ALEXANDRU PRELIPCEAN

 
 
Nume şi prenume: Alexandru Prelipcean
Data şi locul naşterii: 15 mai 1984, Bucureşti
E-mail: alprelipcean@yahoo.com
 

1. Studii în ţară:

 

oct. 2008 – iun. 2010: Master Exegeză şi Ermineutică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Proiectul tezei de disertaţie: Gematria ebraică – paradigmă ermineutică a Sfintei Scripturi. Teorie, interpretare şi valorificare ortodoxă;

2004-2008: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, secţia Teologie pastorală. Proiectul tezei de licenţă: Părintele Dumitru Stăniloae şi notele de subsol ale Filocaliei româneşti;

1999-2004: Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava. Proiectul atestatului în Teologie: Antropologia în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

 

2. Studii în străinătate:

 

2011-2015: înmatriculat în cadrul cursurilor de Doctorat la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic (Grecia), domeniul fundamental Teologie, specializarea Teologie Dogmatică şi Simbolică, sub conducerea ştiinţifică a Prof. Dr. Ioannis G. Kourempeles. Proiectul tezei de doctorat: Η δογματική διδασκαλία του Μεγάλου Κανόνα του αγίου Ανδρέα Κρήτης;

oct. 2009 – mart. 2011: Master Teologie Dogmatică şi Simbolică, la Facultatea de Teologie din Tesalonic (Grecia), sub coordonarea ştiinţifică a Conf. Dr. Ioannis G. Kourempeles. Proiectul tezei de disertaţie: Ο πατέρας Δημήτριος Στανιλοάε και οι υποσημειώσεις της Ρουμανικής Φιλοκαλίας;

 

3. Activitate didactică:

 

oct. 2014 -  suplinitor, în regim plata cu ora, al postului de lector, poziţia 22 din Statul de funcţii, disciplina Patrologie şi literatură postpatristică, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

oct. 2012-oct. 2014 suplinitor, în regim plata cu ora, al postului de asistent, poziţia 31 din Statul de funcţii, disciplina Patrologie şi literatură postpatristică, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

4. Cursuri limbi străine:

 

18-24 mai 2013: Studii de limbă siriacă, nivel Începători, la St. Ephrem Ecumenial Research Institute (SEERI) din oraşul Kottayam, Kerala (India).

3-28 oct. 2011: Studii de limbă italiană, nivel Începători, la Istituto Dante Alighieri din Roma (Italia);

oct. 2008 – iun. 2009: Studii de limbă neo-greacă, nivel A1-B2, la Şcoala de neo-greacă a Universităţii Aristotel din Tesalonic (Grecia), absolvite cu Certificat de limbă neo-greacă, calificativul foarte bine.

 

5. Activitate ştiinţifică:

 

15-17 mai 2014, participant la simpozionul internaţional cu tema „Anul omagial al Sfintei Euharistii şi Anul comemorativ Sfinţii Brâncovineni”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, prin prezentarea referatului: Terminologia euharistică în cuprinsul Filocaliei româneşti a Părintelui Dumitru Stăniloae: concepte şi înţelesuri;

11-12 mai 2014, participant la simpozionul internaţional Studia Theologica Doctoralia cu tema „Anul omagial al Sfintei Euharistii şi Anul comemorativ Sfinţii Brâncovineni”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi de Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii „Karl Franzens” din Graz (Austria) la mănăstirea Neamţ, prin prezentarea referatului: Andrea Cretensis, Homilia in Apostolum Titum (BHG 1852; CPG 8185);

8-9 iulie 2013, participant la simpozionul naţional Academician preot prof. dr. Dumitru Stăniloae, Părintele teologiei româneşti, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea, prin prezentarea referatului: „Scurte consideraţii privind conceptul de pocăinţă în lucrarea Ascetica şi mistica Bisericii Ortodoxe a părintelui Dumitru Stăniloae”;

27-28 mai 2013, participant la simpozionul internaţional Studia Theologica Doctoralia cu tema „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ Dumitru Stăniloae”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi de Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii „Karl Franzens” din Graz (Austria) la mănăstirea Neamţ, prin prezentarea referatului: Chipul Apostolului Pavel creionat în primele două cuvinte engomiastice ale Sfântului Ioan Hrisostom;

