SILVIU LUPAŞCU

 

Nume: LUPAŞCU; Prenume: SILVIU – DAN.

Data naşterii: 28 iulie 1966; 

Locul naşterii: Galaţi, România.

Adresă de e-mail: slupascu@yahoo.com

Studii, burse, cercetare

1980-1984: Liceul Vasile Alecsandri, Galaţi.

1984-1988: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de drept, Iaşi; Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice.

1992-1993: Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, Yarnton Manor (Saint Cross College & University of Oxford), Marea Britanie; Postgraduate Diploma in Hebrew Studies; Disertaţie de absolvire cu titlul: The Timeless Death and Life of the Donkeydrivers (sub coordonarea Profesorului Philip S. Alexander).

1991-1995: Doctorat în istoria culturii, cu titlul: Logos, timp şi text; Institutul de istorie A. D. Xenopol şi Academia Română, Iaşi (sub coordonarea Profesorului Alexandru Zub). Susţinut la Iaşi, 4 septembrie 1995. Primul doctorat.

1995-1996: Fulbright / Marshall Research Fellow (Fulbright Foundation and the Council for International Exchange of Scholars), Yale University Divinity School, New Haven, Connecticut, USA; Proiect de cercetare: The Sacrificial Act as the Basis of the Theocratic Ideal (sub coordonarea Profesorului Paul F. Stuehrenberg).

1996-1999: Relink Fellow, New Europe College, New Europe Foundation, Bucureşti; Stagii de cercetare în cadrul bursei Relink: iulie 1997, septembrie 1998, mai 1999 (Université de Paris IV Sorbonne, Département d’études arabes et musulmanes, sub coordonarea Profesorului Abdallah Cheikh-Moussa, Paris, Franţa).

2000-2005: Doctorat în istoria religiilor / École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Histoire et civilisations / Etudes juives), Paris, Franţa. Titlu: L‘Imaginaire religieux au carrefour des espaces sacrés (sub coordonarea Profesoarei Sylvie-Anne Goldberg şi a Profesorului Ioan Robu). Susţinut la Paris, 19 aprilie 2005 / « Mention très honorable avec félicitations ». Al doilea doctorat.

2001, februarie-martie: Bursă Mellon acordată de Maison des Sciences de l‘Homme (MSH), Paris, Franţa (sub coordonarea Profesorului Hinnerk Bruhns).

2002-2004: Bursier al Statului Francez. Subvenţie acordată de Ministerul Francez al Cercetării la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Franţa; Stagii de cercetare: martie-aprilie 2002, mai-iunie 2003, iunie-iulie 2004 (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sub coordonarea Prof. Sylvie-Anne Goldberg, Paris, Franţa).

2004: Membru în Board-ul Şcolii de vară „Tradiţie şi postmodernitate“, Râmnicu-Vâlcea, 19-21 august, 2004. Program finanţat de Comunitatea Europeană, “Education and Culture, Culture 2000“.

2007, octombrie – 2008, iulie: bursă post-doctorală acordată de Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Franţa (sub coordonarea Prof. Paul André Rosental şi Prof. Sylvie-Anne Goldberg). Proiect de cercetare: În al nouălea cer – fundalul gnostic al tradiţiei cosmologice cathare şi al tradiţiei cosmologice-folclorice româneşti.

2011, martie – 2012, februarie: bursă post-doctorală Mircea Eliade (POS DRU 61104) acordată de Institutul de istorie a religiilor / Academia Română, Bucureşti, România. Proiect de cercetare: Conexiuni între gnosticism, creştinism şi sufism sub dinastia Abbassizilor (750-1258).

 

Poziţii profesionale

1988-1990: avocat stagiar, Baroul Botoşani.

1990-1996: redactor editură, Editura Institutul European, Iaşi; ziarist, redactor la revistele: Opinia studenţească, Timpul, Dacia literară, Echidistanţe, Iaşi.

ianuarie 1998 – ianuarie 1999: Lector asociat de filozofie a religiei / Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti. Titlul cursului: Curs de filozofie a religiei.

2002, februarie: Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

1999-2002: Lector asociat de studii ebraice (Program de masterat în studii europene) / Centrul „Goldstein Goren“, Facultatea de Filologie, Universitatea Bucureşti. Titlul cursului: Strategii rabbinice de înţelegere a Bibliei – „rescriere biblică”, Targum, Pesher, Midrash.

2002-2005: Editor, Revista Norii / The Clouds Literary Magazine (www.revistanorii.com, www.cloudsmagazine.com).

2002-2008: Conferenţiar asociat de studii religioase comparate (Program de masterat despre antropologia spaţiului sacru) / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucureşti. Titlul cursului: Imaginarul religios la frontiera spaţiilor religioase abrahamice.

2003-2013 (în continuare): Conferenţiar de studii istorice / Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi. Titlurile cursurilor: Istoria religiilor, Istoria artei, Istoria mentalităţilor, Religii orientale la sfârşitul Antichităţii şi începutul Evului Mediu, Identitate românească, identitate europeană (Program de masterat).

 

Conferinţe, colocvii, simpozioane

Conferinţă internaţională: „Comunicare, context, interdisciplinaritate” (III), Universitatea Petru Maior şi Asociaţia ALPHA pentru cultură, multi-media şi educaţie democratică, Târgu-Mureş, 23-24 octombrie 2014. Alocuţiune (1) intitulată: « Le symbolisme de la mort dans le judaïsme rabbinique ». Alocuţiune (2) intitulată: « Sur la Route de la Soie, vers le Pays de la Lumière. L’histoire du manichéisme dans l’Empire Chinois ».

Conferinţă internaţională: „Globalizare, dialog inter-cultural şi identitate naţională” (I), Universitatea Petru Maior şi Asociaţia ALPHA pentru cultură, multi-media şi educaţie democratică, Târgu-Mureş, 29-30 mai 2014. Alocuţiune intitulată: „Arabescurile cunoaşterii: conexiuni între gnosticism şi sufism sub dinastia Abbassizilor (750-1258)”.

Colocviu internaţional: „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (IV), Universitatea Alexandru Ioan Cuza / Centrul de Studii Biblico-Filologice Monumenta Linguae Dacoromanorum şi Institutul de Filologie Română A. Philippide, Iaşi, 8-10 mai 2014. Alocuţiune intitulată: „Eu, El, Noi: voci în grădina cunoaşterii. Un comentariu despre Facerea, 2, 10-14”.

Colocviu internaţional: „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (III), Universitatea Alexandru Ioan Cuza / Centrul de Studii Biblico-Filologice Monumenta Linguae Dacoromanorum şi Institutul de Filologie Română A. Philippide, Iaşi, 30 mai-1 iunie 2013. Alocuţiune intitulată: „Un comentariu despre Facerea, 17, 20 (Partea a II-a). Rescrierea codului cromatic care exprimă istoria politică de la începutul dinastiei Abbassizilor în Apocalipsa lui Sergius Bahīrā”.

Conferinţă internaţională: „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior din România.” / Workshop exploratoriu: „Statutul ştiinţific al limbii române în universităţile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti”, Guvernul României – Unitatea executivă pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI) / Fondul Social European POS DRU 2007-2013, Bucureşti, 25-28 septembrie 2012. Key-speaker: „De ce nu publicăm destul în străinătate? Standarde de publicare în reviste şi edituri. Şcoala românească de traductologie”.

Workshop al IIR, Institutul de istorie a religiilor, Bucureşti, 28 februarie, 2012. Alocuţiune intitulată: „NUQABĀ’. Istorie politică, învăţături Sūfi şi imaginar apocaliptic la începutul dinastiei Abbassizilor”.

Seminarul Profesorului Paolo Odorico (Littérature, représentations et société à Byzance), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, Franţa, 5 decembrie 2011. Prelegere intitulată: „Sergius Bahīrā et les connexions entre le christianisme et l’islam sous la dynastie des Abbassides”.

Colocviu: „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (II), Universitatea Alexandru Ioan Cuza / Centrul de Studii Biblico-Filologice Monumenta Linguae Dacoromanorum şi Institutul de Filologie Română A. Philippide, Iaşi, 4-6 noiembrie 2011. Alocuţiune intitulată: „Un comentariu despre Facerea, 17, 20. Cei doisprezece prinţi ai fiilor lui Işmael şi Apocalipsa lui Sergius Bahīrā”.

International Colloquy: “Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?” Organizers: Romanian Academy (Bucharest-Cluj-Iasi), Austrian Academy of Sciences (Vienna), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Federal Institute for the Culture and History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), Deutsche Denkmal Akademie (Frankfurt-am-Main-Romrod-Görlitz), Institute for the Study of the Problems of National Minorities (Cluj-Napoca), New Europe College (Bucharest), Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca). IVth Section – “Defining Continents”, Bucharest, September 25th-28th, 2011. Allocution entitled: « Le sceau de la prophétie : connexions entre le christianisme et l’islam sous la dynastie des Abbassides. »

Colocviu internaţional: „Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere”, Academia Română, Institutul de Filologie Română A. Philippide şi Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Litere, Iaşi, 27-29 iulie 2011. Alocuţiune intitulată: „Limbajul divin”.

Simpozion: „Dialog interdisciplinar în cercetarea academică”, Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Istorie, Filozofie, Teologie, Galaţi, 18-20 mai 2011. Alocuţiune intitulată: „Ritualul purificării cu apă în cadrul comunităţii de la Khirbet Qumran”.

II Simposio Internacional Textos y Contextos: diálogos entre Historia, Literatura, Filosofía y Religión, Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM), Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Mar del Plata (UNMdP) y Centro de Estudios e Investigaciones de las Culturas Antigua y Medieval (CEICAM), Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS), Mar del Plata, Argentina, 18 aprilie, 2011. Alocuţiune intitulată: “Conexiones entre Gnosticismo y Sufismo durante la dinastía Abasí (750-1258)”.

Al 10-lea Workshop al IIR, Institutul de istorie a religiilor, Bucureşti, 5 aprilie, 2011. Alocuţiune intitulată: „Mit şi contra-istorie la intersecţia spaţiului religios creştin şi spaţiului religios musulman, sub dinastia Abbassizilor (750-1258). Legenda lui Sergius Bahīrā”.

Colocviu internaţional: L’écrire et l’écriture des écrivains d’expression française de l’Europe du Sud-Est, Universitatea Spiru Haret şi Agence Universitaire de la Francophonie, Bucureşti, 5-6 noiembrie, 2010. Alocuţiune intitulată: “La feuille du ciel. Symboles bibliques-talmudiques dans la poésie de Benjamin Fondane”.

Colocviu: „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (I), Universitatea Alexandru Ioan Cuza / Centrul de Studii Biblico-Filologice Monumenta Linguae Dacoromanorum şi Institutul de Filologie Română A. Philippide, Iaşi, 28-29 octombrie 2010. Alocuţiune intitulată: „Sistemul de gândire atribuit lui Hermes Trismegistus în scrierile Părinţilor Bisericii”.

Colocviu: „B. Fundoianu – Fondane. Şaizeci şi cinci de ani de la moarte”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Centrul interdisciplinar Tudor Vianu de studii culturale europene şi româneşti, Bucureşti, 7 octombrie 2009. Alocuţiune intitulată: „Simboluri biblice-talmudice în poezia lui B. Fundoianu”.

Conferinţă internaţională: “Benjamin Fondane et l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle”, Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş, 17-18 septembrie 2009 (Grant CNCSIS). Alocuţiune intitulată: “Benjamin Fondane – Foaia cerului”.

Conferinţă internatională: „Identitatea românească în contextul identităţii europene”, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de analiză politică, Cluj-Napoca, 21-23 noiembrie 2008 (Grant CNCSIS). Alocuţiune intitulată: “Sentimentul românesc al dezastrului fericit: anarhism şi supra-realism electoral”.

Seminarul Profesoarei Sylvie-Anne Goldberg (Etudes juives et sciences sociales), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Studii ebraice, Paris, Franţa, 18 februarie 2008. Prelegere intitulată: „Dualismul gnostic – mitul luminii şi întunericului”.

A 10-a Aniversare a Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor (ARIR): „Seara istoriei religiilor”, Casa Regală a României, Palatul Elisabeta, Bucureşti, 7 februarie 2008.

Al 4-lea Colocviu al Societăţii Române de Fenomenologie (SRF): „Filozofie şi dualism”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Centrul de Studii Fenomenologice, Bucureşti, 25-27 octombrie, 2007. Alocuţiune intitulată: „Dualismul gnostic. Mitul Luminii şi Întunericului”.

Colloque international: “La Kabbale et la pensée des origines”, Université Lyon III, Le Centre de recherche sur la circulation des idées, Lyon, France, le 20 avril 2007. Alocuţiune intitulată: “Le Symbolisme religieux des guides d’ânes dans le Zohar et la littérature Sufi médiévale”.

Colocviu: „Porţi deschise”, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti, 5 martie, 2007. Alocuţiune intitulată: „Noţiunea de rescriere a textelor sacre în spaţiile religioase abrahamice: rescriere biblică, rescriere evanghelică, rescriere qur’anică“.

Ediţia I-a a Conferinţei internaţionale a Facultăţilor de istorie din Euro-regiunea Dunărea de Jos: „Interferenţe istoriografice româno-ucrainiene“, Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Istorie-Filozofie, Galaţi, 14-19 octombrie, 2006. Alocuţiune intitulată: „Qumranism – Comunism“.

Al 3-lea Colocviu al Societăţii Române de Fenomenologie (SRF): Logos – Limbă – Limbaj”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Centrul de Studii Fenomenologice, Bucureşti, 25-27 septembrie, 2006. Alocuţiune intitulată: „Limbile Paradisului: Mitul creaţiei prin Tsimtsum şi Vyahritis; Infinit Impersonal Absolut”.

6th Congress of the European Association for the Study of Religions (EASR) / Special Conference of the International Association for the History of Religions (IAHR), Bucharest, September 18th -23th, 2006. Alocuţiune intitulată: “Men and Lights – The Symbol of the Light-Bearer in Greek, Buddhist and Muslim Sources”.

Colocviu / Asociaţia Română de Studii Religioase (ARSR), Ipoteşti, 10-20 august 2006. Alocuţiune intitulată: „Limbajul păsărilor în surse Sufi medievale“.

Conferinţă: „Reprezentări ale paradisului în religiile abrahamice“, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Filozofie, Cluj-Napoca şi Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Istorie-Filozofie, Galaţi, Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor (SCIRI), Galaţi, 30 noiembrie 2005.

Simpozion internaţional: „Dunărea – Fluviu al destinului european“, Institutul de cercetări interdisciplinare româno-germane, Fundaţia Hanns Seidel – România, World University Service – România, Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Istorie-Filozofie, Galaţi, 27-28 octombrie 2005. Alocuţiune intitulată: „Rolul limitei danubiene în propagarea bogomilismului“.

Conferinţă internaţională: “Islam and Europe – Mixed or Separated?“, Consiliul Europei, Ministerul Român al Afacerilor Externe şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Bucureşti, 1-8 octombrie 2005. Workshop: “The Crusades“, 3 octombrie 2005. Prelegere intitulată: “The Spiritual Significance of the Great Jihad (al-jihad al-akbar) and of the Futuwwah in the History of the Crusades“.

Al 2-lea Colocviu al Societăţii Române de Fenomenologie (SRF): „Memorie şi temporalitate“, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Centrul de Studii Fenomenologice, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005. Alocuţiune intitulată: „Strategii mnemotehnice-narative în religiile abrahamice: povestea lui Moise“.

Şcoala de vară „Tradiţie şi postmodernitate“, Râmnicu-Vâlcea, 14-21 august, 2005. Prelegere intitulată: „A locui în nelocuit: spaţiul montan în textele buddhiste“.

Şcoala de vară „Tradiţie şi postmodernitate“, Râmnicu-Vâlcea, 19-21 august, 2004. Program finanţat de Comunitatea Europeană, “Education and Culture, Culture 2000“. Prelegere intitulată: „Teologia mortii în islam”.

Seminarul Profesoarei Sylvie-Anne Goldberg (Anthropologie et histoire du monde achkénaze), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Studii ebraice, Paris, Franţa, 15 iunie 2004. Prelegere intitulată: „Teologia Sufi a lui Jalal-ud-din Rumi”.

