2014, p. 23.

2) Gabriela Haja (în colaborare), Lexicografia academică românească. Provocările informatizării. Workshop, în „Buletinul Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”, Iaşi, anul XV, nr. 2, aprilie-iunie 2014, p. 3-5.

3) Gabriela HajaAl. Andriescu (1926–2014), în „Buletinul Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”, Iaşi, anul XV, nr. 1, ianuarie-martie 2014, p. 16-18.

4) Gabriela HajaDicţionarului general de sinonime al limbii române, Chişinău, Editura Gunivas, 2013, 2010 p., prezentare la lansarea organizată de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” la Filiala din Iaşi a Academiei Române, în 7 iunie 2013.

5) Gabriela Haja„Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics ”, volume 1, Iaşi, 2010, prezentare în cadrul secţiunii de lansări din cadrul celei de  a X-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, „Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română”, Iaşi, 21 – 23 septembrie 2011.

6) Gabriela HajaLexicon Slavonicum: A Main Source for the17th Century European Lexicology&Lexicography, prezentare în cadrul conferinţei „J.G. Sparwenfeld´s Lexicon Slavonicum: A conspicuous meeting of two cultures”, susţinută de Prof. Emerita Ulla Birgegård, Departamentul de Studii Slavistice, Universitatea din Uppsala, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 17 mai 2011.

7) Gabriela  Haja,  Halina  Mirska  Lasota,  Joanna  Porawska,  Marele  dicţionar  român-polon,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, prezentare la Sesiunea de lansări de carte din cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Simpozionului Internaţional organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, „Dia spora

culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice”, Iaşi, 5-7 noiembrie 2009.

8) Gabriela HajaStructuri dramatice în proza literară românească. Basmul şi snoava, în „Revista română”, IX, 2003, nr. 3, p. 8–9.

9) Gabriela Haja, „Nu prea se ştie că româna a fost prima limbă străină predată la Universitatea Komensky din Bratislava”. Interviu cu Jana Páleníková, în „Timpul”, IV, 2003, nr. 9, septembrie, p. 21.

10) Gabriela HajaO lumină în labirint, în „Revista română”, IX, 2003, nr. 1, martie, p. 20.

11) Gabriela HajaFeţele ironiei, în „Timpul”, IV, 2003, nr. 2, p. 8.

12) Gabriela HajaVălul hermetic, în „Timpul”, V, 2004, nr. 3, p. 8 (text publicat într-o primă variantă în

„Timpul”, IV, 2003, nr. 3, p. 17).

13) Gabriela HajaMărturisirea unui ardelean, în „Revista română”, VIII, 2002, nr. 4, decembrie, p. 20.

14) Gabriela HajaI. L. Caragiale (I-IV), în „Timpul”, III, 2002, nr. 4-9, aprilie-septembrie.

15) Gabriela Haja, Eugeniu Coşeriu, Lecţii de lingvistică generală, Chişinău, 2000 – prezentare de carte făcută în cadrul Şedinţei Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din 26 septembrie 2001.

j) Membru în comisii de referenţi pentru susţinerea publică tezelor de doctorat:

1. Resurse lingvistice pentru prelucrarea limbajului natural, elaborată de Cenel-Augusto Perez, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a domnilor prof. univ. dr. Eugen Munteanu şi prof. univ. dr. Dan Cristea, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2014.

2. Portret de grup. Dramaturgi români din Basarabia ultimelor două decenii – texte şi spectacole, elaborată de Rodion Ghilaş, în vederea obţinerii titlului de doctor în Teatru, sub coordonarea ştiinţifică a doamnei prof. univ. dr. Sorina Bălănescu, Universita tea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Teatru,

2014.

3. Valenţe ale personajului feminin în teatrul lui Eugène Ionesco şi al lui Samuel Beckett, elaborată de Simona Tamara Ciociu (Constantinescu), în  vederea  obţinerii titlului  de  doctor  în  Teatru,  sub  coordonarea ştiinţifică a doamnei prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Teatru, 2014. 

