OCTAVIAN GORDON

 
 

1. DATE PERSONALE:

E-mail: octaviangordon@yahoo.com

Data naşterii: 03.10.1979

Locul naşterii: Bucureşti

Cetăţenia: română

Varianta Word a CV-ului poate fi descărcată de aici.

2. OBIECTIV:

Carieră didactică şi ştiinţifică în domeniul Filologiei şi al Teologiei

 

3. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ:

3.1. Stagii universitare şi post-universitare (de cercetare) efectuate în străinătate:   

·       Februarie – aprilie şi iunie – august 2012: stagiu postdoctoral de cercetare la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, în cadrul proiectului POSDRU – ID 62259 (vezi infra, sub 4.). Referent: Prof. Dr. Georgios Makris. 

·       15 septembrie – 15 octombrie 2009: rezidenţă de cercetare oferită de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin, cu tema: Metodologia traducerii textelor patristice: perspective privind o posibilă colaborare româno-germană într-un amplu proiect cultural şi educaţional.

·       Octombrie 2009 – Octombrie 2010: bursă postdoctorală de cercetare oferită de Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Fundaţia pentru Bursele de Stat) la Facultatea de Filologie a Universităţii „Aristotel” din Salonic. Proiectul propus are în vedere elaborarea unei schiţe cadru pentru alcătuirea unui manual de greacă veche pentru începători, special pentru studenţii Facultăţilor de Teologie din România. Referent: Prof. Dr. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη.

o   În cadrul aceleiaşi burse, am urmat, din octombrie 2009 pînă în mai 2010, un curs intensiv de limbă neogreacă la Şcoala de Limbă Neogreacă (Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, B1-B2) a aceleiaşi Universităţi.

·       Octombrie 2004 – iulie 2005: bursier al Confederaţiei Elveţiene pentru un stagiu de cercetare şi documentare la Universitatea din Fribourg. Titlul proiectului de cercetare: „Historisch-philologische Untersuchungen zum Laktanz’ De mortibus persecutorum”. Referent: Prof. Dr. Jacques Schamp.

·       Octombrie 2006 – martie 2007: bursier al Diakonisches Werk der EKD, pentru un stagiu de pregătire doctorală la Freie Universität din Berlin. Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. Fritz Wagner.

·       28 iulie – 25 august 2013: Curs intensiv de limba greacă modernă (C2), 41ο Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού 2013, la Institutul de Studii Balcanice (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου) din Salonic.

·       12 iunie – 30 septembrie 2004: Curs intensiv de limba franceză (Avancé 2), Cours d’Introduction aux Études Universitaires en Suisse, Fribourg.

·       16 august – 14 septembrie 2001: Curs intensiv de limba greacă modernă (A2), Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Universitatea „Aristotel” din Salonic.

·       4-24 iulie 2013: Curs intensiv de limbă şi cultură galițiană (A1-2), la Instituto da Lingua Galega din Santiago de Compostela.

3.2. Studii post-universitare:          

·       28 aprilie 2007: susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Lactantius – De mortibus persecutorum. Studiu filologic”, în urma căreia mi s‑a acordat titlul de doctor în Filologie al Universităţii din Bucureşti, cu distincţia magna cum laude (ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 1418 / 29.06.2007).

·       Octombrie 2002 – aprilie 2007: program doctoral în Filologie la Universitatea din Bucureşti, sub conducerea domnului prof. dr. dr. h. c. Dan Sluşanschi.

3.3. Studii universitare:

·       1998-2002: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, specializarea Filologie Clasică, Titlul lucrării de diplomă: Limba şi stilul latinei creştine a lui Lactantius în De mortibus persecutorum, sub conducerea domnului prof. dr. dr. h. c. Dan Sluşanschi

·       2002-2003: student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

4. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:

·       Mai 2003 – iulie 2004: bursier al Colegiului „Noua Europă” din Bucureşti (Convenţie încheiată în 15 mai 2003), sub egida căruia am realizat un proiect de cercetare şi traducere a Septuagintei (cartea 1 Ezdra), coordonat de Cristian Bădiliţă, Dan Sluşanschi, Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.

Vezi: www.nec.ro, la secţiunile Programs şi Publications.

·       Octombrie 2010 – martie 2013: Proiect de cercetare postdoctorală la Universitatea din Bucureşti, în cadrul programului POSDRU – ID 62259. Titlul temei de cercetare: „Teoria şi practica traducerii în limba română a textelor patristice de limbă greacă la cumpăna dintre milenii”. Îndrumător ştiinţific: Prof. Dr. Florica Bechet.

Vezi: https://www.ssup.postdoc.unibuc.ro/.

·       Iulie 2010 – martie 2011: Proiect de cercetare interdisciplinară Monumenta Linguae Dacoromanorum („Biblia de la Bucureşti” – 1688), finanţat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Universitatea Albert-Ludwig din Freiburg im Breisgau, sub conducerea Domnului Prof. Dr. Eugen Munteanu. Textele cercetate: Pildele lui Solomon, Suzana, Bel şi balaurul şi Epistola a II‑a către Corinteni.  (contract 17075 / 22.09.2009).

Vezi https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/index.html.

·       Decembrie 2010 – decembrie 2011: bursier al Colegiului „Noua Europă” din Bucureşti. Titlul proiectului: Arhiva Profesorului Dan Sluşanschi: analiză de conţinut, clasificare, perspective.

Vezi https://nec.ro/fundatia/nec/dan_slusanschi.htm

·       Februarie 2013 – prezent: Academia Română, Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”: Proiect de editare a operei integrale latineşti a lui Dimitrie Cantemir. Responsabil de proiect: Acad. Prof. Dr. Gheorghe Chivu. Etapa I: ediţie critică şi traducere a volumului Incrementorum atque decrementorum Aulae Othmanicae libri tres. Funcţia în proiect: colaborator extern, responsabil cu textul critic latin şi alcătuirea aparatului critic.

·       Octombrie 2007 – septembrie 2010: Proiectul de cercetare CNCSIS (PN II – „Idei”: ID_949 / 2007) cu titlul „Toponimia mitică europeană. Glosar şi bază de date interactivă pentru studiul toponimelor cu relevanţă mitologică din spaţiul greco-latin”, sub conducerea Doamnei Prof. Dr. Florica Bechet.

Vezi www.geomitica.ro/index.php şi www.cncsis.ro.

·       Aprilie 2013 – prezent: Grup de cercetare: „The Bible in linguistic context. Introduction to the Coptic language”, la Colegiul „Noua Europă” din Bucureşti.

