GHEORGHE COLŢUN

 
 
Informații personale
 

E-mail: gheorghecoltun@ yahoo. com

Adresa profesională: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Limbă  Română, Linnvistică Generală şi Limbi Clasice, str. M. Kogălniceanu, 65, tel. 57-76-22.

Date biografice: născut la 02 iulie 1951, în satul Vălcineţ, raionul Călăraşi, căsătorit, două fete
Naţionalitatea: român
 
Studii, specializări: 
1968—a absolvit şcoala medie Vălcineţ, Călăraşi, Rep. Moldova
1975—a absolvit Universitatea de Stat din Moldova
1983—a absolvit aspirantura ( doctorantura ), secţia fără frecvenţă,       specialitatea „Limbi romanice—limba română”, U.S.M.     
1985—a susţinut teza de candidat ( doctor ) în ştiinţe filologice cu tema: „Expresii frazeologice verbale cu funcţia sintactică de predicat”. Conducător ştiinţific: acad. Nicolae Corlăteanu. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.
1992—1993 –studii postdoctorale  la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Romanică.
2002—a susţinut teza de doctor habilitat în filologie cu tema. „Particularităţi lexico-gramaticale şi semantico-stilistice ale frazeologizmelor în limba română”. Consultant ştiinţific: membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Rep. Moldova, profesor Anatol Ciobanu.Universitatea de Stat din Moldova.
1993— reciclare ( o lună ) la Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa, Facultatea de Litere
1995--  specializare ( 30  de zile ) la Universitatea de VEST din Timişoara, Facultatea de Filologie
2001 – specializare ( trei luni ) la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Filologie
2003 – deplasare de documentare ştiinţifică ( 10 zile ) la Biblioteca Ştiinţifică a AŞR
 
Activitate profesională
1976 – 1986 Universitatea de Stat din Moldova, lector, lector superior, doctor în ştiinţe filologice
1986 – 1988 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Pedagogiei, şef de laborator
1989 – 2011 Universitatea de Stat din Moldova, conferenţiar universitar, doctor habilitat în filologie
1985 – doctor în ştiinţe filologice 
1984 – conferenţiar universitar
1998 – 2001 – şef-catedră Limba Română Aplicată, USM, Chişinău
2002 – doctor habilitat în filologie
1998 – 2011 – conducător ştiinţific a şase doctoranzi ( 5 din România, 1 din R. Moldova )
 
Activitate  didactică

Cursuri magistrale :

Sintaxa limbii române ( curs teoretic şi practic )

Lexicologia limbii române ( curs teoretic şi practic )

Cursuri opţionale :

Frazeologia limbii române

Cursuri speciale:

Frazeologisme de origine biblică

Motive biblice în poezia românească

Probleme dificile de analiză gramaticală

 
CV-ul complet, împreună cu lista de lucrări, poate fi descărcat de aici.