3 noiembrie 2012, participant la simpozionul naţional Antichitatea şi moştenirea ei spirituală, organizat de Facultatea de Litere din Iaşi, Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă, prin prezentarea referatului: Erori traductologice în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul;

8-9 mai 2012, participant la simpozionul internaţional Studia Theologica Doctoralia cu tema „Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi la mănăstirea Putna, prin prezentarea referatului: Ο πατέρας Δημήτριος Στανιλοάε και οι υποσημειώσεις της Ρουμανικής Φιλοκαλίας;

16-17 mai 2011, participant la simpozionul internaţional Studia Theologica Doctoralia cu tema „Taina Nunţii şi a Sf. Botez”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, prin prezentarea referatului: De la imaginile neo-testamentare la imnografia secolului al VI-lea: Condacul La nunta cea din Cana (Εἰς τὸν ἐν Κάνᾷ γάμον) al Sf. Roman Melodul. Perspectiva istorică, aspectele filologice şi teologia sa;

21-23 mai 2009, participant la simpozionul internaţional SITA cu tema „Creaţia şi primele zile ale ei în Prima Pars a Summei Theologiae”, organizat la mănăstirea catolică a Carmeliţilor (Snagov), prin prezentarea referatului: Creaţia ca Euharistie în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul;

18-20 mai 2009, participant la simpozionul „Exegeză şi ermineutică biblică în operele sfinţilor Părinţi capadocieni”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, prin prezentarea referatului: Sensul şi întrebuinţarea conceptului de ευλογία (binecuvântare) în Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Vasile cel Mare (340-379 dHr.);

16-17 mai 2008, participant la simpozionul „Sfânta Scriptură, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, prin prezentarea referatului: Gematria ebraică ca paradigmă ermineutică a Sfintei Scripturi. Studiu de caz: cifrele 1-7 în cartea Facere.

 

7. Activitate publicistică:

 

7.1. Cărţi:

 

1.   Spiritualitate creştină şi rigoare ştiinţifică: notele de subsol ale Filocaliei româneşti, vol. 1: Studiu introductiv, indexuri şi antologia notelor de subsol (A-L), 717pp.; vol. 2: Antologia notelor de subsol (M-Z), cu o prefaţă de Lidia Stăniloae, 635 pp., Editura Doxologia, Iaşi, 2013, ISBN general: 978-606-666-134-8, ISBN vol. 1: 978-606-666.135-5, ISBN vol. 2: 978-606-666-136-2;

2.   Antropologia în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, cu o prefaţă de Pr. Dr. Ilie Macar, Editura Axa, Botoşani, 2004, 126pp., ISBN 973-660-095-5.

 

7.2. Studii:

 

1.     „Terminologia euharistică în cuprinsul Filocaliei românești a Părintelui Dumitru Stăniloae: concepte și înțelesuri”, în: Pr. Ion Vicovan et alii (ed.), Comuniune euharistică și trăire filocalică, colecția „Episteme”, 18, Editura Doxologia, Iași, 2015, pp. 52-66;

2.     „Erori traductologice în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul”, în: Claudia Tărnăuceanu (ed.), Antiquitas Vivens, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2014, pp. 195-211;

3.     „Scurte consideraţii privind conceptul de pocăinţă în lucrarea Ascetica şi mistica Bisericii Ortodoxe a părintelui Dumitru Stăniloae”, în: Pr. prof. dr. Dumitru Megheşan et alii (ed.), Academician preot prof. dr. Dumitru Stăniloae, Părintele teologiei româneşti, Simpozion naţional – Oradea, 8-9 iulie 2013, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2014, pp. 334-345;

4.     „O recitire a expresiei «μετὰ δὲ τὸ έμπλησθῆναι οὕτως εὐχαριστήσατε» din Didahia celor doisprezece Αpostoli. Μiză filologică sau conotaţii teologice?”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXIV (2014), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, pp. 107-115;