Colloque international: “Bonnes et mauvaises moeurs dans les sociétés des Balkans”, New Europe College & École Doctorale Régionale en Sciences Sociales, Bucarest, le 5-6 mars 2004. Alocuţiune intitulată: “In the Ninth Heaven – The Gnostic Background of the Romanian Folklore Tradition of the Heaven’s Custom Houses”.

Colocviu internaţional: „Putere politică şi ideologie. De la tiranii antichităţii la dictatorii contemporani”, Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Istorie-Filozofie, Galaţi, 3-4 octombrie, 2003. Alocuţiune intitulată: “Micul jihad şi marele jihad”.

Şcoala de vară „Tradiţie şi postmodernitate“, Râmnicu-Vâlcea, 11-24 august, 2003. Program finanţat de Comunitatea Europeană, Education and Culture, Culture 2000. Prelegeri despre imaginarul religios şi reprezentări ale spaţiului paradisiac în iudaism, creştinism şi islam.

Şcoala de vară „Tradiţie şi postmodernitate“, Râmnicu-Vâlcea, august-septembrie, 2002. Program finanţat de Comunitatea Europeană, Education and Culture, Culture 2000. Prelegeri despre simboluri religioase plurivalente în iudaism, creştinism şi islam.

Simpozion: „Simbol, comunicare, medii“, Fundaţia HAR (Habitat şi Artă în România) şi Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni, Râmnicu-Vâlcea, 28-30 septembrie, 2001. Alocuţiune intitulată: „Roza divinităţii – Soarele Divin“.

3rd World Congress of Poets for Poetry Research and Recitation, Iaşi, 21-24 iulie, 2001. Alocuţiune intitulată: „A fi străin“.

Colocviu internaţional: „Iudaismul în civilizaţia europeană: 2000 de ani de interferenţe“, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filologie, Centrul de studii ebraice Goldstein Goren, Bucureşti, 22-23 aprilie, 2001. Alocuţiune intitulată: „Alfabetul oniric“.

Colocviu: Zilele Institutului Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti, 24-25 noiembrie, 2000. Alocuţiune intitulată: „Rescriere biblică, rescriere evanghelică şi rescriere qur‘anică în Mathnawi-ul lui Jalal-ud-din Rumi“.

Simpozion Relink: „Tineri scriitori români între moarte şi busolă (cf. Jorge Luis Borges)“, New Europe College, Bucureşti, 18 martie, 1999

Colocviu: „Insula – Despre izolare şi limite în spaţiul imaginar“, Universitatea Bucureşti, Centrul de istorie a imaginarului & New Europe College, Bucureşti, 19-20 martie, 1999. Alocuţiune intitulată: „Ibn Tufayl, Ibn Al-‘Arabi, Ibn Abbad – Insula ca topos al regăsirii de sine“.

Conferinţă Relink: „Hermeneutica Vechiului Testament. 1 Enoh, 2 Enoh, Hyperion – mitul biblic al căderii îngerilor“, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca & New Europe College, Bucureşti, în Cluj-Napoca, 11 noiembrie, 1997

Seminar Relink: „Sacrificiu şi teocraţie“, New Europe College, Bucureşti, ianuarie-mai, 1997.

 

Lista publicaţiilor

Cărţi de autor

Despre sfinţi şi asini, Bucureşti, Editura Paideia, 2013 (ISBN 978-973-596-895-3) (istoria religiilor, 142 pagini)

Lógos: Time and Text. A Study in Human and Divine Rhetorics, Bucureşti, Editura eLiteratura, 2013 (ISBN 978-6-0684-5290-6) (istoria religiilor, 140 pagini)

Langage divin et non-absolutisme. Discours et espaces religieux en Orient et en Occident, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2011 (ISBN 978-2-8124-0199-2) (istoria religiilor, 206 pagini)

Eseuri despre iubire şi divinitate, Bucureşti, Editura Paideia, 2008 (ISBN 978-973-596-456-6) (istoria religiilor, 144 pagini)

L‘Imaginaire religieux au carrefour des espaces sacrés, Paris, Éditions Honoré Champion, 2007 (ISBN 978-2-7453-1522-9) (istoria religiilor, 570 pagini)

Cercul apropierii, cercul îndepărtării, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2004 (ISBN 973-697-187-2) (istoria religiilor, 166 pagini)

Cartea de cristal, Bucureşti, Editura Paideia, 2002 (ISBN 973-596-070-2) (beletristică, 164 pagini)

Sărutul divin, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001 (ISBN 973-35-1158-7) (istoria religiilor, 120 pagini)

Pelerinajul senzual, Bucureşti, Editura Paideia, 2001 (ISBN 973-8064-70-8) (istoria religiilor, 221 pagini)

Sacrificiu şi teocraţie, Iaşi, Editura Fides, 1997 (ISBN 973-97969-6-6) (istoria religiilor, 192 pagini)

Stylit, Iaşi, Editura Institutul European, 1993 (ISBN 973-9148-22-0) (beletristică, 172 pagini)

 

Volume colective

„Înţelepţi ascunşi, sfinţi invizibili, mântuitori anonimi“, in: Gabriel Bădărău, Leonid Boicu, Lucian Nastasă (Ed.), Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, Biblioteca Fundaţiei Academice Alexandru D. Xenopol, No. I, 1994, p. 671-679 (9 pagini)

