EUGEN MUNTEANU

 

Date biografice:

Născut la 18 august 1953, comuna Seimeni, judeţul Constanţa.

 

Domenii de interes:

lingvistică şi filologie românească, lingvistică generală şi teoria limbii, filosofia limbajului, istoria ideilor lingvistice, studii biblice, semantică şi lexicografie.

 

Parcurs profesional:

2011-: membru al Uniunii Scriitorilor din România.

2009-: cercet. şt. princ. I, Institutul de Filologie Română ”A. Philippide„ din Iaşi.

2006-2008, 2009-2010: profesor-invitat, Institutul de Romanistică, Universitatea din Viena.

2004-: conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; domeniul: filologie, specialitatea: limba română; 12 doctoranzi activi, 28 doctorate susţinute.

1999-2009:  cercet.  şt.  invitat,  profesor-invitat,  Institutul  de  Romanistică,  Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena.

1999-: profesor universitar la Catedra de Limbă română şi Lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1997-1999: lector de limbă şi literatură română la Universitatea Paris IV-Sorbonne.

1995-1999: conferenţiar universitar la Catedra de Limba Română a Facultăţii de Litere la Universitatea din Iaşi.

1995-1997: profesor invitat la Institutul Universitar Romano-Catolic din Iaşi.

1993: teza de doctorat în filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”: Influenţa modelelor clasice asupra limbii traducerilor româneşti din secolul al XVII-lea. Lexicul.

1990-1995:  lector  universitar  la  Catedra  de  Limbă  Română  a  Facultăţii  de  Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1984-1985: cursuri postuniversitare de limba germană, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

1983-1990: cercetător la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi; redactor la Dicţionarul limbii române (DLR) al Academiei Române.

1978-1983: profesor de liceu de limba şi literatura română, Scoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi.

1978: absolvent, ca şef de promoţie, al Facultăţii de Litere, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (filologie românească/ filologie clasică).

 

Responsabilităţi publice:

din 2013-: membru al Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

din 2012-: membru al Comisiei de Filologie a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

din  2010-:  preşedinte  fondator  al  Asociaţiei  de  Filologie  şi  Hermeneutică  Biblică  din România.

2009-2013:  director  al  Institutului  de  Filologie  Române  „A.  Philippide”  din  Iaşi  (al Academiei Române).

2006-2009: director executiv al Scolii Doctorale de Studii Filologice a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

2006-2009: membru al Consiliului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. din 2005-: expert-evaluator CNCSIS.

din 2007-: expert evaluator ARACIS.

1996-1997: prodecan al Facultăţii de Litere, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza„.

1994-1999: vicepreşedinte al Filialei din Iaşi a Societăţii de Stiinţe Filologice din România.

 

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate:

2014, noiembrie – 2015, ianuarie, invitat al Universităşii Jena, cercetător ştiinţific asociat.

1998, iulie-august, al universităţilor din Münster şi Jena, cercetător ştiinţific asociat.

1994, iulie-august, invitat al Universităţii din Heidelberg, cercetător ştiinţific asociat.

1990, ianuarie-martie, invitat al Universităţii din Freiburg im Breisgau, cercetător ştiinţific asociat.

1987, septembrie-octombrie, Freiburg im Breisgau, bursier DAAD.

1985, august, Freiburg im Breisgau, cursuri de vară de limbă germană.

 

Distincţii:

a) individuale: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1995); premiul „Cartea anului” la Salonul Naţional de Carte, Chişinău (1997); premiul pentru traducere al Ministerului Culturii la Salonul Naţional de Carte, Cluj (1998).

b) pentru participarea la lucrări colective: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1989); premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române (1991); premiul „Cea mai bună carte a anului” al revistei „România literară” (2004).

 

Proiecte ştiinţifice instituţionale:

a) ca responsabil

2011-2015: Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (MS. 45 BAR Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice (grant CNCS, director de proiect).

2012-2015 – volumul dedicat limbii române din seria Handbuch der romanischen Lingusitik/Manuel de linguistique romane; coordonatori: Wolfgang Dahmen şi Eugen Munteanu; în curs de elaborare  sub  auspiciile  Editurii  de  Gruyter;  300  pagini  format  in  quarto,  35  de colaboratori din România, Germania, Austria, Spania şi Italia.

2008-2014: Centrul de Studii Biblice «Monumenta linguae Dacoromanorum» (proiect interdisciplinar al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi; director de proiect).

2005-2007: Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (grant CNCSIS, director de proiect).

2007-2010: Dicţionarul tezaur al limbii române în format electornic (grant CNMP, responsabil în consorţiu; director de proiect: Dan Cristea).

b) ca membru al echipei de realizare a proiectului

2007-2010: Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român (grant CNCSIS, colaborator; director: Felicia Dumas).

2007-2010:    Dictionnaire   Etimologique   Roman   (grant   ANRS-Franţa   şi   DfG-Germania, colaborator; directori: Eva Buchi, Wolfgang Schweickard).

2006-2010:  Graduiertenkolleg  «Kulturelle  Orientierungen  und  gesellschaftliche  Ordnungsstrukturen  in Südosteuropa» (grant DfG-Germania, profesor asociat; director: Joachim von Puttkamer).

2006-2007: Resurse lingvistice in format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II — editie critică şi corpus adnotat (grant CNCSIS, colaborator; director de proiect: Gabriela Haja).

2003-2009: Septuaginta. Versiune comentată, în limba română, a Bibliei greceşti (proiect New Europe College, colaborator; director de proiect: Andrei Pleşu).

1987-1996:    Monumenta   linguae   Dacoromanorum   (proiect   interuniversitar,   Freiburg-Iaşi, colaborator; coordonatori: Paul Miron, Vasile Arvinte, Al. Andriescu).

1983-1989;  2009-2015:  Dicţionarul  limbii  române  (DLR)  (proiect  prioritar  al  Academiei Române, coautor).

1979-1987: Rumänisch-deutsches Wörterbuch de Heimann Tiktin (proiect interuniversitar, Freiburg-Iaşi, colaborator; coord.: Paul Miron).

 

Editor şi membru în colegii de redacţie

din 2013, ianuarie, membru al colegiului ştiinţific al revistei „Zeitschrift für romanische Philologie” (Göttingen/ Saarbrücken)

din 2011, ianuarie - membru al colegiului editorial al revistei "Phililogica Jassyensia" (Iaşi)

din 2011, ianuarie - membru al colegiului editorial al revistei "Anuar de lingvistică şi istorie literară"(Iaşi)

din 2010, mai - senior editor al revistei "Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics".

din 2010, aprilie - membru al colegiului de redacţie al revistei "Limba română", Chişinău.

din 2008, martie - iniţiator şi coordonator al colecţiei "Fontes Traditionis. Colecţie de texte bisericeşti vechi" la Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (3 volume apărute).

din  2007,  martie  -  membru  în  Consiliul  ştiinţific  al  colecţiei  "Biblioteca  medievală", coordonată de Alexander Baumgarten la Editura Polirom din Iaşi.

