Emanuel Conțac

 

Emanuel Conțac

Informaţii personale

 

Nume:                    Emanuel Conţac

E-mail:                  emanuelcontac@gmail.com

Naţionalitate:        română

Data naşterii:         28 februarie 1981

Locul naşterii:       Mun. Botoşani, jud. Botoşani

 

Domenii de interes:

studii biblice, istoria traducerii Bibliei în limba română, istoria versiunilor Cornilescu, critica textului biblic, filologie biblică, semantică biblică, lexicografie biblică

 

Parcurs profesional

2010–:  lector universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală  Pastorală, la Catedra de Studiul Vechiului şi Noului Testament.

2010: teza de doctorat în filologie la Universitatea din Bucureşti: Mentalităţi culturale româneşti şi concepţii teologice ortodox-răsăritene exprimate în lexicul şi stilul traducerilor româneşti ale Noului Testament.

2009–2013: cercetător angajat în proiectul „Monumenta Linguae Dacoromanorum” având sarcina de a realiza traducerea din limba greacă a trei cărţi biblice (Isaia, 1 Corinteni şi Evrei) şi de a întocmi comentariile aferente pentru ediţia critică a Bibliei de la Bucureşti (1688).

2007–2010: asistent universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală  Pastorală, la Catedra de Studiul Vechiului şi Noului Testament, unde predau cursurile practice de Limba greacă a Noului Testament, Introducere în tehnicile de cercetare şi redactare şi Hermeneutică biblică.

2005: teza de masterat în studii clasice la Universitatea din Bucureşti: Manifestări şi practici extatice în iudaismul vetero-testamentar şi iudaismul elenistic, disertaţie realizată sub coordonarea dnei lector univ. dr. Felicia Waldman.

2004–2007: preparator universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală Pastorală, la Catedra de Studiul Vechiului şi Noului Testament.

2004: absolvent, ca şef de promoţie, al Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti (teologie penticostală pastorală).

 

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate

2014, 1 august‒15 septembrie 2014, cercetare în arhiva British and Foreign Bible Society (Biblioteca Universității din Cambridge) și la Tyndale House, Cambridge.

2014, 7 iunie‒19 iulie 2014, stagiu de cercetare la Wheaton College, Illinois, SUA.

2013, 28 iulie‒10 august, Vacation Term for Biblical Study, St. Anne’s College, Oxford.

2012, iulie−octombrie, cercetare în arhiva British and Foreign Bible Society (Biblioteca Universității din Cambridge) și la Tyndale House, Cambridge.

2009, februarie, cercetare în arhiva British and Foreign Bible Society, din Cambridge, pentru clarificarea istoriei Bibliilor Cornilescu.

2008, iulie–august, angajat temporar al Institut für Neutestamentliche Forschung (din Münster), pentru care am scanat şi indexat manuscrisele 31, 346, 700 şi 828 (din catalogul Gregory-Aland).

 

Responsabilităţi administrative

2011–: Directorul Bibliotecii Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti.

2001–: membru al colectivului de redacție al jurnalului Plērōma. Studii şi cercetări teologice, publicat de Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti.

 

Afiliere profesională

  • Society of Biblical Literature
  • Society for the History of Authorship, Reading and Publishing
  • Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România, Iași
  • Uniunea Bibliștilor din România, Sibiu
  • Asociația Bibliotecilor Europene de Teologie (BETH)
  • membru al seminarului The Bible in Linguistic Context. Introduction to the Coptic Language, Colegiul „Noua Europă”, București
  • membru al seminarului The Bible in Linguistic Context. Introduction to the Hebrew Language, Colegiul „Noua Europă”, București

 

Limbi străine cunoscute

Engleză (foarte bine), franceză (bine), germană (satisfăcător);

Greacă veche (bine), latină (satisfăcător), coptă (satisfăcător), ebraică biblică (satisfăcător);

 

Cursuri predate

Introducere în metodologia cercetării științifice de profil (1 semestru), Limba greacă a Noului Testament (3 semestre), Hermeneutică biblică (2 semestre)

 

Cursuri extracuriculare predate

Epistola către Galateni, analiză morfo-sintactică și traducere a textului grec (2012−2013)

Epistola către Evrei, analiză morfo-sintactică și traducere a textului grec (2011−2012)

Epistola 1 Corinteni, analiză morfo-sintactică și traducere a textului grec (2010−2011)

 

Listă de publicaţii

(actualizat 17 feb. 2015)

a)     volume (autor/traducător):

1.     Cornilescu. Din culisele publicării celei mai citite traduceri românești a Sfintei Scripturi, Logos, Cluj-Napoca, 2014, 424 pag.