5.     „Historia Concordatorum historia dolorum? Istoria Concordatului cu Statul român (1920-1929) şi implicarea Bisericii Ortodoxe Române”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul IX (2013), nr. 4, octombrie-decembrie, pp. 123-207;

6.     „O nouă specie a imnografiei bizantine: condacul. Scurtă introducere în elementele sale definitorii”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXIII (2013), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, pp. 95-125 (republicare într-o formă îmbunătățită: Sfântul Roman Melodul: Imnele Sfintei Scripturi, colecţia „Patristica. Traduceri”, 4, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, pp. 13-79);

7.     „Constantin cel Mare – «împărat al Împăraţilor şi domn al tuturor celor ce domnesc». Două aspecte biografice reflectate în imnografia creştină”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXIII (2013), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, pp. 36-57;

8.     „Ο πατέρας Δημήτριος Στανιλοάε και οι υποσημειώσεις της Ρουμανικής Φιλοκαλίας”, în: Pr. Prof. Dr. Viorel Sava et alii (ed.), Studia Theologica Doctoralia, IV, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, pp. 340-367;

9.     „Drama dialogală dintre omul cel vechi şi Hristos – lumina cea neapropiată sau despre erminia hristologică a primului condac al Sfântului Roman Melodul închinat Epifaniei”, în: Ortodoxia, seria a II-a, anul IV (2012), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 106-122;

10.  „O scurtă introducere în critica textuală: mărturii directe şi indirecte ale Septuagintei”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul VII (2011), nr. 4, octombrie-decembrie, pp. 7-54 (republicat în: Almanah bisericesc 2012: Studii teologice şi aspecte pastoral-misionare, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2012, pp. 228-270);

11.  „De la imaginile neo-testamentare la imnografia secolului al VI-lea: Condacul La nunta cea din Cana (Εἰς τὸν ἐν Κάνᾷ γάμον) al Sf. Roman Melodul. Perspectiva istorică, aspectele filologice şi teologia sa”, în: Pr. Prof. Dr. Viorel Sava et alii (ed.), Studia Theologica Doctoralia, III, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, pp. 379-405;

12.  „Sfântul Roman Melodul: imnograful desăvârşit al Ortodoxiei”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul VII (2011), nr. 2, aprilie-iunie, pp. 59-105 (republicare în: Sfântul Roman Melodul: Imne teologice, colecţia „Patristica. Traduceri”, 3, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, pp. 15-96);

13.  „Creaţia ca Euharistie în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXI (2011), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, pp. 105-113 169 [republicare în: Diac. Lect. dr. Cătălin Vatamanu (coord.), Spovedanie și Euharistie, Antologie de studii publicate în revistele „Mitropolia Molodovei și Sucevei” și „Teologie și Viață”, cu ocazia Anului omagial euharistic 2014, col. „Episteme”, 16, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, pp. 269-276];

14.  „Scurte consideraţii asupra filologiei Simbolului de credinţă niceo-constantinopolitan”, în: Almanah bisericesc 2011: Studii teologice şi aspecte pastoral-misionare, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2011, pp. 159-169 [republicat într-o formă extinsă sub titlul: „«Cred întru unul Dumnezeu…», o incursiune în teologia credinţei mărturisită în Simbolul de Credinţă niceo-constantinopolitan”, în: Ortodoxia, seria a II-a, anul II (2010), nr. 4, septembrie-decembrie, pp. 183-201];

15.  „Index tematic al notelor de subsol hermeneutice la Filocalia românească”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XX (2010), nr. 9-12, septembrie-decembrie, pp. 169-201 (republicare în: Alexandru Prelipcean, Spiritualitate creştină şi rigoare ştiinţifică: notele de subsol ale Filocaliei româneşti, vol. 1: Studiu introductiv, indexuri şi antologia notelor de subsol (A-L), cu o prefaţă de Lidia Stăniloae, Editura Doxologia, Iaşi, 2013, pp. 97-124);

16.  „Sfântul Vasile cel Mare – ierarhul, teologul, omul. O scurtă însemnare despre complexitatea personalităţii sale”, în: Almanah bisericesc 2010: Sfânta Episcopie a Sloboziei şi Călăraşilor, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2010, pp. 58-66;

