ANA-VERONICA CATANĂ-SPENCHIU

 
 
Informaţii personale
 
Nume / Prenume: CATANA-SPENCHIU, Ana -Veronica
Cetăţenia: română
Data naşterii: 10 martie 1983
Sex: feminin
 
Experienţa profesională
 
octombrie 2012 → prezent
Cercetător ştiinţific doctor
Activităţi de cercetare în domeniul de cercetare a tradiţiei biblice româneşti. Proiectul „Monumenta linguae Dacoromanorum” (MLD) al Departamentului de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Stiinţelor Umaniste de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: revizie, corectură, redactare de comentarii, pregătire pentru editare. Activităţi organizatorice: membru în comitetul de organizare a simpozionului internaţional al Centrului MLD.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi, cod poştal 700.506, https://www.uaic.ro/.
Instituţie publică. Instituţie universitară de învăţământ şi cercetare.
 
august 2010 – prezent
Cercetător ştiinţific doctorand
Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător ştiinţific în cadrul proiectului CNCS-UEFISCD, PN II TE_246/2010, nr. 55 / 28.07.2010, cu titlul CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din Bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens (2010 – 2013).
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Instituţie publică. Instituţie academică de cercetare fundamentală. Poziţia în COR/Cod: 258403.
 
octombrie 2009 – septembrie 2012
Doctorand

Doctorand cu frecvenţă al Şcolii Doctorale de Studii Filologice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu lucrarea de doctorat intitulată: Între Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia lui Samuil Micu din 1795. Probleme de traductologie, coordonată de prof. univ. dr. Eugen Munteanu, în cadrul proiectului: Studii doctorale: portal spre o carieră de excelenţă în cercetare şi societatea cunoaşterii [grant POSDRU/88/1.5/S/47646].

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, https://www.uaic.ro/

Instituţie publică. Instituţie universitară de învăţământ şi cercetare.

 

Educaţie şi formare

 

1.10.2009 - 30.10.2012

Diploma de Doctor în filologie; O.M. nr. 6508 din 19.12.2012

Domeniul: limba română; competenţe filologice generale şi specifice; competenţe de cercetare a câmpului socio-uman. Titlul tezei: Între Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia lui Samuil Micu din 1795. Probleme de traductologie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

Studii postuniversitare (doctorat)

 

2007-2009

Diplomă de studii aprofundate

Studii Aprofundate de Lingvistică românească şi generală, la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

Studii postuniversitare (studii aprofundate)

 

2002 - 2006

Diploma de Licenţă

Profilul: Filologie clasică. Competenţe de specialitate, competenţe psihopedagogice

Specializarea: Filologie clasică (Limbă latină, Limba greacă veche)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506

Studii universitare

 

Stagii de formare şi documentare

Stagiu de cercetare la Universitatea „Friedrich Schiller”, din Jena, Germania, la Institutul de Romanistică, sub îndrumarea prof. dr. Wolfgang Dahmen (01.05. 2011-31.10.2011).

 

Aptitudini şi competenţe personale

Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: Istoria Limbii Române, Filologie Şi Lingvistică Românească, Lexicologie biblică, Lexicografie Computaţională.

 

Participare la proiecte naţionale şi internaţionale

Proiecte ştiinţifice instituţionale:

Membru în echipa de cercetare la proiectele naţionale şi internaţionale:

2012-prezent: Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu). Proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 este realizat prin colaborarea cu cercetători românişti de la Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg im Breisgau, Germania.

2013-prezent: Proiectul internaţional ENeL: European Network of e Lexicography (https://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1305); membru în echipa de cercetare. Director de proiect: Martin Everaert pentru perioada 2013-2017; conducătorul proiectului pentru România: CS dr. Marius Clim, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române.

2010– 2013: CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din Bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens (proiect CNCS-UEFISCDI; director: CS III dr. Elena Tamba).

 

Colaborator (extern) la proiectele:

2009-2012: Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu) – cercetător voluntar.

