ANA MARIA GÎNSAC

 

INFORMAȚII PERSONALE

Cs. III dr. Ana-Maria Gînsac

E-mail: anamaria.gansac@gmail.com

Domenii de interes: filologie, istoria limbii române, lingvistică romanică, onomastică.

 

Experienţă profesională

2013-2015: cercetător ştiinţific III la Departamentul de Cercetare Interdisciplinar Domeniul Socio-Uman, Proiectul „Monumenta linguae Dacoromanorum”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

2009-(februarie)2013: cercetător ştiinţific la Facultatea de Litere, Proiectul „Monumenta linguae Dacoromanorum”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

Educaţie şi formare

2009: doctor în filologie (magna cum laude) cu teza Teonimie românească. Concep, metodă, probleme (coordonator prof. dr. Eugen Munteanu), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

2005: absolventă a masteratului de Lingvistică Generală şi Românească, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

2003: absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, specializarea litere – limbă română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate

2008-2010: bursier „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia.

2006 (octombrie)-2007 (aprilie): bursier Socrates-Erasmus la „Fridrich Schiller Universität” din Jena.

Alte stagii de cercatare (2010-2012): Paris, Berlin, Leuven.

 

Proiecte de cercetare

2012-: membru în echipa proiectului La première traduction en roumain de la Septante, l’œuvre de Nicolae Milescu (Ms. 45 Bibliothèque de l’Académie Roumaine, Cluj). Édition critique, études linguistiques et philologiques (CNCS, IDEI/ PCE 1578, 2011-2015), la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (director de proiect: Prof. dr. Eugen Munteanu).

2010-2012: proiect de cercetare tip PD (post-doctoral), cod 456/2010, finanţat de CNCSIS: Onomastică biblică românească. Studiu lingvistic şi filologic (director).

2006-2008: colaborator în cadrul proiectului de cercetare Etno-horonimie românească , tema nr. 14, cod 1394, finanţator CNCSIS (director de proiect prof. dr. Eugen Munteanu).

 

Lucrări elaborate

a) articole

Ana-Maria Gînsac, Cîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelor, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Secţiunea IIIe, tomul LX, 2014, p. 99-110.

Mădălina Ungureanu, Ana-Maria Gînsac, Maria Husarciuc, Proiectul „Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688”. Stadiu actual, perspective, în Al. Andriescu – 88, volum îngrijit de Gabriela Haja, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

Ana-Maria Gînsac, Vocativul numelor proprii în traducerile româneşti ale Vechiului Testament din secolul al XVII-lea, în „Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics”, IV (2013), p. 135-142.

Ana-Maria Gînsac, Despre traducerea toponimelor biblice descriptive în limba română, în „Studii şi cercetări lingvistice”, LXIII (2012), nr. 1, 121-135.

Ana-Maria Gînsac, Despre glosarea numelor proprii în primele manuscrise româneşti ale Bibliei, în Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, 219-228.

Ana-Maria Gînsac, Considerazioni generali sull’approccio latineggiante nella traduzione dei nomi propri biblici romeni, în „Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics”, II (2011), p. 17-29.

Ana-Maria Gînsac, O abordare cognitivistă a numelor proprii biblice, în „Philologica Jassyensia”, VI, nr. 2 (12), 2010, p. 63-74.

Ana-Maria Gînsac, Problemi riguardanti la traduzione in romeno dei nomi propri biblici, în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, VII (2010), p. 69-100.

 

b) cărţi

Ana-Maria Gînsac, Teonimie românească. Concept, metodă, probleme, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013.

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars IX: Paralipomenon I, Paralipomenon II. Autori: Ştefan Colceriu, Elena Dănilă, Ioan-Florin Florescu, Mioara Dragomir, Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Sabina Rotenştein, Mădălina Ungureanu; autorul versiunii informatizate: Vlad Sebastian Patraş; coord.: prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009.

 

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XXII: Iosephus ad Machabaeos. Autori: Mioara Dragomir, Ana-Maria Gînsac, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Lucia Gabriela Munteanu, Adrian Muraru, Mădălina Ungureanu; autorul versiunii informatizate: Vlad Sebastian Patraş; editor: Ana-Maria Gînsac, coord.: prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012.

 

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars X.2: Iob. Autori: Ana-Maria Gînsac, Mioara Dragomir, Elsa Lüder, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Constantin Pîrvuloiu, Sabina Rotenştein, Mădălina Ungureanu; autorul versiunii informatizate: Vlad Sebastian Patraş; editor: Maria Moruz; coord.: prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012.

