FELICIA DUMAS

 
 
Informații personale
 
Numele şi prenumele: DUMAS Felicia, născută Niţă
Data şi locul naşterii: 2 iunie 1970; Piteşti, judeţul Argeş

E-mail: felidumas@yahoo.fr

Starea civilă: Căsătorită, un băiat

Profesor universitar doctor habilitat la Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine (Catedra de Limba şi Literatura Franceză) din cadrul Facultăţii de Litere (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi)

 

Studii

1976-1984: Şcoala generală numărul 2 din Râmnicu Vâlcea.

1984-1988: Liceul de Matematică - Fizică “Nicolae Bălcescu” din Rm. Vâlcea (în prezent Liceul “Alexandru Lahovari”), secţia  matematică - fizică; Media generală 9,75: şefă de promoţie.

Iunie 1988: Susţinerea examenului de bacalaureat la Liceul de Matematică - Fizică “N. Bălcescu” din Rm. Vâlcea.

1988 - 1993: studentă la Facultatea de Filologie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, secţia Română - Franceză.  Media generală la sfîrşitul anilor de studii: 9. 97. Şefă de promoţie.

1993: susţinerea examenului de licenţă cu nota maximă şi obţinerea unei diplome de licenţă de merit.

1994 (martie): concurs de admitere la doctorat; disciplina: lingvistică generală. Îndrumător ştiinţific: prof. dr. Maria CARPOV.

1994-1998: doctorandă la specializarea lingvistică generală, în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

1996-1998 : specializare doctorală în antropologie religioasă la Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris - Sorbonne), secţiunea de Ştiinţe Religioase, sub conducerea profesorului dr. Bernard Roussel.

1998 (9 octombrie): susţinerea tezei de doctorat cu titlul „Tehnici non verbale de comunicare în liturghia ortodoxă”. Obţinerea titlului ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea lingvistică generală.

2013 (4 aprilie): susţinerea tezei de abilitare pentru conducere de doctorate în domeniul filologie. Obţinerea atestatului de abilitare şi a calităţii de conducere de doctorat.

 

Activitate didactică şi ştiinţifică

Octombrie 1993 - ianuarie 1994 : suplinirea unui post de preparator la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Litere.

1994 – 1997 :  preparator la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Litere (cursuri practice de limbă franceză : traduceri şi conversaţii).

1997 - 2000: asistent la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Litere (seminarii de limbă franceză – lexicologie, cursuri practice de traduceri şi conversaţii, curs de limba franceză la Facultatea de Teologie Ortodoxă).

2000 – 2008: lector la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Litere, Universitatea « Al. I. Cuza » Iaşi.

2008 – 2013: conferenţiar la Catedra de Limba şi Literatura Franceză, departamentul de Limbi si literaturi străine al Facultăţii de Litere, Universitatea « Al. I. Cuza » Iaşi.

2013 – prezent: profesor universitar la Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Departamentul de Limbi si literaturi străine al Facultăţii de Litere, Universitatea « Al. I. Cuza » Iaşi.

2013 (4 apilie): susţinerea în şedinţă publică a tezei de abilitare. Obţinerea certificatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorate.

În prezent, titulara cursului de Limbă franceză (lexicologie) şi a seminariilor de aceeaşi specialitate, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Litere (Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine) (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi); titulara cursurilor de Plurilingvism şi educaţie şi Tehnici de evaluare din cadrul Masterului de didactică; titulara cursului de limba franceză (terminologie religioasă ortodoxă în limba franceză) la Facultatea de Teologie Ortodoxă (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi) ; cursuri de semiologie literară şi introducere în cercetare la Şcoala Doctorală de studii filologice a Facultăţii de Litere.

1997 – 2000: membră –în calitate de examinator- în juriile de acordare a diplomei DALF (Diploma de Studii Aprofundate de Limba Franceză) la Centrul Cultural Francez din Iaşi.

1988 : Stagiu Tempus de multimedia şi învăţarea limbilor străine, organizat cu formatori francezi la Universitatea din Iaşi şi obţinerea unui atestat.