2009‑2012: Dicţionarul limbii române (DLR) (proiect naţional al Academiei Române) – cercetător voluntar (activitate de documentare);

2008: eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP; director: prof. univ. dr. Dan Cristea) – cercetător voluntar.

 

Limba maternă - Româna

 

Limbi străine cunoscute - engleză, italiană, spaniolă, franceză, germană

 

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă; capacitate de relaţionare.

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Rigoare şi spirit metodic dobândite ca urmare a activităţilor de cercetare şi a celor organizatorice desfăşurate în cadrul proiectelor de cercetare.

Membru în comitetul de organizare a Simpozionului internaţional organizat de Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta Linguae Dacoromanorum”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi şi de Asociaţia de filologie şi Hermeneutică Biblică din România, din Iaşi (30 mai – 1 iunie 2013).

Membru în comitetul de organizare a Simpozionului internaţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, ediţia a IV-a, organizat de Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române şi cu Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (AFHBR), Iaşi, 8-10 mai 2014.

Membru în comitetul de organizare a Workshop‑ul Situaţia lexicografiei academice româneşti actuale, organizat la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de lexicologie-lexicografie, în cadrul planului de lucru al proiectului CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens (17−18 mai 2012).

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Cunoaştere şi utilizare a procesoarele de texte şi a altor aplicaţii (instrumentelor Microsoft Office™ – Word™, XML şi PowerPoint™), utilizarea bazelor de date, a Internetului.

 

Alte competenţe şi aptitudini

Perseverenţă, responsabilitate; capacitate de analiză şi de organizare; capacitate de a lua decizii; rezistenţă la efort intelectual; creativitate; iniţiativă; adaptabilitate; seriozitate.

 

Alte informaţii

Membru fondator în Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România Iaşi;

Membru în Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi.

 

LISTĂ DE LUCRĂRI

1. Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), publicată la o editură acreditată:

 1. Coautor al volumului Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, Pars XIV, Ieremia, Lamentationes Ieremiae. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013. Coordonator: Eugen Munteanu. Autorii volumului: dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU, dr. Mioara Dragomir, dr. Ana Maria Gînsac, dr. Gabriela Haja, dr. Eugen Munteanu, dr. Sabina Rotenştein, dr. Elena Tamba, dr. Mihai Valentin Vladimirescu. Versiune informatizată: Vlad Sebastian Patraş. Editorul volumului: dr. Sabina Rotenştein. ISBN: 978-606-714-034-7;
 2. Coautor al volumului  Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, Pars XX: Sapientia, Ecclesiasticus, Susanna, De Belo sive Dracone Babylonico. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014. Coordonator: prof. dr. Eugen Munteanu. Autorii volumului: dr. Iosif Camară, dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU, dr. Ana Maria Gînsac, dr. Octavian Gordon, dr. Maria Moruz, prof. dr. Eugen Munteanu, dr. Lucia-Gabriela Munteanu, prof. dr. Mihaela Paraschiv, dr. Mădălina Ungureanu. Versiune informatizată: Vlad Sebastian Patraş. Editorul volumului: dr. Mădălina Ungureanu. ISBN: 978-973-703-987-3;
 3. Coautor al volumului Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, Pars VIII, A Împărăţiilor A Treia, A Împărăţiei A Patra. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014. Coordonator: prof. dr. Eugen Munteanu. Autorii volumului: dr. Iosif Camară, dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU, dr. Ana Maria Gînsac, prof. Dr. Mihai Moraru, dr. Maria Moruz, dr. Sabina Rotenştein, dr. Elena Tamba, dr. Mădălina Ungureanu. Versiune informatizată: Vlad Sebastian PATRAŞ. Editorul volumului: dr. Ana Maria Gînsac. ISBN 978-973-703-986-6.