17.  „Sensul şi întrebuinţarea conceptului de binecuvântare (εὐλογία) în Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare (330-379 dHr.)”, în: Mihai Valentin VLADIMIRESCU et alii (ed.), Exegeza şi ermineutica biblică în operele Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Editura Universitaria, Craiova, 2009, pp. 148-164;

18.  „Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul – aspecte tehnice”, în: Ortodoxia, seria a doua, anul I (2009), nr. 2, aprilie-iunie, pp. 100-134 [o primă parte a studiului publicată în: Biserica şi lumea. Revistă de spiritualitate ortodoxă, anul II (2007), nr. 1, pp. 55-74];

19.  „O evaluare a imnografiei creştine: Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul sau despre Biblia în miniatură”, în: Mitropolia Olteniei, anul LXI (2009), nr. 1-4 (721-724), pp. 204-248;

20.  „Părintele Dumitru Stăniloae şi notele de subsol ale Filocaliei româneşti”, în: Glasul Bisericii, anul LVII (2008), nr. 7-9, pp. 78-117 (republicare în: Alexandru Prelipcean, Spiritualitate creştină şi rigoare ştiinţifică: notele de subsol ale Filocaliei româneşti, vol. 1: Studiu introductiv, indexuri şi antologia notelor de subsol (A-L), cu o prefaţă de Lidia Stăniloae, Editura Doxologia, Iaşi, 2013, pp. 17-94);

21.  „Contribuţia Mitropolitului Nicolae Corneanu asupra operei fundamentale a Sfântului Andrei Criteanul, Canonul cel Mare. Note şi perspective interpretative”, în: Vatra, anul XXXV (2008), nr. 11-12, pp. 95-99;

22.  „Gematria ebraică – paradigmă ermineutică a Sfintei Scripturi. Studiu de caz: cifrele 1-7 în cartea Facere”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul IV (2008), nr. 2, aprilie-iunie, pp. 177-212 [republicat într-o formă uşor prescurtată în: Mihai Valentin VLADIMIRESCU et alli (ed.), Sfânta Scriptură, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe, Editura Universitaria, Craiova, 2008, pp. 15-45];

23.  „Sensul şi întrebuinţarea conceptului de μετάνοια în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, anul VII (2007), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2007, pp. 641-663.

 

6.3. Traduceri:

 

6.3.1. Lucrări

 

1.     Pr. Dumitru Stăniloae, Lumina lui Hristos luminează tuturor, prolog Lidia Stăniloae, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, 42pp., ISBN 978-606-666-351-9;

2.     Ioannis G. Kourembeles, Viziunea teologică a Sfântului Roman Melodul. Opinia istorico-dogmatică contemporană şi teologia poetică, colecţia „Patristica. Studii”, 4, Editura Doxologia, Iaşi, 2013, 220 pp., ISBN 978-606-666-073-0;

3.     Simeon Koutsa, Mitropolit de Nea Smirna, Plânsul adamic. Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Introducere-text-traducere-comentarii, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 222 pp., ISBN 978-606-8278-78-0;

 

6.3.2. Din Sfinţii Părinţi ai Bisericii

 

1.   Sfântul Roman Melodul: Imnele Sfintei Scripturi, colecţia „Patristica. Traduceri”, 4, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 346pp., ISBN 978-606-666-006-8 (în colaborare cu Alexandru Iorga);

2.   Sfântul Roman Melodul: Imne teologice, colecţia „Patristica. Traduceri”, 3, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 286pp., ISBN 978-606-827-85-44 (în colaborare cu Alexandru Iorga);

3.   Sfântul Atanasie cel Mare: Omilii duhovniceşti, colecţia „Sfinţi Părinţi ai Bisericii”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2011, 86pp., ISBN 978-606-92770-0-3 (în colaborare cu Ionuţ-Cristian Preda);

4.   Sfântul Efrem Sirul: Cuvinte ascetice, colecţia „Sfinţi Părinţi ai Bisericii”, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2011, 88pp., ISBN 978-973-87918-8-6;

5.   Sfântul Efrem Sirul: Cuvinte teologice, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2010, 88pp., ISBN 978-973-7894-55-7.

