DORA VĂETUȘ

 

Informaţii personale

E-mail: dora_vaetus@yahoo.com

Naţionalitate: română

Data naşterii: 11 martie 1978

 

Experienţa profesională

Perioada: din 2001 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat: profesor

Activitate didactică: Limba și literatura română, Limba și literatura latină

Numele angajatorului: Liceul Teoretic Al. Vlahuță, București (din septembrie 2015 până în prezent), Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, București, Colegiul Național Octav Onicescu, București (2013-2014), Școala Generală Teliucu Inferior, județul Hunedoara (2008-2011), Liceul Teoretic Silviu Dragomir Ilia, județul Hunedoara (2003-2008), Școala cu clasele I-VIII Tomnatic, județul Timiș (2001-2003)

 

Educaţie şi formare

Perioada: 2012-2015

Școala Doctorală – Lingvistică (teza de doctorat Dinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești, coord. prof. univ. dr. Gheorghe Chivu)

Universitatea din București, Facultatea de Litere

 

Perioada 2011-2013

Master Studii avansate în lingvistică – structura și funcționarea limbii române (teza de disertație Dinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu comparativ asupra Parabolei vameșului și a fariseului, coord. prof. univ. dr. Gheorghe Chivu)

Universitatea din București, Facultatea de Litere

 

Perioada 2001-2004

Master Limba română în sincronie și diacronie – probleme controversate (teza de disertație Lexicul lui Dosoftei în Viața și petreacerea svinților. Influența greacă, coord. prof. univ. dr. Vasile Târa)

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie

 

Perioada1997-2001

Licență Limbi clasice (Limba latină - Limba greacă veche) (teza de licență Antichitatea greco-latină și creștinismul între continuitate și antinomie culturală, coord. conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan)

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie

 

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă: româna

Limbi străine cunoscute: engleza, franceza

 

Publicații:

 • Recenzie: Revista Text și discurs religios, nr. 4/2012, în Limba română, anul LXII; nr. 1, ianuarie-martie 2013, p. 120-122
 • Lexical-semantic dynamics in Romanian biblical versions. Case study: The Parable of the Publican and the Pharisee, în anuarul Text și discurs religios, nr. 6/2014
 • Discurs raportat în Cazanii, în volumul Limba română. Sincronie și diacronie în studiul limbii române (I), Editura Universității din București, 2014
 • The Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary Language, în anuarul Text și discurs religios, nr. 7/2015
 • Dinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești, Studiu de caz: Parabola samarineanului milostiv, în volumul Variația lingvistică: probleme actuale (I), Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, București, 2014, Editura Universității din București, 2015
 • Recenzie: Eugen Pavel, Arheologia textului, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2012, 210 p., în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Științe filologice, nr. 53/2015, p. 275-279

 

Participări la conferințe:

 • Conferința Națională Text și discurs religios, 15-16 noiembrie 2013, Universitatea de Vest din Timișoara, articol: Dinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola vameșului și a fariseului
 • Al 13-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, Diacronie și sincronie în studiul limbii române, 13-14 decembrie 2013, Facultatea de Litere, Universitatea din București, articol: Discurs raportat în Cazanii
 • Conferința Națională Text și discurs religios, 7-8 noiembrie 2014, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”, Sibiu, articol: Glosarea împrumuturilor – argument al modernizării lexicului limbii române literare vechi
 • Al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: Variația lingvistică: probleme actuale, București, 28-29 noiembrie 2014; Universitatea din București, Facultatea de Litere, articol: Dinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești, Studiu de caz: Parabola samarineanului milostiv
 • International Conference „Ways to religion”, Wroclaw, Polonia, 6-7 iunie 2015 – Lexical-semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case study: The Parable of the Prodigal Son
 • Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, a XIV-a ediţie, cu titlul Contacte lingvistice şi culturale în spaţiul românesc - contacte lingvistice şi culturale româneşti în spaţiul european, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 16-18 septembrie 2015, articol: Procedee de traducere utilizate în traducerile biblice în limba română
 • Conferința Națională Text și discurs religios, 6-7 noiembrie 2015, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, articol: Împrumuturi glosate prin parafrază în Noul Testament de la Bălgrad
 • Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași, 12-14 noiembrie 2015, articol: II Timotei 4:3 – dificultăți de traducere a pasajului în limba română