MĂDĂLINA UNGUREANU ANDRONIC

 
 
INFORMAŢII PERSONALE
 
E-mail: madandronic@gmail.com
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
 
din februarie 2009
 
Cercetător ştiinţific III
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Departamentul de Cercetare Interdisciplinară - Domeniul Socio-Uman ; www.uaic.ro.
Activitate de cercetare
 
din 2011
 
cercetător în proiectul La première traduction en roumain de la Septante, l’œuvre de Nicolae Milescu (Ms. 45 Bibliothèque de l’Académie Roumaine, Cluj). Édition critique, études linguistiques et philologiques (CNCS, IDEI/ PCE 1578, 2011-2014), Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi; (director de proiect: Prof. dr. Eugen Munteanu).
Activitate de cercetare
 
2009
 
cercetător în proiectul Influenţa occidentală prin intermediar grecesc în perioada modernizării limbii române (Grant CNCSIS PN II ID_126; director de proiect: cercet. şt. princ. I dr. Eugenia Dima)
Institutul „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi
Activitate de cercetare
 
2006-2007
 
cercetător în proiectul Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat (Grant CNCSIS cod: 1454; director de proiect: cercet. şt. princ. I dr. Gabriela Haja)
Institutul „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi
Activitate de cercetare
 
2006-2009
 
Profesor de limba şi literatura română
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi
Activitate didactică
 
2002-2006
 
Profesor de limba şi literatura română
Grup Şcolar „Nicolae Iorga” Negreşti, jud. Vaslui
Activitate didactică
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 
iulie-decembrie 2011
 
Stagiu de cercetare postdoctorală
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” , Şcoala Doctorală de Studii Filologice
bursă de cercetare post-doctorală la Departamentul de Cercetare Interdisciplinară - Socio-Uman, domeniul Ştiinţe ale omului şi ale societăţii, tema de cercetare postdoctorală: Tradiţia europeană şi românească a unei cărţi bisericeşti: parimiarul, finanţată prin proiectul  Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie) POSDRU/89/1.5/S/63663
stagiu de documentare de o lună la Universita Roma Tre
 
2004-2011
 
Doctor în Filologie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere
 
2002-2004
 
Studii masterale în domeniul Lingvistică generală şi românească
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” , Facultatea de Litere
bursă de studii Erasmus la Friedrich-Schiller-Universitát Jena (Germania), octombrie 2003-iulie 2004
 
1998-2002
 
Licenţă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere
Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
 
COMPETENΤE PERSONALE
 
Limba(i) maternă(e) - limba română
Alte limbi străine cunoscute - franceză, germană, engleză, italiană