1999 : Stagiu de franceză ca limbă străină organizat de Serviciile Culturale ale Ambasadei Franţei la Centrul Cultural Francez din Iaşi, cu formatori francezi ; obţinerea unui atestat.

2000 : publicarea tezei de doctorat la editura Institutul European din Iaşi : Gest şi expresie în liturghia ortodoxă. Studiu semiologic, prefaţă de prof.dr. Maria Carpov, 232  pagini, ISBN : 973-586-129-1.

2008: Mobilitate didactică Erasmus la Universitatea Paris 5, cursuri la nivel de doctorat.

2009 - 2013: Profesor invitat la Universitatea din Avignon; cursuri de educaţie şi plurilingvism predate la această universitate, la nivel de Master.

Din 2009, evaluatoare de proiecte CNCSIS.

Îndrumătoare a aproximativ 95 de lucrări de licenţă şi disertaţie şi a zece lucrări pentru obţinerea gradului didactic I.

Membră în 10 comisii de acordare a titlului ştiinţific de doctor în filologie (coordonator ştiinţific: prof. dr. Valentina Agrigoroaiei, candidată Mariana Şovea; coordonator ştiinţific: prof. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, candidate Lăcrămioara Cocîrlă, Ana-Maria Florescu, Liliana Rădulescu Moisii, Carmen Macovei Agoutin, Olga-Iuliana Grosariu Vermeir, Corina Iftimia şi Cristina Obreja; coordonator ştiinţific: prof. dr. Muguraş Constantinescu, candidată Daniela Pintilei Ciornohac; coordonator ştiinţific: prof. dr. Rodica Nagy, candidată Adina Elena Coclici Telescu).

Autoare a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate şi volume din ţară şi străinătate şi a şase cărţi ca unic autor.

Peste 65 de participări cu comunicări ştiinţifice la colocvii şi congrese internaţionale, în ţară şi în străinătate (Franţa, Polonia, Liban, Chişinău, Sofia).

Traducătoare în limba română a opt cărţi (traduse din limba franceză), apărute la Institutul European, Doxologia (Iaşi), sau Meridiane (Bucureşti); traducătoare în limba franceză a unei cărţi româneşti de spiritualitate ortodoxă (apărută la Lausanne, în Elveţia).

2009: Premiul de excelenţă al Salonului Cărţii Româneşti şi al Expoziţiei internaţionale a creativităţii şi inovării Iaşi, din data de 9 mai 2009, pentru cartea La France et Iasi, Demiurg, 2009.

Membră în Societatea Filologilor Români, filiala Iaşi.

Membră în Asociaţia internaţională « Sémiologie actuelle », Paris V, Sorbonne.

Membră în Asociaţia română a Departamentelor de Limbă Franceză, ARDUF.

Membră în Federaţia internaţională a profesorilor de limba franceză, FIPF.

Membră fondatoare a Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, AFHBR.

Membră fondatoare a Asociaţiei Charlotte Sibi, Centrul Cultural Francez, Iaşi.

Membră în colectivul de redacţie al revistei Biblicum Jassyense, Iaşi.

Membră în comitetul ştiinţific al revistei Studii de lingvistică, Oradea.

Membră în comitetul ştiinţific al revistei Atelier de traduction, Suceava.

Redactor şef al revistei Revue Roumaine d’Études francophones, Iaşi.

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant

1.     Director de grant CNCSIS, PN-II-ID-PCE-2007-1, cod 416, contract nr. 163 /1.10.2007, obţinut prin competiţie naţională, intitulat Dicţionar român-francez, francez-român de termeni religioşi ortodocşi; perioada de desfăşurare a proiectului: octombrie 2007 – septembrie 2010. Valoare totală 2007-2010: 506947 lei.