1999-2005  -  redactor  responsabil  al  "Analelor  ştiinţifice  ale  Universităţii  Al.  I.  Cuza", secţiunea lingvistică.

1990-1999 - secretar ştiinţific al al "Analelor ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza", secţiunea lingvistică.

 

Organizator de întruniri ştiinţifice

2014: preşedinte al comitetului de organizare a Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică  românească  şi  europeană»,  organizat  de  Centrul  de  Studii  Biblico-Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum» al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», ediţia a IV-a, Iaşi, 8 – 10 mai 2014.

2013: membru al Comitetului Ştiinţific al celui de-al IV-lea Congres Internaţional „Eugenio Coseriu” (IV Congresso Internazionale Oltre Saussure. L’ereditá scientifica di Eugenio Coseriu, Udine, 1-2 ottombre 2013)

2013:  preşedinte  al  comitetului  de  organizare  al  Simpozionului  Naţional  «Doi  ctitori  ai literaturii române: Gheorghe Asachi şi Bogdan Petriceicu Hasdeu», organizat de Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi, 20 iunie 2013.

2013: preşedinte al comitetului de organizare şi moderator al dezbaterii publice «Junimea-150 de ani», Iaşi, 28 martie 2013 (participanţi: Ştefan Afloroaei, Codrin Liviu Cuţitaru, Bogdan Creţu, Doris Mironescu, Antonio Patraş, Cassian Maria Spiridon).

2013: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», ediţia a III-a, Iaşi, 30 mai-1 iunie 2013.

2012:  co-preşedinte  al  comitetului  de  organizare  a  Simpozionului  Internaţional  „Gh. Ivănescu – 100 de ani de la naştere”, Iaşi, 1-2 noiembrie 2012.

2011: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», ediţia a II-a, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011.

2011: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional "Metafore ale dezvoltării din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română" organizat de Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi, 21-23 septembrie 2011.

2011: preşedinte al comitetului de organizare a Colocviului internaţional cu caracter aniversar «Eugeniu Coşeriu - 90 de ani de la naştere» (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011).

2011:  preşedinte  al  comitetului  de  organizare  a  Simpozionului  Naţional  "Doi  critici  în antiteză: G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu", Iaşi, 3 iunie 2011.

2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Internaţional "Cultură şi identitate  românească.  Tendinţe  actuale  şi  reflectarea  lor  în  diaspora,  organizat  de Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi, 22-24 septembrie 2010.

2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, 28-29 octombrie 2010.

2010: membru al comitetului de organizare a Colocviului Naţional Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, Iaşi, 9-10 iulie 2010.

2010: preşedinte al comitetului de organizare al Simpozionului naţional «Tudor Arghezi şi Mihail Sadoveanu: 130 ani de la naştere», Iaşi, 14 mai 2010.

2010: co-preşedinte al comitetului de organizare pentru Congresso Internazionale «La tradizione biblica romena in contesto europeo», Veneţia, 22-23 aprilie 2010, organizat de Centrul «Monumenta linguae Dacoromanorum» al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», în colaborare cu Institutul Cultural Român.

1994, 26 iunie - 1 iulie, Iaşi: membru al comitetului de organizare a celui de-al XXI-lea Colloque International de Linguistique Fonctionelle.

1992,  15-19  aprilie,  Iaşi:  co-responsabil  al  comitetului  de  organizare  a  Colocviului internaţional "Eugen Coşeriu - un mare lingvist contemporan".

 

Limbi străine cunoscute:

Germană, franceză (foarte bine), engleză, italiană, spaniolă, rusă (bine); Latină (foarte bine), greacă veche (bine), slavonă, neogreacă (satisfăcător).

Publicaţii:

a) volume:

Eugeniu Coşeriu, Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului. Versiune românească şi indici de Eugen Munteanu şi Ana-Maria Prisacaru, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013.

Eugeniu  Coşeriu,  Istoria  filosofiei  limbajului.  De  la  începuturi  pâna  la  Rousseau.  Editie  nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant, versiune româneasca şi indice de Eugen Munteanu si Mădălina Ungureanu, cu o prefaţă la ediţia românească de Eugen Munteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.

Lexicologie biblică românească, Humanitas, Bucureşti, 2008.

Wilhelm von Humboldt, Diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra umanităţii. Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indice, Humanitas, Bucureşti, 2008.

Cartea înţelepciunii lui Iisus Sirah. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta, IV/II (Iov, Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui Iisus Sirah, Psalmii lui Solomon), Polirom, Iaşi, 2007.

Odele. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta IV/I (Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea cântărilor), Polirom, Iaşi, 2006.

Introducere în lingvistică, Polirom, Iaşi, 2005.

Carmina  Burana.  Ediţie  bilingvă  comentată,  Polirom,  Iaşi,  1998  (în  colaborare  cu  Lucia Gabriela Munteanu).

Leviticul. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta I, (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), Colegiul Noua Europă/ Polirom, Bucureşti/ Iaşi, 2004.

Rivarol, Discurs despre universalitatea limbii franceze, urmat de Maxime, reflecţii, anecdote, cuvinte de duh. Antologie, traducere, introducere şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 2003.

Sfîntul  Augustin,  Confessiones/  Confesiuni.  Ediţie  bilingvă,  traducere  din  limba  latină, introducere şi note, Nemira, Bucureşti, 2003.

Jacob Grimm/ Ernest Renan, Două tratate despre originea limbajului. Versiuni în limba română, cuvânt înainte, introduceri şi bibliografie, Editura Universităţii, Iaşi, 2001.

Emanuel Swedenborg, Despre înţelepciunea iubirii conjugale. Versiune românească şi postfaţă, Polirom, Iaşi, 1999.

Jean-Jacques  Rousseau,  Eseu  despre  originea  limbajului.  Traducere,  introducere,  note  şi comentarii, Polirom, Iaşi, 1999.

Thomas de Aquino, De ente et essentia/ Despre fiind şi esenţă. Ediţie bilingvă, traducere, introducere, note şi comentarii, Polirom, Iaşi, 1998.

Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii europene în expresie latină, Polirom, Iaşi, 1997, (în colaborare cu Lucia-Gabriela Munteanu).

Studii de lexicologie biblică, Editura Universităţii, Iaşi, 1995.

Sfîntul Augustin, De Magistro/Despre Învăţător. Ediţie bilingvă, traducere, introducere, comentarii, note şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 1995.

Sf. Augustin, De dialectica/Despre dialectică. Ediţie bilingvă, introducere, note, comentarii şi bibliografie, „Humanitas”, Bucureşti, 1991.

b) coautor:

Biblia 1688, Pars III, Leviticus, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum (coautor; contribuţia personală: Comentarii lingvistice, filologice şi exegetice), Iaşi, 1993.

Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR), tomul V, partea I, litera L, Li –luzulă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008; tomul IV, partea I, litera L, L-lherzolită, Bucureşti, 2008; tomul XIII, partea I, litera V, V-veni, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997 (redactor).

Biblia  1688,  Pars  VII,  Regum  I-II,  în  seria  Monumenta  linguae  Dacoromanorum,  Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2008. Premiul de excelenţa la «Salonul cărţii românesti», Iaşi, 5-9 mai 2009 (consultant ştiinţific).

c) coordonator

Handbuch der romanischen Lingusitik/Manuel de linguistique romane (coordonator împreună cu Wolfgang Dahmen; în curs de elaborare, va fi publicat în 2014 la editura de Gruyter; 300 pagini format in quarto, 35 de colaboratori din România, Germania, Austria, Spania şi Italia).

Biblia 1688, Pars IX, Paralipomenon I-II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2011 (coordonator).

Biblia  1688,  Pars  VIII,  Regum  III-IV,  în  seria  Monumenta  linguae  Dacoromanorum,  Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (coordonator).

Biblia  1688,  Pars  X2,  Iob,  în  seria Monumenta  linguae  Dacoromanorum,  Editura  Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2013 (autor; coordonator).

Biblia  1688,  Pars  XXII,  Pseudo-Josephus  Flavius,  în  seria  Monumenta  linguae  Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (autor; coordonator).

Biblia 1688, Pars XIII, Isaias, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XIV, Ieremias , în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XX, Sapientia Solomonis. Sapientia Sirah. Susanna. Draco, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (autor; coordonator).

Biblia 1688, Pars XVI, Daniel, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XV, Iezekiel, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (coordonator).

Biblia  1688,  Pars  XXI,  Macabei  1-3,  în  seria  Monumenta  linguae  Dacoromanorum,  Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XI, Proverbia, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (coordonator).

Biblia  1688,  Pars  X2,  Esdra,  Nehemia,  Esther,  în  seria  Monumenta  linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XVII, Prophetae minores I,  în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (autor, coordonator).

Biblia 1688, Pars, XVIII, Prophetae minores II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (coordonator).

Biblia 1688, Pars IX, Tobit, Iudith, Baruch,  în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (coordonator).

Biblia  1688,  Pars  XXII,  Evangelia,  în  seria  Monumenta  linguae  Dacoromanorum,  Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XXII, Acta apostolorum, Epistulae, Apocalipsis, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015 (coordonator).

d) editor:

Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, III, Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, ediţia a III-a, 30 mai 1  iunie  2013.  Editori:  Eugen  Munteanu  (coord.),  Iosif  Camară,  Sabina-Nicoleta Rotenstein, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2014, 412 p.

Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare. Ediţia a II-a, revizuită, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Lucia-Gabriela Munteanu, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 440 p.

Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, II, Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, ediţia a II-a, 4-5 noiembrie 2011. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 414 p.

Quaderni della Casa Romena di Venezia, VII, 2010. Atti del Congresso Internazionale «La Tradizione biblica romena nel contesto europeo» (Venezia, 22-23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2010.

Receptarea  Sfintei  Scripturi,  între  filologie,  hermeneutică  şi  traductologie.  Lucrările  Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească si Europeană», Iaşi, 28-29 octombrie 2010. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ioan Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu, Editura Universitaăii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2011.

Rudolf Windisch, Studii de lingvistică şi filologie românească, Editura Universităţii, Iaşi, 2006 (co- editor alături de Oana Panaite).

Signa in rebus. Studia linguistica et semiologica in honorem M. Carpov, Editura Universităţii, Iaşi, 2005 (co-editor alături de Mihaela Lupu, Florin Olaru şi Iulian Popescu).

Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, Iaşi, Editura Universităţii, 2004 (co-editor alături de Ana-Maria Minuţ).

Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, Iaşi, Editura Universităţii, 1992 (co-editor alături de Dumitru Irimia).

Eugen Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe, în ANLL (1992-1993), Iaşi, 1994; separatum (co-editor alături de Carmen-Gabriela Pamfil, Ioan Oprea şi Adrian Turculeţ).

f) cursuri universitare tipărite:

Istoria limbii române literare, I-II, Editura Universităţii, Iaşi, 2004.

Filosofia limbajului, Editura Universităţii, Iaşi, 2004.

g) articole şi studii de specialitate (selectiv):

Material lexical inedit din versiunea „Milescu revizuită” a Vechiului Testament (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, t. LIV (2014), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, ISSN: 1583-7017 (70 pagini, sub tipar).

Din bestiarul biblic: furnicoleul, în volumul Bogdan Creţu/ Lăcrămioara Petrescu (coord.), Omagiu profesoarei Elvira Sorohan, Junimea, Ia   i, 2014 (sub tipar).

(împreună cu Lucia-Gabriela Munteanu), Nicolae Milescu, traducător al Septuagintei în limba română. Evaluare traductologică, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III, e, lingvistică, tomul LX, 2014, p. 231-238).

Editarea de texte româneşti vechi, între coropcăreala lucrativă şi impostura „academică”, în „Cronica veche”, anul II (XLVIII), nr. 4 (27), aprilie 2013, p. 6-7), republicat în vol.: Omagiu lui E. Simion la 80 de ani, Bucureşti, 2013.

Cuvânt înainte, la volumul: Loredana Dascăl, Reflexe epistolare ale activităţii Companiei Negustorilor Greci din Sibiu (1453-1895), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013, p. 8-13.

In memoriam D. Irimia. O evocare, în volumul: Ofelia Ichim (coord.), Diaspora  culturală  românească: paradigme lingvistice, culturaleişi etnofolclorice, Iaşi, Editura Alfa, 2013, p. 81 – 85.

Rolul Bisericii şi al textelor cu conţinut bisericesc în procesul de formare a vechii române literare. Un punct de vedere filologic, în vol.: Nicolae-Cristian Câdă (edit.), Şerban Cantacuzino, Antim Ivireanul şi Neofit Cretanul, promotori ai limbii române în cult. Lucrare publicată cu binecuvântarea Preafiericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2013, p. 7-79.

Hapax legomena în versiunea „Milescu” a Vechiului Testament (Ms. 45), în volumul: Rodica Zafiu, Ariadna Ştefănescu, Carmen Mîrzea Vasile, Raluca Brăescu (edit.), Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică. II (Stilistică, pragmatică, retorică şi argumentare, istoria limbii, filologie, dialectologie). Actele celui de-al  12-lea  Colocviu  Internaţional  al  Departamentului  de  Lingvistică  (Bucureşti,  14-15 decembrie, 2012), Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 275-282.

Cuvânt înainte, la volumul: Şeapte taine a besearecii, Iaşi, 1644. Ediţie critică, nota asupra ediţiei şi studiu filologico-lingvistic de Iulia Mazilu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, p. 9-12.