« Identité et altérité dans la fiction archaique roumaine: le palais de la jeunesse sans vieillesse et de la vie sans mort, le Sûtra de Maitrakanyaka et la littérature de type Heikhalot », in: Alexandru Zub (Ed.), Identitate şi alteritate în spaţiul cultural românesc, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 1996, p. 102-115 (13 pagini, franceză) (ISBN 973-9149-87-1)

“The Timeless Death and Life of the Donkeydrivers“, in: Liviu Vânău (Ed.), Fragmentarium: Judaica-Christiana-Islamica, Târgu-Mureş, Editura Pro Europa, 1995, p. 168-202 (34 pagini, engleză)

„Recviem pentru un puf“, in: Dan-Silviu Boerescu (Ed.), O antologie a celor mai frumoase povestiri publicate în anul 1998, Bucureşti, Editura Allfa, 1999, p. 171-179 (beletristică, 9 pagini) (ISBN 973-9477-04-6)

„Ibn Tufayl, Ibn Al-‘Arabi, Ibn ‘Abbad – Insula ca topos al revelaţiei de sine“, in: Lucian Boia, Anca Oroveanu, Simona Corlan-Ioan (Ed.), Insula. Despre izolare şi limite în spaţiul imaginar, Seria publicaţiilor Relink, Bucureşti, New Europe College, 1999, p. 113-128 (15 pagini) (ISBN 973-98624-3-8)

„O lectură valahă a dialogului akkadian dintre curmal şi tamarisc“ şi „A patruzeci şi şasea parte“, in: Ştefan Borbely (Ed.), Experienţa externă, Iaşi, Editura Institutul European, 2001, p. 203-216 (14 pagini) (ISBN 973-611-142-3)

“To Be A Stranger“, in: Harmony. Anthology of the 3rd World Congress of Poets for Poetry Research and Recitation (July 21-24, 2001, Iaşi, Romania), p. 29-32 (4 pagini, engleză şi română)

“Requiem for a Feather“ and “Dialogue in the Jade Pavilion“, in: A. Johnson, Zakalin Nezic (Ed.), Voices from the Faultline: A Balkan Anthology, Hampton, Virginia, USA, ZayuPress, 2002, p. 1-19 (beletristică, 19 pagini, engleză) (ISBN 0-9707059-2-1)

„Rumi: Spaţiul real. Oraşul pelerinilor. Noaptea puterii“, in: Augustin Ioan (Ed.), Lost in Space, Seria publicaţiilor Relink, Bucureşti, New Europe College, 2003, p. 144-172 (29 pagini) (ISBN 973-98624-6-1)

« Le baiser divin. Images de la mort dans les midrashim homélitiques (Rabba Lévitique) et les aggadoth du Talmud de Babylone. La thanatologie des tannaim et amoraim (Ier siècle – Veme siècle è. c.) », in: Silviu Sanie, Dumitru Vitcu (Ed.), Studia et acta historiae iudaeorum romaniae, vol. IX, Bucureşti, Editura Hasefer, 2005, p. 339-358 (20 pagini, franceză) (ISBN 1224-8789)

„Strategii mnemotehnice-narative în religiile abrahamice: Povestea lui Moise”, in: Marilena Vlad, Adrian Sandu (Ed.), Memoria filozofilor de la Platon la Derrida, Casa Lovinescu Colloquia (Actele celui de al 2lea Colocviu al Asociaţiei Române de Fenomenologie, “Memorie şi temporalitate”, Bucureşti, Casa Lovinescu, 19-21 septembrie, 2005), Bucureşti, Zeta Books, 2007, p. 189-200 (12 pagini) (ISBN 978-973-87980-7-6)

„Limbile Paradisului: deschideri posibile şi imposibile între spaţiul religios semitic şi spaţiul religios indian (hinduist, buddhist)”, in: Andreea Parapuf (Ed.), Logos, Limbă, Limbaj, Casa Lovinescu Colloquia (Actele celui de al 3lea Colocviu al Asociaţiei Române de Fenomenologie, “Logos, Limbă, Limbaj”, Bucureşti, Casa Lovinescu, 25-27 septembrie, 2006), Bucureşti, Zeta Books, 2007, p. 67-96 (29 pagini) (ISBN 978-973-87980-7-6)

„Căile lui Dumnezeu nu pot fi prevăzute“, in: Alexandra Bădicioiu (Ed.), 5000 de semne ale viitorului, Bucureşti, Cotidianul / Grupul Realitatea – Caţavencu, 2008, p. 47-48 (2 pagini)

« Réécriture de la Torah, de l’Evangile et du Qur’an : l’Apocalypse de Pierre », in: Corina Badelita, Cristian Alexandru Damian şi Monica Joita (Ed.), Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, nr. X-XI / 2008-2009, Venezia, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica (ISSN 1454-6620)

 “El Carro y el Destino. Comentario al Platón, Fedro, 246a – 254b y a la Katha Upanishad, I, 3. 3-9”, in: Olivia Cattedra (Ed.), El Carro. Imágenes y simbolos en Oriente y Occidente, Mar del Plata, Ediciones Suárez, 2009, p. 113-132 (19 pagini) (ISBN 978-987-1314-85-0)

„Limbajul păsărilor: a traversa cerul puterii”, in: Mihail Neamţu, Bogdan Tătaru-Cazaban (Ed.), In Honorem Andrei Pleşu. O filozofie a intervalului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2009, p. 159-173 (14 pagini) (ISBN 978-973-50-2421-5)