4. Ficţional şi non-ficţional în proza Ninei Berberova elaborată de Diana Irina Radu, în vederea obţinerii titlului  de  doctor  în  Filologie,  sub  coordonarea  ştiinţifică  a  doamnei  prof.  univ.  dr.  Viorica  S. ConstantinescuUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2014.

5. Molitfelnicele româneşti în raport cu originalele lor greceşti. Studiu istoric, filologic şi teologic, elaborată de Teofil Grosu, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” d in Iaşi, 2013.

6. Sisteme de comunicare: mărci ale identităţii personajului literar, elaborată de drd. Anca Voicu în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a doamnei prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, 2013.

7. Spectacolul-recital în teatrul de animaţie, elaborată de Anca Mihaela Zavalichi, în vederea obţinerii titlului de doctor în Teatru, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Florin Faifer, la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Teatru, 2012.

8. Atelierul experimental şi resursele creativităţii , elaborată de Iuliana Creţu, în vederea obţinerii titlului de doctor în Teatru, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Florin Faifer, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru. Departamentul Teatru, 2012.

9. Contribuţii la prelucrarea limbii române folosind metode de  analiză a  discursului, elaborată de Corina Forăscu, în vederea obţinerii titlului de doctor în Informatică, sub coordonarea ştiinţifică a dlui prof. univ. dr. Dan Tufiş, m. c. al Academiei Române, 2011.

10.  Estetica teatrală românească în perioada interbelică, elaborată de Alina Trache, în vederea obţinerii titlului de doctor în Teatru, sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Florin Faifer, la Universitatea de Arte „George  Enescu”  din  Iaşi,  Facultatea  de  Compoziţie,  Muzicologie,  Pedagogie  Muzicală  şi  Teatru,

Departamentul Teatru, 2011.

11.  Stilistica argumentării în publicistica eminesciană, elaborată de Diana Darabană, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2011.

12.  Spus şi ne-spus în comunicarea interpersonală, elaborată de Liliana Chicu, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Adrian Turculeţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2011.

13.  Cromatică biblică. Studiu filologic comparativ asupra denumirilor pentru culori în tradiţia biblică românească, elaborată de Silvia Nicoleta Baltă, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a  domnului prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan

Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2011.

14.  Neologismul în lexicografia românească, elaborată de Marius-Radu Clim, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2010.

15.  Personajul feminin în comediile lui I. L. Caragiale, elaborată de Ioana Raluca Zaharia, în vederea susţinerii publice şi obţinerii titlului de doctor în Teatru, sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Florin Faifer, de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Departamentul de Teatru, 2010.

16.  Didascaliile în teatrul francez şi românesc din perioada interbelică, elaborată de Maria-Andreea Abaza, în vederea obţinerii titlului de doctor în Teatru, sub conducerea doamnei prof. univ. dr. Sorina Bălănescu, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru 2010.

17.  „Discursul repetat” în publicistica românească şi italiană. Studiu comparativ, elaborată, sub conducerea prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, de Harieta Topoliceanu, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2010.

18.  Adaptarea în limba română a neologismelor latino-romanice, elaborată, sub conducerea prof. univ. dr. Eugen Munteanu, de  Delia  Geanina  Tiron,  în  vederea obţinerii titlului  de  doctor  în  Filologie,  la  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2010.

19.  Câmpul lexical-semantic al numelor de rudenie în limba română, elaborată de Alina-Mihaela BURSUC, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Eugen Munteanu, 2009.

20.  Unităţile frazeologice. Abordare contrastivă franco-română. Aplicaţie pe corpus paralel, elaborată de Maria Husarciuc, în  vederea obţinerii titlului de  doctor în  Filologie, sub conducerea ştiinţifică, în  cotutelă, a domnului  prof.  univ.  dr.  Eugen  Munteanu  şi  a  domnului  prof.  univ.  dr.  Dan  Cristea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2009. 

21.  Teologhia dogmatică şi moralicească despre Taina Evharistiei de Samuil Micu, Blaj, 1802. Ediţie de text, studiu filologic şi lingvistic, elaborată de Lucia Cîmpeanu, în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2009

22.  Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu privire la limba română, elaborată de candidatul Ionel Apostolatu în vederea obţinerii titlului de doctor în Filologie, sub coordonarea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 2009.