 

6.3.3. Opere patristice

 

1.     Sfântul Efrem Sirul, „Cuvânt despre Avraam și Isaac”, în: Ortodoxia, seria a doua, anul VI (2014), nr. 4, octombrie-decembrie, pp. 130-136;

2.     Sfântul Anastasie Sinaitul, „Cuvântare la Psalmul 6”, în: Ortodoxia, seria a doua, anul VI (2014), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 202-222 (studiul introductiv: „Monahismul răsăritean sau despre căutarea cetăţeniei cereşti”; traducere Alexandru Iorga);

3.     Sfântul Ioan Gură de Aur, „Cuvinte engomiastice la Sfântul Apostol Pavel”, în studiul: „Chipul Apostolului Pavel creionat în primele două cuvinte engomiastice ale Sfântului Ioan Hrisostom”, în: Pr. Prof. Dr. Viorel Sava et alii, Studia Theologica Doctoralia, V, Editura Masterprint, Iaşi, 2013, pp. 369-380 (primele două cuvinte engomiastice);

4.     Sfântul Efrem Sirul, „Răspuns [unui] frate, despre Eli, preotul”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXIII (2013), nr. 9-12, septembrie-decembrie, pp. 160-168;

5.     Sfântul Roman Melodul, „[Condac] la Naşterea Maicii Domnului”, în: Almanah bisericesc 2013: Studii teologice şi aspecte pastoral-misionare, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2013, pp. 169-174 [republicare în: Orizonturi teologice, SN, XIII (2013), 2, pp. 91-98];

6.     Sfântul Efrem Sirul, „Cuvânt despre Cain şi despre glasul lui Abel”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXII (2012), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, pp. 212-223;

7.     Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Faptele Apostolilor. Prima omilie”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXI (2011), nr. 9-12, septembrie-decembrie, pp. 150-169 [republicat, într-o formă ușor extinsă, în: Ortodoxia, seria a II-a, anul IV (2012), nr. 2, aprilie-iunie, pp. 131-149; în colaborare cu Alexandru Iorga];

8.     Sfântul Roman Melodul, „Condacul la nunta cea din Cana”, în studiul: „De la imaginile neo-testamentare la imnografia secolului al VI-lea: Condacul La nunta cea din Cana (Εἰς τὸν ἐν Κάνᾷ γάμον) al Sf. Roman Melodul. Perspectiva istorică, aspectele filologice şi teologia sa”, în: Pr. Prof. Dr. Viorel Sava et alii, Studia Theologica Doctoralia, III, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, pp. 397-405.

 

6.3.4. Studii

 

1.     Anastasia Kontogiannopoulou, „Schisma arsenită (1265-1310). Contribuţie la studiul evoluţiei şi naturii mişcării”, în: Almanah bisericesc 2014: Studii teologice şi aspecte pastoral-misionare, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2014, pp. 219-264 (în colaborare cu Alexandru Iorga);

2.     Prof. Ioannis G. Kourempeles, „Teologia Imnului Acatist”, în: Ortodoxia, seria a II-a, anul V (2013), nr. 2, aprilie-iunie, pp. 84-113;

3.     Prof. Dr. Ioannis Mourtzios, „Putem să respingem Vechiul Testament? Desigur că nu!”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXII (2012), nr. 5-8, mai-august, pp. 193-199;

4.     Ioan [Zizioulas], Mitropolitul Pergamului, „Sfântul Botez şi Dumnezeiasca Liturghie”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXI (2011), nr. 9-12, septembrie-decembrie, pp. 170-183;

5.     Pannayotis I. Skaltsis, „Renaşterea baptismală”, în: Ortodoxia, seria a II-a, anul III (2011), nr. 4, octombrie-decembrie, pp. 61-74 (republicare în: ***, Izvoare de viaţă sfântă: Despre sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe, Antologie de articole şi studii din revista Ortodoxia, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, pp. 101-117);

6.     Nikos Ath. Matsoukas, „Viaţa morală în Ortodoxie”, în: Ortodoxia, seria a II-a, anul III (2011), nr. 3, iulie-septembrie, pp. 13-25;

7.     Georgios Martzelos, „Importanţa Părinţilor Bisericii în dialogurile teologice multilaterale ale Ortodoxiei”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul V (2009), nr. 3, iulie-septembrie, pp. 269-284;

8.     Ioannis Mourtzios, „Mamele perioadei patriarhale: Sarra, Agar, Rebeca, Rahela”, în: Ortodoxia, seria a II-a, anul I (2009), nr. 3, iulie-septembrie, pp. 171-196.

 

6.4. Recenzii, prezentări, bibliografii:

 

1.     „Iωάννη Χ. Μούρτζιου, Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά Διαθήκη, Β’, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2005, 300σσ. [Ioannis H. Mourtzios, Studii ermineutice privind Vechiul Testament, vol. 2, Editura P. Pournaras, Tesalonic, 2005, 300pp.]”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul X (2014), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 268-274;

2.     „Συμεών Κούτσα, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, ΑΔΑΜΙΑΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ, Ὁ Μέγας Κανών Ἀνδρέου Κρήτης, Εἰσαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχόλια, Δ’ Ἔκδoση, Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα, 2009, 307σσ. [Simeon Koutsa, Mitropolit de Nea Smirna, Plânsul adamic. Marele Canon al lui Andrei Criteanul, introducere-text-traducere-comentarii, ediţia a 4-a, Ed. Apostoliki Diaconia, Atena, 2009, 307 pp.], în: Studii Teologice, seria a III-a, anul VIII (2012), nr. 3, iulie-septembrie, pp. 306-311;

3.     „ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΕΤΟΣ ΝΓ΄, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 3 [Koinonia. Buletin al „Uniunii teologilor din întreaga Grecie”, Atena, anul 53, iulie-septembrie 2010, fasc. 3]”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXII (2012), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, pp. 237-242;

4.     „Ιωάννης Γ. Κουρεμπελές, Οἰκουμενικά παραδείγματα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, τόμος Α’, Ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, 22010, 301σσ. [Ioannis G. Kourempeles, Modele ecumenice în istoria Bisericii, vol. 1, Ed. P. Pournaras, Tesalonic, 22010, 301pp.]”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul VIII (2012), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 266-270;  

5.     „Gheorghe G. Holbea, Η θεολογία του π. Δημητρίου Στανιλοάε και η σχέση της με τη σύγχρονη ανατολική και δυτική θεολογία, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, α.ε., Θεσσαλονίκη, 2006, 478σσ. [Teologia părintelui Dumitru Stăniloae şi relaţia ei cu teologia contemporană apuseană şi răsăriteană, Ed. Adelfon Kyriakidi, Tesalonic, 2006, 478pp.]”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXI (2011), nr. 9-12, septembrie-decembrie, pp. 188-193;

6.     „Hrisostom Stamoulis, Frumuseţea sfinţeniei. Prolegomene la o estetică filocalică a Ortodoxiei, trad. de Drd. Nicuşor Deciu, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, 340pp.”, în: Ortodoxia, seria a doua, anul III (2011), nr. 2, aprilie-iunie, pp. 253-260; 

7.        „Pr. Ilie Macar, Adevărul Învierii şi cei ce i se împotrivesc, carte tipărită cu binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, prefaţă de diac. prof. dr. Petru I. David, Ed. Axa, Botoşani, 2003, 306pp.”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XXI (2011), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, pp. 181-186;

8.        „Ι.Γ. Κουρεμπελές, Ρωμανού Μελωδού Θεολογική Δόξα. Σύγχρονη ιστορικοδογματική άποψη καί ποιητική θεολογία, Εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2006, 331σσ. [I.G. Kourempeles, Faima teologică a lui Roman Melodul. Opinia istorico-dogmatică contemporană şi teologia poetică, Ed. P. Pournara, Tesalonic, 2006, 331 pp.]”, în: Teologie şi Viaţă, serie nouă, anul XX (2010), nr. 9-12, septembrie-decembrie, pp. 202-207;

