LOREDANA BUZOIANU

 
 
INFORMAŢII PERSONALE  
Nume / Prenume BUZOIANU LOREDANA LILIANA
E-mail buzoianuloredana@yahoo.com
Naţionalitate română
Data naşterii 15.01.1977
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
Perioada 01.09.2012-prezent
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnaziala Nr. 26, Galaţi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat Director
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Controlează, îndrumă cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ;

 Gestionează conflictele;

 Prezintă rapoarte semestriale şi anuale  în faţa Consiliului de administraţie şi al Consiliului profesoral;

Îndrumă, coordonează şi verifică activitatea cadrelor didactice, personalului compartimentului financiar-  contabil şi a personalului didactic auxiliar şi auxiliar.
Perioada 01.09.2000-prezent
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială nr. 11 „Mihail Sadoveanu” – Galaţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 12
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba română - titular
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Realizarea procesului didactic în ceea ce priveşte asimilarea cunoştinţelor de limba română;

Elaborarea programelor de activităţi semestriale si anuale;

Analizarea performanţelor şcolare ale elevilor;

Elaborarea instrumentelor de evaluare si notare;

Organizarea şi coordonarea  diferitelor activităţi cultural-educative.
Perioada 2011-2012, 2005-2007
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Mihail Sadoveanu” – Galaţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 12
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat Responsabil de comisie metodică
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Întocmirea, îndrumarea în realizarea proiectelor unităţilor de învăţare

 Desfăşurarea  unor  lecţii  active la  fiecare cerc

 Proiectarea şi aplicarea unui curriculum complementar pentru pregătirea  elevilor capabili de performanţe

Realizarea  unor  aplicaţii cu elevii in  orizontul  local, pentru iniţierea  lor în  observarea şi analiza  unor  fenomene  specifice fiecărui concurs

Îndrumarea şi susţinerea de lecţii demonstrative şi comunicări  în cadrul comisiei  metodice pentru  promovarea  didacticii  moderne  cu  accentul pe  competenţe.
Perioada 2004-2014
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială nr. 11 „Mihail Sadoveanu” – Galaţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 12
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat Profesor mentor
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Îndrumarea practicii pedagogice pentru studenţi

Poiectarea corectă a planificărilor

Îndrumarea în pregătirea procesului instructiv-educativ
Perioada 15.04.2009-31.08.2009
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Mihail Sadoveanu” – Galaţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 12
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat Director
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Controlează, îndrumă cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ;

 Gestionează conflictele;

 Prezintă rapoarte semestriale şi anuale  în faţa Consiliului de administraţie şi al Consiliului profesoral;

 Îndrumă, coordonează şi verifică activitatea cadrelor didactice, personalului compartimentului financiar-  contabil şi a personalului didactic auxiliar şi auxiliar.
Perioada 2006-2007
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială nr. 11 „Mihail Sadoveanu” – Galaţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 12
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat  Membru în Comisia de Evaluare a Calităţii
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Evaluarea şi monitorizarea internă a calităţii educaţie;

Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală;

Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes;

Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare.
Perioada 2001-2005
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială nr. 11 „Mihail Sadoveanu” – Galaţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 12
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic
Funcţia sau postul ocupat Director educativ
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Elaborarea programului activităţilor extracurriculare;

Realizarea analizei activităţilor educative;

Organizarea activităţilor cultural-educative (concursuri, olimpiade, serbări şcolare etc.);

Îndrumarea cadrelor didactice în elaborarea planificării orelor de dirigenţie.
Perioada 01.09.1999-01.09.2000
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială nr. 31 „Gheorghe Munteanu” – Galaţi, str. Camil Ressu, nr. 9
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba română
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Realizarea procesului didactic în ceea ce priveşte asimilarea cunoştinţelor de limba română;

Elaborarea programelor de activităţi semestriale şi anuale;

Analizarea performanţelor şcolare ale elevilor;

Elaborarea instrumentelor de evaluare şi notare.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
Perioada 2012-2015
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi,

