ALEXANDRA PRISACARIU

 
INFORMAŢII PERSONALE
 
Prenume/Nume: Alexandra Prisacariu
E-mail: prisacariu_alexandra@yahoo.com
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
 
01/05/2011–30/06/2011
Practicant
British Council, Păcurari, Nr. 4, 700511 Iaşi (România), https://www.britishcouncil.ro/en
Relaţii cu publicul; înregistrarea şi organizarea cărţilor; organizarea de evenimente; supravegherea candidaţilor la examenul Cambridge; organizarea şi participarea la şedinţele BritTeen.
Tipul sau sectorul de activitate Centru cultural
 
01/01/2011–30/05/2012
Practicant
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, T. Codrescu, Nr. 2, 700479 Iaşi (România), https://www.philippide.ro/
Documentarea şi realizarea de fişe pentru Etno-horonimie românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în limba română, coordonator prof. univ. dr. Eugen Munteanu.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare filologică
 
01/06/2008–30/04/2009
Operator de interviuri
Eurodata Management, Str. Străpungerea Silvestru, Nr. 1, Iaşi (România), https://www.eurodatamanagement.ro/
Realizarea de sondaje de opinie pe teren privind diferite arii de interes (televiziune, bănci, dispozitive electronice, băuturi răcoritoare).
Tipul sau sectorul de activitate Statistică (sondaje de opinie)
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 
01/10/2014–Prezent
Doctorand
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506 Iaşi (România), www.uaic.ro
Lingvistică şi filologie românească
 
01/10/2012–01/07/2014
Diplomă de masterat
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506 Iaşi (România), www.uaic.ro
Lingvistică generală; Lingvistică romanică; Sociolingvistică; Semantică lexicală; Psiholingvistică.
 
01/10/2013–26/02/2014
Certificat de frecventare a cursurilor
Universitatea „Friedrich Schiller", Fürstengraben, Nr. 1, 07743 Jena (Germania), www.uni-jena.de
Lingvistică cognitivă; Sociolingvistică; Dezvoltarea achiziţiei limbajului; Limbă şi cogniţie.
 
01/10/2009–01/07/2012
Diplomă de licenţă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506 Iaşi (România), www.uaic.ro
Limbă şi literatură engleză; Limbă şi literatură engleză.
 
COMPETENŢE PERSONALE
 
Limba(i) maternă(e) - română
Alte limbi străine cunoscute - engleză, franceză, germană, greacă.
 
Competenţe de comunicare
 
bune abilităţi de comunicare dobândite în timpul mobilităţii Erasmus desfăşurate la Jena, în Germania;
bune abilităţi de comunicare dobândite ca operator de interviuri pentru Eurodata Management;
bune abilităţi de interacţiune cu copiii dobândite în timpul stagiului de practică desfăşurat la British Council (în timpul şedinţelor BritTeen).
 
Competenţe organizaţionale/manageriale
 
bune competenţe organizatorice dobândite ca lider de grupă pentru diferite proiecte desfăşurate de-a lungul anilor de studiu.
 
Competenţe informatice
 
bună stăpânire a pachetului Office (Word, Excel, PowerPoint);
bune cunoştinţe de editare foto (Photoshop, Photoscape)