A Brief History of the Romanian Biblical Tradition, în "Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics", volume 3, Iaşi, 2012, p. 5-55.

Gheorghe Ivănescu, omul şi intelectualul, în „Dacia literară”, anul XXIV/ 112-113 (serie nouă din 1990), ianuarie-februarie 2013, p. 97-105.

Biblia în limba română, în Eugen Simion (coord.), Dicţionarul literaturii române, vol. I (A-L), Editura Univers Enciclopedic Gold,  Bucureşti, 1912, p. 163-174.

Tradiţia biblică românească. O prezentare sintetică, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, t. LII (2012), p. 7-32.

Monumenta linguae Dacoromanorum, projet philologique de longue haleine, în „Synergies Roumanie”, 7 (2012), p. 343-349.

Die  Konzeption  von  Gheorghe  Ivănescu  über  die  mittelalterlichen  Wanderungen  der  Rumänen,  în Wolfgang Dahmen/ Günther Holtus/ Johannes Kramer/ Michael Metzeltin/ Wolfgang Schweickard/ Otto Winkelmann (edit.), Südosteuropäische Romania. Siedlungs-/ Migrationsgeschichte und Sprachtypologie (Romanisches Kolloquium XXIV), Narr Francke Verlag, 2012, p. 47-59.

Les reflets en roumain du syntagme a!rto" ejpiousio" (Matthieu 6:11, Luc 11:13), în "Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics", volume 1, Iaşi, 2010, p. 91-148.

O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă, în "Limba Română", nr. 1 2, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 35-41 (I), nr. 3 6, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 271-276 (II) şi nr. 7-8, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 166-174 (III).

Câteva reflecţii despre posteritatea imediată a lui Eugeniu Coşeriu, în "Limba Română", nr. 7-8, anul XXI, Chişinău, 2011, p. 38-44.

Tradiţia biblică românească. Coordonate, stadiu al cercetării, potenţial, în: Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi Europeană», Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2011, p. 11-20.

(în colaborare cu Lucia Gabriela Munteanu), Un eveniment filologic de excepţie: publicarea unei versiuni româneşti din secolul al XVIII lea a Bibliei, tradusă după Vulgata, în vol.: Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, Adina Chirilă (coord.), Filologie şi bibliologie. Studii [în onoarea profesorului Vasile Ţâra], Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2011, p. 253-268.

Das choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische Darstellung, în vol.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre (eds), Names in Multi Lingual, Multi Cultural and Multi Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17 22, 2008, York University, Toronto, Canada, Published by York University, Toronto, Canada, 2009, p. 740-750..

Le nid ethno-choronymique «juif» en roumain. Approche historique et systématique, în Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier, Paul Danler (eds), "Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes" (Innsbruck, 3 8 septembre 2007), tom. III, De Gruyter, 2010, p. 325-336. ISBN:

Sulla tradizione biblica romena. Dissociazioni di principio, în "Quaderni della Casa Romena di Venezia", VII, 2010. «Atti del Congresso Internazionale «La Tradizione biblica romena nel contesto europeo» (Venezia, 22 23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2010, p. 15-26.

Innovationsmechanismen im aktuellen intellektuellen Wortschatz des Rumänischen, în „Zeitschrift für romanische Philologie”; 125: 3 (2009), p. 495-529.

Grundfragen der rumänischen Philologie aus sprachpolitischer Sicht, în vol. Cristoph König (ed.), Das

Potential Europäischer Philologien. Geschichte, Leistung, Funktion, Osnabrück, 2009, p. 83-90.

Die ersten literarischen rumänischen Texte. Inhalt, Datierung, Herkunft, kulturhistorische Bedeutung, în „Balkan Archiv”, Neue Folge, Band 30-31 (2005-2006), Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitshöchheim, 2009, p. 205-267.

Lexicalizarea în limba română a conceptelor de origine biblică, în „Tabor”, nr. 1, anul III, aprilie 2009, p. 35-54.

Repere ale tradiţiei biblice româneşti (I-III), în „Idei în dialog”, anul V, nr. 4 (55), aprilie 2009, p. 22-24, nr. 5 (56), p. 34-36) şi nr. 6 (57), p. 25-27.

Unificarea vechii române literare, în vol.: Wolfgang Dahmen, Petra Himstedt-Vaid, Gerhard Ressel (eds.), Grenzüberschreitungen: Traditionen und Identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella     Schubert.     Wiesbaden,     Harrassowitz     Verlag,     2008     (Balkanologische Veröffentlichungen, Bd. 45), p. 407-411.

Der Streit um das Recht zur Bibelübersetzung ins Rumänische. Metropolit Andrei Saguna vs. Publizist Ion Heliade Rădulescu, în „Romanische Forschungen”, nr. 120 4/2008, Frankfurt am Main, 2008, p. 425-458.

Ein Fall orthographischer Inkonsequenz mit konfesioneller Motivation: I(i)sus H(ch)ristos, în vol. Sanda Reinheimer-Râpeanu/ Ioana Vintilă Rădulescu (eds.), Limba română limbă romanică. Omagiu acad. Marius Sala la împlinirea vârstei de 75 de ani, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 397-412.

Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Rumänisch, în Gerhard Ernst/ Martin Dietrich Glessgen/ Christian Schmitt/ Wolfgang Schweickard (eds.), Romanische Sprachgeschichte/ Histoire des langues romanes, 2. Teilband, Walter de Gruyter, Berlin/ New York, 2006, p. 1430-1446.

Geschichte der Sprache der Politik, des Rechts und der Verwaltung in der Romania. Rumänisch, în vol. Gerhard Ernst/ Martin Dietrich Glessgen/ Christian Schmitt/ Wolfgang Schweickard (eds.),  Romanische  Sprachgeschichte/  Histoire  des  langues  romanes,  2.  Teilband,  Walter  de Gruyter, Berlin/ New York , 2006, p. 2103-2112.

Semnificaţii ale unei vechi polemici. Andrei Saguna împotriva lui Ion Heliade Rădulescu în jurul traducerii Bibliei în limba română, în vol. Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin- Teodor Olariu (eds.), Identitatea culturală românească în contextul integrarii europene, Editura Alfa, Iaşi, 2006, p. 241-262.

Lexicul constituţional românesc, în „Idei în dialog”, nr. 5 (20), mai 2006, p. 46-47.

Câteva note critice privitoare la un recent dicţionar, în „Idei în dialog”, nr. 4 (7), aprilie 2005, p. 11- 13.

Pour une typologie des transfers lexico-sémantique dans les traductions bibliques. Le cas du vieux roumain, în vol. Montserrat López Díaz/ María Montes López (eds.), Perspectives fonctionelles: Emprunts, économie et variation dans les langues, Editorial Axac, Santiago de Compostela, 2006 („Actes du XXVIIIe Colloque de la Societé internationale de linguistique fonctionelle”, Santiago de Compostela, 20-26 septembre 2004), p. 193-199

Lecturi humboldtiene, în „Timpul”, Iaşi, nr. 1, ianuarie, 2004, p. 21 (I), nr. 2, februarie 2004, p. 19 (II), nr. 3, martie 2004, p. 19 (III).