Vezi www.nec.ro.

Membru în Centre de Cercetare:

·       Din 8 ianuarie 2009: Cercetător ştiinţific şi Secretar al Centrului pentru Studiul Spiritualităţii Ortodoxe „Sf. Grigorie Palama”, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti (Director: Pr. Prof.  Dr. Constantin Coman)

·       Octombrie 2007 – ianuarie 2009: Cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Studii Clasice, din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti (Director: Prof. Dr. Florica Bechet).

 

5. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE ŞI SEMINARe ŞTIINŢIFICE:

            5.1. Internaţionale:

1.     25-27 iunie 2013, Ierusalim: Patristic Studies in the Twenty-first Century. An International Conference to Mark the 50th Anniversary of AIEP/IAPS, organizată de Hebrew University din Ierusalim şi Association Internationale d’Etudes Patristiques. Titlul comunicării: „Translating Patristic Greek Literature in the Post‑Communist Romanian Cultural and Ecclesiastical Society”.

https://aiep-iaps.org/50th-anniversary-iaps

2.     1-5 septembrie 2014, Oviedo: 11th International Conference « Latin vulgaire – latin tardif », organizat de Universitatea din Oviedo. Titlul comunicării: „Notes on the «liturgical» Latin used by Jerome in his translation of the Psalms and of Paul’s Second Epistle to Corinthians”.

www.lvlt11.weebly.com

3.     5-9 septembrie 2012, Bergamo: Xe Colloque International « Latin vulgaire – latin tardif », organizat de Universitatea din Bergamo. Titlul comunicării: „Lactantius urbanus et Lactantius vulgaris. Notes on the morphosyntax of De mortibus persecutorum”.

www.unibg.it/lvlt10

4.     8-12 august 2011, Oxford: “The 16th Conference on Patristic Studies”, organizată de Universitatea din Oxford şi the International Association of Patristic Studies. Titlul comunicării: “Denominational Translation of Patristic Texts into Romanian. Elements for a Patristic Traductology.”

https://www.patristics.org.uk  

5.     6-11 august 2007, Oxford: “The 15th Conference on Patristic Studies”, organizată de Universitatea din Oxford şi the International Association of Patristic Studies. Titlul comunicării: “Is De mortibus persecutorum really an orphan?”

6.     2-6 septembrie 2009, Lyon: IXe Colloque International « Latin vulgaire – latin tardif », organizat de Universitatea Lumière Lyon 2. Titlul comunicării: „Latinité « originale » et latinité « renforcée » dans une région isolée de Transylvanie”.

https://www.mom.fr/Latin-vulgaire-latin-tardif-IX.html

7.     31 mai – 2 iunie 2013, Niş: Conferinţa internaţională Saint Emperor Constantine and Christianity, organizată de Centre of Church Studies (Niş) şi alte instituţii din Sofia, Cambridge şi Belgrad. Titlul comunicării: “Constantine the Great – ὁ ἰσαπόστολος”.

https://www.sveticarkonstantin.org/

8.     3-6 iunie, Niş 2013: Conferinţa internaţională Nis and Byzantium XII: “Constantine, in hoc signo vinces, 313-2013”, organizată de Universitatea din Niş, Primăria din Niş şi Mitropolia Ortodoxă de Niş. Titlul comunicării: “How far did Lactantius go in the eulogy of Constantine the Great? Notes on the so‑called tendentious terminology of De mortibus persecutorum”.

https://www.ni.rs/byzantium/

9.     24-27 iunie 2012, Strasbourg: Summer School on Christian Apocryphal Literature 2012: The Latin Collection of the Acts of Apostles (Pseudo-Abdias), organizată de Universitatea din Strasbourg, Facultatea de Teologie Protestantă.

www.unistra.fr/inscription/apocrypha/index.html

10.  7-9 mai 2008, Chişinău: Colocviul „Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european” (ediţia a II‑a), organizat de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Titlul comunicării: „Traducere sau parafrază? Probleme de transpunere a înţelesurilor din limba sursă (e.g. latina) în limba ţintă (e.g. româna)”.

11.  13 ianuarie şi 12 mai 2005, Fribourg: două expozee despre Noi emendări ale textului De mortibus persecutorum, la Departamentul de Ştiinţe ale Antichităţii al Universităţii din Fribourg, în cadrul colocviului cu doctoranzii.

12.  2-6 mai 2006, Sofia: prima sesiune de primăvară a proiectului „Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”. Am participat activ cu prelegerea: “The Classic Curricula in Romanian Faculties of Theology – difficulties and challenges” şi am organizat un workshop intitulat: „From Manuscript to Critical Edition”. Vezi şi supra, sub „Cercetare ştiinţifică”.

13.  20 august – 2 septembrie 2007, Sofia – Veliko Tîrnovo: al treilea seminar de toamnă al proiectului „Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, organizat, în cadrul HESP (Higher Education Support Program), sub egida Departamentului de Studii Clasice al Universităţii din Sofia, cu sprijinul Open Society Institute. Am contribuit activ la secţiunea „Computing and Humanities” şi cu un raport public asupra unei schiţe de proiect de elaborare a unei baze de date în vederea alcătuirii unui lexicon grec‑român. Vezi şi supra, sub „Cercetare ştiinţifică”.

14.  26-29 mai 2008, Sofia: Sesiunea finală a proiectului „Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”. Am contribuit activ la secţiunea „On Future Partnership” cu un raport despre necesitatea elaborării unui document cu privire la reforma academică de la Bologna. Vezi şi supra, sub „Cercetare ştiinţifică”.

15.  28 august – 10 septembrie 2006, Sofia – Kiten: al doilea seminar de toamnă al proiectului „Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, organizat, în cadrul HESP (Higher Education Support Program), sub egida Departamentului de Studii Clasice al Universităţii din Sofia, cu sprijinul Open Society Institute. Raport public asupra proiectului intersesional: “Techniques for Assessment and Evaluation in the Higher Education and the Possibilities of Their Transfer from one Field into Another”. Vezi şi supra, sub „Cercetare ştiinţifică”.

16.  12-25 septembrie 2005, Sofia – Gyoletchitsa: primul seminar al proiectului „Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, organizat, în cadrul HESP (Higher Education Support Program), sub egida Departamentului de Studii Clasice al Universităţii din Sofia, cu sprijinul Open Society Institute. Fără referat. Vezi şi supra, sub „Cercetare ştiinţifică”.