2.     Director de grant finanţat de Ministerul Afacerilor Externe, prin programul „Petre Ţuţea” în cadrul Institutului de Studii Avansate « New Europe College » de la Bucureşti (al cărui rector este prof. dr. Andrei Pleşu), obţinut prin competiţie internaţională; contract nr. 1 din 03.10.2007; perioada de desfăşurare a proiectului: octombrie 2007 – iulie 2008. Tema de cercetare: Păstrarea şi transmiterea limbii române în familiile de români şi în familiile mixte franco-române care trăiesc în Franţa. Analiză de cazuri şi propuneri pentru conservarea limbii române în condiţiile unui bilingvism (franco-român) şi ale biculturalităţii. Valoare totală: 5500 euro la cursul BNR

3.     Director de grant ANCS de publicare pentru cartea La France et Iaşi -600 ans d’une histoire d’amour, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2009, 500 pagini, ISBN: 973-152-109-1; contract ANCS nr. 13/15.10.2009. Valoare totală: 2000 lei.

4.     Membră în echipa de cercetare a proiectului bilateral Împrumut lingvistic, creativitate lexicală şi comportament verbal observabile la trilingvi (COMPVERB), încheiat intre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (Franţa) în cadrul Programului de Acţiuni Integrate (PAI) Brâncuşi, România-Franţa), nr. de contract 509/31.03.2011, perioada de desfăşurare a proiectului: 2011-2012, director de proiect lect. dr. Mihaela Lupu.

5.     Membră în echipa de cercetare a grantului CNCSIS PN II, Idei nr. 418, director de proiect: conf. Dr. Corina Panaitescu, intitulat Dicţionar de francofonie canadiană, octombrie 2007- februarie 2008.

6.     Membră în proiectul internaţional Vigne, vin et alentour, iniţiat de catedra UNESCO „Vin et culture” din cadrul universităţii din Dijon, Franţa (Université de Bourgogne); perioada de desfăşurare a proiectului: 2007-2009.

7.     1996 - 1997: Proiect de cercetare personal în ştiinţe umaniste la Institute for Advanced Study “New Europe College” de la Bucureşti (rector: profesor dr. Andrei PLEŞU), obţinut prin competiţie naţională, programul NEC. Tema de cercetare : « Dimensiuni semantice şi pragmatice ale gestualului liturgic ortodox ». Valoare totală: 7000 dolari la cursul BNR

 

Stagii în străinătate

2011 (august): Stagiu de diseminare a rezultatelor cercetării din cadrul proiectului CNCSIS PN-II-ID-PCE-2007-1, cod 416 (prezentare a Dicţionarului bilingv de termeni religioşi ortodocşi român-francez şi francais-roumain), în Franţa, la universitatea din Avignon şi la mănăstirile ortodoxe de la Solan, Sfântul Antonie cel Mare, schitul Sainte Foy şi comunitatea monahală Le Ricardès.

2010 (august): Stagiu de documentare şi realizare de anchete lexicale de teren în Franţa, la universitatea din Avignon şi la mănăstirile ortodoxă de la Solan, Sfântul Antonie cel Mare şi schitul Sainte Foy.

2009 (august): Stagiu de documentare şi realizare de anchete lexicale de teren în Franţa, la universitatea din Avignon şi la mănăstirea ortodoxă de la Solan.

2008 (mai) : Stagiu de documentare ştiinţifică în cadrul proiectului CNCSIS PN II Idei nr. 416, la Biblioteca Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională, la Institutul de Teologie catolică din  Paris, precum şi la o serie de biblioteci pariziene.

2007 (noiembrie): Stagiu de documentare ştiinţifică în cadrul proiectului CNCSIS PN II Idei nr. 416, la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris, precum şi la mai multe biblioteci pariziene.

2007 (mai) : Mobilitate didactică în cadrul programului ERASMUS la Universitatea Paris V, Rene Descartes, în cadrul Laboratorului de lingvistică şi semiologie DYNALANG-SEM, unde am susţinut o serie de conferinţe despre bilingvismul franco-român.

1999 (mai): bursă guvernamentală postdoctorală la Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris - Sorbonne), obţinută prin competiţie naţională.

1995 (august) : work-shop de hermeneutică a textului biblic organizat de CNRS (Centrul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din Franţa) la Conques, Franţa.

1992 (martie-august): bursă de documentare ştiinţifică în cadrul programului TEMPUS la Universitatea din Poitiers, Franţa.