„Sentimentul românesc al dezastrului fericit: anarhism şi supra-realism electoral”, in: Vasile Boari, Ştefan Borbely, Radu Murea (Ed.), Identitatea românească în contextul identităţii europene, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, p. 402-406 (5 pagini) (ISBN 978-973-53-0141-5)

„Dualismul gnostic. Mitul Luminii şi Întunericului”, in: Leo Stan şi Vlad Puescu (Ed.), Filozofie şi dualism, Casa Lovinescu Colloquia (Actele celui de al 4lea Colocviu al Asociaţiei Române de Fenomenologie, “Filozofie şi dualism”, Bucureşti, Casa Lovinescu, 25-27 octombrie, 2007), Bucureşti, Zeta Books, 2009, p. 85-116 (32 pagini) (ISBN 978-973-1997-12-4)

„Foaia cerului. Simboluri biblice-talmudice în poezia lui B. Fundoianu”, in: Dorin Ştefănescu (Ed.), B. Fundoianu sau încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială / Benjamin Fondane et l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, p. 220-231 (12 pagini) (ISBN 978-973-757-365-0)

Hermes Trismegistus şi teologia Sūfi a Şcolii din Basra”, in: Eugen Munteanu (Ed.), Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie (Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Ediţia I, Iaşi, 28-29 octombrie, 2010), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2011, p. 279-294 (16 pagini) (ISBN 978-973-640-659-1)

“Dualismo Gnóstico: el mito de la luz y la oscuridad”, in: Olivia Cattedra (Ed.), Mito e Historia I. El Umbral del Tiempo, Mar del Plata, Ediciones Suárez, 2011, p. 203-231 (29 pagini) (ISBN 978-987-1620-52-4)

„Un comentariu despre Facerea, 17, 20. Cei doisprezece prinţi ai fiilor lui Işmael şi Apocalipsa lui Sergius Bahīrā”, in: Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz (Ed.), Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie (Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Ediţia a II-a, Iaşi, 4-5 noiembrie, 2011), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2012, p. 245-264 (20 pagini) (ISSN 2285-5580)

“Tinieblas cátaras, luces sefiróticas: albigenses y cabalistas en Languedoc (siglos XII-XIII)” (« Ténèbres cathares, lumière séphirotique. Albigeois et Kabbalistes en Languedoc (XIIe – XIIIe siècles) »), in: Gerardo Rodríguez (Ed.), Textos y contextos (II). Exégesis y hermenéutica de obras tardoantiguas y medievales, Mar del Plata, Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM), 2012, p. 57-85, p. 383-404 (49 pagini) (ISBN 978-987-1921-03-4)

« Nuqabā’. Histoire politique, enseignements |ūfī et imaginaire apocalyptique au début de la dynastie des Abbassides », in: Olivia Cattedra (Ed.), Mito e Historia II. El Umbral de la Eternidad, Mar del Plata, Ediciones Suárez, 2013, p. 231-267 (37 pagini) (ISBN 978-987-1732-98-2)

“The Arabesques of Knowledge: Connections between Gnosticism and Sufism under the Abbasid Dynasty (750-1258)”, in: Iulian Boldea (ed.), Globalization and Intercultural Dialogue: Multidisciplinary Perspectives / History, Târgu-Mures, Arhipelag XXI Press, 2014, p. 286-306 (21 pagini) (ISBN 978-606-93691-3-5) (ISI Web of Knowledge)

„Un comentariu despre Facerea, 17, 20 (Partea a II-a). Rescrierea codului cromatic care exprimă istoria politică de la începutul dinastiei Abbassizilor în Apocalipsa lui Sergius Bahīrā”, in: Eugen Munteanu, Iosif Camară, Sabina-Nicoleta Rotenştein (Ed.), Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie (Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Ediţia a III-a, Iaşi, 30 mai – 1 iunie, 2013), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2014, p. 249-270 (22 pagini) (ISSN 2285-5580)

« Sur la Route de la Soie, vers le Pays de la Lumière. L’histoire du manichéisme dans l’Empire Chinois », in: Iulian Boldea (ed.), Communication, Context and Interdisciplinarity (III) / History, Târgu-Mures, Institutul Alpha pentru studii multiculturale & Editura Universităţii Petru Maior, 2014, p. 118-126 (9 pagini) (ISSN 2069-3389) (ISI Web of Knowledge)

« Le symbolisme de la mort dans le judaïsme rabbinique », in: Iulian Boldea (ed.), Communication, Context and Interdisciplinarity (III) / History, Târgu-Mures, Institutul Alpha pentru studii multiculturale & Editura Universităţii Petru Maior, 2014, p. 230-242 (13 pagini) (ISSN 2069-3389) (ISI Web of Knowledge)

Studiu introductiv: „Milinda-Panha sau redempţiunea prin harul dialogului sapienţial“, in: Milinda-Panha – Întrebările Regelui Milinda, Iaşi, Editura Institutul European, 1993, p. 7-14 (8 pagini) (ISBN 973-9148-27-1)

Studiu introductiv: „Saint-Yves, Ossendowski, Guénon – fascinaţiile incompletei revelaţii“, in: Ferdinand Ossendowski, Animale, oameni şi zei, Iaşi, Editura Institutul European, 1994, p. 5-13 (9 pagini) (ISBN 973-9148-41-7)

Traducere din franceză în română: Henri Bergson, Le rire / Teoria rîsului, Iaşi, Editura Institutul European, 1992 (134 pagini) (ISBN 973-95671-2-6)

Traducere din franceză în română: Henri Bergson, Le rire / Teoria rîsului, Iaşi, Editura Polirom, 2013 (163 pagini) (ISBN 978-973-46-4094-2)

 

Studii, eseuri, articole

„Avatariile ochlocraţiei“, in: Agora, nr. 4 / 1991, Philadelphia, Pennsylvania, USA, The Foreign Policy Research Institute, p. 59-62 (5 pagini) (US ISSN 0899-1146)

„România – irepresibila acumulare a răului“, in: Agora, nr. 4 / 1992, Philadelphia, Pennsylvania, USA, The Foreign Policy Research Institute, p. 76-78 (3 pagini) (US ISSN 0899-1146)

„Miel pascal sau cal troian? Potlatch-ul post-modern“, in: Xenopoliana, nr. 1-2 / 1995, Iaşi, Institutul de istorie A. D. Xenopol, p. 84-86 (3 pagini) (ISSN 1223-9941)

Recenzie asupra Revistei Études (1993-1994), in: Analele Institutului de istorie A. D. Xenopol, XXXII / 1995, Iaşi, Editura Academiei, p. 135-136 (2 pagini)

„Călugări şi senatori, retori şi zeloţi“, in: Xenopoliana, nr. 1-4 / 1996, Iaşi, Institutul de istorie A. D. Xenopol, p. 19-22 (4 pagini) (ISSN 1223-9941)

„Între etnocentrism şi haos – cetatea isonomică, întemeiată sacrificial“, in: Xenopoliana, nr. 1-4 / 1997, Iaşi, Institutul de istorie A. D. Xenopol, p. 119-123 (5 pagini) (ISSN 1223-9941)

„René Girard şi labirintul ţapispăşirii“, in: Xenopoliana, nr. 3-4 / 1999, Iaşi, Institutul de istorie A. D. Xenopol, p. 117-129 (13 pagini) (ISSN 1223-9941)

„Alfabetul oniric“, in: Studia Hebraica, nr. 1 / 2001, Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Centrul de studii ebraice, p. 33-35 (3 pagini)

„Rescriere biblică, rescriere evanghelică şi rescriere qur‘anică în Mathnawi-ul lui Jalal-ud-din Rumi: Povestea lui Moise“, in: Caietele Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza“, nr. 2 (3) / 2001, Bucureşti, Editura Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza”, p. 113-121 (9 pagini) (ISSN 1582-2745)

„Imagini care Îl simbolizează pe Dumnezeu în literatura Sufi clasică“, in: Caietele Echinox, volumul 2 / 2001, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare a imaginarului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 125-132 (8 pagini) (ISBN 973-35-1234-6)

“Hasidism as Spiritual Love and Story-Telling“, in: Studia Hebraica, nr. 2 / 2002, Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Centrul de studii ebraice, p. 342-347 (6 pagini)

“In the Ninth Heaven”, in: Southeastern Europe. Editors: Codrin Liviu Cutitaru & Charles Schlacks, Idyllwild (California), USA, Charles Schlacks, vol. 30 / 2003, p. 131-147 (16 pagini) (ISSN 0094-4467)

“Qumranism – Communism”, in: Southeastern Europe. Editors: Codrin Liviu Cutitaru & Charles Schlacks, Idyllwild (California), USA, Charles Schlacks, vol. 30 / 2003 p. 147-157 (10 pagini) (ISSN 0094-4467)

“The Ritual Censorship. The Ancient Indian Sacrificial Establishment – The Evidence Provided by Srautakosa“, in: Caietele Echinox, volumul 4 / 2003, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare a imaginarului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 109-113 (5 pagini) (ISBN 973-35-1234-6)

“The Image of the Stranger in the Writings of Plato, Saadi, Ibn Bajja, Suhrawardi“, in: Studia Historica, Analele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi – Istorie, Fascicula 19, tom III / 2004, Galaţi, Editura Universităţii Dunărea de Jos, p. 181-187 (7 pagini) (ISSN 1583-7181)

“The Language of Life“, in: Studia Historica, Analele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi – Istorie, Seria 19, tom IV / 2005, Galaţi, Editura Universităţii Dunărea de Jos, p. 313-319 (7 pagini) (ISSN 1583-7181)

« L‘Imaginaire thanatologique dans l‘islam primitif et le soufisme médiéval », in: Archaeus, X / 2006, p. 167-199, Bucureşti, Centrul de istorie a religiilor, Universitatea Bucureşti (33 pagini) (ISSN 1453-5165)

« Les identités multiples du Messie dans les espaces religieux abrahamiques », in: Caietele Echinox, volumul 12 / 2007, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare a imaginarului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 194-199 (6 pagini) (ISBN 2-905725-48-6)

„Limbajul păsărilor“, in: Analele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi – Istorie, Fasciculul 19, tom VI / 2007, Galaţi, Editura Universităţii Dunărea de Jos, p. 249-252 (4 pagini) (ISSN 1583-7181)

“Gnostic Dualism – The Great Myth of Light and Darkness“, in: Analele Institutului de Studii Orientale Sergiu Al-George, vol. XII-XVI, 2003-2007, Bucureşti, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, p. 13-39 (27 pagini) (ISSN 1221-4302)

Gnosis şi anamnesis: amintiri din vechiul caravanserai”, in: Idei în dialog, nr. 46 / iulie 2008, Bucureşti

“The Chariot of the Soul. A Commentary on Plato, Phaedrus, 246a – 254b and Katha-Upanishad, I, 3. 3-9“, in: Archaeus, XI-XII / 2008, p. 337-350, Bucureşti, Asociaţia Română de Istorie a Religiilor, Institutul de Istorie a Religiilor (14 pagini) (ISSN 1453-5165)

„Întuneric catar, lumină sefirotică. Albigensi şi kabbalişti în Languedoc (secolele XII – XIII)”, in: Philologica Jassyensia, Anul IV, Nr. 2 (8) / 2008, Iaşi, Academia Română / Institutul de filologie română A. Philippide & Editura Alfa, p. 191-205 (15 pagini) (ISSN 1841-5377)

„Enunţul de identificare”, in: Idei în Dialog, nr. 57 / iunie 2009, Bucureşti

« Hermes Trismegistus et la théologie Soūfi de l’École de Bassorah », in: Caietele Echinox, volumul 17 / 2009, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare a imaginarului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 262-278 (17 pagini) (ISBN 2-905725-48-6)

« La feuille du ciel. Symboles bibliques-talmudiques dans la poésie de Benjamin Fondane », in: Jad Hatem (Ed.), Iris. Annales de philosophie, Volume 31 / 2010, Beyrouth, Liban, Université Saint Joseph, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, p. 85-92 (8 pagini) (ISSN 1729-6919)

« Manichéisme et néo-manichéisme : le bogomilisme au carrefour des espaces sacrés orientaux », in: Caietele Echinox, volumul 18 / 2010, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare a imaginarului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 306-333 (28 pagini) (ISBN 2-905725-57-0)

« Anekântavâda: la doctrine du non-absolutisme », in: The Annals of the University of the Lower Danube  – History, seria 19, tom VII / 2008, Galati, University of the Lower Danube, p. 235-240 (6 pagini) (ISSN 1583-7181)

“The Arabesques of Knowledge. Connections between Gnosticism and Sufism under the Abbasid Dynasty (750-1258)”, in: Studia Asiatica, vol. XI (2010), No. 1-2, Asociaţia Română de istorie a religiilor / Academia Română, Institutul de Istorie a Religiilor, Bucureşti, p. 273-290 (ISSN 1582-9111)

„Sistemul de gândire atribuit lui Hermes Trismegistus în scrierile Părinţilor Bisericii”, in: Credinţă şi cunoaştere. Interferenţe, No. 1 / iulie-decembrie 2010, Galaţi, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Centrul de studii interdisciplinare Sfântul Ioan Damaschin, p. 87-96 (10 pagini) (ISSN 2069-4571)

« Le sceau de la prophétie : connexions entre le christianisme et l’islam sous la dynastie des Abbassides », in: Archaeus, XV / 2011 (Fasc. 3), p. 325-348, Bucureşti, Asociaţia Română de Istorie a Religiilor, Institutul de Istorie a Religiilor (24 pagini) (ISSN 1453-5165)

„Sferele celeste în scrierile autorilor greci şi arabi“, in: Analele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi – Istorie, Fasciculul 19, tom IX / 2010, Galaţi, Editura Universităţii Dunărea de Jos, p. 191-196 (6 pagini) (ISSN 1583-7181)

« L’ascension de la lumière. Chorégraphies ontologiques en soufisme, hindouisme, manichéisme », in: Caietele Echinox, volumul 22 / 2012, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare a imaginarului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 166-176 (10 pagini) (ISSN 1582-960X)

« Les arabesques de la connaissance. Connexions entre le gnosticisme et le soufisme sous la dynastie des Abbassides », in: Philologica Jassyensia, Anul VIII, Nr. 1 (15) / 2012, Iaşi, Academia Română / Institutul de filologie română A. Philippide & Editura Alfa, p. 275-290 (16 pagini) (ISSN 1841-5377)

“Men and Lights – The Symbol of the Light-Bearer in Greek, Budhhist and Moslem Sources”, in: Analele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi – Istorie, Seria 19, tom X / 2011, Galaţi, Editura Universităţii Dunărea de Jos, p. 147-154 (8 pagini) (ISSN 1583-7181)

« Nuqabā’. Histoire politique, enseignements |ūfī et imaginaire apocalyptique au début de la dynastie des Abbassides », in: Romano-Arabica, No. XIII / 2013, Bucharest, Center for Arab Studies / University of Bucharest & University of Bucharest Publishing House, p. 211-232 (22 pagini) (ISSN 1582-6953)

“In the Ninth Heaven. The Gnostic Background of the Romanian Folklore Tradition of the Heaven’s Custom Houses”, in: Danubius, Nr. 31 / 2013, Galaţi, Muzeul de istorie Galaţi, p. 309-326 (18 pagini) (ISSN 1220-5052)

« Majnūn et Laylā, Don Quichotte et Dulcinée. Les extraordinaires aventures des foux amoureux », in: Philologica Jassyensia, Anul VIII, Nr. 2 (18) / 2013, Iaşi, Academia Română / Institutul de filologie română A. Philippide & Editura Alfa, p. 223-228 (6 pagini) (ISSN 1841-5377)

« Le Capital de la vie céleste. Doctrines sotériologiques taoïstes et bouddhistes sous la dynastie T’ang (Tang) », in: Caietele Echinox, volumul 27 / 2014, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare a imaginarului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 127-138 (12 pagini) (ISSN 1582-960X)

“Gnostic Dualism: The Myth of Light and Darkness”, in: Danubius, Nr. 32 / 2014, Galaţi, Muzeul de istorie Galaţi, p. 419-446 (18 pagini) (ISSN 1220-5052)