2. Articole, studii, comunicări, recenzii

2.1. în: reviste indexate în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale :

 1. Ana CATANĂ-SPENCHIU, The Role of Punctuation in Old Romanian Bible Translations, în „Philologica Jassyensia”, An X, Nr. 1 (19), 2014, p. 27-38 şi on-line, la adresa https://www.philologica-jassyensia.ro/ – revistă indexată în bazele de date internaţionale CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA, GOOGLE SCHOLAR, The LINGUIST LIST, MLA, SCIPIO, ULRICHSWEB; cotată CNCS categoria B (ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377);
 2. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Aspecte ele traducerii „Cărţii a III-a a Regilor” din „Biblia” de la Blaj (1795), în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, nr. 15/1 / 2014, p. 363-370. ISSN 1582-5523 şi on-line www.ceeol.com; revistă indexată în baze de date internaţionale şi cotată CNCS categoria B;
 3. Ana CATANĂ-SPENCHIU, On Translating Biblical Texts, în „The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity”, Language and Discourse, volumul nr. III, 2014, ISSN: 2069 – 3389, editat de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2014, p. 316-325, on-line, la adresa https://www.upm.ro/cci3.
 4. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Marius-Radu CLIM, Mădălin PATRAŞCU, Elena TAMBA, CLRE. Corpus lexicographique roumain essentiel. Résultats et perspectives în Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective (European Integration/ National Identity; Plurilingualism/ Multiculturality Romanian Language and Culture: Evaluation, Perspectives), Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim (eds).; Roma, Italia, ARACNE Editrice, Colecţia „Danubiana”, 2014, p. 323-332, ISBN 978-88-548-7812-9 (editură recunoscută CNCS);
 5. Marius‑Radu Clim, Elena Tamba, Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU şi Mădălin Patraşcu, CLRE. Corpus lexicographique roumain essentiel. 100 dictionnaires de la langue roumaine alignés au niveau de l’entrée et, partiellement, au niveau du sens, publicată în volumul Pré‑Actes de 27e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Nancy, 15‑20 juillet 2013, Edité par Jean‑Marie Pierrel, Eva Buchi, Christophe Benzitoun, Jean‑Paul Chauveau, ATILF, Nancy, 2013, ISBN: 979‑10‑91460‑09‑5; p. 401;
 6. Mădălin Ionel Patraşcu, Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, CLRE – Partial Results in the Development of a Romanian Lexicographic Corpus, la a 9-a Conferinţă Internaţională „Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române”, Iaşi, 16-17 mai 2013, in Proceedings of the 9th International Conference „Linguistic resources and tools for processing of the Romanian language” (16-17 mai 2013, Iasi), eds. Elena Mitocariu, Mihai Alex Moruz, Dan Cristea, Dan Tufiş Marius Clim, Iaşi, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 51‑58. Textul poate fi consultat şi on‑line la adresa: https://consilr.info.uaic.ro/2013/Consilr_2013.pdf;
 7. Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Strategii traductive cu implicaţia glosării. Aplicaţie pe textul „Bibliei” de la Blaj, în Annales Universitatis Apulensis, Alba Iulia. Series Philologica, 13/4/2012, p. 253-276;
 8. Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Aspecte ale traducerii „Bibliei” de la Blaj (1795) în Annales Universitatis Apulensis, Alba Iulia. Series Philologica, 13/3/2012, p. 261-286 ;
 9. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Eugenio Coseriu şi dezvoltarea fenomenului traductologic, în revista „Transilvania”, 2012, nr. 7, Editura Centrului Cultural Interetnic Transilvania, Sibiu, p. 87-93 şi on-line, la adresa https://www.revistatransilvania.ro – revistă indexată în baza de date internaţională SCOPUS, cotată CNCS categoria B, ISBN 02550539;
 10. Ana CATANA-SPENCHIU, O iniţiativă culturală excepţională a cărturarului unit Samuil Micu: traducerea Bibliei de la Blaj (1795), în revista „Transilvania”, 2012, nr. 4, Editura Centrului Cultural Interetnic Transilvania, Sibiu, p. 62-67 şi on-line, la adresa https://www.revistatransilvania.ro – revistă indexată în baza de date internaţională SCOPUS, cotată CNCS categoria B, ISBN 02550539;