9.     „Ιωάννης Γ. Κουρεμπελές, Λόγος Θεολογίας. Μελέτες θεολογικοῦ προβληματισμοῦ, τόμος Α’, Εκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, 2009, 467σσ., [Ioannis G. Kourempeles, Raţiunea de a fi a teologiei. Studii privind problematica teologică, Primul volum, Ed. P. Pournaras, Tesalonic, 2009, 467pp.]”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul VI (2010), nr. 3, iulie-septembrie, pp. 264-273;

10.  „Αθανάσιος Β. Γλάρος, Θεία παιδαγωγία. Παιδαγωγικά στοιχεία στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης, Σειρά: «Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Ποιμαντική» αρ. 10, Εκδόσεις Ακρίτας, 2000, 506σσ. [Athanasios B. Glaros, Dumnezeiasca pedagogie. Elemente pedagogice în Canonul cel Mare al lui Andrei Criteanul, coll: „Psihologie, Pedagogie, Pastorală”, nr. 10, Ed. Akritas, 2000, 506pp.]”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul VI (2010), nr. 2, aprilie-iunie, pp. 257-266;

11.  „ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ. ΔΙΜΗΝΑΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ. ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. BΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΤΟΣ 92, ΤΕΥΧΟΣ 830, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 [Grigorie Palama. Periodic bilunar teologic şi eclesiologic. Publicaţie a Sf. Mitropolii din Tesalonic. Premiul Academiei din Atena. Anul XCII, Fasc. 830, sept.-oct. 2009]”, în: Studii Teologice, seria a III-a, anul VI (2010), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 285-290;

12.  „Sfântul Roman Melodul, Imne, traducere, studiu introductiv şi note de Cristina Rogobete şi Sabin Preda, Bucureşti, 2007, 336pp.”, în: Ortodoxia, seria a doua, anul I (2009), nr. 3, iulie-septembrie, pp. 203-207; 

13.  „Fişier bibliografic”, în: Analele Putnei, anul IV (2008), nr. 2, pp. 327-328.

 

7. Alte activităţi profesionale şi de cercetare:

 

1.   2015-, membru al Association Internationale d’Études Patristiques/ International Association of Patristic Studies (AIEP-IAPS);

2.   volume îngrijite: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă al Universităţii din Bucureşti, anul X (2010), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, 622pp. (în colaborare cu Ionuţ Tudorie, Alexandru Mihăilă şi Constantin Georgescu);

3.   2010-2012: redactor corespondent al publicaţiei periodice Studii Teologice (revista Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română).

 

8. Interviuri, conferinţe, apariţii TV:

 

1.       „Sfinții Părinți în viața Bisericii”, Televiziunea Moldova (TeleM), 5 iulie 2015, în cadrul emisiunii Ferestre către suflet (interlocutor: Pr. Andrei Atudori);

2.       „Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul – semnificaţii şi importanţă”, 19 martie 2014, sala Juventus, Colegiul „Sfântul Nicolae”, Iaşi [prezentare: Bogdan Napă, „Conferinţă despre Canonul cel Mare, la Colegiul «Sfântul Nicolae»”, în: Ziarul Lumina, Ediţia de Moldova, anul VI, nr. 67 (1540), 22 martie 2014, p. 4A];

3.       „Moştenirea bizantină”, Televiziunea Română (TVR) 3, 15 martie 2014, în cadrul emisiunii Pridvoarele credinţei (interlocutor: Pr. Andrei Atudori);

4.       „Spiritualitatea creştină şi rigoare ştiinţifică: notele de subsol ale Filocaliei Româneşti”, în: Ziarul Lumina, Seria regională: Ediţia de Moldova, anul VI, nr. 28 (1501), 5 februarie 2014, p. 2A (interviu cu Tudorel Rusu);

5.      „Canonul cel Mare cheamă creaţia la identificare şi la eliberarea din lanţul păcatului”, în: Ziarul Lumina, Seria regională: Ediţia de Moldova, anul V, nr. 62 (1236), 18 martie 2013, p. 4A (interviu cu Tudorel Rusu).