17.  2-6 septembrie 2013, Sofia: Workshop-ul EpiDoc şi XML, organizat de Universitatea din Sofia “Sv. Kliment Ohridski”, avînd ca temă digitalizarea textelor epigrafice. 

https://wiki.digitalclassicist.org/EpiDoc_Summer_School

18.  6-10 octombrie 2003, Sofia: Simpozionul Internaţional de Pedagogie Creştină. Titlul comunicării: What Do Romanian Pupils Learn About The Birth Of The Lord? Moderator în sesiunea a 7‑a a Simpozionului.

            5.2. În România:

1.     9-10 decembrie 2011, Bucureşti: Al 11-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică: „Limba Română: Direcţii Actuale în Cercetarea Lingvistică”, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, Departamentul de Lingvistică şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată. Titlul comunicării: Limbaj biblic şi limbaj liturgic în Ortodoxia românească. Crearea de jargoane în spaţiul literaturii bisericeşti.

https://linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=136363

https://media.unibuc.ro/stiri-din-universitate/al-11-lea-colocviu-international-al-departamentului-de-lingvistica

2.     19-21 septembrie 2011, Baia Mare: Conferinţa internaţională de onomastică „Numele şi numirea”, ediţia I, Interferenţe multietnice în antroponimie, organizată de Facultatea de Litere a Universităţii de Nord din Baia Mare. Titlul comunicării: Diferenţe confesionale în redarea în limba română a numelor proprii de origine greacă și latină din spaţiul literaturii eclesiastice. O perspectivă traductologică.

https://linguistlist.org/issues/22/22-1900.html

3.     4-6 noiembrie 2011, Iaşi: Simpozionul naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a II-a, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Biblico‑Filologice Monumenta Linguae Dacoromanorum, de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” (Iaşi) şi de Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România. Titlul comunicării: Despre abrevierea cărţilor biblice în limba română. Contribuţii la alcătuirea unui set de norme de abreviere.

https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/activitati.html

https://www.philippide.ro/pages/manifestari_stiintifice.html

https://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/simpozion_national

4.     28-29 octombrie 2010, Iaşi: Simpozionul naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Biblico‑Filologice Monumenta Linguae Dacoromanorum, de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” (Iaşi) şi de Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România. Titlul comunicării: Παροιμίαι Σολωμῶντος: despre numele românesc al unei cărţi vechi-testamentare.

 Cf. https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/activitati.html.

5.     15-16 noiembrie 2013, Timişoara: Conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a 6‑a, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara (Departamentul de Studii Româneşti) şi de Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”. Titlul comunicării: Numele „de mare cuviinţă” al lui Dumnezeu: particularităţi în traducerea formulelor liturgice.

https://www.cntdr.ro/editia2013

6.     9-10 noiembrie 2012, Iaşi: Conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a 5‑a, organizată de Facultatea de Litere (Catedra de Limba Română şi Lingvistică Generală) a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”. Titlul comunicării: Consideraţii asupra procesului de „canonizare” a limbajului bisericesc.

https://www.cntdr.ro/editia2012

7.     10-12 noiembrie 2011, Iaşi: Conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a 4‑a, organizată de Facultatea de Litere (Catedra de Limba Română şi Lingvistică Generală) a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”. Titlul comunicării: „Bucură-te, cea plină de daruri!” Note traductologice pe marginea epitetului mariologic κεχαριτωμένη.

https://www.cntdr.ro/editia2011

8.     12-13 noiembrie 2010, Iaşi: Conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, ediţia a 3‑a, organizată de Facultatea de Litere (Catedra de Limba Română şi Lingvistică Generală) a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”. Titlul comunicării: Metodologia traducerii textelor patristice în limba română.

Cf. https://www.cntdr.ro/editia2010

9.     5-6 noiembrie 2010, Bucureşti: Conferinţa Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti „Reprezentări ale lumii”. Titlul comunicării: Dicţionarul grec român „al lui Ioanid”: un punct de reper pentru traductologia patristică românească.

Cf. https://www.limbi-straine.ro/2010/11/anunturi/conferinta-stiintifica-anuala-a-flls-editia-2010-cu-genericul-reprezentari-ale-lumii.html.

10.  11-14 februarie 2010: Seminarul interdisciplinar de studii biblice „Explorări în tradiţia biblică românească, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Cercetări Interdisciplinare în Domeniul Ştiinţelor Umaniste, Centrul de Studii Biblico‑Filologice „Monumenta Linguae Dacoromanorum” şi de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iaşi. Titlurile celor trei expozee: Raportul dintre hermeneutică şi traductologia biblică şi patristică; Probleme de traducere a citatelor biblice din autorii patristici şi Soluţii de traducere a Evangheliei lui Matei oferite de Comentariile  Sfântului Ioan Gură de Aur (vezi şi sub „Cercetare ştiinţifică”).

Cf. https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/images/Pliant_Seminar_MLD2010.pdf.

11.  27-28 septembrie 2010, Bucureşti: Colocviul internaţional „Locus in fabula”, organizat de Societatea de Studii Clasice din România, Catedra de Filologie Clasică a Universităţii din Bucureşti şi Institutul de Studii Clasice. Titlul comunicării: Integrarea în limba română a toponimelor de origine latină sau greacă. Criterii, limite şi eventuale soluţii. Cf. www.geomitica.ro.

12.  1 iulie 2011, Bucureşti: Seminarul Avansat de Lingvistică Generală, organizat de Şcoala de Studii Postdoctorale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Titlul prezentării: O dispută traductologică în publicaţia „Studii Teologice”: Sabin Preda – Adrian Muraru – Dragoş Mârşanu – Dragoş Giulea.

13.  25 martie 2011, Bucureşti: Seminarul Avansat de Lingvistică Generală, organizat de Şcoala de Studii Postdoctorale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Titlul prezentării: Premise ale traductologiei patristice¸ pe marginea articolului lui Marius Portaru, „Natura textului patristic – regula fidei a traductologiei patristice” (Studii Teologice 3 / 2009, p. 131‑175).

14.  12 ianuarie 2011, Bucureşti: Seminarul Avansat de Lingvistică Generală, organizat de Şcoala de Studii Postdoctorale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Prezentare şi comentarii pe marginea cărţii Teologie şi Limbă a lui Stylianos Papadopoulos.

15.  20 februarie 2004: Seminarul de lucru cu tema „Septuaginta”, organizat de Colegiul „Noua Europă” din Bucureşti. Titlul expozeului: Probleme de traducere şi de interpretare în cartea Esdras A’ (vezi şi sub „Cercetare ştiinţifică”).