 

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VIII: Regum III, Regum IV. Autori: Iosif Camară, Ana Catană-Spenchiu, Ana Maria Gînsac, Mihai Moraru, Maria Moruz, Sabina Rotenştein, Elena Tamba, Mădălina Ungureanu; autorul versiunii informatizate: Vlad Sebastian Patraş; editor: Ana Maria Gînsac; coord.: prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

 

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XX: Sapientia. Sirach. Susanna. De Belo sive Dracone Babylonico. Autori: Iosif Camară, Ana Catană-Spenchiu, Ana Maria Gînsac, Octavian Gordon, Maria Moruz, Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Mihaela Paraschiv, Mădălina Ungureanu; versiune informatizată: Vlad Sebastian Patraş; editor: Mădălina Ungureanu, coord.: prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

 

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XIV. Ieremias. Lamentationes Ieremiae. Autori: Ana Catană-Spenchiu, Mioara Dragomir, Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Eugen Munteanu, Sabina-Nicoleta Rotenştein, Elena Tamba, Mihai Valentin Vladimirescu; versiune informatizată: Vlad Sebastian Patraş; editor: Sabina-Nicoleta Rotenştein, coordonator: prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

 

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XIII. Isaias. Autori: Iosif Camară, Emanuel Conţac, Mioara Dragomir, Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Maria Moruz, Elena Tamba, Mădălina Ungureanu; versiune informatizată: Vlad Sebastian Patraş; editor: Mădălina Ungureanu; coord.: prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

 

Participări la manifestări ştiinţifice

2014: Ana-Maria Gînsac, Teoria prototipului şi categoria numelor proprii. Cu aplicaţie la subclasa onomastică a teonimelor (Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, cu titlul „Limba şi cultura română: abordări interne şi perspective externe”, Iaşi, 17–19 septembrie 2014).     

2014: Ana-Maria Gînsac, Studiul numelor proprii biblice. Probleme, instrumente, soluţii (Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a IV-a, Iaşi, 8-10 mai 2014).

 2014: Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Despre indicele de cuvinte şi forme al volumelor din seria „Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688” (Al 14-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică: „Variaţia lingvistică. Probleme actuale”, Bucureşti, 28-29 noiembrie 2014).

2013 : Ana-Maria Gînsac, Les notes marginales sur le texte révisé de l’Ancien Testament traduit par Nicolae Milescu au XVIIe siècle (ms. 45) (Congresul Internaţional de Filologie Romanică, Nancy, 14 iulie – 20 iulie).

2012 : Ana-Maria Gînsac, Marginal Glosses as a „Technique of Translation” in the first Romanian Manuscripts of the Bible (International Colloquium «Vernacular Bible and Religious Reform», Leuven, 29 noiembrie – 1 decembrie).

2012 : Ana-Maria Gînsac, Despre traducerea unor toponime biblice descriptive în limba română (Simpozionul internaţional «Tradiţie, inovaţie, identitate, alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române», Iaşi, 18–19 septembrie).

2012: Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina Ungureanu, Interdisciplinaritate în cercetarea filologică. Proiectul «Monumenta linguae Dacoromanorum», (Conferinţa cu participare internaţională «Comunicare, context, interdisciplinaritate», Târgu-Mureş, 21‒23 noiembrie).

2011: Ana-Maria Gînsac, The Translation of Biblical Proper Names. A Relevance-Theory Approach (XXIV International Congress of Onomastic Sciences «Names in daily life», Barcelona, 5- 9 septembrie).

2011: Ana-Maria Gînsac, Proper Names in Marginal Glosses from 17th Century Romanian Bible Manuscripts (Conferinţa Internaţională de Onomastică «Numele şi numirea», Baia-Mare, 19-21 octombrie).

2010: Ana-Maria Gînsac, L’approccio etimologizzante-latineggiante nella traduzione dei nomi propri biblici romeni (Congresul Internaţional de Filologie Romanică, Valencia, 5-12 septembrie).

2010: Ana-Maria Gînsac, Problems Concerning the Romanian Biblical Proper Names (Congresso Internazionale «La tradizione biblica romena nel contesto europeo», Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Veneţia, 22-23 aprilie).

 

Membru în societăţi ştiinţifice

2011-: International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

2010-: Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

 

Alte activităţi

2010-: membru în colectivul de redacţie al revistei Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics (Iaşi).

Competenţe lingvistice: limba engleză (foarte bine), limba italiană (bine).