ELENA DĂNILĂ

 
 
Informaţii personale Varianta Word a CV-ului poate fi descărcată de aici.
Nume / Prenume TAMBA Elena
E-mail isabelle.tamba@gmail.com
Web https://www.philippide.ro/persoane/elena_tamba.html
Cetăţenia română
Data naşterii 23 martie 1978
Sex feminin
Publicaţii sub numele Elena TAMBA, Elena TAMBA DĂNILĂ, Elena DĂNILĂ
Experienţa profesională  
Perioada 1 august 2014 → prezent
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul I doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de gradul ştiinţific III. Proiectul prioritar  al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie. Activităţi organizatorice şi de coordonare (membru în Consiliu ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”; membru în comitetele de organizare a simpozioanelor internaţionale şi naţionale ale Institutului).
Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică. Instituţie academică de cercetare fundamentală. Poziţia în COR/Cod: 258403
Perioada octombrie 2006 → prezent
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul III doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de gradul ştiinţific III. Proiectul prioritar  al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie. Activităţi organizatorice şi de coordonare (membru în Consiliu ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”; membru în comitetele de organizare a simpozioanelor internaţionale şi naţionale ale Institutului).
Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică. Instituţie academică de cercetare fundamentală. Poziţia în COR/Cod: 258403
Perioada noiembrie 2002 – octombrie 2006
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător ştiinţific. Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie. Activităţi organizatorice (membru în comitetele de organizare a simpozioanelor internaţionale şi naţionale al Institutului).
Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică. Instituţie academică de cercetare fundamentală. Poziţia în COR/Cod: 258403
Perioada martie 2002 – noiembrie 2002
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de asistent de cercetare. Proiectul prioritar  al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie.
Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală. Poziţia în COR/Cod: 258403
Perioada septembrie 2001 – februarie 2002
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare stagiar
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de asistent de cercetare stagiar. Proiectul prioritar  al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă: redactare, revizie.
Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 8, Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică. Instituţie academică de cercetare fundamentală. Poziţia în COR/Cod: 258403
Perioada 2000-2001
Funcţia sau postul ocupat profesor suplinitor
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice. Limba franceză
Numele şi adresa angajatorului

Şcoala „Ion Creangă”

Tg. Frumos, Str. Bogdan Vodă, nr. 5; jud. Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ public
Educaţie şi formare  
Perioada 1.11.2001-20.11.2004
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în filologie; O.M. nr. 3184 din 7.02.2005
Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Domeniul: limba română; competenţe filologice generale şi specifice; competenţe de cercetare a câmpului socio-uman

Titlul tezei: Vechi şi nou în sintaxa limbii române
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Studii postuniversitare (doctorat)
Perioada 2000-2001
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate
Domenii principale studiate / competente dobândite Studii Aprofundate de Lingvistică generală şi românească la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Studii postuniversitare (studii aprofundate)
Perioada 1996-2000
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă
Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Profilul: filologie. Limba şi literatura română, limba şi literatura franceză; competenţe de specialitate, competenţe psihopedagogice

Specializarea: Limba şi literatura română – limba şi literatura franceză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  –  Facultatea de Litere

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Studii universitare
Stagii de formare şi documentare

Șoală de vară franco‑germană în etimologie romanică  (2e École d’été franco-allemande en étymologie romane) – ATILF, Nancy, 30 iunie–4 iulie 2014, organizată în cadrul proiectului internaţional DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman) – https://www.atilf.fr.

    Workshop în lexicografie şi lexicologie computaţională „LEXICOM 2011”, Saint Petersburg, Rusia, 14–18 iunie 2011, organizat de ABBYY InfoPoisk LLC, Lexical Computing Ltd. şi de Sankt Petersburg State University – atestat

    Şcoală de vară EUROLAN 2007 „Semantics, opinion and sentiment in the text”, 23.08.2007-03.09.2007, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Informatică. Domeniul: lingvistică computaţională; analiza limbajului natural – diplomă.
Aptitudini şi competenţe personale

Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: Lexicografie, Lexicologie, Lexicografie Computaţională, Gramatica Limbii Române, Lingvistică Şi Filologie Românească, Toponimie.

Competenţe tehnoredacţionale aplicate în activitatea desfăşurată ca membru în colegiile de redacţie ale unor reviste de specialitate: „Philologica Jassyensia”.

Traducător din şi în limba franceză.
Participare la proiecte naţionale şi internaţionale

Proiecte ştiinţifice instituţionale:

         Proiecte obţinute, în calitate de director: proiectul CNCSIS-UEFISCDI, PN II TE_246/2010, nr. 55 / 28.07.2010, cu titlul CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din Bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens (2010 – 2013).

 

       Membru în echipa de cercetare la proiectele internaţionale:

iulie 2014→ : DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman) (Première phase: le noyau panroman) – https://www.atilf.fr.

2013– prezent: ENel: European Network of e-Lexicography, proiect internaţional COST Action IS 1305.

 

       Membru în echipa de cercetare la proiectele naţionale:

2001– prezent: Dicţionarul limbii române (DLR) (proiect naţional al Academiei Române).

2007-2010: eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP; director: prof. univ. dr. Dan Cristea).

2007-2008: DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate (grant CNCSIS; director: CS I dr. Cristina Florescu).

2005-2007: Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (grant CNCSIS; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

2003-2005: Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea (grant CNCSIS; director: CS I dr. Cristina Florescu).

 

       Colaborator (extern) la proiectele:

2011‑2014: Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic (proiect CNCS; director: CS I dr. Cristina Florescu) – cercetător voluntar;

2008-2014: Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

2006-2007: Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat (grant CNCSIS; director: CS I dr. Gabriela Haja).

Proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 este realizat prin colaborarea cu cercetători românişti de la Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg im Breisgau, Germania.
Limba maternă Româna
Limbi străine cunoscute Franceză, engleză, italiană, spaniolă
Competenţe şi abilităţi sociale

Expertă în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare, ca cercetător profesionist, formată într‑un institut de cercetare al Academiei Române şi în proiecte de cercetare finanţate prin competiţie naţională ori internaţională.

Spirit de echipă; capacitate de relaţionare.
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă în redactarea şi gestionarea proiectelor ştiinţifice.

Rigoare şi spirit metodic dobândite ca urmare a activităţilor de cercetare şi a celor organizatorice desfăşurate în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Experienţă managerială ca director al proiectului CNCSIS-UEFISCDI, PN II TE_246/2010, nr. 55/28.07.2010, cu titlul CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din Bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens (2010 – 2013).

Membru în comitetele de organizare a Simpozioanelor internaţionale organizate de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi sau a altor manifestări:

17-18 mai 2002 – Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării;

23-24 mai 2003 – Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora;

1-2 octombrie 2004 – Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene;

9‑10 decembrie 2004 –  Workshop‑ul Dicţionarul limbii române(DLR)în format electronic. Studii privind achiziţionarea;

11-12 noiembrie 2005 – Comunicare interculturală şi integrare europeană;

22-23 septembrie 2006 – Identitatea culturală românească în contextul integrării europene;

19-21 septembrie 2007 – Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice;

1 noiembrie 2007 – Atelierul de lucru DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate;

25-27 septembrie 2008 – Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european;

30 octombrie 2008 – Atelierul de lucru DTLRd. Bază lexicală informatizată. Derivate în –ime şi –işte;

15 mai 2009 – Simpozionul Alexandru Philippide – 150 de ani de la naştere;

5-7 noiembrie 2009 – Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice;

22–24 septembrie 2010 – Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora;

21–23 septembrie 2011 – Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română;

29 noiembrie 2011 – Workshop‑ul CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. Stadiul cercetării;

17−18 mai 2012 – Workshop‑ul Situaţia lexicografiei academice româneşti actuale, organizat la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de lexicologie-lexicografie, în cadrul planului de lucru al proiectului CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens;

30 mai 2012 – Atelier (naţional) de diseminare a proiectului Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice;

12 iunie 2012 – Simpozionul Naţional I.L. Caragiale azi. Vitalitatea operei, Iaşi.

