ALINA CAMIL

 
Informaţii personale Varianta Word a CV-ului poate fi descărcată de aici.
Nume / Prenume Camil Alina
E-mail alinacamil@yahoo.com
Naționalitate Română
Data naşterii 02/01/1982
Sex Feminin
Experienţa profesională  
Perioada

De la 1 septembrie 2014 – Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

1 septembrie 2013 – 31 august 2014 – Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău

1 septembrie 2009 – 31 august 2013 – Liceul Tehnologic Târgu-Ocna

1 septembrie 2006 – 31 august 2009 – Liceul Tehnologic Oneşti

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de Limba şi literatura română, gradul I
Membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică Românească, Iaşi
Principalele activităţi şi responsabilităţi

2013-2014 / 2014-2015:

Expert în management educațional
Expert curriculă și cercetare – „EduBac – educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, ID 138141
Expert curriculă și cercetare – „Evaluarea națională la standarde europene”, ID138268
Profesor metodist de Limba și literatura română
Profesor coordonator al Simpozionului Regional „Iubirea sau înălțarea ființei”, Bacău, edițiile I-II, 2014, 2015
Profesor colaborator în proiectul regional „Scriitori în oglinda timpului”, Bacău, ediția a V-a

 

Anul școlar 2012-2013:

Responsabil al Catedrei de Cultură Generală

Membru CEAC, PAS

 Lider de Sindicat

 Redactor – şef al revistei şcolare de cultură „Temerarii”, Târgu-Ocna

Membru de onoare al Asociaţiei „Poarta Viitorului Oneştean – Noi şi Europa”

 

Anul şcolar 2009-2010:

Membru al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

Membru al Comisiei pentru curriculum

Lider de Sindicat

 

Anul şcolar 2008-2009:

Membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în cadrul unităţii angajatoare

Susţinerea şi promovarea festivalului internațional „Ti amo”, 2008

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, str.9 Mai, nr. 104, Bacău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate instructiv educativă
Educaţie şi formare  
Perioada 2009-2012
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de doctor în filologie

Domeniul: limba română

Discipline principale studiate / competenţe dobândite

Titlul tezei: „Antim Ivireanul, Dumnezeieștile și sfintele Liturghii (Târgoviște, 1713). Ediție de text și studiu filologico-lingvistic”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Școala Doctorală de Studii Filologice
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare – doctorat
Perioada 2006-2008 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, specializarea: Jurnalistică 

Discipline principale studiate / competenţe dobândite

Multimedia, practica relațiilor publice, jurnalistică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii postuniversitare – masterat
Perioada 2002-2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență

Discipline principale studiate / competenţe dobândite

Specializarea: Limba și literatura română – limba și literatura franceză

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii universitare
Perioada 1997-2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Discipline principale studiate / competenţe dobândite Pedagogie preșcolară și școlară, psihologie, limba și literatura română, limba franceză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Studii preuniversitare (liceale)
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba maternă Româna
Limbi străine Franceza, Engleza, Spaniola
Cursuri de formare profesională

Seminarul de formare „Introducere în tehnicile de argumentare și dezbatere” din cadrul programului „Tinerii dezbat”, organizat de Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România

Programul de formare continuă „Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate – limba și literatura română” (24 ore), organizat de CCD Bacău

Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE), 60 ore, organizat de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în învățământul preuniversitar

Programul de formare continuă „Iniţiere IT şi Utilizare Ael”, 89 ore, organizat de SIVECO România S.A.

Cursul de formare continuă „Consiliere și orientare” (24 ore), organizat de CCD Bacău

Competente şi abilităţi sociale Îmi place să lucrez cu oamenii, să interacţionez cu ei, iar funcţia pe care o am impune comunicarea în permanenţă cu cei din jurul meu. De asemenea, munca în echipă ocupă un loc important în activitatea pe care o desfăşor, fiind necesar să relaţionez în permanență.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Sunt o bună organizatoare, o persoană cu iniţiativă şi cu un simţ dezvoltat al răspunderii, comunicativă, echilibrată, tolerantă faţă de ideile colaboratorilor şi subalternilor, perseverentă, dinamică şi, nu în ultimul rând, predispusă pentru asimilarea de noi cunoştinţe.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) ca urmare a programului de formare continuă în domeniul „Iniţiere IT şi Utilizare Ael” cu durata de 89 de ore.
Competenţe şi aptitudini artistice

Scrisul – formare profesională: programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”; în timpul liber (participare la olimpiade judeţene de Limba şi literatura română).

Muzica vocală şi instrumentală – în timpul liber (cursuri de chitară de la vârsta de 10 ani); formare profesională: cursuri liceale.

Fotografia – în timpul liber.

Hobby-uri Călătoriile, excursiile în scop cultural, muzica, filmul – în timpul liber.
Permis de conducere Deţin permis de conducere categoria B din anul 2000.
Informaţii suplimentare

Publicații:

 

A. Volume

1. Editor al volumului Gânduri de iubire, Lucrările Simpozionului Județean „Iubirea sau Înălțarea ființei”, Bacău, 2015.

 

 

B. Articole

1. Aspecte lexico-semantice în rugăciunea întâi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a Liturghierului în volumul Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică și traductologie, Lucrările Simpozionului Național „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași, 28-29 octombrie 2010, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011.

 

2. Aspecte ale evoluției termenilor vechi prezenți în liturghier. Tradiție vs. inovație în volumul Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică și traductologie, Lucrările Simpozionului Național „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași, 4-5 noiembrie 2011, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2012.

 

3. Liturghierul lui Antim Ivireanul – ediție fundamentală în evoluția Liturghierului românesc, în volumul Flores PhilologiaeOmagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Iași, 2013.

 

4. Pur și simplu...IUBIREA!, în volumul Gânduri de iubire, Lucrările Simpozionului Județean „Iubirea sau Înălțarea ființei”, Bacău, 2015.

 

C. Recenzii

1. Manuscris trilingv. Preliminarii la o editare, cuvânt înainte de Erich Renhart, studii de Cătălina Velculescu, Zamfira Mihail, Ileana Stănculescu, Ovidiu Olar, volum îngrijit de Ileana Stănculescu, Editura Paideia, București, 2010 (recenzie) în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, tom LII, 2012, Editura Academiei Române, Iași.

 

2. Octoihul lui Macarie 1510/2010. Studii, 2 volume, cuvânt înainte de Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei, studii de Gheorghe Mihăilă, Romulus Răzvan Theodorescu, Dan Horia Mazilu, Dan Zamfirescu, Marian Vîlciu, Demeny Lajos, Demeny A. Lidia, P. P. Panaitescu, Arhiepiscopia Târgoviștei, Academia Română, Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj Napoca, 2009 (recenzie) în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, tom LII, 2012, Editura Academiei Române, Iași.

 

Am colaborat, de asemenea, la activitatea de documentare pentru proiectul prioritar al Academiei Române, Dicționarul limbii române (DLR), Litera C, activitate desfășurată în cadrul Departamentului de Lexicologie – Lexicografie, la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iași a Academiei Române.

Am participat la corectura online a indicelui în cadrul proiectelor „Paralipomena” și „Milescu”.

Sunt membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică Românească, înfiinţată la Iaşi la data de 1.IV.2010.

 

Referinţe: Prof. univ. dr. Eugen Munteanu – conducător al lucrării de doctorat