Școala Doctorală de Studii Filologice
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Filologie
Tipul calificării / diploma obţinută Doctor
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Studii postuniversitare
Perioada 2008-2010
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Limba şi literatura română
Tipul calificării / diploma obţinută Gradul I
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Perfecţionare profesională
Perioada 2009
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centrul Regional de Formare, Călăraşi
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie
Tipul calificării / diploma obţinută Formator
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Perfecţionare profesională
Perioada 2005-2009
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Danubius” Galati – Facultatea de Drept
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Drept
Tipul calificării / diploma obţinută Stiinţe juridice
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Studii universitare de licenţă
Perioada 2005-2007
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Danubius” Galaţi – Facultatea de Ştiinţe Economice
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Economie, Management
Tipul calificării / diploma obţinută Master. Management financiar şi in administraţie publică
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Studii postuniversitare
Perioada 2005
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Dunărea de Jos” Galati – Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Limba română şi limba franceză
Tipul calificării / diploma obţinută Gradul II
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Perfecţionare profesională
Perioada 2001
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Dunărea de Jos” Galati – Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Limba română si limba franceză
Tipul calificării / diploma obţinută definitivat
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Perfecţionare profesională
Perioada 1997-2001
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Dunărea de Jos” Galati – Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Limba română si limba franceză
Tipul calificării / diploma obţinută Licenţiat în filologie
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ Studii universitare de licenţă
Perioada Liceul Industrial Metalurgic, Galaţi
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale informatică
Tipul calificării / diploma obţinută Atestat. Programator (analist) ajutor operator tehnică de calcul
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ invăţământ liceul
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE personale dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt neapărat recunoscute printr-un certificat sau o diplomă  
Limba maternă Limba română
Limbi străine cunoscute 1.Engleză                                                                     2.Franceză
Aptitudini şi competenţe artistice

Literatură și limbă

- Participare la Sesiunea omagială de referate şi comunicări ştiinţifice numită “ Mihai Eminescu – miracolul geniului” la C.C.D, Galaţi, iunie 2002;

- În 2006 am publicat cartea „Morfologia limbii române. Repere teoretice şi practice” Editura Zigotto, Galaţi,  ISBN 973-87793-2-4;

- Susţinerea eseului „Prototipul de frumuseţe feminină în viziunea lui Mihai Eminescu” la sesiunea omagială la Biblioteca „V.A. Urechia”, Galaţi, în 2007;

- Lucrarea „Orfismul şi literatura modernă a fost publicată în cartea Conferinţa Internaţională „Integrare Europeană- Realităţi şi perspective, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, ISBN. 978-973-30-2409-5.

- În 2009 am publicat cartea „Caiet practic de limba română. Fişe de lucru, teste” Editura Zigotto, Galaţi, ISBN 978-973-1724-83-6;

            Articole publicate în revista „Şcoala Gălăţeană”, ISSN 1223-8457:

- Literatura- un refugiu tot mai putin accesat” (nr.187, sept 2011)

- “Capcane gramaticale: Dativ sau genitiv” (nr.188, oct. 2011)

- Subiect in nominativ, acuzativ sau dativ?(Dec. 2011)

-  „Rutina, bat-o vina!”, „SIDA – apel la umanitate. MINI-JURNAL”;

              Articol publicat în revista „Mozaic”, ISSN 2066-5040:

       -       Şi ei au nevoie de noi” (Anul II,Nr. 3)

             Articole publicate în revista AGIRo :

-         Pe urmele unor personalităţi celebre(Anul IV, Nr. 4 august 2011), ISSN 1844-7899

-         „Eminescu şi noua viziune asupra fantasticului” (Nr.3, februarie 2012), ISSN 2069-8313

     Articol publicat în revista „Convorbiri Didactice”, Bacău:

-         „Subiect sau complement direct?”(Anul XVIII, nr.53, 2007 )etc.

-         În 2011 am publicat în cartea “Voluntariada Copiilor”proiectul educaţionalŞi ei au nevoie de noi!”, ISBN 978-606-577-379-0

-         În perioada 25-28 aug. 2011 la Amara- Slobozia am participat activ la dezbaterile din cadrul celui de-al XXXII-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România.

-         În 2012 participare la Simpozionul Internaţional „Mihai Eminescu- Poet naţional şi universal” ediţia

-         a III-a, Iaşi cu publicarea  lucrării „Eminescu şi noua viziune asupra fantasticului”, ISBN 978-606-576-671-6.