2.     C. S. Lewis, Meditații la Psalmi. Traducere din limba engleză şi note, Humanitas, Bucureşti, 2013, 168 pag.

3.     Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei, Logos şi Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, 320 pag.

4.     C. S. Lewis, Ferigi şi elefanţi. Traducere din limba engleză şi note, Humanitas, Bucureşti, 2011, 147 pag.

5.     John Christopher Thomas, Spălarea picioarelor în Ioan 13 şi în comunitatea ioanină. Traducere din limba engleză, Editura „Metanoia”, Oradea, 2011, 214 pag.

6.     C. S. Lewis, Surprins de bucurie. Traducere din limba engleză şi note, Humanitas, Bucureşti, 2008, 250 pag.

7.     Arthur G. Patzia şi Anthony J. Petrotta, Dicţionar de termeni biblici. Traducere din limba engleză. Logos, Cluj-Napoca, 2008, 156 pag.

8.     Gordon Fee, Exegeza Noului Testament. Manual pentru studenţi şi pastori. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2006, 231 pag.

9.     Douglas Stuart, Exegeza Vechiului Testament. Manual pentru studenţi şi pastori. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2006, 226 pag.

10.  Moisés Silva şi Walter Kaiser, Introducere în hermeneutica biblică. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2006, 350 pag.

11.  Stanley J. Grenz, David Guretzki & Cherith Fee Nordling, Dicţionar de termeni teologici. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2005, 140 pag.

12.  John Stott, Puterea predicării. Traducere din limba engleză, Logos, Cluj-Napoca, 2004, 320 pag.

13.  David Wang şi Carl Lawrence, Triumful lui Hristos în ţara preşedintelui Mao. Traducere din limba engleză. Editura Colegiului Biblic Est-European, Oradea, 2002, 220 pag.

b)     editor/redactor/referent științific:

1. Patrick Nullens, În căutarea binelui, trad. Rodica Vuijsters-Tudur, București ‒ Oradea, Editura Pleroma ‒ Societatea Biblică din România, 2013.

2. Ganea Vasile Romulus, Credincioși legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, Cluj-Napoca, Logos/Risoprint, 2013.

3. Evanghelia după Marcu, ediție bilingvă, traducere inedită și comentariu de Cristian Bădiliță, Adevărul Holding, București, 2012, 490 pag.

4. Apocalipsa lui Ioan, ediție bilingvă, traducere inedită și comentariu de Cristian Bădiliță, Adevărul Holding, București, 2012, 442 pag.

5. Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX. Actele colocviului internaţional Sighet, 2‒5 iunie 2011, coeditor Cristian Bădiliță, București, Curtea Veche, 2011, 576 pag.

6. Dimensiunea socială a Evangheliei, coeditor Corneliu Constantineanu, (Suplimentul Teologic al Jurnalului Plērōma, nr. 1), Bucureşti, Editura Plērōma & Romanian Bible Society, 2011, 116 pag.

7. Vasilică Croitor, Răscumpărarea memoriei. Cultul Penticostal în perioada comunistă, pref. John Tipei, Medgidia, Succeed Publishing, 2010, 437 pag.

8. Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei, trad. din germană de Ligia Taloş, Peregrinul, Cluj-Napoca, 2010, 352 pag.

9. Graeme Goldsworthy, Evanghelia şi Împărăţia, trad. de Adrian Serecuţ, Logos, Cluj-Napoca, 2009, 170 pag.

 

c)     articole şi studii de specialitate:

1.     The Reception of Zechariah 9:9 in the New Testament and in the Early Church, în „Sacra Scripta. Journal of the Centre for Biblical Studies”, vol. 11, 2013/2, p. 181-205.

2.     Fidela, o traducere românească fidelă a Bibliei King James (1611), în „Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie”, Lucrările simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ed. a II-a, Iaşi, 4‒5 noiembrie 2011, Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, (editori), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, p. 101‒119.

3.     Sursele predosloviilor la cele patru evanghelii din Noul Testament de la Bălgrad (1648), în „Limba română”, LXI, 2012, nr. 2, p. 175–192.

