DELIA GAVRILIU

 
 
INFORMAŢII PERSONALE
 
   Nume și prenume: GAVRILIU DELIA
   E-mail: delia_gavriliu@yahoo.com
   Site: www.deliagavriliu.ro
   Data naşterii: 06/09/1983
   Naționalitate: Română
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
 
Iulie 2014 – octombrie 2015
Cercetător post-doctorand
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Titlu proiect de cercetare: „Identităti şi stereotipuri de gen în media. Mize şi perspective”
Tipul sau sectorul de  activitate: cercetare
 
15 mai 2014 – prezent
 
Manager PR şi comunicare
Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzatori din Regiunea Sud-Est, Galaţi, Bd. Siderurgiştilor 19-23, Bloc SD9D, Apt.157.
Responsabil PR şi Comunicare proiect „Şi eu pot!”, ID POSDRU/146/6.3/G/134555: Sarcinile includ coordonarea comunicării interne pentru gestionarea nevoilor proiectului (integrarea angajaţilor, organizarea muncii, circulaţia informaţiilor, sentimentul de apartenenţă, climatul intern) şi a comunicării externe (relaţiile cu presa, organizarea de evenimente publice, relația cu mediul audiovizualul, publicitatea, promovarea, campaniile de opinie, analiza feedback-ului, etc).
Tipul sau sectorul de  activitate: PR şi comunicare
 
2012 – prezent
 
Redactor-şef  săptămânal PresaGalaţi şi portal online de ştiri  www.presagalati.ro
SC Web Dinamic Pro SRL
Comunicare, media, PR: atribuţiile includ coordonarea echipei redacţionale, organizarea şi coordonarea şedinţelor de tematică/sumar, propunerea de noi teme, propunerea de noi subiecte şi surse de informare, delegarea responsabilităţilor către redactorii din cadrul echipei, urmărirea îndeplinirii responsabilităţilor, urmărirea concurenţei/partenerilor, dezvoltarea parteneriatelor cu mass media, realizarea de evaluări săptămânale.
Tipul sau sectorul de activitate: PR şi comunicare
 
Octombrie  2010 – septembrie 2013
 
Asistent de cercetare - doctorand
Cercetător în domeniul filologic, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi ,  Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală de Studii Filologice
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare
 
Iunie 2010 – prezent
 
Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud – Est
PR – relaţii cu publicul privind activităţile generale ale asociaţiei. Atribuţiile includ:
Oferirea de informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea asociaţiei.
Oferirea de informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine documente (cereri de finanţare, ghiduri de finanţare, formulare baze de date) care intră în sfera de activitate a patronatului.
Concepe, redactează şi editează materiale informative în mediul online şi print.
Menţine legătura cu membrii asociaţiei.
Organizează conferinţe, simpozioane, mese rotunde pe teme privind dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea de Sud – Est.
Menţine legătura cu mass media locală şi centrală.
Implică studenţii în activitatea asociaţiei prin activităţi de voluntariat.
Tipul sau sectorul de activitate: PR şi comunicare
 
Octombrie 2008 – februarie 2010
 
Operator ghişeu universal
BRD – Groupe Société Générale, bld. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti,  Tel: 0213014000        Fax: 021 301 40 04.
Tipul sau sectorul de activitate: Bancar
 
2006 – 2008
 
Consilier client
Gestionarea la distanţă a relaţiilor cu clienţii, S.C. WH Client Relationship Management SRL
ipul sau sectorul de activitate: PR, Departamentul de relaţii cu clienţii
 
2003-2006
 
Colaborator Viaţa Liberă, supliment de week-end, ziar local Galaţi
Cotidianul Viaţa Liberă Galaţi, www.viata-libera.ro
Tipul sau sectorul de activitate: Jurnalism
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 
2010 - 2013
 
Doctor în Filologie
Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,  Şcoala Doctorală de Studii Filologice.
itlul tezei: Tipologia textului jurnalistic în presa românească actuală
 
2008 – 2010
 
Studii de Masterat - Management financiar public şi privat
Facultatea de Ştiinte Economice, Universitatea Danubius, Galaţi
 
2006 -2008
 
Studii de masterat - Specialist Resurse Umane
Profil : Ştiinţe Economice
Specializare: Strategii Europene de Managementul Resurselor Umane
Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Ştiinţe Economice
 
Iunie – septembrie 2006
 
Bursă Leonardo da Vinci constând într-un stagiu practic de formare profesională în cadrul BDSA, companie de publicitate, Le Havre, Franţa.
 
2002 -2006
 
Diploma de Excelenţă în Jurnalism – Limba şi Literatura Franceză
Domeniul: Ştiinte ale comunicării
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi – Facultatea de Litere şi Teologie
 
COMPETENΤE PERSONALE
 
Limbi străine cunoscute - Limba franceză, Limba engleză
 
Competenţe de comunicare
 
Excelente competenţe de comunicare dobândite prin experienţă în domeniul jurnalismului şi ca responsabil PR şi comunicare în diferite proiecte şi campanii publice.
 