-         La 9 iunie  2012 participare la ediţia a VII-a a Simpozionului Internaţional „Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european” cu lucrarea „Capcane gramaticale” publicată în volumul „Perspective educaţionale pentru dezvoltare durabilă” , Editura „Şcoala Gălăţeană”, Galaţi, ISBN 978-973-7629-48-7

-         La 12 iulie 2012 participare la Simpozionul Internaţional cu tema: „Relaţia şcoală-familie-comunitate, premisă a succesului şcolar”, Buşteni.

-         În perioada 10-12 iulie 2012 participare activă la dezbaterile din cadrul celui de-al XXXIII-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România la Buşteni.

-         Participare  la cel de al 2-lea Festival Internațional al Copiilor (Inthe 2.nd International Children s festival) desfășurat la Colegiul “Mersin”, Turcia, în 23 aprilie 2012;

-         2 febr. 2012- Participare la Simpozionul Internațional  cu tema ”Zonele umede si turismul – omare experiență, cu lucrarea metodico-stiințifica ”Miracolul din Delta Dunării”, ISBN 978-973-0-12178-0;

-         19-24 aug 2013- Participare la Școala Internațională de Vară pt Cadrele Didactice Romane din Țară si de peste Hotare Dăscălimea Română, ediția I Eforie Sud;

-         29.03.2013- Participare la Seminarul ”Tehnologii informaționale pt educație , ediția a II-a, ISSN 2286-217X cu lucrarea ”Lectura cu ajutorul E BOOk-ului”;

-         24 -27 oct. 2013- Participare la dezbatere –”Un instrument de autoevaluare a competentelor metodologie ale prof. de limbi moderne la început de carieră-potențialul și limitele Portofoliului european în cadrul Conferinței  Internaționale Provocări ale Educației și psihologiei contemporane. Profesori pt societatea cunoașterii”. Sinaia, organizată de MEN.

-         24 -27 oct. 2013- Participare la dezbatere- ”Câteva principii pt învățare eficientă în cadrul Conferinței  Internaționale Provocări ale Educației și psihologiei contemporane. Profesori pt societatea cunoașterii”. Sinaia, organizată de MEN.

-         24 -27 oct. 2013- Participare la Conferință Internațională ”Provocări ale Educației și psihologiei contemporane. Profesori pentru societatea cunoașterii”. Sinaia, organizată de MEN. (certificat)

-         20-22 dec. 2013- Participare la a II-a Conferință Națională a prof. de Lb română, engleză și franceză în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536, Constanța;

-         Certificat de participare la IEARN- International Education and Resource Network. 2013

24 aug. 2013-  Simpozion internațional cu tema ”Cadrul didactic , promotor al sistenului de valori”, Eforie Sud;

-         În aug. 2013 am participat la activitatea la nivel internaţional, „Costumul popular românesc-punte intre români şi generaţii Ediţia I aug. 2013 în cadrul Proiectului ”Şcoala Internaţională de Vară pentru Dascălii Români din Ţară şi de peste Hotare, Dăscălimea Română”.

-         Am participat la proiectul ,,Becoming involved in the Danube Strategy” co-finanţat de Comisia Europeană prin programul,,Europe For Citizens” , în calitate de membru în echipa de implementare, 2009.

Am participat la proiectul ,,Creează o păpuşă, ajută un copil”, proiect iniţiat de reprezentanţa UNICEF în România şi sprijinită de MEN
Aptitudini si competenţe sociale

Adaptabilitate, creativitate şi spirit de iniţiativă.

Abilitaţi dezvoltate de comunicare, muncă în echipă, consiliere şi îndrumare.

·        participarea la cursul de formare: “Un copil, o familie” având ca obiectiv creşterea capacităţilor consilierilor pentru programme şi proiecte educative de a sensibiliza copiii, familia, comunitatea în legătură cu prevenirea HIV/SIDA, formatori: psiholog Odette Chirilă şi dr. Sorin Petrea, coordonator Centrul de zi „Floarea-soarelui” pentru copii seropozitivi, Institutul de boli Infecţioase „Prof. Matei Bals”, Bucureşti;

·        în calitate de consilier educativ am realizat activităţi de consilire pe temele: „Ce ştim despre HIV-SIDA?”, „Spune NU drogurilor!”, „Traficul de fiinţe umane”, ”Dezvoltarea carierei”  - 2001-2005