1990 (august): Stagiu de didactică a limbii franceze la Centrul de Lingvistică Aplicată de la Besançon (CLAB), Franţa; obţinerea unui atestat.

 

Limbi străine cunoscute

Franceză - excelent;  

Engleză - foarte bine; 

Rusă - scris şi citit;  

Neogreacă - scris şi citit;

Italiană - scris şi citit.

 

Comunicări ştiinţifice susţinute la colocvii şi congrese internaţionale

1.     Iulie 1992: participare la congresul internaţional de semiotică de la Blois, Franţa. Comunicarea Le geste liturgique et la sémiologie.

2.     Octombrie 1992: participare la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului de la Suceava. Comunicarea De la o afirmaţie a lui Marcel Jousse la semnificaţia gesturilor tradiţionale româneşti.

3.     Octombrie 1993: participare la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului de la Suceava. Comunicarea Le langage proxémique et l’expression de la négation.

4.     Octombrie 1995: participare la colocviul internaţional Georges Bernanos de la Lublin (Polonia). Comunicarea Deux prêtres bine à part: le curé d’Ambricourt et le parfait Bernard Marti.

5.     Octombrie 1995: participare la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului de la Suceava. Comunicarea Le signe la croix –étude sémio-pragmatique.

6.     Martie 1996: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Problèmes spécifiques de l’enseignement du FLE en Faculté de Théologie Orthodoxe.

7.     Martie 1997: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Le langage actuel des jeunes français à travers le film vidéo.

8.     Mai 1997: participare la seminarul internaţional Centenarul sociologiei româneşti, Iaşi. Comunicarea In cautarea logicii pierdute a limbajului gestual liturgic.

9.     Octombrie 1997: participare la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava. Comunicarea De la créativite lexicale dans le langage des jeunes français.

10.  Martie 1998: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicările: Traduire un texte de théologie orthodoxe şi Présence du français et de ses traducteurs en Moldavie au XVIIIe et au XIXe siècles.

11.  Mai 1998: participare la colocviul internaţional « Corps culturels », Bucureşti. Comunicarea Le rituel liturgique byzantin et les représentations du corps du fidèle-participant.

12.  Martie 1999 : participare la colocviul internaţional  Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Quand dire, c’est faire dans le discours liturgique.

13.  Octombrie 1999: participare la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava. Comunicarea Objets liturgiques et gestes de vénération des fidèles orthodoxes roumains et français.

14.  Martie 2000: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Chronique d’une fin de siècle: Iasi - Paris, 1889 – 1900.

15.  Martie 2001: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Le français parlé de la région alésienne.

16.  Octombrie 2002: participare la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava. Comunicarea Quelques aspects de la terminologie religieuse orthodoxe en roumain et en français.

17.  Martie 2004: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Masculin et féminin dans le lexique religieux orthodoxe français.

18.  Martie 2005: participare la colocviul international Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Le non verbal et la science de la sémiologie : quelques concepts définitoires.

19.  Martie 2006: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Interférences franco-roumaines sur le chemin du bilinguisme  francophone.

20.  Octombrie 2006: participare la simpozionul internaţional de terminologie, Iaşi. Comunicarea L’état actuel de la recherche en terminologie religieuse en français contemporain.

21.  Martie 2007 : participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicarea Comportements linguistiques et types d’interférences culturelles au niveau de la traduction des textes de spiritualité orthodoxe.

22.  Mai 2007: participare la colocviul internaţional “Identité et révolte dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Bulgarie, Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989 », Arras, Franţa, Comunicarea La francophonie, forme d’identité et de révolte dans la Roumanie des années 1980.

23.  Septembrie 2007: participare la colocviul internaţional „ Le vin et les rites”, Dijon, Franţa. Comunicarea: Fonctions liturgiques et symboliques du vin dans l’orthodoxie.

24.  Martie 2008 : participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Două comunicări: Reflets des imaginaires linguistique et culturel au niveau de l’emploi d’une terminologie religieuse orthodoxe en langue française şi Regards de l’étranger francophone sur la vigne et le vin moldaves du 16e au 20e siècles.