16.   25-28 septembrie 2012, Bucureşti: Conferinţa internaţională „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi învăţămîntul superior din România”, ediţia a treia, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în colaborare cu alte instituţii academice şi media. Participare la Workshop-ul Exploratoriu Statutul ştiinţific al limbii române în universităţile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti. Titlurile comunicărilor: 1. Modele de optimizare a promovării limbii şi literaturii române în Universităţile europene (keyspeaker); 2. Note asupra traductologiei (biblice şi patristice) româneşti; 3) Limbajul bisericesc în lingvistica românească.

Cf. https://www.diaspora-stiintifica.ro

17.   21-24 septembrie 2010, Bucureşti: Conferinţa internaţională „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi învăţămîntul superior din România”, ediţia a doua, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în colaborare cu alte instituţii academice şi media. Participare la Workshop-ul Exploratoriu Jurnalism Ştiinţific şi Comunicare. Cf. https://www.diaspora-stiintifica.ro.

18.  20-21 noiembrie 2010, Bucureşti, Măn. Antim: Simpozionul naţional dedicat Crezului şi autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi seminarul de lucru pe tema traductologiei patristice, organizate de Comisia Patristică a Patriarhiei Române. Titlul comunicării: Metodologia traducerii textelor patristice în limba română.

19.  Mai 2000: Sesiunea Studenţească de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Titlul disertaţiei: Comicul în Menaechmi.

5.3. Invitat la manifestări academice:

1.     21 martie 2013, Bucureşti, Academia Română: „Note asupra limbajului bisericesc românesc. Apropieri şi diferenţe confesionale”, conferinţă în ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor.

2.     27 ianuarie 2012, Bucureşti, New Europe College: Lansarea Fondului de Carte „Dan Sluşanschi”, în cadrul New Europe College. Vorbitori: Andrei Pleşu, Neagu Djuvara, Francisca Băltăceanu, Andrei Pippidi, Florica Bechet, Octavian Gordon, Emil Sluşanschi.

3.     8 noiembrie 2012, Cluj‑Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Lansarea volumului Via lui Nabot / Naboth’s Vineyard. Studia theologica recentiora, alături de Pr. Vasile Stanciu, Radu Preda şi Alexandru Mihăilă.

4.     31 octombrie 2011, Bucureşti, Centrul „Sfinţii Petru şi Andrei”: Conferinţa pe teme „Interesul pentru Părinţii Bisericii de ieri în mărturisirea credinţei azi”, din ciclul Părinţi noştri în credinţă. Conferenţiari: Pr. Lucian Dîncă şi Octavian Gordon.

5.     7 iunie 2011, Bucureşti, New Europe College: Întîlnire a grupului de traducători Vulgata. Participanţi: Francisca Băltăceanu, Iulia Cojocariu, Octavian Gordon, Constantin-Ionuţ Mihai, Ioana Munteanu, Adrian Muraru, Iuliana­‑Sica Şuştea, Wilhelm Tauwinkl.

5.4. Participări la reuniuni privind managementul educaţional:

1.     27 septembrie 2010, Bucureşti: „Conferinţa pentru prezentarea rezultatelor consultării Delphi”, organizată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţămîntului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU), în cadrul proiectului strategic „Calitate şi Leadership pentru Învăţătorul Superior Românesc”. Consultant la secţiunea Etică şi valori sociale. Cf. https://www.edu2025.ro şi https://elphi.edu2025.ro.

2.     27 iunie 2011, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică: Conferinţa „Seminţe de viitor”, organizată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţămîntului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU), în cadrul proiectului strategic „Calitate şi Leadership pentru Învăţătorul Superior Românesc”.

3.     16-22 iunie 2013, Neptun: Sesiune de formare în cadrul proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior” (POSDRU 87/13/S/63709), sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a altor instituţii partenere.

https://sites.google.com/site/posdrudidactica/home

4.     Martie – mai 2013, Bucureşti: Seria de workshop‑uri IISOC în cadrul proiectului „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” (POSDRU 86/1.2/S/60281).

https://www.iisoc.psychology.ro/

 

5.5. Participări fără comunicare:

1.     20-22 aprilie 2012, Münster, Jahrestagung des Arbeitskreises Patristik Münster: „Monotheistische Denkfiguren bei den Kirchenvätern”, Münster, Westfälische Wilhelms-Universität.

2.     18-22 aprilie 2006, München: Kongress des Deutschen Altphilologenverbands „Antike im Dialog – Klassische Sprachen und Werteerziehung heute”.

3.     3-4 decembrie 2010, Bucureşti: Colocviul Catedrei de Limba Română, ediţia a X‑a, intitulat „Limba română. Ipostaze ale variaţiei lingvistice”, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.

4.     1-2 noiembrie 2010: Simpozionul Internaţional „Crezul Niceo-Constantinopolitan. Istorie, teologie şi spiritualitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ a Universităţii din Bucureşti.

5.     25-29 septembrie 2008, Bucureşti – Constanţa: Conferinţa internaţională „Classica Romano-Dacica”, organizată de Societatea de Studii Clasice din România.

6.     19-20 mai 2008, Bucureşti: Simpozionul „Teodor M. Popescu – teologul, istoricul, mărturisitorul”, organizat de Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

7.     12-14 noiembrie 2006, Bucureşti: Congresul internaţional „Sfântul Ioan Gură de Aur, exeget al dumnezeieştilor Scripturi”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

6. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO ŞI TV:

·       25 ianuarie 2008: Emisiunea „Convorbirile Trinitas” de la TV Trinitas, alături de Alexandru Barna şi Dorin Iancu (moderator Cătălin Raiu). Tema abordată a fost legată de Locul limbilor clasice în Facultăţile de Teologie.

7. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ academică:

7.1. FUNCŢII ACADEMICE:

·       Din februarie 2009, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti (Catedra de Filologie – Latină şi Greacă Veche). Titular din 16.02.2009, prin Decizia nr. 182 / 24.02.2009 a Rectorului Universităţii din Bucureşti.

·       Februarie 2006 – februarie 2009: asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti (Catedra de Filologie – Latină şi Greacă Veche). Titular din 20.02.2006, prin Decizia nr. 425 / 09.03.2006 a Rectorului Universităţii din Bucureşti.

·       Octombrie 2002 – februarie 2006: preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti (Catedra de Filologie – Latină şi Greacă Veche). Titular din 17.02.2003, prin Decizia nr. 236 / 19.02.2003 a Rectorului Universităţii din Bucureşti.