Interferenţe lingvistice greco-române în actul traducerii (Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, Bucureşti, 1691), în AUI, lingvistică, tomurile XLIX-L (2003-2004) („Omagiu D. Irimia”), p. 349-365.

Stilul politic şi juridic-administrativ românesc. Prezentare diacronică, în în „Balkan Archiv”, Neue Folge, Band 25 (2004), Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitshöchheim, p. 25-70.

Miron Costin et Laurentius Toppeltinus: entre l’imitation de la syntaxe latine et le maniérisme rhétorique, în „Revue de linguistique romane”, nr. 257-258, Janvier-Juin 2001 (Tome 65), Strasbourg, 2001, p. 197-222.

Die latinistische Strömung und die Herausbildung des modernen rumänischen Identitätsbewusstseins, în „Deutsch-Rumänische Hefte”, Berlin, Jahrgang III, Heft 1-2, Frühjahr 2000, p. 7-11 (I) şi Heft 2-3, Herbst 2000, p. 16-19 (II).

On the object-language/ metalanguage distinction in St. Augustine’s Works De dialectica and De Magistro, in David Cram, Andrew Linn, Elke Nowak (eds.), History of Linguistics, volume I: Traditions in Linguistics Worldwide, John Benjamins Publishing Company, 1999, p. 65-78.

Ein Fall von ‘Widerstand durch Kultur’: Das nationale Eminescu-Kolloquium, în „Balkan Archiv”, Band 24 (1999), p. 23-30.

Slavon  ou  latin?  Une  réexamination  du  problème  de  la  langue-source  des  plus  anciennes  traductions roumaines du Psautier, în „Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Palermo 18-24 settembre 1995). Vol. VI, Sezione 8, „Paradigmi interpretativi della cultura medievale”. A cura di Giovanni Ruffino, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1998, p. 351-364.

La Bible comme source d’innovation lexicale pour le vieux roumain écrit, in „Balkan Archiv”, Band 22/23 (1997/1998), p. 213-222.

Die rumänische Lexikalisierung von griechischen suneivdesi", în vol. „Septième Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen (Thessalonique, 29-1 août -4 septembre. Communications”, Athenes, 1994, p. 163-166.

Literalitate şi creativitate lexicală în Parimiile lui Dosoftei, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, nr. 10 (1993), Freiburg/München, p. 85-96.

Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă (1642) şi formarea terminologiei teologice româneşti, în vol. 350 de ani de la Sinodul de la Iaşi, 1642-1992 (AUI-teologie, Tom. I -1992), p. 105-114.

Componenta aristotelică a gîndirii lingvistice coseriene, în vol. Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem  Eugenio  Coseriu,  număr  special  din  AUI,  lingvistică,  tom.  XXXVII-XXXVIII (1991-1992), Iaşi, 1993, p. 73-83.

Die rumänische Lexikalisierung des ‘Bewusstsein’-Bergriffs, în AUI, tom. XXXIX (1993), secţ. e- lingvistică, p. 69-87.

Eminescu und der „Bruch” des modernen europäischen Bewusstseins, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, nr. 8, 1991, Freiburg/München, p. 97-114.

Biblia de la Bucureşti (1688) şi manuscrisele contemporane paralele, în „Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität”, 7 (1988), Freiburg/München, 1988, p. 173-194.

Asupra distincţiei limbaj-obiect/ metalimbaj în lucrările lui Augustin De dialectica şi De magistro, în ANLL, XXXI (1986-1987), A-lingvistică, p. 9-21.

Semnificaţie, desemnare, denotare, în AUI (serie nouă), secţ. III, B-filosofie, tom. XXIII (1987), p. 93-94.

h) conferinţe şi comunicări ştiinţifice (selectiv):

Călătorie de studii la Lima, Peru, conferinţă susţinută joi, 16 octombrie 2014, în cadrul sesiunii lunare de comunicări a Institutului de Filologie Română «A. Philippide» din Iaşi.

Propuneri metodologice pentru studiul lexicologic al vechilor texte româneşti. Cu exemplificări din versiunea „Milescu revizuită” a Vechiului Testament (Ms. 45) comunicare prezentată la Simpozionul Internaţional Limba şi  cultura română: abordări interne  şi  perspective externe (ediţia a  XIII-a a  simpozionului anual al Institutului de Filologie Română «A. Philippide»), Iaşi, 17-19 septembrie 2014.

La Teoría Lingüística de Eugenio Coseriu hoy en Día, conferinţă plenară susţinută în la V Congreso Nacional de Investigationes Lingüísticos-Filológicas «Eugenio Coseriu in memoriam», Lima, Peru, 6-8 august 2014.

„Monumenta   linguae   Dacoromanorum”   –   ein   der   prominentesten   philologischen   Projekte   an   der Alexandru-Ioan-Cuza-Universitaet  in  Iaşi,  comunicare  prezentată  în  cadrul  manifestării „Rumaeniens Tagen an der Friedrich-Schiller-Universitaet”, Jena, 26-27 iunie 2014.

Ion Heliade Rădulescu, traducător şi interpret al Bibliei, comunicare prezentată la Simpozionul Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», ediţia a IV-a, Iaşi, 8-10 mai 2014.

Reflectarea lexicului biblic în DLR. Propuneri metodologice, comunicare la Workshop-ul „Lexicografia şi provocările informaticii”, Iaşi, 15 mai 2014.

Biblia ca fundament al comunităţii culturale europene, conferinţă susţinută în cadrul ciclului de conferinţe organizat de „The Schuman Centre for European Studies”, Iaşi, 21 februarie, 2014.

Vulgata als Quelle für die ersten Übersetzungen ins Rumänische der Psalter, Workshop condus în cadrul reuniunii internaţionale „Vulgata-Congress”, Bucureşti, 14-17 noiembrie, 2013, organizat de „Vulgata-Verein” din Elveţia şi Colegiul „Noua Europă” din Bucureşti.

(Împreună cu Lucia-Gabriela Munteanu), Compendio de la tradición bíblica rumana con ejemplos del Libro de Ruth, în „Biblias Hispánicas”, nr. 2 (2013), p. 439-527.

A fost Dosoftei revizorul versiunii biblice a lui Nicolae Milescu Spătarul? Confirmarea unei ipoteze, comunicare susţinută în cadrul celui de-al 13-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică, Universitatea din Bucureşti, 13−14 decembrie 2013.

Sfânta Scriptură, etapă şi punte a integrării limbii române în comunitatea conceptuală europeană, conferinţă susţinută în 2 septembrie, 2013, orele 12-14, la Universitatea de Stat din Chişinău, în cadrul Conferinţei Internaţionale Limba română – limbă a integrării europene, organizată de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, Chişinău, 31 august – 2 septembrie 2013.