 11. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, Situaţia lexicografiei româneşti în context european, în „Philologica Jassyensia”, An VIII, Nr. 2 (16), 2012, p. 259-268 şi on-line, la adresa https://www.philologica-jassyensia.ro/ – revistă indexată în bazele de date internaţionale CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA, GOOGLE SCHOLAR, The LINGUIST LIST, MLA, SCIPIO, ULRICHSWEB; cotată CNCS categoria B (ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377);
 12. Elena Dănilă, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Towards a Romanian Lexicographic Corpus, în „Philologica Jassyensia”, An VII, Nr. 2 (14), 2011, p. 191-198 şi on-line, la adresa https://www.philologica-jassyensia.ro/ – revistă indexată în bazele de date internaţionale CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA, GOOGLE SCHOLAR, The LINGUIST LIST, MLA, SCIPIO, ULRICHSWEB; cotată CNCS categoria B (ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377);
 13. Elena Tamba Dănilă, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Pătraşcu, The Evolution of the Romanian Digitalized Lexicography. The Essential Romanian Lexicographic Corpus, la al XV‑lea Congres Internaţional EURALEX, 7 – 11 august 2012, Oslo, Norvegia; rezumatul a fost publicat în Proceedings of the 15 th EURALEX International Congress, 7-11 august 2012, Oslo, eds. Ruth Vatvedt Fjeld, Julie Matilde Torjusen, Press Reprosentrales, UiO, ISBN: 978-82-303-2095-2, p. 225; lucrarea in extenso a apărut pe completarea volumului menţionat, pe suport electronic (p. 1014-1017). Textul poate fi consultat şi on‑line la adresa: https://www.euralex.org/proceedings-toc/euralex_2012/;
 14. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, eLEXICOGRAFIA – interdisciplinaritatea ca premisă pentru cercetarea limbii române, la Conferinţa Internaţională Comunicare, context, interdisciplinaritate, Târgu Mureş, 22‑23 noiembrie 2012, în volumul The Proceedings of the Communication, context, interdisciplinarity Congress, vol. 2, p. 1079-1086, ISSN 2069 – 3389, publicat on‑line https://www.upm.ro/cci/volCCI_II/Pages%20from%20Volum_texteCCI2-130.pdf;
 15. Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU, Samuil Micu traducator al Septuagintei şi revizor al Bibliei de la Bucureşti. Aspecte lingvistice şi traductologice, în volumul Studii umaniste şi perspective interculturale. Cercetări ale doctoranzilor în filologie, Târgu-Mureş. Editura Universităţii „Petru Maior”, 2011, p. 132-145, ISBN 978-606-581-021-1;
 16. Elena Tamba, Marius-Radu Clim, Mădălin Ionel Patraşcu, Ana CATANĂ-SPENCHIU and Marius Răschip, CLRE. The Essential Romanian Lexicographic Corpus, la a VIII‑a ediţie a Conferinţei Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române, Bucureşti, 8–9 decembrie 2011; in Proceedings of the 8th International Conference „Linguistic resources and tools for processing of the Romanian language” (8-9 december 2011, 26-27 april 2012, Bucharest), eds. Mihai Alex Moruz, Dan Cristea, Dan Tufiş, Adrian Iftene, Horia-Nicolai Teodorescu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 157-162. Textul poate fi consultat şi on‑line la adresa: https://consilr.info.uaic.ro/editii%20anterioare/2011-12/ConsILR2012-volum-v1.9.pdf;
 17. Elena Dănilă, Marius Clim şi Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Les avantages de la lexicographie informatisée dans l’étude des emprunts lexicaux au français, la Colocviul Internaţional Les emprunts lexicaux au francais dans les langues européennes, Craiova, 10‑12 noiembrie 2011, publicată în volumul volumul Actes du Colloque international Les emprunts au francais dans les langues européennes, Editura Universitaria, Craiova, 2011, p. 132-144; ISBN 978-606-14-0286-1. Textul poate fi consultat şi on‑line la adresa: https://www.fromisem.ro/publicatii/actesducolloqueinternational.pdf.