            7.2. CURSURI ŞI SEMINARE:

            Limba Greacă:

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.1. (curs);

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.1. (seminar);

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.2. (curs)

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.2. (seminar)

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.2.1. (curs)

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.2.1. (seminar)

Limba Latină:

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.1. (curs);

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.1. (seminar);

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.2. (curs)

Ø  Morfosintaxă – nivelul A.1.2. (seminar)

7.3. CURSURI PRACTICE:

Greacă: Epistola Sf. Clement către Corinteni; Apoftegme ale Părinţilor pustiei; Omilii pascale (Sf. Leonţiu de Bizanţ, Sf. Ioan al Beirutului; Sf. Ioan Gură de Aur); Septuaginta – cartea Esdras A’; Noul Testament – cărţile Evanghelia după Marcu şi Evanghelia după Luca.

Latină: Lactantius – De mortibus persecutorum; Regula Sancti Benedicti; Fabulae; Passio Perpetuae et Felicitatis; Passio beati Phileae; Fer. Augustin – Confessiones; Fer. Ieronim – De uiris illustribus; Vulgata – cartea Genesis; Sf. Ciprian – Epistulae.

7.4. FUNCŢII ACADEMIC-ADMINISTRATIVE:

§  Din 8 ianuarie 2009: Cercetător ştiinţific şi Secretar al Centrului pentru Studiul Spiritualităţii Ortodoxe „Sf. Grigorie Palama”, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

§  Octombrie 2007 – Septembrie 2009: Secretar al Catedrei de Filologie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

7.5. PROIECTE PRIVIND MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL

§  Aprilie 2008: proiect pentru un program masteral la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti: Teoria şi practica traducerii textului patristic. Partener: Lect. Dr. Adrian Marinescu (Universitatea din Bucureşti). Aprobat de Sectorul Teologie-Educaţional al Patriarhiei Române şi de Consiliul Facultăţii.

§  Decembrie 2008: proiect privind instituirea Concursului de traducere patristică „Dumitru Fecioru” sub egida Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti. Aprobat de Consiliul Facultăţii. Detalii pe site‑ul:

https://www.ftoub.ro/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=396

§  Martie 2011: proiect privind Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Proiect aprobat de Consiliul Facultăţii. Martie-iunie 2011: Elaborarea unei noi Metodologii şi a unui set de norme redacţionale.

https://ftoub.ro/index.php?view=article&id=232%3Acall-for-papers-anuarul-ftoub-2011&option=com_content&Itemid=301

§  Iulie 2010: Am fost nominalizat pentru a participa la procesul de consultare pentru „Propuneri de politici privind învăţământul superior românesc la orizont 2025” din cadrul proiectului „Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc”. Cf. www.edu2025.ro.

§  Noiembrie 2008: proiect privind Statutul şi atribuţiile Secretarului de Catedră la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.

§  Mai 2008: proiect de dezvoltare curriculară a Limbilor Clasice („Modulul filologic”) la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti. Consultant: Lect. Dr. Adrian Marinescu (Universitatea din Bucureşti).

§  Februarie 2008: proiect privind statutul special al seminarelor de Limbi Clasice la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti. O atenţie specială acordată evaluării continue.

7.6. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE:

·       În perioada 2002-2009, am tradus spre publicare din limbile Greacă Veche şi Latină pentru diferite edituri. Vezi infra, sub „Lista de publicaţii”.

·       Februarie – iunie 2009: organizator al Concursului de traducere patristică „Dumitru Fecioru”, aflat la prima ediţie, sub egida Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.

·       Februarie – mai 2011: organizator al celei de‑a treia ediţii a Concursului de traducere patristică „Dumitru Fecioru”, sub egida Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.

·       21-30 martie 2009, Măn. Râmeţ: organizator al cursurilor intensive de Traducerea textului patristic latin, sub egida Fundaţiei Humanitas Christiana şi a Mănăstirii Râmeţ.

·       Februarie-noiembrie 2002: conducătorul unui seminar de limbă greacă nou-testamentară, în cadrul fundaţiei cu profil cultural şi religios Humanitas Christiana (Bucureşti)

·       Iunie 2001 – August 2008: redactor al Buletinului parohiei Sfântul Ilie Gorgani

·       Din ianuarie 2000: dirijor al corului bisericii Sf. Ilie Gorgani

8. CUNOŞTINŢE DE LIMBI STRĂINE:

1.     Latină şi Greacă Veche: nivel profesional.

2.     Engleză: lectură – C.1.1.;  scris – C.1.1.; conversaţie – C.1.1. Certificat eliberat de Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (12.01.2001).

3.     Franceză: lectură – C.1.1.; scris – C.1.1.; conversaţie – C.1.1. Certificat de l’Alliance Française (17.11.2004).

4.     Germană: lectură – B.2.2.; scris – B.2.2.; conversaţie – B.2.2. Zertifikat Deutsch des Instituts Goethe (15.09.2003).

5.     Greacă modernă: lectură – C.2.2.; scris – C.2.2.; conversaţie – C.2.2. Πιστοποιητικό επάρκειας νέας ελληνικής γλώσσας (Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ.) şi Πιστοποιητικό του ΙΜΧΑ.

6.     Italiană: lectură – B.1.1.; scris – B.1.1.

7.     Spaniolă: lectură – B.1.1.; scris – B.1.1.

8.     Galițiană: lectură – A.2.2.; scris – A.2.2.; conversaţie – A.2.2.

9. OPERARE PC:

Windows, Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Quark, Access (atestare AUF), Outlook Express, Internet.

Viteza de tastare: 41 cuv. / min. (certificat Brainbench)

10. PARTICIPARE LA ORGANIZAŢII ACADEMICE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI:

·       Din martie 2012, corespondent naţional al AIEP (Association Internationale d’Etudes Patristiques: www.aiep-iaps.org) [membru din februarie 2006].

·       Aprilie 2008 – Septembrie 2009, Secretar al Comisiei PSB („Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”) a Patriarhiei Române (vezi https://www.patriarhia.ro). Din aprilie 2008, traducător asociat al Comisiei.

·       Din februarie 2010, membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România

·       Din decembrie 2010, membru în colegiul de redacţie al revistei Biblioscientia, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

[https://biblioscientia.asm.md/about.php]

·       Martie 2011 – ianuarie 2012: membru al Redacţiei Anuarului Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

·       Din iunie 2003, membru al SRSC (Societatea Română de Studii Clasice)

·       Din ianuarie 2003, membru al SRSIE (Societatea Română de Studii Indo‑Europene), societate internaţională

·       Din februarie 2006, membru al INTER (Institutul Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale şi Inter-religioase: www.inter-institut.ro)

·       Din noiembrie 2010, membru în colegiul de redacţie al Revistei Centrului de Studii Clasice şi Orientale („Orientalia”), Cluj

·       Din aprilie 2005, membru al ARSR (Asociaţia Română de Studii Religioase)

·       Din ianuarie 2002, membru în Consiliul Director şi responsabil al bibliotecii Fundaţiei cu profil cultural şi religios Humanitas Christiana. Din decembrie 2007, Preşedinte ales al Fundaţiei.

·       Organizator al pelerinajelor „Taizé” (Barcelona 2000, Taizé 2001, Budapesta 2001, Taizé 2002, Paris 2002) în cadrul bisericii Sf. Ilie Gorgani

·       1999-2001: membru în comitetul de conducere al ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti)

11. HOBBYURI:

Etimologia, fonetica, turismul alpin şi speologic, muzica (cînt la vioară, pian, chitară, voce; muzică psaltică), atletismul (participant la Maratonul International Bucureşti, ediţia a 11-a, 5 octombrie 2002, şi la cursa Morat-Fribourg [17 km], 3 octombrie 2004), ciclismul

12. LISTA DE PUBLICAŢII:

            12.1. Cărţi de autor:

1.     Lactantius – De mortibus persecutorum. Studiu filologic, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009

ISBN: 978-973-737-697-8           

Lucrarea reprezintă un amplu studiu filologic, sub multiple aspecte, al unei scrieri de o importanţă deosebită pentru istoria Creştinismului de la începutul veacului al IV-lea, şi anume De mortibus persecutorum, un pamflet politic cu valenţe literare incontestabile, al cărei autor, Lactantius, vrea să demonstreze că toţi prigonitorii religiei creştine au avut parte de o moarte cumplită şi binemeritată. Toate aspectele filologice analizate, de la particularităţile de manuscris pînă la ampla dezbatere în jurul temelor de vocabular, se constituie ca o etapă preliminară absolut necesară în vederea elaborării unei noi ediţii critice a scrierii De mortibus persecutorum.

® www.medievalia.ro, 7 iulie 2013 (Dan Batovici)

            12.2. Cărţi în colaborare (traduceri din limbile clasice, traduceri din limbi moderne şi îngrijiri de ediţii):

1.     Septuaginta (cartea 1 Ezdra), traducere din limba elină, note şi introducere, coord. Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu, Iaşi, Polirom, 2005, pp. 207-258

            ISBN: 973-681-768-7

               Σ Adevărul, nr. 4643, 8 iunie 2005 (Marius Vasileanu); Telegraful român, nr. 21‑24/2005 (Dumitru Abrudan); Idei în dialog, 6 (57), iunie 2009, pp. 25‑27 (Eugen Munteanu).

Vezi şi sub „Cercetare ştiinţifică

2.     Monumenta Linguae Dacoromanorum – Biblia 1688. Pars XX, serie coordonată de Eugen Munteanu, versiune modernă, note şi comentarii la cărţile Suzana şi Bel şi balaurul, Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, pp. 178-189 şi 358-362.

ISBN: 978-973-703-987-3

3.     Sf. Vasile cel Mare, Scrieri ascetice (Cuvânt despre judecata lui Dumnezeu, Cuvânt despre credinţă, Prolog la scrierile ascetice, Cele trei cuvinte ascetice, Cuvânt despre asceză, Cum trebuie să se pregătească monahul), traducere din limba greacă şi note de Octavian Gordon, în volumul Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri morale şi ascetice, colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013, pp. 495‑569.

ISBN: 978-606-8141-52-7

4.     Boethius, Tratate teologice, traducere din limba latină şi note, ediţie bilingvă, în colecţia „Biblioteca medievală” (coord. Alexander Baumgarten), Iaşi, editura Polirom, 2003, pp. 13-61 (Contra lui Eutyches şi Nestorius) şi pp. 111-119 (Despre credinţa universală)

               ISBN: 973-681-254-5

® Chora – révue d’études anciennes et médiévales, nr. 2/2004, p. 195-198 (Simona Vucu)

Σ Observator arădean, anul 7, nr. 1712, 29 mai 2003, p. 14

5.     Ieronim, Comentariu la cartea profetului Iona, traducere din limba latină şi note de Dan Batovici, ediţie îngrijită de Octavian Gordon, Bucureşti, editura Anastasia, 2004, 120 p.

            ISBN: 973-682-066-1

® Chora – révue d’études anciennes et médiévales, nr. 2/2004, p. 198-199 (Cristian Gaşpar)

6.     Seneca, Despre îngăduinţă, traducere din limba latină, ediţie îngrijită de Ioana Costa, Iaşi, Polirom, 2005, pp. 225-263

            ISBN: 973-46-0061-3

Σ România literară, nr. 23 / 2007 (Grete Tartler)

Σ Azi, nr. 3858, 26 septembrie 2005 (Mariana Criş)

7.     Plinius Priscus, Naturalis Historia, cartea a XIV-a (Vinul şi viţa de vie), traducere din limba latină şi note, coord. Ioana Costa, Iaşi, editura Polirom, 2002, pp. 74‑99

               ISBN: 973-683-555-3     

® Theologia Catholica, nr. 1/2005 (Nelu Zugravu)

               Σ Dilema veche, nr. 86, 9-15 septembrie 2005 (Dan Stanciu)

Ref. Ziarul de Iaşi din 16 februarie 2010 (Bogdan Creţu)

8.     Via lui Nabot / Naboth’s Vineyard. Studia theologica recentiora, volum coordonat Octavian Gordon, Alexandru Mihăilă [& Ionuţ Tudorie], Cluj‑Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012

       ISBN: 978-973-595-390-4           

9.     Toponimia mitică europeană, volum coordonat de Florica Bechet, în colaborare cu Gabriela Creţia, Ioana Costa, Doina Doroftei, Octavian Gordon, Simona Nicolae, Maria‑Luiza Oancea, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.

        ISBN: 978-973-737-858-3          

10.  Stylianos Papadopoulos, Viaţa, activitatea şi opera Sfântului Ioan Hrisostom, traducere din limba greacă modernă (cu fragmente în limba greacă veche) de Octavian Gordon, Bucureşti, Editura Bizantină, 2014

               ISBN: 978-606-8112-27-5           

11.  Statutul ştiinţific al limbii române în universităţile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti, volum coordonat de Mihaela Secrieru, Octavian Gordon şi Emilia Parpală, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012.