Paradigma Augustin: intelectual şi stâlp al Bisericii Universale, conferinţă susţinută la data de 29 iunie 2013, în cadrul „Prelegerilor academice” la Filiale din Iaşi a Academiei Române.

Prezentarea proiectului de editare a Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române (grant CNCS), , conferinţă  susţinută la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 6 aprilie 2013.

Semnificaţii ale unui act de cultură major: versiunea românească integrală a Vechiului Testament a lui Nicolae Milescu, conferinţă  susţinută la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 6 aprilie 2013.

Proiectul «Monumenta linguae Dacoromanorum». Stadiu al cercetării, perspective, semnificaţii, conferinţă ţinută  în  cadrul  sesiunii  lunare  a  Departamentului  de  Cercetări  Interdisciplinare  din Domeniul Ştiinţelor Umaniste, joi, 31 ianuarie, 2013.

International Colloquium „Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29-30 nov. – 1 dec. 2012.

O  relatare,  conferinţă  susţinută  joi,  14  februarie,  2013,  în  cadrul  sesiunii  lunare  de comunicări a Institutului de Filologie Română «A. Philippide» din Iaşi.

La Septante traduite en roumain par Nicolae Milescu pendant la première moitié du XVIIe siècle. Contexte historique, significations culturelles et confessionelles, plenary lecture la International Colloquium „Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29-30 nov. – 1 dec. 2012.

(în colaborare cu Lucia-Gabriela Munteanu), Nicolae Milescu, traducteur de la Septante en roumain. Evaluation traductologique, comunicare prezentată la International Colloquium „Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29-30 nov. – 1 dec. 2012.

Die Konzeption von Gheorghe Ivănescu über die mittelalterlichen Wanderungen der Rumänen, comunicare prezentată la Romanistisches Kolloquium XXV: «Südosteuropäische Romania: Siedlungs-/Migrationsgeschichte und Sprachtypologie», Viena, 30 aprilie 2010.

Monumenta linguae Dacoromanorum, projet philologique de longue halaine, comunicare prezentată la al XXVI-lea «Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes», Valencia, 6-11 septembrie 2010.

Des mots hérités du latin ou des créations analogiques tardives? Le cas d’une série terminologique des textes roumains religieux anciens, comunicare prezentată la al XXVI-lea «Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes», Valencia, 6-11 septembrie 2010.

La posterité d’Eugenio Coseriu, comunicare prezentată la colocviul internaţional «Dire le cose come sono», Convegno di studi in honore del linguista Eugen Coşeriu, organizat de Accademia di Romania şi Universitatea «La Sapienza», Roma, 9-12 iunie 2011.

Semnificaţii ale unei prietenii: Eugeniu Coşeriu – Gh. Ivănescu, comunicare prezentată la Colocviul internaţional cu caracter aniversar «Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere» (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011),  organizat  de  Institutul  de  Filologie  Română  „A.  Philippide“,  Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi şi Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi.

Actualitatea gândirii lingvistice coseriene, comunicare prezentată la Colocviul internaţional cu caracter aniversar «Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere» (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011), organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi şi Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi.

Foundational   Elements   of   Eugenio   Coseriu’s   Linguistic   Theory,   comunicare   prezentată   la International Symposium „Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples” (Tbilisi, 18-21 aprilie 2012), organiyat de Javakhishvili Tbilisi State University, Sukhumi State University,   Institute of Folklore of Azerbaijan National Academy of Sciences, Ardahan University of Turkey, Union of Engineers and Architects of the Turkic World, Union of Caucasus Universities şi Valeh Halijar International Scientific-Cultural Research Fond.

Despre tradiţia biblică românească, «Zilele Academice Ieşene», Iaşi, 17 septembrie 2009.

Câteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui A. Philippide, „Alexandru Philippide. 150 de ani de la naştere”, Institutul de Filologie Romînă «A. Philippide», Iaşi, 15 mai 2009.

Lexicalizarea în limba română a conceptelor de origine biblică, «Prelegerile Academiei», Filiala Iaşi, 19 aprilie 2008.

Biblia de la Bucuresti (1688) in raport cu ediţiile ulterioare ale Sfintei Scripturi in limba română”, «Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, izvoare ale vieţii veşnice», Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 13 octombrie 2008. Dicţionarul  tezaur  al  limbii  române  în  format  electonic  (eDTLR),  «Forum  România  VI», Österreichische Akademie der Wissenschaften-Universität Wien, Viena, 27-29 noiembrie 2008.

Das choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische Darstellung, «XXIIIrd International Congress of Onomastic Sciences», York-University, Toronto, 17-22 august 2008.

Sprachliche Modernisierung in Südosteuropa, Graduiertenkolleg «Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa», Jena, 12-14 iunie 2008.

Le champs ethno-choronymique «hebreu» en roumain. Approche systematique et historique, XXVème «Congrès  International  de  Linguistique  et  de  Philologie  Romanes»,  Innsbruck,  3-8 septembrie 2007.

Ortografierea numelui Iisus Hristos şi implicaţiile sale confesionale, «Limba română şi relaţiile ei cu istoria românească», Prelegerile Academiei Române, Bucureşti, 29 noiembrie 2007.

Übersetzung als Texterfahrung, «Übersetzung zwischen Beruf und Berufung», Centrul Cultural Român din Viena, 17 noiembrie 2007.

Politik und Sprache. Der Fall Rumäniens, Graduiertenkolleg «Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa», Iaşi, 23-30 septembrie 2007.

Grundfragen  der  rumänischen  Philologie  aus  sprachpolitischer  Sicht,  «Das  Potential  Europäischer Philologien: Geschichte, Leistung, Funktion», Osnabrück, 25-28 aprilie 2007.

Orthographische Inkonsequenz mit konfessioneller Motivation: I(i)sus H(ch)ristos, «Forum Romania IV», Österreischische Ost-und Südosteuropa-Institut, Viena, 29-30 noiembrie, 2006.

Ethnonimie roumaine. Dictionnaire historique des noms de peuples et de pays en roumain. Présentation d’un projet, al XXII-lea «Congres Internaţional de Stiinţe Onomastice», Pisa, 28 aug. — 4 sept. 2005.

Die     Zukunft     der     Rumänistik     im     deutschsprachigen     Raum,     „Kolloquium     des Balkanromanistenverbandes”, Berlin, 6-7 Mai 2005.

Pour une typologie des transferts lexico-sémantiques dans les traductions bibliques. Le cas du vieux roumain, al XXVIII-lea Colocviu Internaţional de Lingvistică Funcţională, Santiago de Compostela, 20-26 septembrie 2004.

Le Rôle de la Bible dans la formation du vocabulaire intellectuel du vieux roumain littéraire, „Romania I - Romanistischer Dachverband”, Jena, 29 oct.-2 nov. 1997.

