CRISTINA–MARIANA CĂRĂBUŞ

 
 

Date biografice:

Născută la 14 august 1979, loc. Iaşi, judeţul Iaşi.

Email: cristinacarabus14@yahoo.com; zarkadi14@yahoo.com

Domenii de interes:

lingvistică şi filologie românească, semantică şi lexicografie.

Parcurs profesional :

2013-prezent : profesor titular de limba şi literatura română şi de limba franceză la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi.

2012: doctor în filologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu tema Nume de animale în versiunile biblice românești; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. Eugen Munteanu.

2010 –2013: profesor titular de limba şi literatura română la Grup Şcolar „V.M. Craiu”, Belceşti, jud. Iaşi.

2009: absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (Masterat de lingvistică românească şi generală)

2009-2010 : profesor titular de limba și literatura română la Școala cu clasele I-VIII Heleșteni, jud. Iași.

2008-2009: profesor de limba și literatura română la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă“ – Iași.

2008: absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (limba şi literatura română/limba şi literatura franceză).

2007-2009: profesor de limba latină la Școala Gimnazială nr.23 „Titu Maiorescu“ – Iași şi la Şcoala Gimnazială nr.15 „Ştefan Bârsănescu“ – Iaşi.

2003-2006: profesor de limba latină la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti“ – Răducăneni, jud. Iaşi.

2003: absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (filologie clasică).

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate:

2013, iunie, Biblioteca Universităţii „Friedrich Schiller”, Jena, Germania.

2011, iunie - august, bursier mobilitate transnaţională la Friedrich-Schiller Universität, Jena.

2002, iulie ­ august, cursuri de vară de neogreacă la Universitatea Ioannina – Grecia.

Proiecte ştiinţifice instituţionale:

2011–2015: Terminologia românească meteorologică ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic PN-II-ID-PCE-2011-3-0656, grant CNCSIS, membru, director de proiect: CS I dr. Cristina Florescu.

Limbi străine cunoscute:

Franceză (foarte bine), engleză (bine), neogreacă (satisfăcător);

Latină (foarte bine), greacă veche (bine).

Participări la conferinţe / simpozioane:

Terminologia meteorologică românească (ştiinţific vs. popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic, Universitatea „Friedrich Schiller”, Institutul de Romanistică, Jena, Germania, 28 iunie 2013.

Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic – prezentarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0656, grant CNCSIS, director de proiect: CS I dr. Cristina Florescu, Atelier de Lexicologie (nivel naţional), organizat de Departamentul de lexicologie şi lexicografie al Institutului de Filologie „A. Philippide” din cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi, 5 aprilie 2013.

Studiu de caz: articolul DFA nor, Atelier de Lexicologie (nivel internaţional), organizat de Departamentul de lexicologie şi lexicografie al Institutului de Filologie „A. Philippide” din cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi, 2 noiembrie 2012.

Publicaţii:

a)     articole de specialitate:

Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (ştiinţific vs popular). Studiu lingvistic. Anul I (oct. 2011- oct. 2012). Realizări, în volumul Gheorghe Ivănescu - 100 de ani de la naştere, număr special al revistei „Anuar de lingvistică și istorie literară”, t. LIII, nr. 1, 2013, p. 429-436, Editura Academiei (în colaborare cu membrii proiectului: Cristina Florescu, Liviu Apostol, Laura Manea, Elena Tamba, Alina-Mihaela Bursuc, Cristina Cărăbuș, Florin Teodor Olariu, Dan Cristian Chelaru)

Sensul propriu şi sensul figurat al unor zoonime biblice româneşti, revista „Transilvania” (revistă indexată în bază de date SCOPUS), Sibiu, nr. 9, 2012, ISSN 0255 0539, p. 84-88.

Calcul, un mijloc important de traducere a unor zoonime biblice româneşti, revista „Transilvania” (revistă indexată în bază de date SCOPUS), Sibiu, nr. 3, 2012, ISSN 0255 0539, p. 52-57.

Ferdinand de Saussure. Modelul diadic al semnului lingvistic, în lucrarea Semiotică şi comunicare (Suport de curs pentru studenţii/masteranzii în ştiinţe umaniste), Iaşi, 2009, coord. Mihaela Secrieru, p. 10-17.

b) comunicări ştiinţifice publicate:

Distincţia câmp semantic / clasă lexicală. Cu aplicaţie la zoonimia biblică românească, în vol. Cornel Moraru, Al. Cistelecan, Iulian Boldea, Studii umaniste şi perspective interculturale. Cercetări ale doctoranzilor în filologie, Lucrările Conferinţei Internaţionale de la Târgu­Mureş, 14-15 aprilie 2011, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu­Mureş, 2011, p. 701­711.

Câmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în câteva versiuni biblice româneşti, în: Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie, Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 259­278.

Lexicul actual din perspectiva raportului normă/uz, în: Mariana Flaişer (coord.), Cultura şi imaginea românilor în lume, Lucrările Simpozionului Naţional cu participare internaţională, Ediţia a IX-a, Iaşi, 29 mai 2009, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, p. 362-369.

c) recenzii:

N. A. URSU, Despina URSU, Împrumutul în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860), vol. III, Partea I [literele A-M], Partea a II-a [literele N-Z], Editura Cronica, Iaşi, 2011, 410 p. (partea I), 417 p. (partea a II-a), în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, t. LII, 2012, p. 232-233, Editura Academiei.

Ioan CHINDRIŞ, Ciprian GHIŞA (coord.), 240 de ani de la moartea marelui arhiereu şi luptăor naţional Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, în vol. III Şcoala Ardeleană, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2009, 492 p., în „Anuarul de lingvistică şi istorie literară”, t. LII, 2012, p. 227-230, Editura Academiei.

Ioan CHINDRIŞ, Niculina IACOB, Samuil Micu în mărturii antologice, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2010, 648 p., în revista „Philologica Jassyensia” (B+), an VII, nr. 1 (13), 2011, p. 290-293; ISSN 2247-8353 (ISSN – L 1841-5377.

Marius SALA, 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 249 p., în revista „Philologica Jassyensia” (B+), an VIII, nr. 2 (16), 2012, p. 334-336; ISSN 2247-8353 (ISSN – L 1841-5377).