2.2. în: Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale universităţilor. Academiei Române, volume colective, omagiale, in memoriam, reviste clasificate C; reviste ştiinţifice necotate:

 1. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Despre elementele paratextuale din Biblia de la Blaj (1795), în  Al. Andriescu – 88, volum îngrijit de Gabriela Haja, Iaşi. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 153-177 (https://www.editura.uaic.ro/). ISBN 978-606-714-035-4;
 2. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Comentarii filologice la Cartea a III-a a Regilor, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Secţiunea IIIe, Lingvistică, Tomul LX, 2014, p. 323-331 (https://www.editura.uaic.ro/). ISSN: 1221-8448;
 3. Ana CATANĂ-SPENCHIU, On Translating Biblical Texts, în „The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity”, Language and Discourse, volumul nr. III, 2014,  ISSN: 2069 – 3389, editat de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2014,  p. 316-325, on-line, la adresa  https://www.upm.ro/cci3. (Volumul conferintei CCI 3 va fi trimis in luna ianuarie 2014) pentru indexare ISI Web of Science, la Thomson Reuters. Ana-Catană Spenchiu, On Translatong Biblical Texts, în Communication, Context, Interdisciplinarity II, Petru Maior University Press, Târgu-Mureş, 2014, 322-331;

4.     Ana Veronica CATANĂ‑SPENCHIU, Aspecte ale traducerii în Biblia de la Bucureşti (1688) şi în revizia lui Samuil Micu din 1795, în Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», 28‑29 octombrie, în volumul Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, apărut la Editura  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, p. 61‑75, ISBN: 978‑973‑640-659-1;

 1. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Note filologice la Cartea a III-a a Regilor în „Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics”, edited by The Center of Biblical‑Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorumm “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Romania, with the support of the Association for Biblical Philology and Hermeneutics of Romania, volume 4, 2013, ISSN 2068 7664, p.144-147;
 2. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Tipuri de glose în Biblia de la Blaj (1795), în Flores Philologiae. Omagiu Profesorului Eugen Munteanu la împlinirea vârstei de 60 de ani, Ana Catană‑Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISBN 978-973-703-926-2, 2013, p. 209‑224;
 3. Ana Veronica CATANĂ‑SPENCHIU, Biblia de la Blaj (1795) şi problematica traducerii în Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», ediţia a II‑a, Iaşi, 4‑5 noiembrie 2011, Eugen Munteanu (editor-coordonator), Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz (editori), apărut la Editura  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, ISSN: 2285-5580, ISSN-L: 2285‑5580, p. 337‑357.

2.3. Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către universităţi, Academia Română, institutele de cercetare ale Academiei Române

 1. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Despre glosele Bibliei de la Blaj (1795), la a IV-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Explorări în Tradiţia Biblică Românească şi Europeană”, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”, Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, în perioada 8-10 mai 2014, Iaşi;
 2. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Aspecte ale traducerii în Biblia de la Blaj (1795), la a XVI-a ediţie a sesiunii ştiinţifice internaţionale Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Departamentul de Filologie, Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural, Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică, Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”, organizat în perioada 13-14 iunie 2014, Alba Iulia;
 3. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, On Translating Biblical Texts, la a III-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Communication, Context, Interdisciplinarity, organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior”  din Târgu Mureş şi Institutul de studii socio-umane  „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, în perioada 23-24 octombrie 2014, la Târgu Mureş;
 4. Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Tipuri de glose în Biblia de la Blaj (1795), comunicare la Simpozionul Internaţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, organizat de Centrul de Studii Biblico‑Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române şi cu Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (AFHBR), Iaşi, 30 mai‑1iunie 2013;
 5. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Strategii traductive cu implicaţia glosării. Aplicaţie pe textul Bibliei de la Blaj (1795), comunicare susţinută la Sesiunea ştiinţifică naţională, cu participare internaţională, Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XIV-a, Alba Iulia, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Departamentul de Filologie, Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural, Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică, Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum, 17-18-19 mai 2012;
 6. Ana CATANĂ-SPENCHIU, Aspecte ale traducerii Bibliei de la Blaj (1795), comunicare susţinută la Sesiunea ştiinţifică naţională, cu participare internaţională, Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, ediţia a XIV-a, Alba Iulia, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Departamentul de Filologie, Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural, Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică, Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum, 17-18-19 mai 2012;
 7. Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU, Samuil Micu traducator al Septuagintei şi revizor al Bibliei de la Bucureşti. Aspecte lingvistice şi traductologice, în volumul Studii umaniste şi perspective interculturale. Cercetări ale doctoranzilor în filologie, Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2011, p. 132-145, ISBN 978-606-581-021-1;
 8. Ana Veronica CATANĂ-SPENCHIU, Biblia de la Blaj (1795) şi problematica traducerii, în Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», ediţia a II a, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011, Eugen Munteanu (editor-coordonator), Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz (editori), apărut la Editura  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, ISSN: 2285-5580, ISSN-L: 2285 5580, p. 337- 357;
 9. Ana Veronica CATANĂ-SPENCHIU, Aspecte ale traducerii în Biblia de la Bucureşti (1688) şi în revizia lui Samuil Micu din 1795, în Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», 28-29 octombrie, în volumul Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, apărut la Editura  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, p. 61 75, ISBN: 978 973 640-659-1;
 10. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Mădălin Patraşcu şi Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, la a XII-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Pilippide” în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi, în perioada 25-26 septembrie 2013;
 11. Mădălin Ionel Patraşcu, Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, CLRE – Partial Results in the Development of a Romanian Lexicographic Corpus, la 9th International Conference „Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian Language”, organizată de Facultatea de Informatică (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) din Iaşi, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgănescu” din Bucureşti şi Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi; Miclăuşeni, Iași, 16-17 mai 2013;
 12. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, CLRE. Etape în realizarea unui corpus lexicografic românesc esenţial, la al 12-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică: Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, Bucureşti, 14−15 decembrie 2012. 5 p.
 13. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, eLEXICOGRAFIA – interdisciplinaritatea ca premisă pentru cercetarea limbii române, la Conferinţa Internaţională Comunicare, context, interdisciplinaritate, Târgu Mureş, 22‑23 noiembrie 2012;
 14. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, Situaţia lexicografiei româneşti în context european, comunicare în plen susţinută la Simpozionul Internaţional Tradiţie/ inovaţie – identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, Iaşi, 18 – 19 septembrie 2012;
 15. Elena Dănilă, Marius Clim şi Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Les avantages de la lexicographie informatisée dans l’étude des emprunts lexicaux au français, la Colocviul Internaţional Les emprunts lexicaux au francais dans les langues européennes, Craiova, 10‑12 noiembrie 2011;
 16. Elena Dănilă, Marius Clim, Mădălin Patraşcu, Ana CATANĂ‑SPENCHIU şi Marius Răschip, CLRE. The Essential Romanian Lexicographic Corpus, la a VIII‑a ediţie a Conferinţei Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române, Bucureşti, 8–9 decembrie 2011;
 17. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, în cadrul seriei de prelegeri Proiectele Academiei, Filiala Iaşi, 21 noiembrie 2013;
 18. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, la EUROLAN 2013, a XI‑a ediţie dedicată realizărilor lexicografiei computaţionale româneşti, Ipoteşti, 11−19 octombrie 2013;
 19. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, la a IV-a serie a Prelegerilor privind atragerea de resurse financiare extrabugetare necesare dezvoltării unor noi proiecte de cercetare în cadrul Filialei din Iaşi a Academiei Române, 16 octombrie 2013;
 20. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, la workshop‑ul Situaţia lexicografiei academice româneşti actuale, Iaşi, 17−18 mai 2012;
 21. Elena Dănilă, Marius Clim şi Ana CATANĂ‑SPENCHIU, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. Stadiul cercetării, în cadrul workshop‑ului cu acelaşi titlu realizat în cadrul sesiunilor de comunicări lunare organizate de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide”, în data de 29 noiembrie 2011;
 22. Marius‑Radu Clim, Elena Tamba, Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU şi Mădălin Patraşcu, CLRE. Corpus lexicographique roumain essentiel. 100 dictionnaires de la langue roumaine alignés au niveau de l’entrée et, partiellement, au niveau du sens, la al XXVII-lea Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanice, Nancy, 15 – 20 iulie 2013 (https://www.atilf.fr/cilpr2013/programme/html/section16.html#d1e28380);
 23. Elena Tamba Dănilă, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, The Evolution of the Romanian Digitalized Lexicography. The Essential Romanian Lexicographic Corpus, la al XV‑lea Congres Internaţional EURALEX, 7 – 11 august 2012, Oslo, Norvegia;
 24. Iosif Camară, Ana CATANĂ-SPENCHIU, Ana-Maria Gânsac, Mădălina Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”, Indicele seriei MLD – importantă sursă lexicală pentru DLR (electronic), la workshop-ul organizat în cadrul Departamentului de Lexicologie – Lexicografie, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Lexicografia Academică Românească. Provocările Informatizării, 15 – 16 mai 2014, Iaşi.