25.  Mai 2008 : participare la colocviul internaţional „Interpellation. Perspectives linguistiques et didactiques », Paris, Franţa. Comunicarea : Interpellation et nomination en milieu religieux orthodoxe.

26.  Mai 2008 : participare la colocviul internaţional «Un homme, trois religions », Kaslik, Liban. Comunicarea : Le moine orthodoxe en France à l’époque contemporaine.

27.   Iulie 2008: participare la colocviul internaţional „La traduction du langage religieux”, Suceava. Comunicarea: Traduire un texte roumain de spiritualité orthodoxe en langue française.

28.  Decembrie 2008 : participare la conferinţa naţională « Text şi discurs religios », Iaşi, comunicarea : O traducere în limba franceză a unui text românesc de spiritualitate ortodoxă.

29.  Martie 2009: participare la colocviul internaţional Zilele Francofoniei, Iaşi. Comunicările Saints et fêtes orthodoxes en français et en roumain : étude sémantico-lexicale şi Un professeur de français « impérail » à Iasi : le Franso-Roumain Victor Castano.

30.  Martie 2009: participare la colocviul internaţional „Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară”, Chişinău, 5-6 martie 2009, comunicarea La rédaction d’un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : quelques aspects d’un projet de recherche ;

31.  Mai 2009 : participare la simpozionul internaţional « Cultura şi imaginea românilor în lume »,  29-30 mai 2009, Iaşi, comunicarea : La langue et la culture des Roumains en France : pratiques et représentations ;

32.  Iunie 2009: participare la colocviul internaţional „La politique extérieure de Napoléon III », Iasi, 4-5 iunie 2009, comunicarea : Influence et rôle du consul Victor Place et de la communauté française de Iaşi au moment de l’Union des Principautés de Moldavie et de Valachie ; 

33.  Iulie 2009: participare la colocviul international „La construction identitaire à l’école”, Montpellier, Franta, comunicarea: Bilinguisme et construction d’une identité biculturelle chez l’enfant scolarisé en milieu linguistique monolingue : imaginaire et représentations ;

34.  Septembrie 2009: participare la conferinta internationala „Lexic comun/Lexic specializat”, 17-18 septembrie, Galati, comunicarea: Un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes;

35.  Septembrie 2009: participare la colocviul international „Les discours écologistes”, 26 septembrie, Paris, Sorbona, comunicarea: Le discours écologiste orthodoxe: une prière pour la sauvegarde de la création.

36.  Octombrie 2009: participare la conferinţa internaţională „Individual and specific signs”, 16-18 octombrie, Bacau, comunicarea Marques linguistiques d’une identité orthodoxe en France ;

37.  Octombrie 2009: participare la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, 22-24 octombrie, Suceava, ediţia a X-a, comunicarea Quelques termes orthodoxes français expliqués sur internet : l’iconotexte du projet Orthodoxwiki ;

38.  Noiembrie 2009: participare la conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, 13-14 noiembrie, Iaşi, comunicarea Particularităţi stilistico-lexicale ale unui „discurs ecologist” ortodox în limba franceză;

39.  Noiembrie 2009: participare la colocviul internaţional NEC, comunicarea (E)migranţii români în Franţa şi limba lor maternă;

40.  Martie 2010: participare la colocviul internaţional „Jeux et enjeux de la francophonie”, Iaşi, 26-27 martie 2010, comunicarea: Les langues en jeu dans la biographie langagière.

41.  Martie 2010: participare la colocviul internaţional „La francopolyphonie 5 : langue, littérature, culture et pouvoir », Chişinău, comunicarea La langue française et son pouvoir symbolique menaçant face au communisme en Roumanie ;

42.  Mai 2010: participare la colocviul internaţional „Feindre, mentir, manipulation”, Bacău, 7-8 mai, comunicarea: Mensonge, mimétisme et déguisement dans la construction identitaire de certains Roumains en France : la trahison de la langue  maternelle ; 

43.  Iunie 2010 : participare la al XV-lea colocviul internaţional de onomastică, Aix-en-Provence, Franţa, 9-11 iunie, comunicarea: Les noms des saints dans l’orthodoxie : construction du sens en français et en roumain ;