Der  Unterschied  zwischen  Sprache  und  Metasprache  beim  heiligen  Augustin,  a  VII-a  Conferinţă Internaţională de Istoria Ideilor Lingvistice, Oxford, 11-17 septembrie 1996.

Slavon  ou  latin?  Une  rèexamination  du  problème  de  la  langue-source  des  plus  anciennes  traductions roumaines  du  Psautier,  al  XXI-lea  Congres  Internaţional  de  Lingvistică  şi  Filologie Romanică, Palermo, 18-24 septembrie 1995.

Die rumanische Lexikalisierung von griech. suneivdhsi", VIIème  Congrès International d'Etudes du Sud-Est Européen, Thessalonique, 29 august-4 septembrie 1994.

i. publicistică (selectiv)

Literatura a dovedit în totdeauna o mare capacitate internă de a renaşte din cenuşă. Dialog cu istoricul şi criticul literar Elvira Sorohan, În „Convorbiri literare”, august, 2014, nr. 8 (224), p. 9-19.

Florin Faifer. Încercare de portret, în „Convorbiri literare” septembrie 2013.

„Poeţii sunt sarea pământului”. Convorbire cu Diana Stoica, în „Baadul literar”, anul VII, nr. 3-4 (26-27), august-noiembrie 2013, p. 15-18.

Interviu luat de Valeriu Ştefan în cadrul emisiunii „31 august-Ziua Limbii Române”, la Radio Iaşi, 31 august 2013, orele 17-18.

Interviu luat de. Dumitru Păduraru în cadrul emisiunii „Pridvoarele credinţei”, la TVR-Iaşi, 8 iunie 2013, orele 17-18 (reluat pe 9 iunie 2013, orele 8,00-9,00 pe TVR3).

Întotdeauna, în toate cercetările mele, am căutat mereu noul, necunoscutul absolut. Dialog cu istoricul literar N. A. Ursu, în „Convoriri literare”, aprilie 2013, nr. 4 (208), p. 9-14.

Elogiu magiştrilor, în „Dacia literară”, nr. 3-4 (102-103), anul XXII (serie nouă din 1990), 2012, p. 78-88.

Interviu luat de Alexandru Vasilescu în cadrul Emisiunii „ARTitudini”, la TVR-Iaşi, luni, 12 martie 2012, orele 19,00-19,20 (reluat marţi, 13 martie, ora 10,00).

Un eşec artistic sau despre cum nu ar trebui pusă în scenă dramaturgia clasică, în „Ziarul de Iaşi“, joi, 6 octombrie 2011, p. 7.

Vigoare şi tenacitate, în „Limba română“, Chişinău, anul XXI, nr. 3-6 (189-192), p. 16-17.

O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă, în „Limba română“, Chişinău, anul XXI, nr. 1-2 (187-188), p. 22-30 (I) şi nr. 3-6 (189-192), p. 271-276 (II).

Et in Arcadia ego, în „Dacia literară“, anul XXII, nr. 95 (2/2011), martie 2011, p. 26-29.

Interviu luat de Horia-Roman Patapievici şi transmis în cadrul emisiunii «Înapoi la argument» la postul de televiziune «România Cultural», joi, 3 martie 2011, orele 21,30-22,30.

De ce sînt sceptic, în „Dilema veche“, nr. 333, 1-7 iulie 2010, p. 7.

Note pe marginea unor note în “Idei în dialog”, anul IV, nr. 7 (46), iulie 2008, p. 34-36.

Paul Miron, vocaţia generozităţii, în “Timpul”, nr. 5, mai 2008, p. 14.

Biblia ta, Biblia mea, intervenţie la Televiziunea Româna I, 14 noiembrie 2006, orele 800-840 (partea I), 14 ianuarie 2007 (partea a II-a). Redactorul emisiunii: Alina Vukovic.

Monumenta linguae Dacoromanorum: un act de cultură cu semnificaţii majore, în “Timpul”, Iaşi, nr. 7-8, iulie-august, 2003, p. 18.

Autohtonism versus migraţionism. Note despre oportunitatea reluării unei dezbateri de istorie a românilor, în “Timpul”, Iaşi, nr. 1, ianuarie 2003, p. 14 (I), nr. 2, februarie 2003, p. 18 (II), nr. 3, martie 2003, p. 14, (III), nr. 4, aprilie 2003, p. 14 (IV).

Despre reforma învăţămîntului în Germania, în “Timpul”, Iaşi, nr. 10, octombrie 2002, p. 19 (I), nr. 11, noiembrie 2002, p. 15 (II) şi nr. 12, decembrie 2002, p. 15 (III).

Coseriu, aşa cum l-am cunoscut, în “Cronica”, septembrie, 2002, p. 13; articol republicat în “Limba română”, Chişinău, nr. 10 (2002), p. 12-14.

Cîteva reflecţii nonconformiste despre reforma învăţământului în România, în “Timpul”, Iaşi, februarie 2002, p. 2-3.

Interviu luat de Liviu Antonesei pentru postul de televiziune “TV-BIT” din Iaşi şi transmis în ziua de 15 septembrie 2001, orela 16-17, în cadrul emisiunii “Cunoscut-necunoscut”.

Ce înseamnă a fi filolog, interviu luat de Gabriela Scurtu, transmis la postul de teliviziune “Europa Nova”, din Iaşi la 12 iulie 1998.

Despre activitatea lectoratului de limba română la Universitatea Sorbona-Paris IV, interviu luat de Denise Theodoru şi difuzat pe Radio România-Actualităţi şi Radio România-Internaţional în cursul lunii decembrie 1998.

Despre limba şi cultura română în universităţile pariziene, interviu luat de Teodora Stanciu şi transmis la Radio România-Cultural pe data de 26 decembrie 1997.

Călătoria cu literatură, în “Timpul”, nr 1 (6), 1994, p. 9.

Note lexicale (cuvinte de sorginte biblică în limba română) în cadrul rubricii “Viaţa cuvintelor” a emisiunii “Planeta radio”, la  Radio “România-Actualităţi”: mărturie (joi, 23  dec. 1993, orele 1515-1520), primenire (miercuri, 5 ianuarie 1994, orele 1530-1545), carne vie, apă vie (vineri 4 februarie 1994, orele 1520-1525), societate (miercuri, 9 februarie 1994, orele 1520-1530), binecuvînta (miercuri, 16 februarie 1994 orele 1520-1525), diortositor (miercuri, 23 februarie orele 1515-1520), isop (miercuri, 16 martie 1994, orele 1530-1536), săvîrşire (joi, 24 martie 1994, orele 1520-1527), holocaust/ardre de tot (joi, 14 aprilie 1994, orele 1525-1530), aproapele (joi, 21 aprilie 1994, orele 1530-1536), pîinea noastră cea de toate zilele (6 iulie 1994, orele 1530-1536 — partea I; 13 iulie 1994, orele 1530-1536 — partea a II-a; 28 iulie 1994, orele 1530-1536 — partea a III-a), Elemente lexicale de origine latină dispărute din limbă ( 9 august, 1994,  orele  1530-1536   —  partea  I;  5  septembrie  1994,  orele  1530-1536   —  partea  a  II-a;  12 septembrie 1994, orele 1530-1536  — partea a III-a), pronia (6 octombrie 1994, orele 1530-1536  — partea I; 9 noiembrie 1994, orele 1530-1536 — partea a II-a).

Ortografia şi ignoranţa fudulă, în “Cronica”, nr. 8 (1993), p. 12.

De la mărturisire la mărturie. O discuţie la care participă Ştefan Afloroaiei, Liviu Antonesei, Alexandru Călinescu, Valeriu Gherghel şi Eugen Munteanu, în “Convorbiri literare”, nr.5-6-7, 1992, p. 12-14. A gîndi independent este cel mai preţios lucru pentru un tînăr. Un dialog cu Eugen Coşeriu despre idealul paidetic, realizat de Eugen Munteanu, în “Cronica”, nr. 11, 11-15 iunie 1992, p. 6-7, 15 (I) şi nr. 12, 15-30 iunie 1992, p. 12, 15 (II).

In memorian G. Ivănescu, în “Colegium”, nr. III (1987), Iaşi, 1988, p. 141-146.

j. recenzii şi referinţe (selectiv): 

Eugeniu   Coşeriu,   în   „Contrafort”,   nr.   10-11   (108-109),   octombrie-noiembrie   2003, Supliment, p. 4;

Dicţionarul general al literaturii române, vol. III, L/O, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 472-473;

Radu Ciobanu, în „România literară”, nr. 26, 2009; Rodica Zafiu, în „România literară”, nr. 20/ 2008, p. 15; Antonio Patraş, în „România literară”, nr. 12, 2010, p. 6; Bogdan Creţu, în „Ziarul financiar”, 20 iunie 2008, p. 3; Codrin Liviu Cuţitaru , în „Ziarul de Iaşi”, 21 noiembrie 2012 Ştefan Firica, în „Orizont cultural“, nr. 556-557 din 24 decembrie 2010.

„Peregrinus”, în „Convorbiri literare”, CXLII, nr. 8 (152), 2008, p. 146; Felicia Dumas, în „Tabor”, nr. 8, II, 2008, p. 97-98;

Mihail Neamţu, în „Dilemateca”, aprilie 2009, p. 39;

Cristinel Munteanu, în „Limba română”, Chişinău, XVIII, 7-8, 2008, p. 192-195; Florin-Teodor Olariu, în „Philologica Jassyensia”, IV, 2 (8), 2008, p. 279-282;

Florin Crîşmăreanu, în „Idei în dialog”, anul IV, nr. 7 (46), iulie 2008, p. 32-34, Alexander Baumgarten, ibidem, p. 35-37;

Simona-Aida Manolache, în AU, Suceava, Filologie-Lingvistică, XII, 1, 2006, p. 191-193; Nadia Păcurariu, în „Tribuna”, nr. 95, 2006, p. 6-7;

George  Bogdan  Târa,  Structuri  sintagmatice  în  latina  creştină.  Cu  privire  specială  asupra  limbii Sfântului Augustin, Timişoara, 2008, passim;

Marcel Crihană, în AU, Suceava, Teologie, nr 10 (1999), passim; (autor nesemnat), în „Orizont”, XI, nr. 5 (1999), p. 15;

Adriana-Maria Diac, în AUI, secţ. III e, lingvistică, tom XLVIII (2002), p.161-162;

Alexander Baumgarten, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”. Philosophia, XLV (2000), p. 117-119;

art.: Aquino, Wikipedia (ro.wikipedia.org/wiki/Toma_de_ Aquino); Dan C. Mihăilescu, în „22”, nr. 26/1998, p. 15;

Adrian Papahagi, în „România literară”, nr. 48, 2-8 dec. 1998, p. 20-21; Constantin Coroiu, în „Adevărul”, nr. 2165, iunie 1997, p. 4;

Nicolae Prelipceanu, în „România liberă”, nr. 2166, 14 mai, 1997, p. 20; Ioana Gafton, în „Dacia literară”, Iaşi, nr. 1/1998, p. 59;

Alexandra Moraru, în „Limba română”, XLIV (1995), nr. 3-4, p. 156-160;

Marlène Silvia Cazan, în „Studii şi cercetări filologice”, Piteşti, nr 1 (2003), p. 97-98; Mădălina Vârtejanu-Joubert, în „Messager orthodoxe”, 142, 2005, p. 55-62;

Liviu Antonesei, în „Monitorul”, Iaşi, nr. 163/ 1995, p. 5;

Stefan Afloroaei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Polirom, Iaşi, 1997, p. 23, 172; Alexandru Gafton, în „Cronica”, nr. 10/ 1995, p. 13;

Eduard Ferenţ, în „Cronica”, nr. 18/ 1995, p. 10 şi nr. 19/ 1995, p. 10; Liviu Antonesei, în „Monitorul”, nr. 120/ 24 mai 1995, p. 5;

Sfîntul Augustin, Confesiuni, ed. de Gheorghe I. Serban, Humanitas, Bucureşti, 1998, p.20; Lucia Wald, Alexandru Boboc şi Daniel Barbu, în „Universul cărţii”, nr 7/1991, p. 6;

Dan Chelaru, în „România liberă”, 10 august 1991, p. 4;

Tania Randu, în „Cotidianul-Supliment Cultural”, 10 august 1991, p. 3; (nesemnat), în „Contrapunct”, nr. 31, vineri 2 august 1991, p. 4; (nesemnat), în „Universul cărţii”, nr. 6/1991, p. 5;

Felicia Niţă-Dumas, în ANLL, tom XXXIII (1992-1993), A-Lingvistică, p. 244-245;

Ioan  Oprea,  în  AUI,  XXXIX  (1993),  p.  83-85;  Aurelius  Augustinus,  Soliloquia-Vorbiri însingurate, ed. de Dan Negrescu, Editura de Vest, Timişoara, 1992, p. 17;

Sfîntul Augustin, Solilocvii, ed. de Gheorghe I. Serban, Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 13, 33 şi 34;

Toma d”Aquino, Disertaţii despre adevăr. Dezbaterea a XI-a, Despre învăţător, ed. de Mariana Băluţă-Scultety, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 166;

Constantin Sălăvăstru, Logică şi limbaj educaţional, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 39;

Fericitul Augustin, Retractationes/ Revizuiri, ed. de Nicolae I. Barbu, Anastasia, Bucureşti, 1997, p. 6.

Ana Catană Spenchiu, Ioana Repciuc (edit.), Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013, 604 p.