2.4. Keynote speaker

 1. Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana CATANĂ‑SPENCHIU, Mădălin Patraşcu, Situaţia lexicografiei româneşti în context european, comunicare în plen susţinută la Simpozionul Internaţional Tradiţie/ inovaţie – identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, Iaşi, 18 – 19 septembrie 2012.

2.5. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate:

 1. Volumul Quaderni della Casa Romena di Venezia, VII/2010, Atti del Congresso Internazionale La Tradizione Biblica Romena nel Contesto Europeo, Venezia, 22-23 aprile 2010; a cura di Eugen Munteanu, Ana‑Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, în  „Philologica Jassyensia”, An VII, Nr. 1 (13), 2011, p. 311‑312; cotată CNCS categoria B;
 2. Emanuel Conţac, Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei. Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2011, în Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, edited by The Center of Biblical‑Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorumm“Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Romania, with the support of the Association for Biblical Philology and Hermeneutics of Romania, volume 3, 2012, ISSN 2068 7664, p. 12;
 3. Şerban Cantacuzino, Antim Ivireanul şi Neofit Cretanul – Promotori ai limbii române de cult. Editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2013, volum recenzat în Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, edited by The Center of Biblical‑Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorum “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Romania, with the support of the Association for Biblical Philology and Hermeneutics of Romania, volume 4, 2013, ISSN 2068 7664, p. 155-160;
 4. „Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics”, edited by the Center of Biblical‑Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorum, „Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Romania, with the support of the Association for Biblical Philology and Hermeneutics of Romania, vol. 1, 2010, 230 p. (Ana-Veronica Spenchiu), în Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Tom LII – 2012, p. 266.

3. Activitate editorială:

 1. Flores Philologiae. Omagiu Profesorului Eugen Munteanu la împlinirea vârstei de 60 de ani, Ana Catană‑Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISBN 978-973-703-926-2, 2013, 605 p.

4. Granturi ştiinţifice:

 1. Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum – proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 2012-2015; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu; site: https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/. Membru în echipa de cercetare.
 2.  Proiectul internaţional (de tip COST) ENeL: European Network of e-Lexicography (https://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1305) Membru în echipa de cercetare.
 3. CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, proiect CNCSIS-UEFISCDI, cod TE_246/2010, 2010 – 2013; site: http://www.clre.philippide.ro. Membru în echipa de cercetare.