ELENA POPA

 
 
Informaţii personale  
Nume / Prenume POPA ELENA-CRISTINA
E-mail(uri) elle_chris@yahoo.com
Nationalitate(-tati) ROMANA
Data naşterii 22.12.1968
Sex FEMININ
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Profesor Liceul „V. Alecsandri” Iasi
Experienţa profesională  
Perioada 1997-PREZENT
Funcţia sau postul ocupat PROFESOR
Numele şi adresa angajatorului SCOALA „P. PONI” IASI, PACURARI, NR.112
Tipul activităţii sau sectorul de activitate INVATAMANT
Perioada 1995-1997 
Funcţia sau postul ocupat PROFESOR
Numele şi adresa angajatorului COLEGIUL NATIONAL IASI
Tipul activităţii sau sectorul de activitate INVATAMANT
Educaţie şi formare  
Perioada 2002 
Calificarea / diploma obţinută DOCTOR IN FILOLOGIE
Disciplinele principale studiate / competenţe dobândite LIMBA ROMANA
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IASI
Perioada 1994-1995
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE STUDII APROFUNDATE
Disciplinele principale studiate / competenţe dobândite LIMBA ROMANA
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IASI
Perioada 1990-1994
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE LICENTA
Disciplinele principale studiate / competenţe dobândite LIMBA ROMANA, LIMBA FRANCEZA
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IASI
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Formare Complementara a Personalului Didactic in programul de formare complementara RELIGIE, FILOSOFIE, STIINTA- PERSPECTIVE INTERDISCIPLINARE- 136 de ore, 40 de credite profesionale 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi si Centrul de Cercetare Interdisciplinara in Religie, Filosofie si Stiinta 
Perioada Mar.2011- febr. 2012
Calificarea / diploma obţinută Atestat de Formare Continua a Personalului Didactic in programul de formare continua „TEORIE SI PRACTICA IN MENTORAT”- 89 de ore, 25 de credite profesionale transferabile 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar, Fundatia EuroEd Iasi 
Perioada Dec. 2008- iun. 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Formare Complementara a Personalului Didactic in programul de formare complementara RELIGIE, FILOSOFIE, STIINTA- PERSPECTIVE INTERDISCIPLINARE- 86 de ore, 30 de credite profesionale 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi si Centrul de Cercetare Interdisciplinara Avansata in Religie si Stiinta
Perioada Nov. 2007- iun. 2008
Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire a cursului de formare „Terapie sistemica- cuplu, copil, familie”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Asociatia de Consiliere si Terapie a Familiei 
Perioada 11-13 sept. 2006 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de participare si absolvire a stagiului de perfectionare cu tema: „IMPLEMENTAREA PROGRAMEI- CONSILIERE SI ORIENTARE”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Iasi 
Perioada 31.oct.- 4 nov. 2005
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de absolvire a cursurilor de formare profesionala in vederea utilizarii Ael si elaborarii materialelor educationale pentru AeL- 20 de ore
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Siveco Romania
Perioada 10-12 dec. 2004
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la seminarul aplicativ cu tema ‚FORMARE DE FORMATORI”- TOT- 20 de ore
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul de Mediere si Securitate Comunitara Iasi si Centrul de Consiliere, Asistenta si Aprofundare Profesionala „UNIVERSITAS” Iasi
Perioada 11-13 nov.2004
Calificarea / diploma obţinută Certificat pentru participarea la cursul de formare „Rolul scolii in prevenirea transmiterii infectiei HIV/SIDA”- 20 de ore 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Iasi si Fundatia „Alaturi de Voi”
Perioada 20-25 apr. 2004
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „CHILDREN NEEDS ADULTS”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Comunity Safety and Mediation Center
Perioada 28-30 nov. 2003
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la seminarul tehnic „DRAMATERAPIA- Comunicare si interventie in trauma societala”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul de Mediere si Securitate Comunitara
Perioada 16-18 mai 2003
Calificarea / diploma obţinută transferabileCertificat pentru participarea la seminarul aplicativ „Tehnici de consiliere prin DRAMATERAPIE”- 20 de ore
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul de Mediere si Securitate Comunitara si Centrul de Consiliere, Asistenta si Aprofundare Profesionala „UNIVERSITAS”
Perioada Mai-iunie 2001
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de absolvire a stagiului de perfectionare cu tema: „EVALUARE-C.D.Ş.”- 40 de ore
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Iasi
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) ROMANA
Limba(i) străină(e) FRANCEZA, ENGLEZA
Competente şi abilităţi sociale COMPETENTA DE A DIALOGA CU DIFERITE PERSOANE, EMPATIE, LUCRU IN ECHIPA
Competenţe şi aptitudini organizatorice CAPACITATE ORGANIZATORICA DOBANDITA IN LUCRUL ZILNIC (LA CLASA), IN CADRUL UNOR CURSURI DE FORMARE 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului CUNOSTITINTE OPERARE PC (WORD, EXCEL, ACCES, POWER POINT, NAVIGARE PE INTERNET)
Competenţe şi aptitudini artistice APTITUDINI ACTORICESTI SI REGIZORALE DEZVOLTATE PE PARCURSUL ACTIVARII IN DIFERITE TRUPE DE TEATRU SI IN COORDONAREA UNOR TRUPE DE ELEVI
Alte competenţe şi aptitudini IMAGINATIE, SPIRIT DE ECHIPA, CAPACITATEA DE LUCRU PRELUNGIT
Permis(e) de conducere PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA B
Informaţii suplimentare REFERINTE LA CERERE