·        În 2006 am participat la cercul pedagogic de consiliere cu prezentarea proiectului „Viaţa şi opera unui geniu, Iulia Hasdeu”;

·        În 2004 am participat la cercul pedagogic al profesorilor de lb. Şi lit. Română cu susţinerea şi dezbarea referatului „Aplicarea criteriilor de evaluare elaborate de SNEE la gimnaziu”

·        Am obţinut Premiul jurului la Concursul Naţional de Reviste Şcolare, ediţia 2003,etapa judeţeană

·        Atestat de la  Asociația Pro Perseverenta Cetatea Histria pt calitatea de colaborator la verificarea subiectelor Lb romana, cl V-VIII. 2013-2014 sem I.

·        Am participat la Festivalul de tradiţii populare: Dragobetele- între prezent şi trecut…între tradiţie şi modernism, 2011.

·        Şcoala Nr. 26 a obţinut locul II la activitatea Asta-i muzica ce-mi place, 2013 la secţiunea Războiul de Independenţă.

·        Şcoala Gimn. Nr. 26 a participat la Protejăm atmosfera pentru generaţiile viitoare din Săptamâna Mobilităţii Europene, 2012.

·        Am participat, ca membru O.N.G. „Tinerii şi viitorul”, la organizarea activităţii multiculturale Voci diferite…acţiuni unite, 2012.

·        Am participat cu elevii Şcolii Gimn. Nr. 26 la activitatea Daruri de la iepuraş, 2013 în cadrul proiectului Înseninează suflete!

·        Sunt membru voluntar la O.N.G. Asociaţia Tinerii şi viitorul din 2010 în cadrul căreia organizez şi particip la o serie de activităţi la nivel local, dar şi internaţional.

·        Am participat la Lupţi pentru ce-ţi place…pentru Viaţă!, Ziua Mondială a Mediului, 2010.

·        Am obţinut diplomă, în calitate de voluntar, pt. participare la derularea campaniei naţionale Igiena mai eficientă decât medicamentele, 2013.

·        De asemenea, au obţinut diplome elevii voluntari de la Şcoala Nr. 26, la activitatea Ziua renaşterii naţionale, 2013.

·        Cursuri de formare:

 - programul de perfecţionare “Management european educaţional”, 2011, Iași

- Am absolvit programul de formare Managementul proiectelor educaţionale, 2012, furnizor Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi;

-Cursuri POSDRU/3/1.3/S/2 ID:3777

-membru al Corpului Naţional de experţi în management educaţional, 2011

- Am absolvit programul de formare Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional, 2013, POSDRU.

-Am absolvit Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL), 2012

- curs de pregătire în domeniul acordării primului ajutor premedical, organizat de Crucea Roșie Română, 10.07.2014
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Capacitate de coordonare, abilităţi de analiză si sinteză, capacitate de implementare, planificare si de a acţiona strategic, respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei.

·        diplomă de colaborare “Eminescu – poet naţional şi universal” eliberat de Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia”, Galaţi, 2003;

·        În 2004 am participat în calitate de organizator în desfăşurarea Concursului Naţional „Mihai Eminescu”;

·        am elaborat proiectul educaţional “Viaţa şi opera unui geniu, Iulia Hasdeu”, activitate extracurriculară cu finanţare extrabugetară, finalizat prin excursia tematică la castelul Iuliei Hasdeu din Câmpina in 2006 – 2008;

·        am demarat un proiect interjudeţean : Pe urmele unor scriitori celebri” participând Şcoala

 ”I. Creangă”, Buzău, Şcoala ” Ştefan cel Mare”, Focşani, jud. Vrancea, Şcoala Gimn. Nr. 11 în 2006-  2007;

·        Am participat în calitate de prof. organizator, însoţitor şi evaluator la Concursul Naţional de Excelenţă „M. Eminescu” de limba şi literatura română, 2006, 2007;

·        Am făcut parte din Comisia de Corectare la Concursul de Limba şi literatură română „M.Eminescu”, etapa municipală, 24 febr. 2007;

·        am participat la proiectul „Diversitatea culturală prin ochii copiilor cu ocazia sărbătoririii Educaţiei Globale la care am conceput un CD de prezentare in perioada 17-19. 11. 2008

·        Am participat la evaluarea Tezelor cu Subiect Unic, 2008-2009;