Competenţe organizaţionale/manageriale
 
10 octombrie 2014, certificat  Competenţe antreprenoriale, în cadrul proiectului EVA- Evoluţie, valoare, antreprenoriat, Asociaţia 4change, Bucureşti
17 noiembrie 2014, certificat Manager de proiect, EVA, Asociaţia 4Change Bucureşti
Am iniţiat şi dezvoltat proiectul „Interrelaţionarea jurnalist economist în redactarea şi comunicarea textului de presă scrisă cu specific economic” prin care am obţinut o bursă Leonardo da Vinci (IJERCI -2006).
 
Competenţe dobândite la locul de muncă
 
Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipa încă din facultate, când am participat la activităţile    presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă în realizarea unui proiect european Leonardo da Vinci; creativitate, adaptabilitate.
 
Competenţe informatice
 
Utilizare programe de lucru Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, Certificat de absolvire  a cursului de operator calculator electronic şi retele obţinut la Centrul de consultanţă şi Studii Europene (2005).
 
Alte competenţe
 
Noiembrie 2014 – ianuarie 2015,  curs de Public Speaking, Speaker Elite, marca Andy Szekely
Iulie 2014, membru fondator al Reţelei Regionale a Femeilor Antreprenor, www.sieupot.biz
Februarie 2014  - membră a Asociaţiei Femeilor Întreprinzătoare din România, filiala Galaţi, https://www.afirgalati.ro/
Seminari ANDY SZEKELY, https://www.andyszekely.ro/, DE LA OBIECTIV LA REZULTAT- aprilie 2014
Seminari Andreea Filip, https://andreafilip.com/, Regaseste-ti stralucirea cu ThetaHealing- februarie 2014
7 Practici alese pentru – Abundenta Materiala- aprilie 2014
 
Permis de conducere - categoria B
 
 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
 
Conferinţe
 
23-24 noiembrie 2012
 
The Journalistic Text – Texts Types as Prototypes. Integralism perspective, Conferinţa Internaţională „Cultura și presa în Spaţiul European, ediţia a V-a: Mass media contemporană și impactul globalizator al internetului”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Litere.
 
3-5 noiembrie 2012
 
Conferinţa Internaţionala „Media in Our Lives: Infotainment, Edutainment, Entertainment” (IEE), Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi  (Departamentul de engleză).  „The Media Discourse and Ethics : Linguistic Approach”
 
1-3 februarie 2012
 
Colocviului tematic şi interdisicplinar VALS-ASLA 2012,  Universitatea din Lausanne, „Le rôle des pratiques langagières dans la constitution des  espaces sociaux pluriels d’aujourd’hui: un défi pour la linguistique appliquée”, https://www3.unil.ch/wpmu/vals-asla2012/files/2012/01/Programme.pdf. „ De la presse écrite à la presse en ligne : des contraintes et des libertés du discours journalistique”, https://www3.unil.ch/wpmu/vals-asla2012/files/2012/01/Programme.pdf
 
20 -21 mai 2011
 
Conferinţa naţională „Norme - Valori - Practici În Jurnalism Şi Comunicare” Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării cu tema „Point de vue linguistique sur quelques aspects éthiques  du discours médiatique”.
 
14 – 15 aprilie 2011
 
Delia Gavriliu, Genurile redacţionale în presă şi organizarea lor în hiperstructuri”,  Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Filologie, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureş.
 
Seminarii
 
Seminar ANDY SZEKELY, https://www.andyszekely.ro/, DE LA OBIECTIV LA REZULTAT- aprilie 2014.
 
7 Practici alese pentru  abundenţa materială- aprilie 2014
 
Seminar Andreea Filip, https://andreafilip.com/, Regaseste-ti stralucirea cu ThetaHealing- februarie 2014
 
Afilieri
 
Iulie 2014, membru fondator al Reţelei Regionale a Femeilor Antreprenor
Februarie 2014  - membră a Asociaţiei Femeilor Întreprinzătoare din România, filiala Galaţi, https://www.afirgalati.ro/.
2010 - membră a Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud – Est.
2010 – membru al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România
 
Publicaţii
 
1.       7-9 noiembrie 2014
 
Gender Representations and Digital Media, Conferinţa Internaţională EduWorld 2014 – Education Facing Contemporary World  Issues, ediţia a VI-a, Piteşti, România, lucrare acceptată spre publicare in Procedia - Social and Behavioral Sciences 00 (2015) 000–000, www.elsevier.com/locate/procedia,  revistă inclusă în Scopus, ScienceDirect şi trimisă spre evaluare către ISI  pentru includerea în SSI Proceedings.  (This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Funds within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013). Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Universitatea din  Piteşti , Facultatea de Ştiinţele Educaţiei, autori Dorin Popa şi Delia Gavriliu.