4.     Pastorul luteran Dietrich Bonhoeffer, martir al rezistenţei antinaziste în Germania lui Hitler, în „Şi cerul s-a umplut de sfinţi… Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX”. Actele colocviului internaţional Sighet, 2‒5 iunie 2011, coeditor Cristian Bădiliță, București, Curtea Veche, 2011, p. 475‒533.

5.     Tradiţia biblică românească. O prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi, în „Studii teologice”, nr. 2, 2011, p. 159‒245.

6.     Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921 în „Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie”, Lucrările simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Eugen Munteanu, Ioan-Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu (ed.), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 122‒145.

7.      John Christopher Thomas, Domnia de o mie de ani (Ap. 20:1–10), traducere din engleză, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 12, nr. 2 (2010), p. 117–139.

8.     Efectele vorbirii în limbi, respectiv ale profeţiei, asupra necredincioşilor, conform 1 Cor. 14:20–25, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 12, nr. 1 (2010), p. 75‒117.

9.     The “Lines to the Divine David” and the First Printed Romanian Bible, în „Biblicum Jassyense”, vol. 1, 2010, p. 10‒23.

10.  Chrys Caragounis, O biserică de casă în Corint? O incursiune în structura creştinismului timpuriu din Corint, traducere din engleză, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 11, nr. 2 (2009), p. 9–50.

11.  Condiţionări culturale în traducerea pasajului 1 Cor. 7:36–38, în tradiţia biblică românească, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul 11, nr. 2 (2009), p. 51–79.

12.  Iunia şi Nimfa: avatarurile unor identităţi feminine în manuscrisele greceşti, respectiv traducerile româneşti ale Noului Testament, în „Studii clasice”, vol. 45, 2009, p. 97‒115.

13.  Condiţionări teologice ale traducerii verbului dikaioun în Romani 3, în versiunile româneşti ale Noului Testament, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, XI (2009), nr. 1 (iunie), p. 21‒48.

14.  Condiţionări mariologice în traducerile româneşti ale versetului Ioan 2:4 în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, X (2008), nr. 2 (decembrie), p. 5‒28.

15.  Imaginea mamei şi a fraţilor lui Isus în Marcu 3:21, în Noul Testament grecesc şi în traducerile româneşti ale acestuia în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, IX (2007), nr. 4 (decembrie), p. 77‒119.

16.  Termenul presbyteros şi concepţiile teologice subiacente traducerii lui în ediţiile ortodoxe româneşti ale Noului Testament” în „Studii şi cercetări lingvistice”, LVII (2006), nr. 1 (ianuarie-iunie), p. 63‒83.

17.  Extazul mistic în gândirea şi practica lui Filon Alexandrinul în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VIII (2006), nr. 4 (decembrie): p. 63‒86.

18.  Manifestări profetico-extatice în Israelul predinastic şi dinastic, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VIII (2006), nr. 1 (martie): p. 31‒52.

19.  Profetismul lui Balaam – transă divinatorie sau extaz iudaic?, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VII (2005), nr. 4 (decembrie): p. 85‒109.

20.  Nābī – de la protoprofetismul extatic la profetismul literar târziu, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VII (2005), nr. 3 (septembrie): p. 81‒110.

21.  De la naraţiunea biblică la cultura de masă. Dinamica discursului narativ biblic din lungmetrajul animat Prinţul Egiptului, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VII (2005), nr. 2 (iunie): p. 47‒62.

22.  Doctrina despre libertatea voinţei în tradiţia bisericească răsăriteană medievală şi preluarea ei în gândirea teologică ortodoxă contemporană, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VII (2005), nr. 1 (martie): p. 45‒90.

23.  Doctrina despre libertatea voinţei în perioada decisivă a tradiţiei bisericeşti răsăritene, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VI (2004), nr. 2 (decembrie): p. 76‒127.

24.  Premise patristice ale formării doctrinei despre libertatea voinţei în gândirea teologică răsăriteană, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul VI (2004), nr. 1 (iunie): p. 17‒48.

25.  Conceptul de dynamis în scrierile lui Luca, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul V (2003), nr. 1 (iunie): p. 73‒94.

26.  Apa ca simbol al Duhului în Noul Testament, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul IV (2002), nr. 1 (iunie): p. 43‒54.

27.  Comunicarea adevărului biblic, între respingere şi acceptare”, în „Plērōma. Studii şi cercetări teologice”, anul III (2001), nr. 2 (decembrie): p. 93‒111.

 

d)     simpozioane, comunicări ştiinţifice, conferinţe, interviuri (selectiv)

1.     Bible Censorship within the Romanian-speaking Territories during the 19th and 20th Centuries, The 22nd annual conference of the Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP), Antwerp, 17-21 September 2014.

2.     “Faith as the Hand of the Soul”: A Reformed Commonplace in the Prefaces of the Bălgrad NT (1648), Simpozionul internațional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi,  8-10 mai 2014.

3.     Receptarea lui C.S. Lewis în România post-comunistă. Colocviul Internațional The Romantic Rationalist: Life, Joy & Imagination in the Work of C.S. Lewis, 7-8 noiembrie 2013, Universitatea A.I. Cuza din Iași.

4.     The Clash Between Peter and Paul at Antioch (Gal. 2:11‒14). Early Patristic Commentators Between a Rock and a Hard Place. Conferința internațională „Peter in Earliest Christianity”, 4‒6 iulie, 2013, The Centre for the Study of Christian Origins. University of Edinburgh.

5.     Unsolved Issues concerning the 1648 NT. Is a Scholarly Consensus Possible? Simpozionul internațional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi,  30 mai – 1 iunie 2013.

6.     Recent Romanian Translations with particular reference to Cultural, Ecclesiastical and Doctrinal Bias, Seminar on Bible Translation, The International Baptist Theological Seminary, Praga, 4‒7 februarie 2013.

7.     „Literatură patristică și teologie astăzi”, Colegiul Noua Europă, București, 18 decembrie 2012.

8.     Protestant Features of the first Romanian Translation of the New Testament (1648), International Colloquium “Vernacular Bible and Religious Reform”, Leuven, 29 Nov. ‒ 1 Dec. 2012.

9.     The Reception of Zechariah 9:9 in the New Testament and in the Early Church, Simpozionul „Messianische/Christologische Texte in Alten Testament und ihre Rezeption im Neuen Testament und in der Patristik”, Centrul de Studii Biblice al Universității Babeș-Bolyai, 8–11 Nov. 2012.

10.  „Cum citim Biblia?”, Centrul „Sfinţii Petru şi Pavel”, Bucureşti, 11 ianuarie 2012.

11.  „Pe creştinii ataşaţi de Cristos nu-i poţi înregimenta în proiecte ideologice”: o poveste a cultului penticostal, interviu luat de Otniel Vereş, publicat în Cristian Bădiliţă şi Otniel Vereş (editori), Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăţi despre marile tradiţii creştine, Bucureşti, Editura Vremea, 2011, p. 263-292.

12.  „Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI”, Bucureşti, 23 noiembrie 2011.

13.  „Fidela”, o traducere românească fidelă a versiunii King James 1611, Simpozionul Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 4–5 noiembrie 2011.

14.  Pastorul luteran Dietrich Bonhoeffer, martir al rezistenţei antinaziste în Germania lui Hitler, Colocviul Internaţional „Martiriul în antichitatea creştină şi în secolul XX”, Sighet, 2-5 iunie 2011

15.  Formarea lui Dietrich Bonhoeffer, premisă a deschiderii sale ecumenice, Centrul de Cercetare Ecumenică, Sibiu, 1 noiembrie 2010.

16.  Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921, Simpozionul Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 28–29 octombrie 2010.

17.  Harul costisitor şi ucenicia creştină în teologia lui Dietrich Bonhoeffer, Centrul de Educaţie Creştină şi Cultură Contemporană „Areopagus”, Timişoara, 21 aprilie 2010.

18.  Traducerea termenului presbyterion în tradiţia biblică românească, „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 februarie 2010.

19.  Verbul dikaioun la apostolul Pavel şi traducerea lui în tradiţia biblică românească, „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 februarie 2010.

20.  Condiţionări eshatologice în traducerea secvenţei ta chilia ete din Apoc. 20, în tradiţia biblică românească, „Explorări în tradiţia biblică românească”, Iaşi, 11-14 februarie 2010.

21.  Conceptul de dynamis în scrierile lui Luca, „Raportul dintre Biblie, Tradiţie şi experienţă în spaţiul spiritualităţii româneşti”, Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, 11 aprilie 2003.

22.  Invitat la RVE și la Speranța TV (emisiunea „Academica”, edițiile din 31 ianuarie și 7 februarie 2012).