       ISBN: 978-973-703-819-7           

12.  Georgios Kordis, Hierotypos. Teologia icoanei după Sfinţii Părinţi, ediţie îngrijită de Octavian Gordon, trad. de Mihai Coman, trad. fragmentelor din greaca veche de Cristina Costena Rogobete şi Octavian Gordon, Editura Bizantină, 2011.

       ISBN: 606-8112-10-7

13.  Cardinal Christoph von Schönborn, Sofronie al Ierusalimului. Viaţa monahală şi mărturisirea doctrinară, traducere de Măriuca şi Adrian Alexandrescu, ediţie îngrijită de Octavian Gheorghe Gordon, Bucureşti, editura Anastasia, 2007

               ISBN: 978-973-1830-01-8           

12.3. Articole ştiinţifice în domeniul profesional:

1.     „Denominational Translation of Patristic Texts into Romanian: Elements for a Patristic Translation Theory”, în Studia Patristica LXIV, Vol. 12: Ascetica. Liturgica. Orientalia. Critica et Philologica, ed. by M. Vinzent, Peeter’s Publishers, Leuven – Paris – Walpole, 2013, pp. 309‑314

ISBN: 978-90-429-2372-0

2.     „Latinité « originale » et latinité « renforcée » dans une région isolée de Transylvanie”, în Frédérique Biville, Marine Karine Lhommé et Daniel Vallat (eds.), Latin vulgaire – Latin tardif IX, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 2012, p. 155-164.

      ISSN 0184-1785

ISBN 978-2-35668-030-3

Σ https://www.bmcreview.org/2013/10/20131049.html (Carmen Codoñer)

3.     „Bucură-te, cea plină de daruri! Note traductologice pe marginea epitetului mariologic κεχαριτωμένη”, în Studii Teologice 2 (2012), p. 85-160.

      ISSN: 1011-8845-4888

4.     „Rejoice, o, full of gifts! A Translation Theory Analysis of κεχαριτωμένη”, în Revue Roumaine de Linguistique, 59/1 (2014), 77-90. [Versiune în limba engleză a precedentului]

5.     „Denominational Differences in the Romanian Rendering of Greek- and Latin- Origin Proper Names in Ecclesiastical Literature. A Translation Theory Perspective”, în Oliviu Felecan (ed.), Name and Naming – Synchronic and Diachronic Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2012, p. 2-9.

ISBN: 978-1-4438-3752-1

1-4438-3752-0

6.      „Is De mortibus persecutorum an Orphan Indeed?”, în Studia Patristica XLVI (XLIV‑XLIX), edited by J. Baun, A. Cameron, M. Edwards and M. Vinzent, Peeters, Leuven – Paris – Walpole, 2010, pp. 27­‑31

ISBN: 978-90-429-2372-0

7.     „Παροιμίαι Σολωμῶντος: despre numele românesc al unei cărţi vechi-testamentare”, în volumul Eugen Munteanu et alii (eds.), Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, 2011, p. 237‑247.

ISBN: 978-973-640-659-1

8.     „Diferenţe confesionale în redarea în limba română a numelor proprii de origine greacă și latină din spaţiul literaturii eclesiastice. O perspectivă traductologică”, în Oliviu Felecan (coord.), Numele şi numirea. Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică, ediţia I (Interferenţe multietnice în antroponimie), Baia Mare, 19-21 septembrie 2011, Cluj‑Napoca, Editura Mega, 2011, p. ?.

ISBN: 978-606-543-176-8

9.     „Metodologia traducerii textelor patristice în limba română – premisele unei traductologii patristice în spaţiul românesc”, în Text și discurs religios (Eds. Alexandru Gafton, Sorin Guia şi Ioan Milică), nr. 3/2011, Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, p. 73-83.

ISBN ISSN: 2066-4818

10.   „Traducere sau parafrază? Probleme de transpunere a înţelesurilor din limba sursă (e.g. latina) în limba ţintă (e.g. româna)”, în vol. Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Semiotica şi hermeneutica textului (coord. Aliona Grati şi Inga Ciobanu), Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Tipografia Centrală, Chişinău, 2009, p. 162‑168

ISBN: 978-9975-78-800-7

11.  „How far did Lactantius go in the eulogy of Constantine the Great? Notes on the so‑called tendentious terminology of De mortibus persecutorum”, în Niš and Byzantium Symposium – The collection of scientific works XII: “Constantine, in hoc signo vinces, 313-2013” (ed. Miša Rakocija), Niš , 2014, pp. 565-568.

ISBN: 978-86-6101-094-1         

12.  „Note critice asupra scrierii De mortibus persecutorum”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, 5 (2005) Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 475‑506

               ISBN: 973-737-134-8     

               ISSN: 158-8840

13.  „Cartea 1 Ezdra – însemnări din dosarul traducătorului”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” 8 (2008), Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 231-254

ISBN: 973-737-266-2

 978-973-737-432-5        

 ISSN: 158-8840

14.  „Modele de optimizare a promovării limbii şi literaturii române în Universităţile europene”, în Mihaela Secrieru, Octavian Gordon şi Emilia Parpală (coord.), Statutul ştiinţific al limbii române în universităţile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, p. 13‑18.

       ISBN: 978-973-703-819-7           

15.  „Note asupra traductologiei (biblice şi patristice) româneşti”, în Mihaela Secrieru, Octavian Gordon şi Emilia Parpală (coord.), Statutul ştiinţific al limbii române în universităţile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, p. 125‑127.

       ISBN: 978-973-703-819-7           

16.  „Limbajul bisericesc în lingvistica românească” [comunicare transcrisă], în Mihaela Secrieru, Octavian Gordon şi Emilia Parpală (coord.), Statutul ştiinţific al limbii române în universităţile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, p. 158‑153.

       ISBN: 978-973-703-819-7           

17.  „Aspecte ale vocabularului doctrinar în latinitatea creştină – studiu lexicografic asupra scrierii De mortibus persecutorum”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” 6 (2006), Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 653‑683

               ISBN: 973-737-266-2

               978-973-737-266-6        

               ISSN: 158-8840

18.  „Paternitatea scrierii De mortibus persecutorum”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” 3 (2003), Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 723‑741

            ISBN: 973-575-854-7     

            ISSN: 158-8840            

19.   „Data şi locul scrierii De mortibus persecutorum”, în vol. Timp şi spaţiu: o abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste”, coordonat de Lucreţia Vasilescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 363-369

               ISBN (10): 973-737-155-0           

               ISBN (13): 978-737-155-3           

20.  Studiu introductiv la cartea 1 Ezdra (în colaborare cu André Canessa), Septuaginta, coord. Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu, Iaşi, Polirom, 2005, pp. 209-217. Vezi supra.

21.   „Comicul în Menaechmi”, în vol. Noua studia classica (I), coord. Liviu Franga, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, pp. 129-146             

            ISBN: 973-575-739-7     

            973-575-740-0

               ® România literară, nr. 42/2003, p. 7 (Gabriela Creţia)

            12.4. Alte traduceri (din limbile clasice) în publicaţii periodice:

1.     Sf. Grigorie Teologul, Cuvântarea a XVII‑a: Către cetăţenii din Nazianz, care erau cuprinşi de frică, şi către arhontele mânios, traducere din limba greacă, introducere şi note de Octavian Gordon, în Studii Teologice 3 (2011), pp. 219-226.

            ISSN: 1011-8845-4888  

2.     Sf. Grigorie Teologul, Cuvântarea a XVI‑a: Către tatăl său, care tăcea din pricina urgiei grindinei, traducere din limba greacă, introducere şi note de Octavian Gordon, în Studii Teologice 2 (2011), pp. 145-158.

            ISSN: 1011-8845-4888  

3.     Sf. Ioan Gură de Aur, Despre iubire, trei omilii hrisostomice traduse din limba greacă şi adnotate de Octavian Gordon, în Studii Teologice 2 (2007), pp. 105-119

            ISSN: 1011-8845-4888  

4.     Leontios Byzantios, Omilie la Învierea Domnului, traducere din limba elină şi note, în Vestitorul Ortodoxiei, anul XV, nr. 311-312, 1 mai 2003, p. 13

            12.5. Articole de popularizare, recenzii şi prezentări de carte:

1.     Recenzie la Constantin, Simona şi Theodor Georgescu, Dicţionar grec‑român. Volumul II, Β-Γ, Editura Nemira, Bucureşti, 2012, în Studii Teologice 4 (2012), pp. 273-280

2.     Recenzie la Ioana Costa, Papirus, pergament, hîrtie. Începuturile cărţii, Humanitas, Bucureşti, 2011, în Biblioscientia 7‑8 (2012), pp. 95‑100

3.     Recenzie la volumul Doamnei Cătălina Velculescu, Nebuni întru Hristos, în Studii Teologice 1 (2008) [ISSN: 1011-8845-4888], pp. 221-229

4.     Despre necesitatea unei traductologii pentru literatura antică, articol şi cronică de carte în „Convorbiri Literare” [ISSN 1841-7434], noiembrie 2009, nr. 11 (167), p. 161

5.     Three approaches of the ancient Christian literature, cronică de carte în „INTER – Revista română de studii teologice şi religioase” [ISSN 1842 – 8010], anul I, nr. 1-2, 2007, pp. 505-507

6.     Trei abordări ale literaturii creştine vechi, cronică de carte în „Convorbiri Literare” [ISSN 1841-7434], noiembrie 2005, nr. 11 (119), pp. 126-127

7.     În căutarea vieţii fericite, cronică de carte în „Convorbiri Literare” [ISSN 1841-7434], octombrie 2005, nr. 10 (118), p. 132

8.     Întîlnirea cu Magistrul, în „Idei în dialog”, august 2008, nr. 8 (47), p. 15

9.     Şansele şi neşansele unui volum de studii ştiinţifice teologice, semnal de carte: Via lui Nabot / Naboth’s Vineyard. Studia theologica recentiora (coord. de Octavian Gordon, Alexandru Mihăilă [& Ionuţ Tudorie]), în Tabor [ISSN 1843-0287], nr. 7 (oct. 2012), p. 105‑106.

10.  Limba română nu se scrie aşa cum se pronunţă, în „România Liberă”, 25 iunie 2005, pagina „Lumea Creştină”

11.  O nouă versiune în limba română a Septuagintei, cronică de carte în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XVI, nr. 332, 1 apr. 2004, p. 5 şi în „Buletinul parohiei Sf. Ilie Gorgani”, anul VI (2004), nr. 6 (56), p. 7

12.  Pr. dr. Daniel Benga, Metodologia studiului şi cercetării ştiinţifice în Teologie, cronică de carte în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XV, nr. 311-312, 1 mai 2003, p. 7

13.  Simpozionul Internaţional de Pedagogie Creştină, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XV, nr. 320-321, 15 oct. 2003, p. 16

14.  O nouă ediţie integrală a Sfintei Scripturi, cronică de carte în „Buletinul parohiei Sf. Ilie Gorgani”, anul V (2002), nr. 4 (48), p. 5

15.  Η εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας με τα μάτια ενός σπουδαστή, în «Νέα Ελληνικά» 40 (Ιούνιος 2010), p. 12.

16.  „Despre limbajul bisericesc”, în Ziarul Lumina (Lumina de duminică) din 23 sept. 2012 (rubrica „Invitatul săptămînii”).

17.  „Limbajul bisericesc – arhaic?”, în Ziarul Lumina (Lumina de duminică) din 11 nov. 2012 (rubrica „Invitatul săptămînii”).

18.  Alte articole de popularizare în „Buletinul parohiei Sf. Ilie Gorgani” şi în ziarul Lumina.

12.6. În curs de apariţie:

14.  Monumenta Linguae Dacoromanorum – Biblia 1688, serie coordonată de Eugen Munteanu, versiune modernă a cărţilor Pildele lui Solomon şi Epistola a II‑a către Corinteni, note şi comentarii de Octavian Gordon, Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi.

15.  Sf. Grigorie Teologul, Cuvîntări teologice (1-20), traducere (Cuv. 16-17) din limba greacă şi note de Octavian Gordon, coord. de Dan Sluşanschi, Bogdan Tătaru-Cazaban şi Octavian Gordon, în curs de apariţie în colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti a EIBMBOR, Bucureşti.

Vezi site‑ul https://www.patriarhia.ro/ro/opera_cultural_misionara/sfgteologul.html

16.  „Lactantius urbanus & Lactantius vulgaris. Notes on the Morphosyntax of De mortibus persecutorum”, în curs de publicare.

17.  Articol: Integrarea în limba română a toponimelor de origine latină sau greacă. Criterii, limite şi eventuale soluţii, în lucrările Colocviului internaţional „Locus in fabula” (27-28 septembrie 2010, Bucureşti), Editura Universităţii din Bucureşti.