ANA SABIE

Nume/ Prenume - Ana SΑΒΙΕ

Adresa - Sat Farcașa, comuna Farcașa, județul Neamț.

E-mail - ana.sabie@yahoo.com

Cetățenia - Română

Data naşterii - 21.10.1990

 

Experiență profesională

Perioada - 19 februarie 2016 - prezent

Voluntar în cadrul proiectului CoRoLa (Corpus computațional de referință pentru limba română contemporană), inițiat de Academia Română prin IIT (Institutul de Informatică Teoretică, Iași) și ICIA (Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială, București) (activități legate de lingvistica corpusului).

 

Perioada - 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015

Doctorand bursier în cadrul proiectului „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită”, contract POSDRU/187/1.5/S/155397, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) (participări la sesiuni de formare – managementul cercetării științifice, seminarii științifice, simpozion internațional organizat în România).

 

Perioada - 15 septembrie 2014 – 3 noiembrie 2014

Profesor suplinitor de Limba și literatura engleză la Școala Gimnazială „Ioan Luca”, Farcașa, Neamț.

 

Perioada - 16 aprilie 2015 – 31 iulie 2015, 16 octombrie – 31 decembrie 2015.

Bibliotecar de referințe (voluntar) la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Păcurari. Nr. 4, 700511, Iași (custode Galeriile Rergale, monitorizare sală de lectură și Punct de informare, activități de traducere).

 

Educaţie şi formare

Perioada - 7 noiembrie 2015 – 28 mai 2016

Participant la cursul de Introducere în Științele Documentării și   Informării (organizat de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Păcurari, Nr. 4, 700511, Iași, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași) (noțiuni de biblioteconomie, cultura informației, cercetarea bibliografică, management și marketing infodocumentar).

 

Perioada - 1 octombrie 2014 - prezent

Doctorand bursier, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol, Nr. 11, 700506, Iași, îndrumător: prof. univ. dr. Alexandru Gafton. Titlul tezei: „Dicționar elino-românesc, vol. I, G. Ioanid, București, 1864. Ediție de text. Studiu filologic și lingvistic.”

 

Perioada - 1 octombrie 2012 – 30 iunie 2014

Diplomă de masterat - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol, Nr. 11, 700506, Facultatea de Litere, Studii universitare de masterat, Specializarea Lingvistică generală și românească (lingvistică generală, lingvistică romanică, sociolingvistică, psiholingvistică, semantică lexicală, onomastică, toponimie, paleografie, semiotică, pragmatică, lingvistica corpusului). Titlul disertației: „Psaltirea Voronețeană. Ediție de text (coordonator științific: lect. univ. dr. Roxana Vieru).

 

Perioada - noiembrie 2013 – septembrie 2014

Participant în cadrul colectivului de editare a Catagrafiilor Vistieriei Moldovei (Ținutul Tutova), proiect inițiat de prof. dr. Mircea Ciubotaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

 

Perioada - 1 octombrie 2009 – 2 iulie 2012

Diplomă de licență, certificat de absolvire a Modului I psihopedagogic - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza’’, Bulevardul Carol, Nr. 11, 700506, Facultatea de Litere, Studii universitare de licență, Specializarea Engleză-Română. Titlul licenței: „Lucrul apostolesc (Coresi). Ediție de text (coordonator științific: lect. univ. dr. Roxana Vieru).

 

Perioada - 30 martie 2012 – 10 februarie 2013

Atestat de practică de cercetare - Practicant (voluntar) în cadrul proiectului Etno horonimie românească (EHR). Dicționar istoric al numelor de țări și de popoare în limba română, desfășurat la Institutul de Filologie Română „A. Philippide’’, T. Codrescu, Nr. 2, 700479, Iași. Contribuția personală: 1550 de fișe de atestare lexicografică, echivalentul a 210 ore de cercetare.

 

Perioada - septembriie 2005 – iunie 2009

Diplomă de bacalaureat, atestat de competențe profesionale în informatică (Word, Fox Pro, Oracle, C++) - Liceu teoretic „Mihail Sadoveanu’’, Borca, Neamț, filiera teoretică, profilul real, specializarea: Matematică – Informatică.

 

Limbi străine cunoscute: Limba Engleză (Abilități de citire - B2 ; Exprimare - B2 ; Scris - B2), Limba Franceză (Abilități de citire - B1 ; Exprimare - A2 ; Scris - A2), Limba neogreacă (Abilități de citire - A2; Exprimare - A2; Scris - A2).

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - C++, Word, Fox Pro, Office, Oracle.

 

Participări la manifestări științifice

16 - 18 septembrie: Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, a XIV-a ediţie, cu titlul Contacte lingvistice şi culturale în spaţiul românesc - contacte lingvistice şi culturale româneşti în spaţiul european, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, cu lucrarea Aspecte ale influenței socialismului asupra lexicografiei românești reflectate în articolele de specialitate.