18–19 septembrie 2012 – Tradiţie/ inovaţie identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române;

1-2 noiembrie 2012 – Colocviul internaţional Gheorghe Ivănescu – 100 de ani de la naştere, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere şi Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi;

28 martie 2013 – Dezbaterea cu tema „Junimea – 150 de ani”, Iaşi, Filiala din Iaşi a Academiei Române;

5 aprilie 2013– Atelierul de lexicologie: Terminologia românească meteorologică a fenomenelor atmosferice: disocieri, perspective, implicații lexicologice (Iaşi);

16−17 mai 2013 – Workshop‑ul Lexicografia academică românească. Provocările informatizării, Iaşi, într‑o secţiune specială a Conferinţei „Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române” – ConsILR 2013;

20 iunie 2013 – Simpozionul Naţional Doi ctitori ai literaturii române: Gheorghe Asachi şi Bogdan Petriceicu‑Hasdeu;

25-26 septembrie 2013 – a XII-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Pilippide” în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi;

11−19 octombrie 2013 – EUROLAN 2013, a XI‑a ediţie dedicată realizărilor lexicografiei computaţionale româneşti, Ipoteşti;

15‑16 mai 2014 – workshop-ul Lexicografia academică românească. Provocările informatizării (Iaşi);

17-19 septembrie 2014 – a XIII-a ediţie a Simpozionului internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Limba şi cultura română: abordări interne şi perspective externe, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Pilippide” în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi.

 

Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”.

 

Coordonator al activităţii de documentare pentru DLR a doctoranzilor de la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (octombrie 2010 – iulie 2014).

Coordonator al activităţii de colaborare la proiectul MLD (corectare a Indicelui de la volumul Paralipomena I, II, din Monumenta linguae Dacoromanorum) a doctoranzilor de la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (noiembrie – decembrie 2010).
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoaştere şi utilizare a procesoarele de texte şi a altor aplicaţii (instrumentelor Microsoft Office™ – Word™, XML şi PowerPoint™), utilizarea bazelor de date, a Internetului. 
Alte competenţe şi aptitudini Perseverenţă, responsabilitate; capacitate de analiză şi de organizare; capacitate de a lua decizii; rezistenţă la efort intelectual; creativitate.
Distincţii

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, pe anul 2008, pentru volumul Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Tom IV. Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, 16 decembrie 2010.

Diploma Meritul Academic conferită Colectivului de lexicografi de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi „Pentru merite şi devotament în realizarea Dicţionarului limbii române”, Bucureşti, 21 aprilie 2010.

Premiul de excelenţă al Salonului naţional de carte, Iaşi, 2009, pentru volumul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007 pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007.

Premiul „Cartea anului” la Salonul internaţional de carte românească, ediţia a XVI-a, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007.
Alte informaţii

Membru în Societatea de Lingvistică Romanică (Société de Linguistique Romane);

Membru fondator în Consiliul Director al Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi;

Membru în Consorţiul de Informatizare pentru Limba Română (ConsILR);

Membru în Asociaţia Română de Terminologie (TermRom);

Membru fondator în Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România Iaşi.

 

Membru în colegiul de redacţie al revistei Philologica Jassyensia a Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi – revistă indexată în 11 baze de date internaţionale

CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA, GOOGLE SCHOLAR, The LINGUIST LIST, MLA International Bibliography, SCIPIO, PROQUEST, ULRICHSWEB, Index Copernicus.

 

Membru în colegiul de redacţie al Buletinului Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi.