CARMEN DIMITRIU

 
 
Informaţii personale
 
Nume / Prenume - HARATU  CARMEN cas.DIMITRIU
Naţionalitate(-tăţi) - Romana
Data naşterii - 09.10.1963
Sex - feminin
 
Varianta Word a CV-ului poate fi descărcată de aici.
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţionalResponsabilităţi privind consilierea şi orientarea şcolară  și profesională  a elevilor în calitate de profesor diriginte –10 ani.
 
Experienţa profesionalăPUBLICATII IN DIFERITE REVISTE CU TEMATICA PEDAGOGICA SI FILOLOGICA;MONOGRAFIA COLEGIULUI.
 
Perioada

Din februarie 2005 -  director Colegiul National  « Mihail Sadoveanu » Paşcani

Din 2011-Expert in management educational

2011-Formator ARACIP

2011-Consilier formator ARACIP

Din 2011-Formator Proiect”La un click de educatia moderna si eficienta”

Din 2007 coordonator grup directori-zona Pascani

din2006- membru Consiliu Consultativ I.S.J – limba română

Din 2003  metodist ISJ

2004 – şef cerc educativ

2000 – 2005 şef catedră limba romana

2001 – 2003 director educativ

1982 – 1993 coordonator al activităţilor educative - Şcoala 2 Paşcani

1993 – pana in prezent professor de limba şi literatura română si limba franceză  la Liceul Teoretic « Mihail Sadoveanu » Paşcani

1982 – 1993 învăţător Şcoala Generală nr. 2 Paşcani
 
Funcţia sau postul ocupat - Director
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Director al Colegiului  « Mihail Sadoveanu » Paşcani

Coordonator Grup nr. 9 (grup de lucru al directorilor din liceele din Paşcani şi Hălăuceşti)

2012/2013/2014-Coordonator CEX Pascani

Numele şi adresa angajatorului - Colegiul National « Mihail Sadoveanu » Paşcani, str. Sportului, nr. 12, Paşcani, jud. Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Profesor gradul I, doctorand, masterand

Membru, Cosiliu Consultativ ISJ, limba si literatura romana.

Consilier formator ARACIP

Formator, Implementarea standardelor de referinta, ARACIP

Formator proiect”La un Click de educatia moderna si eficienta”

2012/2013/2014-Coordonator CEX Pascani

2014-Consilier –tutore pe Proiectul educational „Fii pregatit”-program de sprijin pentru dezvoltarea competentelor-cheie.

 

Educaţie şi formare

Doctorat in filologie, obtinut in 2014

Grad Didactic I, obtinut in 1995

Master in Managementul sustenabil al scolilor-Universitatea Foscari, Venezia

Universitatea « Al.I.Cuza » Iaşi – Şcoala de Doctorat – din septembrie 2014 – doctorand, anul III, domeniul : Ştiinţe Umaniste, subdomeniul : filologie ; specialitatea : limba română

Universitatea « Al.I.Cuza » Iaşi , Facultatea de Filologie, secţia română – franceză 1982 – 1987

Liceul Pedagogic « Vasile Lupu » Iaşi – specializarea învăţători 1978 – 1982

 

Calificarea / diploma obţinută

Formator ; certificate obţinuţe in urma cursurilor ;formator , evaluator, formator resurse umane, formator Aracip, Consilier Formator ARACIP, management educational.

Profesor Mentor

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 

Filologie ; mamagement ; formare în domeniu

Formator ARACIP-din 2011

Consilier formator ARACIP-2010

Curs Mentorat-2013

Curs formare formatori, „LA UN CLICK DE EDUCATIA MODERNA SI EFICIENTA”

Predare/evaluare/management/ prin mentorat-CJAPP/CCD

Curs Manageri-2010/Infoeducatia

Formator in asigurarea calitatii/IRECE-Bucuresti,2009

Exprt Resurse umane-curs prin ASE BUCURESTI

Managemen Educaţional (ISJ februarie – martie 2007)

Cursuri de formatori (martie 2007)

Perfecţionare + Fondurii structurale (CCD Iaşi, ianuarie 2007)

Cursuri management (ISJ 2003)

Cursuri de formare corectori (ISJ 2002)

Educaţie pentru sănătate 2001

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională - Studii universitare şi doctorale ; cursuri de formare, masterat-VENEZIA, 2012

Aptitudini şi competenţe personale 

Consilierea şi orientarea elevilor

Capacitatea de a comunica şi de a stabili parteneriate profesionale

Ghid international de turism

 

Limba(i) maternă(e) - Limba română

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) - Limba franceză (scris, citit, vorbit), Limba engleză (satisfăcător), Limba spaniolă (satisfăcător)

 

Competenţe şi abilităţi sociale - Comunicare sociala, stabilire de parteneriate profesionale , organizator de activitati si proiecte.

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Coordonator al intregii activităţi din şcoala pe toate domeniile: activitatea instructiv – educativă; gestionarea resurselor umane şi materiale; activitatea de management ; parteneriatul cu parinţii, comunitatea locală, alte instituţii culturale şi educative).

 

Competenţe şi aptitudini tehnice - Abilităţi de operare PC

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - Abilităţi de operare PC

 

Competenţe şi aptitudini artistice - Muzică, literatură

 

Alte competenţe şi aptitudini

Coordonator lucrare de specialitate – « Caiete Pedagogice » - editura Moldopress Paşcani

Monografia Colegiului National”Mihail Sadoveanu”-coautor

Coautor pentru diverse publicatii de specialitate

Autor al numeroase articole filologice, in colaborare cu UAIC

Coautor la DEX ONLINE-UAIC.

Proiecte educaţionale, parteneriate naţionale si internaţionale :Programul Transversal(Bruxelles, 2007,Madrid-2008,Paris-2009)Grundtvig,Turcia, 2010,Conferinta MFF-Italia-2008,Grecia-2009.

Alte proiecte internationale: Pestalozzi-2009-Spania, Comenius, 2011-Franta, Youth in Action, 2013-Armenia.

 

Permis(e) de conducere - NU

 

Informaţii suplimentare 

Participarea la numeroase proiecte europene :Programul Transversal-Vizite de studii, Grundtvig, Pestalozzi(Consiliul Europei)

Alte proiecte internationale: Pestalozzi-2009-Spania, Comenius, 2011-Franta, Youth in Action, 2013-Armenia, EUROCLIO,2012, Israel.