ZAMFIRA MIHAIL

 
 

Zamfira MIHAIL (15.VI.1937, Chişinău), cercetător ştiinţific în domeniul lingvisticii comparate şi al slavisticii, filolog, doctor în filologie (1974), profesor universitar (2000). Cercet. şt. la Inst. de lingvistică, istorie literară şi folclor-Iaşi (1958-1971); cercet. şt. (principal, III, II, I) la Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române din Bucureşti (1971-2000); conf.univ. (1992-1999) Fac. de Istorie, Universitatea Bucureşti; prof. univ. (2000 - 2009) Fac. Litere, Univ. "Spiru Haret" din Bucureşti;  cercet.şt.princ.I onorific din 2000 până în prezent la Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române.

 

DISTINCŢII, DEMNITĂŢI:    

1978 Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru lucrarea Terminologia portului popular  românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană, Ed. Academiei, l978.

1988  Premiul “B.P.Hasdeu” al Academiei Române,  pentru ediţia BIBLIA 1688 - acordat în 1990 (am făcut parte din colectivul care a realizat transliterarea ştiinţifică). 

1993 Premiul “Eudoxiu de Hurmuzaki”, împreună cu Paul Mihail, pentru lucrarea  Acte în limba română din Basarabia, 1812-1830,  vol. I,  Ed. Academiei, 1993.

2000 Premiul “Ethnos” «pentru întreaga activitate de cercetare în domeniul lingvisticii comparate şi contribuţiile remarcabile în etnolingvistică şi antropologie culturalîă», acordat de Fundaţia culturală “Ethnos”.

2010  Premiul Salonului Internaţional al Cărţii, Chişinău.

2014  Premiul  Naţional  Galex , acordat de Biblioteca Naţională a R. Moldova.

Membră a mai multor Societăţi savante. Preşedintă de onoare a Societăţii bibliofililor din R. Moldova. Participantă şi raportoare la numeroase Congrese internaţionale, organizatoare a numeroase Simpozioane Internaţionale.

Am fost redactor responsabil  al Buletinului Institutului de studii sud-est europene “Cercetări de istorie şi civilizaţie sud-est europeană”.

Fac parte din Comitetul de redacţie al “Revue des études sud-est européennes” şi din Comitetul de redacţiei al  revistei „BiblioPolis”, Chişinău.     

Fac parte din Comitetul naţional al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est  Europene  ( AIESEE ) – UNESCO.

Aprecieri

Menţionăm numai enciclopedii şi dicţionare :

Handbuch der Internationalen Mittel-, Ost- und Sudosteuropaforschung. Teil II: Forscher, Wien, Osterreichisches Ost- und Sudosteuropa-Institut,  l989, s.v.

Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, vol.3, Bucureşti, Edit.Saeculum I.O., 2001, p.106-107. şi în Dicţionarul etnologilor români,  ed. a III-a, revăzută şi mult adăugită, Bucureşti, Edit.Saeculum I.O., 2006, p.588-590.

A.Ligor, Cercetători bucureşteni de azi ai cărţilor vechi, Cluj-Napoca, Edit. Studium, 2002, p.71-73.

Ioan Godea, Etnologia română contemporană. Lexicon bibliografic ilustrat, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2002, p. 254.        

Enciclopedia: Femei din Moldova, Chişinău, Edit. Museum, 2000, p.194. (autor Pavel Balmuş).

Calendar Naţional, ed. de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, Edit. BNRM, 2007, p.187-189 (autor Ion Madan) 

Who is Who, Enciclopedia personalităţilor din România, Zug, Elveţia, Hubners Who is Who, 2009, p.833.

G.Marcu, Rodica Ilica, Enciclopedia personalităţilor feminine din România, Bucureşti, Edit. Meronia, 2012, p. 475– 476.

Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ed.a 3-a,  Ed.Andreiana, Sibiu, 2014, p.391–392.

 

Lista completă cu lucrări și referințe poate fi descărcată de aici.