 

2.          23-24 octombrie 2014

Conferinţa internaţională „Communication, Context and Interdiciplinarity” (ediţia a III-a), Tirgu-Mureş,  MEDIA CONTENT AND PORTRAYAL OF MEN AND WOMEN. Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  Lucrarea a apărut în The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity.  3rd Edition, ISSN: 2069 – 3389, Edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies, Published by: "Petru Maior" University Press, Tîrgu Mures, 2014. https://www.upm.ro/cci3/CCI-03/CCI%2003%20-%20Journalism.pdf

 

3.      august 2013

„Identitatea actanţilor în dialog. Jurnalistul-comunicator, o altfel de experienţă” în volumul Flores philologiae: omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ISBN 978-973-703-926-2, Ana Catană-Spenchiu și Ioana Repciuc (editori), 2013, p. 369-379.

 

4.          11-12 iulie 2013

„Clasamentul peritextual al genurilor jurnalistice, în presa românească actual”, Conferinţa internaţională „Lexic comun/ lexic specializat. Limba română în timp și spaţiu”, ediţia a VI-a, Galaţi, România, organizată de Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare „Comunicare interculturală și literatură”, în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chișinău și Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, https://www.fabula.org/actualites/lexic-comun-lexic-specializat_61039.php, lucrare publicată în Analele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, fascicula XXIV, Anul VI, Nr. 1-2 (9-10) , 2013 „Lexic comun, lexic specializat”, ISSN 1844-9476, p. 341 – 354. 

 

5.       15-16 iunie 2012

Teorii ale textului. Posibile aplicaţii la textul jurnalistic, Conferinţa InternaţionalăTendinţe moderne în Educaţie, Comunicare, Interdisciplinaritate. Provocări ale Traducerilor și Interpretariatului”, ICECT2012, organizată de Centrul de Cercetări, Resurse și Studii Europene cu sprijinul UTCB (Departamentului de Limbi Străine și Comunicare), publicat în volumul "Modern Approaches to... Linguistics, Literature and Cultural Studies”, editura Ecko Academic House Publishing (Utah, USA), ISBN 978-1-4276-5388-8, pp.337-351.

 

6.        31 mai -1 iunie 2012

From the Print Media to the Online Media: Impediments and Liberties of the Journalistic Discourse, Conferinţa internaţională „Paradigma discursului ideologic”, ed. a IV-a, The Dynamics of Terminologies and (Re)Shaping of Ideologies, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, articol publlicat în  Procedia - Social and Behavioral Sciences  (2012), pp. 263-270: https://authors.elsevier.com/TrackPaper.html?trk_article=SBSPRO8082&trk_surname=Gavriliu, DOI 10.1016/j.sbspro.2012.10.037,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812047702, (ISSN: 1877-0428) (ISSN: 1877-0509), vol.63/2012 ELSEVIER (www.elsevier.com) indexată ScienceDirect, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index.

 

7.      18-19 mai 2012

The Integral Text Linguistics. Towards Coseriu’s Text Theory,  Conferinţa internaţională „Integrarea europeană – realităţi şi perspective”, ed. a VII-a, Universitatea Danubius, Galaţi, comunicare publicată în  EIRP Proceedings, volum inclus in bazele de date BDI: ProQuest, DOAJ, Vlex, Index Copernicus şi Genamics.

 

8.      31 octombrie – 3 noiembrie 2011

Conferinţa internaţională organizată de „International Journal of Arts & Sciences”, la Roma cu articolul „The Writing Press Genera and their Organization in Hyperstructure”, lucrare publicată în proceedings „Conference of the International Journal of Arts and Sciences”, format  CD-ROM, ISSN 1943-6114, https://universitypublications.net/ijas/0502/pdf/RMA31.pdf.

 

9.      15-16 septembrie 2011

Conferinţa Internaţională „Lexic comun / Lexic specializat: Frazeologie. Stilistică. Traductologie”, „La cohésion et la cohérence dans l’organisation textuelle. Étude sur la progression thématique  sur un corpus de texte journalistique”, articol publicat în volumul conferintei „Lexic comun/lexic specializat", https://www.lit.ugal.ro/LexicComunLexicSpecializat.htm,  (ISSN 1844 – 9476), revistă indexată în Baza de Date Internaţionale Fabula. La recherche en littérature (www.fabula.org).

 

10.    8-9 septembrie 2011

Conferinţa Internaţională „Critical discourse and linguistic variation. New investigation perspectives: receptions, analyses, openings, first edition”, Suceava, România cu lucrarea „Criterii de clasificare a genurilor jurnalistice în presa scrisă românească actuală”, lucrare publicată în volumul Conferinţei la Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2011, ISBN 978-973-666-372-7, coord. Mircea A. Diaconu și Rodica Nagy, pp. 131-134.

 

11.    3 iunie 2011

Colocviul naţional „Paradigme ale comunicării în postmodernitate” cu tema: „Du texte au  discours et inversement. Préliminaires à une étude des médias”, Bacău, articol publicat în revista INTERSTUDIA, cotată B+, cod CNCSIS 1008, ISSN 2065-3204, indexată CEEOL, Index Copernicus şi Fabula, https://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=82f144ae26844f0291431ea0aeaac95b, autori Dorin Popa şi Delia Gavriliu.

 

12.    26 mai 2011

Conferinţa internaţională „Interdisciplinaritate în secolul XXI”, „Le problème de la classification des genres de la presse écrite roumaine dans les manuels roumains de journalisme”, publicat în „Interdisciplinary Research Journal”, special issue (V/2011), Ed. Docucenter, Bacău (ISBN 978-606-8246-50-5). Ediţia este disponibilă și pe internet la adresa  https://www.calameo.com/books/000712653277f7354a3fe  şi în volumul „Abordări teoretice şi practice în domeniile: Lingvistică, Educaţie, Economie şi Relaţii Internaţionale. Interdisciplinaritate în sec. XXI",  Ed. Stef (acreditata CNCSIS), Iași, ISBN 978-606-575-129-3.

 

13.    13-14 mai 2011

Conferinţa Internaţională „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective”, ediţia a VI-a, Universitatea Danubius, Galaţi cu lucrarea „Vers une classification des genres dans la presse écrite dans plusieurs manuels roumains de journalisme”, EIRP Proceedings – indexate BDI în DOAJ (Directory of open access journals) Database, Genamics Journal Seek and VLEX: https://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/806.

 

14.    5-6 mai 2011

Préliminaires à une étude sur l’évolution des genres dans la presse écrite”, Conferinţa Internaţională „Paradigma discursului ideologic. Discursiv şi metadiscursiv în comunicare”, ediţia a III-a, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, articol publicat cu sprijinul CNCSIS – UEFISCU, proiect PNII - IDEI 1121/2008, în revista „Communication interculturelle et littérature”, acreditată de CNCSIS în categoria B+ /BDI şi indexată în Bazele de Date Internaţionale MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, Index Copernicus Master Journals List şi Fabula. La recherche en littérature (www.fabula.org), ISSN 1844-6965, nr. 2 (14) / 2011, pp. 318 – 324, autori Dorin Popa, Delia Gavriliu.

 

15.    6 mai 2011

Sesiunea ştiinţifică naţională, cu participare internaţională, Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural, „Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, Ediţia a XIII-a cu lucrarea „Responsabilitate socială prin comunicare: o dovadă a implicării corporatiste”, publicată în Annales universitatis Apulensis, Seria Philologica, 12, Tom 3, Alba Iulia, ISSN 1582-5523, www.uab.ro/philologica, periodic indexat BDI (C.E.E.O.L) şi B+ (CNCSIS), pp. 161 -170.

 

16.       19-20 noiembrie 2010

Planuri de organizare a textului. Textualitate şi secvenţialitate în televiziune, în volumul „Comunicare, context, interdisciplinaritate. Studii şi articole”, Boldea Iulian (coord.), Ed. Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, ISSN 2069-3389, pp. 7- 14, volum disponibila la adresa https://www.upm.ro/cci/Volum_CCI_I.pdf, autori Dorin Popa, Delia Gavriliu.

 

17.    5-6 noiembrie 2010

Conferinţa Internaţională „Presa şi cultura în spaţiul european” cu lucrarea „Evenimentul mediatic: de la televiziune la presa scrisă şi invers”, articol publicat în volumul „Cultura şi presa în spaţiul european”, 2010 cu subtitlul „Mass-Media: identitate naţională vs. globalizare”, ISSN 2247-1383, pp. 37-41.

 

18.       14 – 15 mai 2010

The Organizational Discourse in Economic Crisis: Myth, Construction or Reality?”, publicat în EIRP Proceedings volum BDI indexat în Proquest, DOAJ, Genamics Journal Seek, Index Copernicus şi VLEX, vol.Conferinţei „Integrarea Europeană - Realităţi şi perspective”, Ed. a V-a, online ISSN: 2069 – 9344 | Print ISSN: 2067 – 9211, Universitatea Danubius, Galaţi, disponibil la https://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2010/paper/view/84, autori Dorin Popa şi Delia Gavriliu.

 

19.       2006

„Textul jurnalistic integrat noţiunii generale de text. Perspectivă pragma-lingvistică”, publicat în Dorin Popa (coord.) De nota 10. Licenţă Jurnalism, p.9-32, Ed. PIM, Iaşi