ANDREEA MARCU

 
 
INFORMAŢII PERSONALE
 
Nume și prenume: Marcu Andreea-Giorgiana
Adresă Skype: andreea.marcu12
Sex: Feminin
Data naşterii: 12/04/1990
Naţionalitate: Română 

 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ

2012 - prezentTraducător și interpret autorizat de Ministerul Justiției pentrul limbile Franceză și Spaniolă (Autorizație nr. 34348)

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014 - prezentDoctorandă la Școala Doctorală de Studii Filologice, modulul Lingvistic, Titlul tezei: Florian, Istoria lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romei, I-II, trad. de Alexandru Beldiman (Iași, 1820). Ediție de text, studiu lingvistic și filologic; Conducător științific: prof.univ. dr. Eugen Munteanu. Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi

Discipline: Aspecte ale cercetării filologice și ale teoriei textului în spațiul modernității; Elemente de lingvistică modernă și filosofia limbajului; Modul de pregătire complementară.

2012 - 2014Diplomă de studii aprofundate, specializarea Patrimoniu şi turism cultural. Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Istorie, Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi.  Discipline studiate: Istoria artei universale; Patrimoniul cultural al Antichității greco-romane; Monumente de arhitectură seculară şi ecleziastică în Europa apuseană; Cultură şi societate în Bizanţ; Turism, natură, societate; Comunicare şi relaţii publice; Economie, marketing şi management turistic; Arhitectură civilă şi spaţiu privat în Moldova; Patrimoniu şi drept de ctitorie.

2009 - 2012Diplomă de Licență, specializarea Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura spaniolă. Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi. Discipline: Introducere în lingvistică; Introducere în teoria literaturii; Istoria limbii; Naratologie; Literatură; Cultură şi civilizaţie; Fonetică şi fonologie; Lexicologie; Semantică; Morfologie;  Sintaxă.

2005 - 2009Diplomă de Bacalaureat. Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu-Frumos, Str. Cuza-Vodă, Nr. 65, 705300, judeţul Iaşi. Competenţe şi cunoştinţe teoretice, profil Uman - Filologie.

ALTE COMPETENTE

2012 - 2013Certificat Integrare Economică Europeană,  Cursul permanent Jean Monnet (media generală 10). Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, Centrul de Studii Europene, Bulevardul Carol I  nr.19, 700507, Iaşi. Discipline studiate: Identitate europeană; Federalism și cooperare interguvernamentală în procesul construcției politice a UE; Teoriile economice ale integrării și aplicarea lor în procesul integrării europene, Bugetul comunitar – constituire și utilizare, Extinderea Uniunii Europene.

2009-2012Certificat de absolvire - Departamentul pentru Pregătirea Personalului DidacticModul Psihopedagogic Nivel I de pregătire pentru cariera didactică. Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi. Discipline studiate: Psihologia educaţiei; Introducere în pedagogie; Teoria şi metodologia curriculum-ului; Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării; Didactica limbii franceze, Didactica limbii spaniole, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi.

Limba maternă - Română

Limbi străine cunoscute - Limba franceză, Limba spaniolă, Limba engleză, Limba germană

Competețe și aptitudini tehnice - Cunoştinţe de utilizare a aparaturii de birotică

Competenţe şi abilităţi sociale - Perseverenţă, ambiţie, atitudine pozitivă; Adaptabilitate rapidă în însușirea de noi cunoștințe și promovarea acestora; Capacitatea de adaptare la medii multiculturale; Promptitudinea de a răspunde la solicitări.

Competenţe organizaţionale/manageriale - Spirit organizaţional, responsabilitate, iniţiativă.

Competenţe informatice - Microsoft Office™, Adobe Illustrator, Philcarto, Pionier, Internet.

 

FORMARE PROFESIONALĂ

Certificat pentru realizarea activităţilor teoretice şi practice în cadrul proiectului Caravana „VERDE ŞI CURAT”, proiect finanţat din FONDUL PENTRU MEDIU şi implementat de Fundaţia Corona Iaşi, în perioada aprilie - iunie 2007.

Diplomă de participareSeminarul „Antreprenoriatul – o oportunitate pentru tine” organizat de Asociaţia Tehnică de Formare Profesională „TEACH ING”, desfăşurat la Iaşi, în perioada 22-23 noiembrie 2012.

Certificat de participareTraining „Management şi leadership în afaceri” organizat în cadrul proiectului „Crearea unui climat investiţional favorabil în regiunile de frontieră ale României şi Ucrainei”, desfăşurat la Iaşi, în data de 28 martie 2013.

Diplomă de participareAcademia de Vară „Patrimoniu, Politici Culturale şi Mentalităţi în România postcomunistă”, organizată la Iaşi de Institutul Naţional al Patrimoniului şi Facultatea de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, în perioada 4-12 august 2013.

Diplomă de participare pentru contribuţia în cadrul Taberei ştiinţifice de Prelucrare a Limbajelor Naturale, a XI-a ediţie dedicată realizărilor lexicografiei computaţionale româneşti, finanţată de Ministerul Tineretului şi Sportului, Asociaţia P2P EVO şi organizată în parteneriat cu Facultatea de Informatică – Universitatea „Al. I. Cuza”, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Institutul de Filologie „Al. Philippide” al Academiei Române, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române, desfăşurată la Ipoteşti – Botoşani, în perioada 13-19 octombrie 2013.

Diplomă de participare la evenimentul „Europe-work in progress” organizat de ELSA (The European Law Student’s Association), desfăşurat la Iaşi, în perioada 27-29 noiembrie 2013.

Attestation de participation aux Journées „Intercompréhension, plurilinguisme et nouvelles technologies” (communications et ateliers), organisées par le Centre de réussite universitaire (CRU) et le Département de Français de la Faculté des Lettres à l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, du 27 au 28 juin 2014.

Diplomă de participareȘcoala de Vară „Leibniz: regnul harului și regnul naturii”, Ediția aXII‑a, desfășurată la Sâmbăta de Sus – Brașov, în perioada 6-12 iulie 2014.

Certificat de participare Strategii și politici în domeniul sănătății în Uniunea Europeană,  organizat  de Centrul de Studii Europene, Iași, în luna octombrie 2014.