·        am colaborat cu Centrul Cultural Dunărea de Jos la vernisajul Salonului Naţional „Înviere şi lumină” în 2009;

·        În 2009 am făcut parte din comisia de organizare a Concursului pentru ocuparea posturilor vacante în învăţământul preuniversitar;

·        am participat în  luna mai 2009 în calitate de organizator la Cercul de Chimie şi am făcut parte din Comisia Judeţeană a Concursului de Chimie „Raluca Râpan”;

·        am participat în 2009 în calitate de evaluator la Concursul Naţional „Ionel Teodoreanu”, etapa judeţeană;

·        În 2010- Prof organizator al Simpozionului Național dedicat Zilei Mondialei a Apei;

·        În 2011 am obţinut Diplomă de Excelenţă la Concursul Naţional „Voluntariada Copiilor” pentru organizarea concursului ediţia 2010-2011;

·        Am participat în calitate de prof. organizator, dar şi evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe municipiu,  2012;

·        2012- Premiul I la Expoziţia Naţională – Concurs „Mărţişor 2012”, Iaşi pentru organizare şi selectarea lucrărilor

·        2012- Premiul I la Simpozionul Internaţional „Mihai Eminescu- Poet naţional şi universal” ediţia a III-a, Iaşi cu lucrarea „Eminescu şi noua viziune asupra fantasticului” publicată, ISBN 978-606-576-671-6.

·        În perioada 2010-1012 am participat la organizarea şi realizarea activităţilor la Proiectul educaţional interjudeţean „Lecturiada, cuvinte împărtăşite. Basmul arhetipul fiinţei”.

·        În 2012 am obţinut Diplomă de Excelenţă la Concursul Naţional „Voluntariada Copiilor” pentru organizarea concursului ediţia 2011-2012;

·        În perioada martie-august 2014 am făcut parte din comisia de organizare a Concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar- 2014- Centrul de concurs ”Liceul Tehnologic de Marină”;

·        Am făcut parte din comisia de concurs pentru un post vacant de profesor metodist, la C.C.D., Galaţi.

·        2012-2014- Diplome de excelență pt organizarea Concursului Scolar Smart.

·        În 2011 am obținut certificat la Proiectul interjudeţean Lecturiada, cuvinte împărtăşite. Basmul arhetipul fiinţei, 2011 avizat de ISJ;

·        În 2011 am coordonat activităţile la Şcoala Nr. 26 în cadrul proiectului educaţional Prevenind, ne apărăm viaţa, avizat de ISJ.

·        Am organizat, în parteneriat cu Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, actiunea Ce ştim despre Europa, activitate ce a constat în derularea unor activităţi practice cu tematică europeană şi a unei expoziţii de colaje, pe 6 apr. 2011.

·        Am coordonat echipa Şcolii Gimn. Nr. 11,  la activitatea Hai la încondeiat de ouă, 2013 şi am obţinut locul I, activitate care a avut ca obiectiv principal dezvoltarea de abilităţi practice.

·        Ian- iunie 2013- participare la Proiectul educațional ”Medierea în școală – între necesitateși artă”

·        Am coordonat Cercul pedagogic al învăţătorilor, 2012 şi Cercul pedagogic de religie, 2013.

·        Am făcut parte din comisia de evaluare la Concursul Evaluare în educaţie.

·        Am verificat subiectele la Concursul Naţional Smart, proba de Baraj, 2013.

·        Am făcut parte din comisia pentru organizarea şi evaluarea olimpiadei şcolare de limba română, 2011-2012.

Am făcut parte, ca preşedinte, din Comisia CEAC, Consiliul de Administraţie al Școlii Nr. 11, Gl.
Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe generale de mecanică.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizarea aplicaţiei Microsoft Office la nivel foarte bun (Word, Excel, Power Point, Publisher).

Cunoştinţe medii de utilizare a unor softuri de editare audio-video.

Atestat. Programator (analist) ajutor operator tehnică de calcul

Obținerea atestatului ECDL
Alte competenţe şi aptitudini Asimilare eficientă şi rapidă a noilor informaţii. Disponibilitate la program prelungit în condiţii de stress.
Permis de conducere Permis de conducere categoriile B şi D
Informaţii suplimentare

Prof.univ., Răcariu Grigore, „Dunărea de jos” Galaţi.

Prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Academia Română Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi.