OVIDIU SFERLEA

 

Gheorghe Ovidiu SFERLEA

ovidiusferlea@gmail.com, gsferlea@nec.ro

https://uoradea.academia.edu/OvidiuSferlea 

 

EDUCAȚIE

 

-2005-2010 - Doctorat la École Pratique des Hautes Études-Sorbonne

-2004-2005 - DEA - École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, Paris.

-2003-2004 – Maîtrise de philosophie, Université Paris IV – Sorbonne.

-2002-2005 - Magistère « Antiquité », École Normale Supérieure - rue d'Ulm, Paris.

-1999-2004 - Facultatea de Litere (Limbi clasice), Universitatea « Babeș-Bolyai » Cluj-Napoca.

-1997-2001- Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Oradea.

 

PUBLICAȚII

 

CĂRȚI

 

-Grigorie de Nyssa, Împotriva lui Eunomie I: traducere din greaca veche și note (text bilingv), col. Tradiția creștină, Iași, Polirom, 2010.

-Mărturisire și Euharistie, lucrări sfinte pentru restararea hristică persoanei umane, împreună cu D. Megheșan, E. Cioară și M. Erdei, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2014.

-Infinitatea lui Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nyssa: folosirea teologică a unui concept, Editura Universității Alexandru-Ioan Cuza, Iași, 2015 (in curs de aparitie).

           

 

STUDII ȘI ARTICOLE

 

-”L'usage de l'Ecriture dans la réflexion sur l'infinité divine et sur le progrès spirituel sans fin chez Grégoire de Nysse”, in: Grégoire de Nysse: La Bible dans la construction de son discours, Actes du colloque de Paris, 9-10 février 2007, éd. Matthieu Cassin et Hélène Grélier, Paris, Institut d'Études augustiniennes, 2008, p. 41-55.

- „Prima interpretare a crezului de la Niceea: Scrisoarea lui Eusebiu de Cezareea către cei din eparhia sa”, Orizonturi Teologice 10 (3)/2010, p. 148-164.

- ”Filipeni 2,6-7a în versiunile românești ale Sfintei Scripturi, cu o scurtă privire asupra controverselor teologice ale secolului al IV-lea”, Studia Universitatis “Babes-Bolyai”-Theologia Orthodoxa 56 (2) 2011, p. 15-24.

- ”Syméon le Nouveau Théologien comme témoin de la tradition spirituelle de Grégoire de Nysse”, Studia Monastica 54 (2)/2012, p. 235-251.

-Grigorie de Nazianz, “Scrisoarea 101, către Cledoniu. Prezentare, traducere și note”, Orizonturi Teologice 13 (1)/2013, p. 83-96.

-”L'infinité divine chez Grégoire de Nysse: de l'anthropologie à la polémique trinitaire”, Vigiliae Christianae 67 (2)/2013, p. 137–168.

-”Împăratul Constantin și medierea sa în criza ariană„ în Sf. Constantin cel Mare şi creştinismul: teologie, politică şi hagiografie în Bizanţul timpuriu. Actele Simpozionului Naţional de Teologie de la Timişeni-Şag, 17-18 mai, 2013, Daniel Lemeni (ed.), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, p. 190-200.

-”Emilia sau Emmelia, cum o chema de fapt pe mama Sfântului Vasile cel Mare?”, Studii Teologice 4/2013, p. 169-178.

- „À propos de l'infinité divine dans le débat trinitaire du CE III: le noyau de l'argumentation est-il philosophique ou bien scripturaire?”, in: Gregory of Nyssa:  Contra Eunomium III. An English Translation with Commentary and Supporting Studies. Proceedings of the 12th International Colloquium on Gregory of Nyssa, 14-17 September 2010, Leuven, Johan Leemans and Matthieu Cassin (ed.), Leiden, E.J. Brill, 2014, p. 675-685.

- ”On the Interpretation of the Theory of Perpetual Progress (epektasis): taking into Account the Testimony of Eastern Monastic Tradition”, Revue d'histoire ecclésiastique 110 (3-4)/2014, p. 564-587.

-”À propos d'une 'théologie de l'Infini incarné' chez Grégoire de Nysse”, Ephemerides Theologicae Lovanienses 90(3)/ 2014, p. 453-483.

-”Interpretarea și receptarea teoriei epectazei în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae”, Studii Teologice 2/2014 (în curs de apariție).

-”Philosophical Arguments and Christian Worship in St. Basil's Debate with Eunomius”, în The Ecumenical Legacy of the Cappadocians, N. Dumitrașcu (ed.), Palgrave Macmillan, New-York, 2015 (în curs de apariție).

-”La dynamique de la vie spirituelle chez saint Jean Climaque: un regard comparatif avec saint Grégoire de Nysse”, în Zeitschrift für Antikes Christentum (în curs de apariție).

-”Reception de la théorie du progrès perpétuel au XIVème siècle byzantin: Grégoire Palamas et Calliste Angelikoudes”, New Europe College Yearbook 2014-2015 (în curs de apariție).