44.  Septembrie 2010 : participare la conferinţa internaţională Lexic comun / Lexic specializat, ediţia a III-a, « Néologie et politiques linguistiques », Galaţi, 8-9 septembrie 2010, comunicarea Rôles des emprunts dans la terminologie religieuse orthodoxe en français ;

45.  Septembrie 2010 : participare la simpozionul internaţional "Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora", Iaşi, 22-24 septembrie, Institutul de Filologie Romana A. Philippide, comunicarea Bilinguisme et Orthodoxie chez les Roumains de France ;

46.  Octombrie 2010 : participare la simpozionul naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie, comunicarea Personaje neotestamentare anonime devenite sfinţi în calendarul ortodox: rolul numelui propriu în construirea unei identităţi creştine

47.  Noiembrie 2010 : participare la conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, 12-13 noiembrie, Iaşi, comunicarea Exploatarea corpusului de limbă franceză pentru redactarea dicţionarului bilingv român-francez de termeni religioşi ortodocşi.

48.  Martie 2011: participare la colocviul internaţional „Zilele francofoniei”, ediţia a XVI-a, Iaşi, 25-26 martie 2011, comunicarea L’Autre bilingue (ou plurilingue) de naissance : stéréotypes d’une identité hors-normes ;

49.  Aprilie 2011: participare la colocviul internaţional Les passions dans le discours. Expérimentation et réévaluation de l’Antiquité jusqu’au XXIe siècle, VIIe édition, Bacǎu, Roumanie, 29-30 Avril 2011, comunicarea Vaincre les passions : l’amour pour le Christ et l’ascèse dans l’Orthodoxie - une réflexion terminologique ;

50.  Mai 2011 : participare la colocviul internaţional CISL, ediţia a XI-a, 12-14 mai 2011, Chişinău; comunicarea Biographie langagière et représentations du plurilinguisme.

51.  Mai 2011: participare la conferinta internationala Suceava, 16-17 mai 2011, Traduction et francophonie, comunicarea Francophonie et traduction : public visé et son horizon d’attente.

52.  Iunie 2011: participare la colocviul internaţional „Les contextes éducatifs plurilingues et francophones hors de la France continentale: entre héritage et innovation”, Nantes (Franta); comunicarea:  Le bilinguisme simultané de naissance : stratégies familiales de mise en place et de conservation en contexte scolaire monolingue.

53.  Septembrie 2011: participare la conferinta internationala „Lexic comun/lexic specializat. Frazeologie, stilistică, traductologie”, Galati 15-16 septembrie 2011; comunicarea: Unités phraséologiques à spécificité religieuse orthodoxe en roumain et en français.

54.  Septembrie 2011: participare la Simpozionului internaţional “Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română” Iaşi, 21-23 septembrie 2011; comunicarea: Migration roumaine en France et quelques aspects d’une mémoire orthodoxe surprise dans une publication religieuse (FSJC)

55.  Octombrie 2011: participare la colocviul internaţional „Vigne, vin et ordres monastiques en Europe: une longue histoire”, 27, 28, 29 octombrie, Iaşi; comunicarea: Dans les vignes du Seigneur : activité vini-viticole des moniales orthodoxes de Solan (France).

56.  Noiembrie 2011: participare la simpozionul naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, 4-5 noiembrie, Iaşi; comunicarea: Motive biblice în Acatistul Buneivestiri.

57.  Noiembrie 2011 : participare la colocviul internaţional « Enjeux linguistiques et interculturels de la politesse », 5-6 noiembrie 2011, Sofia, Bulgaria ; comunicarea : Quelques aspects discursifs d’une politesse monastique orthodoxe exprimée en langue française.

58.  Decembrie 2011: participare la colocviul internaţional « Une vie dans les signes : Journées d’hmmage à Anne-Marie Houdebine », 1-2 decembrie 2011, Paris, Franţa ; comunicarea La langue maternelle, c’est la langue de mon pays : imaginaire linguistique et construction identitaire d’un enfant bilingue franco-roumain.

59.  Martie 2012: participare la colocviul internaţional Vers le plurilinguisme? 20 ans après, 21-23 martie 2012, Angers, Franţa; comunicarea Succès et échecs de quelques expériences bilingues dans le système universitaire roumain après 1989.

60.  Martie 2012: participare la colocviul internaţional „Zilele francofoniei”, ediţia a XVII-a, Iaşi, 30-31 martie 2012, comunicarea: Le français comme langue liturgique de l’Orthodoxie : l’absence des emprunts à l’anglais.

61.  Iunie 2012 : participare la colocviul internaţional Prière et recueillement, 5-6 iunie 2012, Paris, Franţa; comunicarea Prière et recueillement des hommes politiques lors du pèlerinage à la sainte Parascève de Iasi, en Roumanie.

62.  Martie 2013: participare la colocviul internaţional „Zilele francofoniei”, ediţia a XVIII-a, Iaşi, 29-30 martie 2013, comunicarea: Autour de la retraduction.

63.  Aprilie 2013: participare la colocviul internaţional Miroirs obliques : auto-représentations biaisées dans le discours et dans les arts, IXe édition, Bacǎu, Roumanie, 26-27 avril 2013, comunicarea : L’autodésignation dans le discours liturgique orthodoxe.

64.  Mai 2013 : participare la simpozionul internaţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, 30 mai - 1 iunie, Iasi; comunicarea: Fonctions argumentatives des références bibliques et patristiques dans les textes de théologie orthodoxe.

65.  Mai 2013 : participare la masa rotundă internaţională Subjectivité et traduction, 30 mai, Suceava ; comunicarea: Subjectivité du traducteur des textes de théologie orthodoxe.

66.  Septembrie 2013: participare la colocviul internaţional Langage(s) et traduction II. Figement et imaginaire linguistique, Bucureşti, 9-12 septembrie ; comunicarea : Traduire des textes religieux orthodoxes : enjeux, problématique, spécificité et figement culturel.

67.  Septembrie 2013 : participare la colocviul internaţional de ştiinţe ale Limbajului (CISL), ediţia a XII-a, Cernăuţi, Ucraina, 19-21 septembrie; comunicarea : Bilinguisme, plurilinguisme, identité(s).

68.  Decembrie 2013 : participare la conferinţa internaţională « Literature, Discourse and Multicultural Dialogue », 1-st edition, 5-6 decembrie, Tg. Mureş; comunicarea La terminologie religieuse orthodoxe en langue française et le dialogue multiculturel des communautés orthodoxes de France.

69.  Martie 2014: participare la colocviul internaţional „Zilele francofoniei”, ediţia a XIX-a, Iaşi, 28-29 martie 2014, comunicarea: Le français en cours d’éducation plurilingue à l’Université d’Avignon et les marques d’une identité francophone

70.  Mai 2014 : participare la simpozionul internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, 8 – 10 mai, Iasi; comunicarea: Quelques réflexions sur la traduction des Psaumes en langue français.

71.  Mai 2014 : participare la colocviul internaţional „La dimension culturelle du texte littéraire en traduction”, 29-30 mai, Suceava ; comunicarea: La dimension culturelle dans les traductions de littérature religieuse orthodoxe.

72.  Mai 2014: participare la conferinţa internaţională « Globalization, intercultural dialogue and national identity», 1-st edition, Tg. Mureş; comunicarea Les noms propres et l’Orthodoxie : rfélexion traductologique sur l’expression d’une « identité nationale ».

73.  Iunie 2014 : participare la colocviul internaţional « Women and Vocation / La vocation au féminin », 5,6,7 iunie, Paris, Franţa; comunicarea Les femmes dans l’Église orthodoxe, de nos jours. https://www.flsh.fr/lettres-sciences-humaines/images/PDF/recherche/programme-women-vocation.pdf

74.  Septembrie 2014: participare la simpozionul internaţional „Limba şi cultura română: abordări interne şi perspective externe”, Iaşi, 17 – 19 septembrie 2014 ; comunicarea Un Livre de Prière publié en langue française par la Métropole d’Europe Occidentale et Méridionale de l’Église Orthodoxe Roumaine.