MIRELA PUSTIU

 
 

Date biografice:

Născută la 22 august 1981, localitatea Boroaia, judeţul Suceava.

Domenii de interes:

Lingvistică şi filologie românească, didactica limbii şi literaturii române.

Experienţă profesională

Septembrie 2005 – prezent: profesor de Limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială ,,Vasile Tomegea’’, Suceava.

Educaţie şi formare:

2006 – 2009 – cursuri postuniversitare de doctorat, Şcoala Doctorală de Studii Filologice a Facultăţii de Litere, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’, Iaşi – doctor în filologie (magna cum laude) cu teza Libajul poetic barbian, coordonator prof. dr. Eugen Munteanu.

2005 – 2006 – cursuri postuniversitare de masterat (Comunicare şi Relaţii Publice), Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’, Suceava.   

2001 – 2005 – studentă a Facultăţii de Litere, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’, Suceava, specializarea Română – Franceză.

1996 – 2001 – elevă a Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu’’, Suceava, profil pedagogic.

Activitate în proiecte ştiinţifice instituţionale:

2007-2008: Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP, director: prof. univ. dr. Dan Cristea).

2006-2007: Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (grant CNCSIS, director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

Membru în societăţi ştiinţifice:

2010: Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

Limbi străine cunoscute:

Franceza (foarte bine); latina (bine), italiana, rusă (satisfăcător).